การแปล / แท็กซี่


เรียนรู้ ภาษาเกาหลี - แท็กซี่
เรียนรู้ ภาษาเกาหลี - แท็กซี่
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาเกาหลี
แท๊กซี่ 택시! - Taegsi!
คุณต้องการจะไปไหนครับ 어디 가십니까? - Eodi gasibnikka?
ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 역으로 가 주세요 - Yeog-eulo ga juseyo
ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 낮과 밤 호텔로 가 주세요 - Najgwa bam hotello ga juseyo
คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 공항으로 가 주세요 - Gonghang-eulo ga juseyo
คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 제 짐 좀 넣어 주시겠어요? - Je jim jom neoh-eo jusigess-eoyo?
อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 여기서 먼가요? - Yeogiseo meongayo?
ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 아니요, 이 근처예요 - Aniyo, i geuncheoyeyo
ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 네, 조금 멀어요 - Ne, jogeum meol-eoyo
จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 요금이 얼마나 나오나요? - Yogeum-i eolmana naonayo?
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 여기로 데려다 주세요 - Yeogilo delyeoda juseyo
ด้านขวามือครับ 오른쪽 입니다 - Oleunjjog ibnida
ด้านซ้ายมือครับ 왼쪽입니다 - Oenjjog-ibnida
ตรงไปครับ 곧장 가세요 - Godjang gaseyo
ที่นี่ครับ 여기입니다 - Yeogiibnida
ทางนี้ครับ 저쪽입니다 - Jeojjog-ibnida
หยุดครับ 여기서 세워 주세요 - Yeogiseo sewo juseyo
ใช้เวลาตามสบายครับ 천천히 하세요 - Cheoncheonhi haseyo
คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 영수증 하나 만들어 주세요 - Yeongsujeung hana mandeul-eo juseyo
10.0/10 (1 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น