การแปล / บาร์


เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - บาร์
เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - บาร์
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย
ที่่บาร์ค่ะ Bari - baɾi
คุณจะดื่มอะไรไหมคะ Do të pish ndonjë gjë? - dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
ดื่ม Të pish - tə piʃ
แก้ว Gotë - ɡɔtə
ด้วยความยินดีครับ Me kënaqësi - mε kənacəsi
คุณจะทานอะไรดีคะ Çfarë do marrësh? - ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
มีอะไรดื่มบ้างครับ Çfarë ka për të pirë? - ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ Ka ujë ose lëngje frutash. - ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
นํ้าเปล่าค่ะ Ujë - ujə
ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem? - mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
นํ้าแข็ง Akull - akuɫ
ช็อคโกแล็ต Çokollatë - ʧɔkɔɫatə
นม Qumësht - cuməʃt
นํ้าชา Çaj - ʧaj
กาแฟ Kafe - kafε
ใส่นํ้าตาล Me sheqer - mε ʃεcεɾ
ใส่ครีม Me krem - mε kɾεm
ไวน์ Verë - vεɾə
เบียร์ Birrë - birə
นํ้าชาที่หนึุ่งครับ Një çaj, të lutem! - ɲə ʧaj, tə lutεm
เบียร์ที่หนึ่งครับ Një birrë, të lutem! - ɲə birə, tə lutεm
คุณต้องการดื่มอะไรครับ Çfarë do merrni për të pirë? - ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
นํ้าชาสองที่ค่ะ Dy çaj, ju lutem! - dy ʧaj, ju lutεm
เบียร์สองที่ค่ะ Dy birra, ju lutem! - dy bira, ju lutεm
ไม่ครัับ, ขอบคุณ Nuk do të marr gjë, faleminderit! - nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
ดื่มให้กับคุณค่ะ Për ty! - pəɾ ty!
โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ Gëzuar! - ɡəzuaɾ
เช็คบิลด้วยค่ะ Llogarinë, ju lutem! - ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ Sa ju detyrohem, ju lutem? - sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
ยี่สิบยุโรครับ Njëzetë euro. - ɲəzεtə εuɾɔ
ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ Je i ftuar - jε i ftuaɾ
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น