( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น

+ 15 ธีม
สำนวนที่จำเป็น, สนทนา, หาคน, สังเกตภูมิอากาศ, จากกัน, บาร์, ร้านอาหาร, แท็กซี่, ขนส่ง, โรงแรม, ชายหาด, ครอบครัว, ความรู้สึก, เรียน, สี, จำนวน, ในกรณีที่มีปัญหา,

การแปล / ขนส่ง


เรียนรู้ ภาษาฮินดู - ขนส่ง
เรียนรู้ ภาษาฮินดู - ขนส่ง


ภาษาไทย ภาษาฮินดู
ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ सुनिए, मैं बस स्टॉप ढूंड रहा हूँ - Suni'ē, maiṁ bus sṭŏp ḍhūṇḍ rahā hūm̐
ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถประจำทางครับ सुनिए, मैं बस स्टॉप ढूंड रही हूँ - Suni'ē, maiṁ bus sṭŏp ḍhūṇḍ rahī hūm̐
ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ सूर्यनगर के लिए टिकट की कीमत क्या है - Sūryanagar kē li'ē ṭikaṭ kī kīmat kyā hai
รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ यह ट्रेन कहाँ जा रही है ? - Yah train kahām̐ jā rahī hai?
รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ क्या यह ट्रेन सूर्यनगर में स्र्कती है ? - Kyā yah train sūryanagar mēṁ ruktī hai?
่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ यह ट्रेन सूर्यनगर कितने बजे जाती है ? - Yah train sūryanagar kitnē bajē jātī hai?
รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ सूर्यनगर की ट्रेन कितने बजे आती है ? - Sūryanagar kī train kitnē bajē ātī hai?
ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ सूर्यनगर का एक टिकेट दीजिए - Sūryanagar kā ēk ṭikēṭ dīji'ē
คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ क्या आप रेलगाड़ियों का समय जानते हैं? - Kyā āp rēlgāṛiyōṁ kā samaya jāntē haiṁ?
คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ बस का समय - Bus kā samay
รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ सूर्यनगर के लिए ट्रेन कौनसी है ? - Sūryanagar kē li'ē train kaunsī hai?
ขบวนนี้ค่ะ यह…वाली - Yaha…vālī
ขอบคุณครับ शुक्रिया - Śhukriyā
ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ कोई बात नही। आपकी यात्रा अच्छी हो ! - Kō'ī bāt nahī. Āpkī yātrā acchī hō!
ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยค่ะ कोई बात नही। आपकी यात्रा सुखद हो ! - Kō'ī bāt nahī. Āpkī yātrā sukhad hō!
อู่ซ่อมรถ मरम्मत का गैरेज - Maram'mat kā garage
ปั๊มนํ้ามัน गैस स्टेशन - Gas station
เต็มถังค่ะ टांकी भर दीजिए - Ṭāṅkī bheur dīji'ē
รถจักรยาน साइकिल - Sā'ikil
ตัวเมือง शहर के बीचों-बीच - Śahar kē bītchōṁ-bītch
ชานเมือง उपनगर - Upanagar
เป็นเมืองใหญ่ यह बड़ा शहर है - Yaheu boeudā śhahar hai
เป็นหมู่บ้าน यह गांव है - Yaheu gān hai
ภูเขา पर्वत - Parvat
ทะเลสาบแห่งหนึ่ง झील - Jhīl
ชนบท देहात - Dēhāt

Loecsen Print