Çeviri / Sayılar


Öğrenme bulgarca - Sayılar
Öğrenme bulgarca - Sayılar
www.loecsen.com

Türkçe Bulgarca
Sıfır нула - nula
Bir едно - edno
Iki две - dve
Üç три - tri
Dört четири - četiri
Beş пет - pet
Altı шест - šest
Yedi седем - sedem
Sekiz осем - osem
Dokuz девет - devet
On десет - deset
On bir единайсет - edinajset
On iki дванайсет - dvanajset
On üç тринайсет - trinajset
On dört четиринайсет - četirinajset
On beş петнайсет - petnajset
On altı шестнайсет - šestnajset
On yedi седемнайсет - sedemnajset
On sekiz осемнайсет - osemnajset
On dokuz деветнайсет - devetnajset
Yirmi двайсет - dvajset
Yirmi bir двайсет и едно - dvajset I edno
Yirmi iki двайсет и две - dvaiset I dve
Yirmi üç двайсет и три - dvajset I tri
Yirmi dört двайсет и четири - dvajset I četiri
Yirmi beş двайсет и пет - dvajset I pet
Yirmi altı двайсет и шест - dvajset I šest
Yirmi yedi двайсет и седем - dvajset I sedem
Yirmi sekiz двайсет и осем - dvajset I osem
Yirmi dokuz двайсет и девет - dvajset I devet
Otuz трийсет - trijset
Otuz bir трийсет и едно - trijset I edno
Otuz iki тридесет и две - trideset I dve
Otuz üç трийсет и три - trijset I tri
Otuz dört тридесет и четири - trideset I četiri
Otuz beş трийсет и пет - trijset I pet
Otuz altı трийсет и шест - trijset I šest
Kırk четиресет - četireset
Elli петдесет - petdeset
Altmış шейсет - šejset
Yetmiş седемдесет - sedemdeset
Seksen осемдесет - osemdeset
Doksan деветдесет - devetdeset
Yüz сто - sto
Yüz beş петстотин - petstotin
Iki yüz двеста - dvesta
Üç yüz триста - trista
Dört yüz четиристотин - četiristotin
Bin хиляда - hiljada
Bin beş yüz хиляда и петстотин - hiljada I petstotin
Iki bin две хиляди - dve hiljadi
On bin десет хиляди - deset hiljadi
9.0/10 (4 oylamalar)

Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yorumları göster