การแปล / แท็กซี่


เรียนรู้ ภาษาอินโดนีเซีย - แท็กซี่
เรียนรู้ ภาษาอินโดนีเซีย - แท็กซี่
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย
แท๊กซี่ Taksi
คุณต้องการจะไปไหนครับ Anda mau kemana
ผมจะไปสถานีรถไฟครับ Saya mau pergi ke stasiun
ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ Saya mau ke hotel « siang dan malam »
คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ Anda bisa antar aku ke bandara udara?
คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Boleh saya minta anda untuk bawa koper saya
อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ Apakah jauh dari sini
ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ Tidak, dekat dari sini
ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Ya sedikit lebih jauh
จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ Berapa kira-kira biayanya?
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Mohon antar saya dialamat ini
ด้านขวามือครับ Disebelah kanan
ด้านซ้ายมือครับ Disebelah kiri
ตรงไปครับ Lurus
ที่นี่ครับ Disini
ทางนี้ครับ Disana
หยุดครับ Berhenti
ใช้เวลาตามสบายครับ Jangan buru-buru
คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Mohon minta kwitansi
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น