การแปล / สังเกตภูมิอากาศ


เรียนรู้ ภาษาเกาหลี - สังเกตภูมิอากาศ
เรียนรู้ ภาษาเกาหลี - สังเกตภูมิอากาศ
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาเกาหลี
คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 언제 이곳에 도착했어요? - Eonje igos-e dochaghaess-eoyo?
วันนี้ 오늘 - Oneul
เมื่อวาน 어제 - Eoje
เมื่อวานซืน 이틀전에 - Iteuljeon-e
คุณจะอยู่กี่วันคะ 얼마나 있을 예정이야? - Eolmana iss-eul yejeong-iya?
ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 내일 다시 떠날꺼야 - Naeil dasi tteonalkkeoya
ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 모레 다시 떠날꺼야 - Mole dasi tteonalkkeoya
ผมจะกลับอีกสามวันครับ 삼일후에 다시 떠날꺼야 - Sam-ilhue dasi tteonalkkeoya
วันจันทร์ 월요일 - Wol-yoil
วันอังคาร 화요일 - Hwa-yoil
วันพุธ 수요일 - Su-yoil
วันพฤหัสบดี 목요일 - Mog-yoil
วันศุกร์ 금요일 - Geum-yoil
วันเสาร์ 토요일 - To-yoil
วันอาทิตย์ 일요일 - Il-yoil
เดือนมกราคม 일월달 - Il-woldal
เดือนกุมภาพันธ์ 이월달 - I-woldal
เดือนมีนาคม 삼월달 - Sam-woldal
เดือนเมษายน 사월달 - Sa-woldal
เดือนพฤษภาคม 오월달 - O-woldal
เดือนมิถุนายน 유월달 - Yu-woldal
เดือนกรกฎาคม 칠월달 - Chil-woldal
เดือนสิงหาคม 팔월달 - Pal-woldal
เดือนกันยายน 구월달 - Gu-woldal
เดือนตุลาคม 시월달 - Si-woldal
เดือนพฤศจิกายน 십일월월달 - Sib-il-wol-woldal
เดือนธันวาคม 십이월달 - Sib-iwoldal
คุณจะกลับกี่โมงคะ 몇 시에 떠나실 거에요? - Myeoch sie tteonasil geoeyo?
คุณจะกลับกี่โมง 몇 시에 떠날 거니? - Myeoch sie tteonal geoni?
แปดโมงเช้าครับ 아침 여덟 시 - Achim yeodeolb si
แปดโมงเช้า 오전 여덟 시 - Ojeon yeodeolb si
ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 오전 여덟 시 십오 분 - Ojeon yeodeolb si sib-o bun
ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 오전 여덟 시 삼십 분 - Ojeon yeodeolb si samsib bun
ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 오전 여덟 시 사십오 분 - Ojeon yeodeolb si sasib-o bun
หกโมงเย็น 오후 여섯 시 - Ohu yeoseos si
ผมมาสายครับ 저는 늦었어요 - Jeoneun neuj-eoss-eoyo
10.0/10 (1 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น