ไหมคะ > ตัวอักษร

ตัวอักษร : ไหมคะ

ไหมคะภาษาไทย
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
หมวกแก๊ป
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
ส้่อมหนึ่งคัน
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
ยินดีด้วยนะคะ
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
ผมจะเอาปลาครับ
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
ชานเมือง
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
เดือนกรกฎาคม
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
ข้าวเย็น
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
หน่วยกู้ภัย
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
ยินดีด้วยนะคะ
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
เต็มถังค่ะ
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
นิดหน่อยก็พอครับ
22
င္လယ္
[ piN lai ]
ทะเล
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
แก้ว
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
วันพุธ
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
คุณต้องการจะไปไหนครับ
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
นํ้าชา
30
ိုင္
[ waiN ]
ไวน์
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
ดื่มให้กับคุณค่ะ
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
ผัก
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
ห้องพัก
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
หมวกแก๊ป
39
ျပီ
[ a pa ril ]
เดือนเมษายน
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
เดือนสิงหาคม
41

ตั้งต้น

วงศัพท์

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf

Alphabet