การแปล / เรียน


เรียนรู้ ภาษาอินโดนีเซีย - เรียน
เรียนรู้ ภาษาอินโดนีเซีย - เรียน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย
คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ Apakah kamu ingin belajar sedikit kosa kata
ครับ, ตกลง Ya, dengan senang hati
นี่คืออะไรคะ Apa namanya itu ?
นี่คือโต๊ะค่ะ Itu meja
โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ Meja, apakah kamu mengerti?
ผมไม่เข้าใจครับ Saya tidak mengerti
คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ Mohon diulang?
คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ Apa kamu bisa bicara pelan-pelan?
คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Apa kamu bisa tulis kata itu?
ผมเข้าใจแล้วครับ Saya mengerti
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น