การแปล / ขนส่ง


เรียนรู้ ภาษาิอิสราเอล - ขนส่ง
เรียนรู้ ภาษาิอิสราเอล - ขนส่ง
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาิอิสราเอล
ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס - slyha, any mehapes et tahanat haotobus
ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש - slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת - slyha, lean nos'eat arakevet?
รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש - arakevet azot otseret beyr ashemesh?
่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש - matay yotset arakevet leyr ashemesh?
รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש - matay magya arakebvet leyr ashemesh?
ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ כרטיס לעיר השמש בבקשה - kartys leyr ashemesh bevaksha
คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות - ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ לוח-הזמנים של האוטובוס - luah-azmanym shel aotubus
รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש - slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
ขบวนนี้ค่ะ הרכבת הזאת - arakevet azot
ขอบคุณครับ תודה - toda
ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ על לא דבר, נסיעה טובה! - al la davar, nesy'ea tova!
ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยค่ะ !בבקשה, נסיעה טובה - Bevakasha, nesy'ea tova!
อู่ซ่อมรถ מוסך תקונים - musah tykunym
ปั๊มนํ้ามัน תחנת-דלק - tahanat-delek
เต็มถังค่ะ לתדלק בבקשה - letadlek bevakasha
รถจักรยาน אופנים - ofnaym
ตัวเมือง מרכז העיר - merkaz ayr
ชานเมือง פרבר - parvar
เป็นเมืองใหญ่ זו עיר גדולה - zu yr gdola
เป็นหมู่บ้าน זה כפר - ze kfar
ภูเขา הר - ar
ทะเลสาบแห่งหนึ่ง אגם - agam
ชนบท כפר - kfar

Loecsen Print
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น