การแปล / บาร์


เรียนรู้ ไหมคะ - บาร์
เรียนรู้ ไหมคะ - บาร์


ภาษาไทย ไหมคะ
ที่่บาร์ค่ะ ဘား/အရက်ဆိုင်/ဘီယာဆိုင် - ba/ ah yet ? SaiN
คุณจะดื่มอะไรไหมคะ ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ - ba thauʔ chiN the lei
ดื่ม ေသာက္ - thauʔ
แก้ว ဖန္ခြက္ - paN kwétʔ
ด้วยความยินดีครับ ေကာင္းပါတယ္ - kaung pba tei
คุณจะทานอะไรดีคะ ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ - ba thauʔ chiN te lei
มีอะไรดื่มบ้างครับ ဘာေသာက္စရာရွိသလဲ - ba thauʔ sa ya chi' te leai
มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ ေရနဲ႕အသီးေဖ်ာ္ရည္ - yei nei ah thi pyau yei
นํ้าเปล่าค่ะ ေရ/ေသာက္ေရသန္႕ - yei/ thaukʔ yei than'
ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ ေရခဲထည့္ေပးပါ - yei khé téi pé ba
นํ้าแข็ง ေရခဲ - yei khé
ช็อคโกแล็ต ေခ်ာကလက္ေဖ်ာ္ရည္ - shau ka letʔ pyau yei
นม ႏြားႏို႕ - nwoa noʔ
นํ้าชา ေရေႏြးၾကမ္း - yei nway 'kyaN
กาแฟ ေကာ္ဖီ - kau pi
ใส่นํ้าตาล သၾကားနဲ႕ - the kyɑ̄ nei'
ใส่ครีม ႏို႕နဲ႕ - no' nei'
ไวน์ ဝိုင္ - waiN
เบียร์ ဘီယာ - bi ya
นํ้าชาที่หนึุ่งครับ လဘက္ရည္တစ္ခြက္ေပးပါ - la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
เบียร์ที่หนึ่งครับ ဘီယာတစ္ခြက္ေပးပါ - bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
คุณต้องการดื่มอะไรครับ ဘာေသာက္ခ်င္ပါသလဲ - ba thauʔ shiN pa the lei
นํ้าชาสองที่ค่ะ လဘက္ရည္ႏွစ္္ခြက္ေပးပါ။ - la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
เบียร์สองที่ค่ะ ဘီယာႏွစ္လုံးေပးပါ။ - bi ya nhitʔ 'loN pé pa
ไม่ครัับ, ขอบคุณ ကိစၥမရွိပါဘူး။ - kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
ดื่มให้กับคุณค่ะ သင့္အတြက္ - thin ah toué
โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ ခ်ီယားစ္ - cheers
เช็คบิลด้วยค่ะ ဘယ္ေလာက္က်သလဲ - bei laukʔ kya the lei
ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ - bei laukʔ pei ya me lei
ยี่สิบยุโรครับ ယူ႐ို ႏွစ္ဆယ္ - euro hnit sai
ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ က်မေပးပါရေစ - kya ma pei pa ya sai

Loecsen Print

( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น