ภาษาเกาหลี > ตัวอักษร

ตัวอักษร : ภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลีภาษาไทย
1SIMPLE VOWEL
2
3
4
5
6
7
8
9
10COMPOSITE VOWEL
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24SIMPLE CONSONANT
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34TIPS
35
격이 얼마예요?
[ Gagyeog-i eolmayeyo? ]
ราคาเท่าไรครับ
36
중에 봅시다
[ Najung-e bobsida ]
เดี๋ยวพบกันครับ
37
시 만날 수 있을까요?
[ Dasi mannal su iss-eulkkayo? ]
เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ
38

[ Bola-saeg ]
สีม่วง
39
시다
[ Masida ]
ดื่ม
40

[ Ba ]
ที่่บาร์ค่ะ
41

[ Sa ]
สี่
42

[ Anae ]
ภรรยาของผมครับ
43

[ Jamae ]
พี่สาวดิฉันค่ะ
44DOUBLE CONSONANTS
45
46
47
48
49
50ACCENTED CONSONANTS
51
52
53
54
55