ภาษาิอิสราเอล > ตัวอักษร

ตัวอักษร : ภาษาิอิสราเอล

ภาษาิอิสราเอลภาษาไทย
1א 
אבא שלי
[ aba shely ]
คุณพ่อดิฉันค่ะ
2בּב 
3גּג 
4דּד 
5 ה 
הבן שלי
[ haben shely ]
ลูกชายดิฉันค่ะ
6 ו 
אוגוסט
[ ogust ]
เดือนสิงหาคม
7 ז 
זה אדום
[ ze adom ]
เป็นสีแดงค่ะ
8 ח 
חבר
[ haver ]
เพื่อนผู้ชายค่ะ
9 ט 
מטען
[ mytan ]
กระเป๋าเดินทาง
10 י 
ידידה
[ yedyda ]
เพื่อนผู้หญิงค่ะ
11כּכך
12 ל 
לא
[ lo ]
ไม่ค่ะ
13 מם
14 נן
15 ס 
סגול
[ sagol ]
สีม่วง
16 ע 
עזוב אותי בשקט!
[ azov oty besheket! ]
อย่ามายุ่งกับฉัน
17פּפף
18 צץ
19 ק 
קוביות קרח
[ kubyot kerah ]
นํ้าแข็ง
20 ר 
רופא
[ rofe ]
หมอ
21שׂשׁ 
22תּ

ตั้งต้น

วงศัพท์

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf

Alphabet