การแปล / บาร์


เรียนรู้ ภาษาเกาหลี - บาร์
เรียนรู้ ภาษาเกาหลี - บาร์
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาเกาหลี
ที่่บาร์ค่ะ 바 - Ba
่บาร์ 술집 - Suljib
คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 뭘 마실래요? - Mwol masillaeyo?
ดื่ม 마시다 - Masida
แก้ว 컵 - Keob
ด้วยความยินดีครับ 좋아요 - Joh-ayo
คุณจะทานอะไรดีคะ 무엇을 드실래요? - Mueos-eul deusillaeyo?
คุณจะทานอะไรคะ 뭘 마실래? - Mwol masillae?
มีอะไรดื่มบ้างครับ 뭐가 있나요? - Mwoga issnayo?
มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 물이랑 과일주스가 있어요 - Mul-ilang gwailjuseuga iss-eoyo
นํ้าเปล่าค่ะ 물 - Mul
ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 얼음 좀 넣어 주시겠어요? - Eol-eum jom neoh-eo jusigess-eoyo?
นํ้าแข็ง 얼음 - Eol-eum
ช็อคโกแล็ต 핫쵸코 - Haschyoko
นม 우유 - Uyu
นํ้าชา 차 - Cha
กาแฟ 커피 - Keopi
ใส่นํ้าตาล 설탕이랑 - Seoltang-ilang
ใส่ครีม 크림이랑 - Keulim-ilang
ไวน์ 포도주 - Podoju
เบียร์ 맥주 - Maegju
นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 차 한 잔 주세요! - Cha han jan juseyo!
เบียร์ที่หนึ่งครับ 맥주 한 잔 주세요! - Maegju han jan juseyo!
คุณต้องการดื่มอะไรครับ 무엇을 드시겠어요? - Mueos-eul deusigess-eoyo?
นํ้าชาสองที่ค่ะ 차 두 잔 주세요! - Cha du jan juseyo!
เบียร์สองที่ค่ะ 맥주 두 잔 주세요! - Maegju du jan juseyo!
ไม่ครัับ, ขอบคุณ 아무것도 안 마실래요 - Amugeosdo an masillaeyo
ดื่มให้กับคุณค่ะ 건배 - Geonbae
โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 건배 - Geonbae
เช็คบิลด้วยค่ะ 계산서 주세요! - Gyesanseo juseyo!
ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 얼마예요? - Eolmayeyo?
ยี่สิบยุโรครับ 이만 원입니다 - Iman won-ibnida
ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 제가 살게요 - Jega salgeyo
ดิฉันเลี้ยงคุณเองค่ะ 제가 낼게요 - Jega naelgeyo

Loecsen Print
10.0/10 (1 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น