+ 15 ธีม
สำนวนที่จำเป็น, สนทนา, หาคน, สังเกตภูมิอากาศ, จากกัน, บาร์, ร้านอาหาร, แท็กซี่, ขนส่ง, โรงแรม, ชายหาด, ครอบครัว, ความรู้สึก, เรียน, สี, จำนวน, ในกรณีที่มีปัญหา,

การแปล / สี


เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - สี
เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - สี


ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย
ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. - mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
เป็นสีแดงค่ะ Është i kuq - əʃtə i kuc
สีฟ้า Blu - blu
สีเหลือง I verdhë - i vεɾðə
สีขาว I bardhë - i baɾðə
สีดำ I zi - i zi
สีเขียว Jeshile - jεʃilε
สีส้ม Portokalli - pɔɾtɔkaɫi
สีม่วง Lejla - lεjla
สีเทา Gri - ɡɾi

Loecsen Print

( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น