Çeviri / Sayılar


Öğrenme almanca - Sayılar
Öğrenme almanca - Sayılar
www.loecsen.com

Türkçe Almanca
Sıfır Null
Bir Eins
Iki Zwei
Üç Drei
Dört Vier
Beş Fünf
Altı Sechs
Yedi Sieben
Sekiz Acht
Dokuz Neun
On Zehn
On bir Elf
On iki Zwölf
On üç Dreizehn
On dört Vierzehn
On beş Fünfzehn
On altı Sechzehn
On yedi Siebzehn
On sekiz Achtzehn
On dokuz Neunzehn
Yirmi Zwanzig
Yirmi bir Einundzwanzig
Yirmi iki Zweiundzwanzig
Yirmi üç Dreiundzwanzig
Yirmi dört Vierundzwanzig
Yirmi beş Fünfundzwanzig
Yirmi altı Sechsundzwanzig
Yirmi yedi Siebenundzwanzig
Yirmi sekiz Achtundzwanzig
Yirmi dokuz Neunundzwanzig
Otuz Dreißig
Otuz bir Einunddreißig
Otuz iki Zweiunddreißig
Otuz üç Dreiunddreißig
Otuz dört Vierunddreißig
Otuz beş Fünfunddreißig
Otuz altı Sechsunddreißig
Kırk Vierzig
Elli Fünfzig
Altmış Sechszig
Yetmiş Siebzig
Seksen Achtzig
Doksan Neunzig
Yüz Hundert
Yüz beş Hundertfünf
Iki yüz Zweihundert
Üç yüz Dreihundert
Dört yüz Vierhundert
Bin Tausend
Bin beş yüz Eintausendfünfhundert
Iki bin Zweitausend
On bin Zehntausend

Loecsen Print
10.0/10 (7 oylamalar)

Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yorumları göster