( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น

+ 15 ธีม
สำนวนที่จำเป็น, สนทนา, หาคน, สังเกตภูมิอากาศ, จากกัน, บาร์, ร้านอาหาร, แท็กซี่, ขนส่ง, โรงแรม, ชายหาด, ครอบครัว, ความรู้สึก, เรียน, สี, จำนวน, ในกรณีที่มีปัญหา,

การแปล / ชายหาด


เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - ชายหาด
เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - ชายหาด


ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย
ชายหาดค่ะ Plazhi - plaʒi
ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ Dini gjë se ku mund të blej një top? - dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ Ka një dyqan në këtë drejtim - ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
ลูกบอลหนึ่งลูก Një top - ɲə tɔp
กล้องส่องทางไกล Dylbi - dylbi
หมวกแก๊ป Kapele - kapεle
ผ้าเช็ดตัว Peshqir - pεʃciɾ
รองเท้าแตะ Sandale - sandalε
กระป๋อง Kovë - kɔvə
ครีมกันแดด Krem dielli - kɾεm diεɫi
กางเกงว่ายนํ้า Mbathje plazhi - mbaθjε plaʒi
แว่นกันแดด Syze dielli - syzε diεɫi
กุ้งหอยปูปลา Guaskore - ɡuaskɔɾε
อาบแดด Të marrësh rreze dielli - tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
แสงแดดจ้า Me diell
พระอาทิตย์ตกดิน Perëndimi i diellit - pεɾəndimi i diεɫit
ร่มกันแดด Çadër dielli - ʧadəɾ diεɫi
แสงแดด Diell - diεɫ
การอาบแดด Të bie dielli në kokë - tə biε diεɫi nə kɔkə
ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ Është e rrezikshme të notosh këtu? - əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ Jo, nuk është e rrezikshme. - jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ Po. Është e ndaluar të notosh këtu - pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
ว่ายนํ้า Notoj - nɔtɔj
การว่ายนํ้า Not - nɔt
คลืน Dallgë - daɫɡə
ทะเล Det - dεt
เนิน Dunë - dunə
ทราย Rërë - ɾəɾə
พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ Cili është parashikimi i motit për nesër? - ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ Moti do të ndryshojë - mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
ฝนจะตกค่ะ Do të bjerë shi - dɔ tə bjɛɾə ʃi
จะมีแดดค่ะ Do jetë diell - dɔ jɛtə diɛɫ
จะมีลมแรงค่ะ Do ketë shumë erë - dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
ชุดว่ายนํ้า Kostum banjoje - kɔstum baɲɔjɛ
ที่ร่ม Hije - hijɛ

Loecsen Print