การแปล / หาคน


เรียนรู้ ไหมคะ - หาคน
เรียนรู้ ไหมคะ - หาคน
www.loecsen.com

ภาษาไทย ไหมคะ
ซาร่าอยู่ไหมครับ ဆာရာ (Sarah) ရွိပါသလား - Sarah chiɁ pa the lā
อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ ရွိပါတယ္ - chitɁ tai
เธอออกไปข้างนอกค่ะ အျပင္သြားပါတယ္ - ah pyiN thou pa tai
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ - thu phone ko setɁ kyi pa
เธออยู่ที่ไหนครับ သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ - thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ သူအလုပ္သြားတယ္ - thu ah lautɁ thuwa tai
เธออยู่ที่บ้านค่ะ သူအိမ္မွာရွိတယ္ - thu aiN mha chiɁ tai
จูเลียงอยู่ไหมคะ ဂ်ဴလီယံ (Julien) ရွိပါသလား - Julien chiɁ pa the lā
อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ ရွိပါတယ္ - chitɁ pa tai
เขาออกไปข้างนอกครับ အျပင္သြားပါတယ္ - ah pyiN thou pa tai
เขาอยู่ที่ไหนคะ သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ - thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ - thu phone ko setɁ kyi pa
เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ သူအလုပ္သြားတယ္ - thu ah lautɁ thuwa tai
เขาอยู่ที่บ้านครับ သူအိမ္မွာရွိတယ္ - thu aiN mha chiɁ tai
( 0 โหวต )

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น