การแปล / สังเกตภูมิอากาศ


เรียนรู้ ภาษาเบรตน - สังเกตภูมิอากาศ
เรียนรู้ ภาษาเบรตน - สังเกตภูมิอากาศ


ภาษาไทย ภาษาเบรตน
คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ Pevare out erruet amañ ?
วันนี้ Hiziv
เมื่อวาน Dec’h
เมื่อวานซืน Daou zevezh zo
คุณจะอยู่กี่วันคะ Pegeit e chomi ?
ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ Mont a rin kuit warc’hoazh
ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ Mont a rin kuit an deiz goude warc’hoazh
ผมจะกลับอีกสามวันครับ Mont a rin kuit a-benn tri devezh
วันจันทร์ Dilun
วันอังคาร Dimeurzh
วันพุธ Dimerc’her
วันพฤหัสบดี Diriaou
วันศุกร์ Digwener
วันเสาร์ Disadorn
วันอาทิตย์ Disul
เดือนมกราคม Genver
เดือนกุมภาพันธ์ C’hwevrer
เดือนมีนาคม Meurzh
เดือนเมษายน Ebrel
เดือนพฤษภาคม Mae
เดือนมิถุนายน Mezheven
เดือนกรกฎาคม Gouere
เดือนสิงหาคม Eost
เดือนกันยายน Gwengolo
เดือนตุลาคม Here
เดือนพฤศจิกายน Du
เดือนธันวาคม Kerzu
คุณจะกลับกี่โมงคะ Da bet eur ez i kuit ?
แปดโมงเช้าครับ Diouzh ar beure, da eizh eur
แปดโมงเช้า Da vintin, da seiz eur
ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า Diouzh ar beure, da eizh eur ha kard
ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ Diouzh ar beure, da eizh eur hanter
ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า Diouzh ar beure, da nav eur nemet kard
หกโมงเย็น Da noz, da c’hwec’h eur
ผมมาสายครับ Diwezhat emaon

Loecsen Print

( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น