การแปล - หาคน

เรียนรู้ ภาษาเบรตน - หาคน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาเบรตน
ซาร่าอยู่ไหมครับ Amañ emañ Sarah mar plij ?
อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ Ya, amañ emañ
เธอออกไปข้างนอกค่ะ Aet eo er-maez
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ Gall’ a rit gelver anezhi war he fellgomzer hezoug
เธออยู่ที่ไหนครับ Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhi ?
เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ War he labour emañ-hi
เธออยู่ที่บ้านค่ะ Er gêr emañ-hi
จูเลียงอยู่ไหมคะ Amañ emañ Juluan, mar plij ?
อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ Ya, amañ emañ
เขาออกไปข้างนอกครับ Aet eo er-maez
เขาอยู่ที่ไหนคะ Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhañ ?
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ Gall’ a rit gelver anezhañ war e bellgomzer hezoug
เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ War e labour emañ
เขาอยู่ที่บ้านครับ Er gêr emañ( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น