การแปล / เรียน


เรียนรู้ ภาษาฮังการี่ - เรียน
เรียนรู้ ภาษาฮังการี่ - เรียน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาฮังการี่
คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ Szeretnél megtanulni egy pár szót?
ครับ, ตกลง Persze!
นี่คืออะไรคะ Ezt hogy hívják?
นี่คือโต๊ะค่ะ Ez egy asztal
โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ Asztal, érted?
ผมไม่เข้าใจครับ Nem értem
คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ Megismételnéd?
คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ Tudnád kicsit lassabban mondani?
คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Leírnád, légy szíves?
ผมเข้าใจแล้วครับ Értem
2.0/10 (1 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น