การแปล / แท็กซี่


เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - แท็กซี่
เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย - แท็กซี่
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย
แท๊กซี่ Taksi! - taksi
คุณต้องการจะไปไหนครับ Ku doni të shkoni? - ku dɔni tə ʃkɔni ?
ผมจะไปสถานีรถไฟครับ Do të shkoj tek stacioni i trenit - dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë - dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ Mund të më çoni në aeroport? - mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Mund të m'i merrni pak bagazhet? - mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ Është larg nga këtu? - əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ Jo, është afër. - jɔ, əʃtə afəɾ
ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Po, është pak më larg - pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ Sa do të kushtojë? - sa dɔ tə kuʃtɔjə?
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Më çoni këtu, ju lutem - mə ʧɔni kətu, ju lutεm
ด้านขวามือครับ Është në të djathtë - əʃtə nə tə djaθtə
ด้านซ้ายมือครับ Është në të majtë - əʃtə nə tə majtə
ตรงไปครับ Është drejt - əʃtə dɾεjt
ที่นี่ครับ Arritëm! - aritəm
ทางนี้ครับ Është andej! - əʃtə andεj
หยุดครับ Ndalo! - ndalɔ
ใช้เวลาตามสบายครับ Mos u nxitoni! - mɔs u nʣitɔni
คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Mund të më bëni një faturë, ju lutem? - mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น