10.0/10 (1 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น

+ 15 ธีม
สำนวนที่จำเป็น, สนทนา, หาคน, สังเกตภูมิอากาศ, จากกัน, บาร์, ร้านอาหาร, แท็กซี่, ขนส่ง, โรงแรม, ชายหาด, ครอบครัว, ความรู้สึก, เรียน, สี, จำนวน, ในกรณีที่มีปัญหา,

การแปล / เรียน


เรียนรู้ ภาษาเยอรมัน - เรียน
เรียนรู้ ภาษาเยอรมัน - เรียน


ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน
คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ Willst du ein paar Vokabeln lernen?
ครับ, ตกลง Ja, einverstanden!
นี่คืออะไรคะ Wie heißt das?
นี่คือโต๊ะค่ะ Das ist ein Tisch
โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ Ein Tisch. Verstehst du?
ผมไม่เข้าใจครับ Ich verstehe nicht
คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ Kannst du das bitte wiederholen?
คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ Kannst du bitte langsamer sprechen?
คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Kannst du es bitte aufschreiben?
ผมเข้าใจแล้วครับ Ich habe verstanden

Loecsen Print