การแปล - สี

เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - สี
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย
ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. - mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
เป็นสีแดงค่ะ Është i kuq - əʃtə i kuc
สีฟ้า Blu - blu
สีเหลือง I verdhë - i vεɾðə
สีขาว I bardhë - i baɾðə
สีดำ I zi - i zi
สีเขียว Jeshile - jεʃilε
สีส้ม Portokalli - pɔɾtɔkaɫi
สีม่วง Lejla - lεjla
สีเทา Gri - ɡɾi( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น