ตัวอักษร (ภาษาเยอรมัน)

1A
Abendessen
ข้าวเย็น
2B
Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten?
คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ
3C
Acht
แปด
4D
Danke für Ihre Hilfe
ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ
5E
Ein Arzt
หมอ
6F
Fahren Sie mich hin bitte
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ
7G
Garage
ที่จอดรถ
8H
Haben Sie den Fahrplan des Zuges?
คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ
9I
Ich arbeite hier
ผมทำงานที่นี่ครับ
10J
Ja
ใช่ค่ะ
11K
Kaffee
กาแฟ
12L
Lassen Sie mich in Ruhe!
อย่ามายุ่งกับฉัน
13M
Mai
เดือนพฤษภาคม
14N
Nehmen Sie sich Zeit
ใช้เวลาตามสบายครับ
15O
Oktober
เดือนตุลาคม
16P
Papiere
เอกสาร
17R
Reinigung
ร้านซักรีด
18S
Samstag
วันเสาร์
19T
Tausend
หนึ่งพัน
20U
Und du, lebst du hier?
แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ
21V
Verboten
ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ
22W
Wann bist du hier angekommen?
คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ
23Z
Zahlen bitte!
เช็คบิลด้วยค่ะ