8.0/10 (3 oylamalar)

Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yorumları göster

+ 15 Konu
Temel ifadeler, Konuşma, Birini aramak, Zaman ile ilgili kavramlar, Birbirinden ayrılmak, Bar, Restoran, Taksi, Ulaşım, Otel, Plaj, Aile, Duygular, Öğrenmek, Renkler, Sayılar, Sorun çıktığı zaman,

Çeviri / Plaj


Öğrenme arnavutça - Plaj
Öğrenme arnavutça - Plaj


Türkçe Arnavutça
Plaj Plazhi - plaʒi
Nereden top satın alabilirim? Dini gjë se ku mund të blej një top? - dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
Şu tarafta dükkan var Ka një dyqan në këtë drejtim - ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
Top Një top - ɲə tɔp
Dürbün Dylbi - dylbi
Kasket Kapele - kapεle
Havlu Peshqir - pεʃciɾ
Ayağa giyilen sandal Sandale - sandalε
Kova Kovë - kɔvə
Güneş kremi Krem dielli - kɾεm diεɫi
Mayo Kostum banjoje - kɔstum baɲɔjɛ
Güneş gözlüğü Syze dielli - syzε diεɫi
Kabuklu deniz ürünleri Guaskore - ɡuaskɔɾε
Güneşlenmek Të marrësh rreze dielli - tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
Güneşli Me diell
Gün batımı Perëndimi i diellit - pεɾəndimi i diεɫit
Güneş şemsiyesi Çadër dielli - ʧadəɾ diεɫi
Güneş Diell - diεɫ
Güneş çarpması Të bie dielli në kokë - tə biε diεɫi nə kɔkə
Buarada yüzmek tehlikeli mi? Është e rrezikshme të notosh këtu? - əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
Hayır, tehlikeli değil Jo, nuk është e rrezikshme. - jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
Evet, burada yüzmek tehlikeli Po. Është e ndaluar të notosh këtu - pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
Yüzmek Notoj - nɔtɔj
Yüzme Not - nɔt
Dalga Dallgë - daɫɡə
Deniz Det - dεt
Kumul Dunë - dunə
Kum Rërë - ɾəɾə
Yarın hava nasıl olacak? Cili është parashikimi i motit për nesër? - ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
Hava değişecek Moti do të ndryshojë - mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
Yağmur yağacak Do të bjerë shi - dɔ tə bjɛɾə ʃi
Güneşli olacak Do jetë diell - dɔ jɛtə diɛɫ
Çok rüzgarlı olacak Do ketë shumë erë - dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
Gölge Hije - hijɛ

Loecsen Print