การแปล / หาคน


เรียนรู้ ภาษาแซเบีย - หาคน
เรียนรู้ ภาษาแซเบีย - หาคน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาแซเบีย
ซาร่าอยู่ไหมครับ Molim Vas, je li Sara tu? - molim vas, yé li sara tou
อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ Da, ona je tu - Da, onna yé tou
เธอออกไปข้างนอกค่ะ Napolju je - napolyou yé
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ Možete je nazvati na njen mobilni - mojété yé nazvati na gnènn mobilni
เธออยู่ที่ไหนครับ Znate li gde je mogu naći? - znaté li gdé yé mogou natchi
เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ Ona je na poslu - onna yé na poslou
เธออยู่ที่บ้านค่ะ Ona je kod kuće - Onna yé kod koutché
จูเลียงอยู่ไหมคะ Molim Vas, je li Julien tu? - molim vas, yé li youliann tou
อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ Da, on je tu - da, onn yé tou
เขาออกไปข้างนอกครับ Napolju je - napolyou yé
เขาอยู่ที่ไหนคะ Znate li gde ga mogu naći - znaté li gdé ga mogou natchi
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon - mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ On je na poslu - onn yé na poslou
เขาอยู่ที่บ้านครับ On je kod kuće - Onn yé kod koutché
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น