การแปล / แท็กซี่


เรียนรู้ ภาษาเสปน - แท็กซี่
เรียนรู้ ภาษาเสปน - แท็กซี่
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาเสปน
แท๊กซี่ ¡Taxi!
คุณต้องการจะไปไหนครับ ¿A dónde quiere ir?
ผมจะไปสถานีรถไฟครับ Voy a la estación
ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ Voy al hotel Día y Noche
คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ ¿Me puede llevar al aeropuerto? Por favor
คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ¿Puede cargar mi equipaje? Por favor
อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ ¿Está lejos de aquí?
ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ No, es al lado
ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Sí, está un poco más lejos
จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ ¿Cuánto va a costar?
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Lleveme aquí, por favor
ด้านขวามือครับ Es a la derecha
ด้านซ้ายมือครับ Es a la izquierda
ตรงไปครับ Siga derecho
ที่นี่ครับ Es aquí
ทางนี้ครับ Están por allí
หยุดครับ ¡Pare!
ใช้เวลาตามสบายครับ Tómese su tienpo
คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ¿Me puede dar un recibo? Por favor
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น