การแปล / ในกรณีที่มีปัญหา


เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - ในกรณีที่มีปัญหา
เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - ในกรณีที่มีปัญหา
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย
ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ Mund të më ndihmoni, ju lutem? - mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
ผมหลงทางครับ Kam humbur - kam humbuɾ
คุณต้องการอะไรครับ Çfarë dëshironi? - ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
เกิดอะไรขึ้นครับ Çfarë ndodhi? - ʧfaɾə ndɔði?
ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ Ku mund të gjej një përkthyes? - ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ Ku gjendet farmacia më e afërt? - ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
ผมจะหาร้านขายยาที่ใกล้ที่สุดได้ที่ไหนครับ Ku gjendet barnatorja më e afërt? - ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem? - mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ Me çfarë po trajtoheni për momentin? - mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
โรงพยาบาล Një spital - ɲə spital
ร้านขายยา Një barnatore - ɲə baɾnatɔɾɛ
หมอ Një mjek - ɲə mjɛk
ศูนย์การแพทย์ Shërbimi shëndetësor - ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
ผมทำเอกสารหายหายครับ Kam humbur dokumentat - kam humbuɾ dɔkumεntat
ผมถูกขโมยเอกสารครับ Më kanë vjedhur dokumentat - mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ Zyra e sendeve të gjetura - zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
หน่วยกู้ภัย Urgjenca - uɾɟεnʦa
ทางออกฉุกเฉิน Dalja e urgjencës - dalja εuɾɟεnʦəs
ตำรวจ Policia - pɔliʦia
เอกสาร Dokumenta - dɔkumεnta
เงิน Para - paɾa
หนังสือเดินทาง Pasaportë - pasapɔɾtə
กระเป๋าเดินทาง Bagazhe - baɡaʒε
พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ Jam në rregull, faleminderit - jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
อย่ามายุ่งกับฉัน Më lini rehat! - mə lini ɾɛhat
ไปให้พ้น Nisuni! - nisuni
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น