การแปล / จำนวน


เรียนรู้ ภาษาเปอร์เซีย - จำนวน
เรียนรู้ ภาษาเปอร์เซีย - จำนวน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาเปอร์เซีย
ศูนย์ صفر - sefr
หนึ่ง یک - yek
สอง دو - do
สาม سه - se
สี่ چهار - câhâr
ห้า پنج - panj
หก شش - šiš
เจ็ด هفت - haft
แปด هشت - hašt
เก้า نه - noh
สิบ ده - dah
สิบเอ็ด یازده - yâzdah
สิบสอง دوازده - davâzdah
สิบสาม سیزده - sizdah
สิบสี่ چهارده - câhârdah
สิบห้า پانزده - punzdah
สิบหก شانزده - šunzdah
สิบเจ็ด هفده - hivdah
สิบแปด هجده - hiždah
สิบเก้า نوزده - nuzdah
ยี่สิบ بیست - bist
ยี่สิบเอ็ด بیست و یک - bisto yek
ยี่สิบสอง بیست و دو - bisto do
ยี่สิบสาม بیست و سه - bisto se
ยี่สิบสี่ بیست و چهار - bisto câhâr
ยี่สิบห้า بیست و پنج - bisto panj
ยี่สิบหก بیست و شش - bisto šiš
ยี่สิบเจ็ด بیست و هفت - bisto haft
ยี่สิบแปด بیست و هشت - bisto hašt
ยี่สิบเก้า بیست و نه - bisto noh
สามสิบ سی - si
สามสิบเอ็ด سی و یک - sio yek
สามสิบสอง سی و دو - sio do
สามสิบสาม سی و سه - sio se
สามสิบสี่ سی و چهار - sio câhâr
สามสิบห้า سی و پنج - sio panj
สามสิบหก سی و شش - sio šiš
สี่สิบ چهل - cehel
ห้าสิบ پنجاه - panjâh
หกสิบ شصت - šast
เจ็ดสิบ هفتاد - haftâd
แปดสิบ هشتاد - haštâd
เก้าสิบ نود - navad
หนึ่งร้อย صد - sad
หนึ่งร้อยห้า پانصد - punsad
สองร้อย دویست - divist
สามร้อย سیصد - sisad
สี่ร้อย چهارصد - câhârsad
หนึ่งพัน هزار - hezâr
หนึ่งพันห้าร้อย هزار و پانصد - hezâro punsad
สองพัน دو هزار - do hezâr
หนึ่งหมื่น ده هزار - dah hezâr
8.0/10 (1 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น