( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น

+ 15 ธีม
สำนวนที่จำเป็น, สนทนา, หาคน, สังเกตภูมิอากาศ, จากกัน, บาร์, ร้านอาหาร, แท็กซี่, ขนส่ง, โรงแรม, ชายหาด, ครอบครัว, ความรู้สึก, เรียน, สี, จำนวน, ในกรณีที่มีปัญหา,

การแปล / ขนส่ง


เรียนรู้ ภาษาอาหรับ - ขนส่ง
เรียนรู้ ภาษาอาหรับ - ขนส่ง


ภาษาไทย ภาษาอาหรับ
ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ من فضلك / كنقلب علاالطوبيس - min fadlak, kan keleb ala toubiss?
ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟ - ch'hal tiki l'mdinet chamch afak?
รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ فين غادي هاد التران عافاك؟ - fin radi had tran afak?
รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟ - wach had tran kayewkef f'mdinet chamch?
่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟ - imta kayemchi tran lemdinet chamch?
รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟ - imta kayji tran dyal mdinet chamch?
ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ تيكي لمدينة الشمش من فضلك - tiki l'mdinet chamch afak?
คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ عندك توقيت الترانات؟ - andek tawkit tranat?
คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ توقيت الطوبيسات - tawkit toubisat
รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟ - fin howa tran l'mdinet chamch afak?
ขบวนนี้ค่ะ هوا هدا - howa'ada
ขอบคุณครับ شكرا - choukran
ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ بلا جميل، طريق السلامة - bla j'mil, t'rik salama
อู่ซ่อมรถ لميكانيسيان - l'mikanis'yan
ปั๊มนํ้ามัน سطاسيون - s'ta'syoun
เต็มถังค่ะ عمر من فضلك - ammer m'n fadlak
รถจักรยาน بشكليطة - b'ch'klita
ตัวเมือง الصونطر فيل - asountar vil
ชานเมือง خرجة ديال لمدينة - kharja d'yal lamdina
เป็นเมืองใหญ่ هادي مدينة كبيرة - hadi m'dina kbira
เป็นหมู่บ้าน هادا فيلاج - hada filaj
ภูเขา جبل - g'bel
ทะเลสาบแห่งหนึ่ง واد - wad
ชนบท عروبية - aroubiya

Loecsen Print