9.0/10 (3 oylamalar)

Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yorumları göster

+ 15 Konu
Temel ifadeler, Konuşma, Birini aramak, Zaman ile ilgili kavramlar, Birbirinden ayrılmak, Bar, Restoran, Taksi, Ulaşım, Otel, Plaj, Aile, Duygular, Öğrenmek, Renkler, Sayılar, Sorun çıktığı zaman,

Çeviri / Sayılar


Öğrenme farsça - Sayılar
Öğrenme farsça - Sayılar


Türkçe Farsça
Sıfır صفر - sefr
Bir یک - yek
Iki دو - do
Üç سه - se
Dört چهار - câhâr
Beş پنج - panj
Altı شش - šiš
Yedi هفت - haft
Sekiz هشت - hašt
Dokuz نه - noh
On ده - dah
On bir یازده - yâzdah
On iki دوازده - davâzdah
On üç سیزده - sizdah
On dört چهارده - câhârdah
On beş پانزده - punzdah
On altı شانزده - šunzdah
On yedi هفده - hivdah
On sekiz هجده - hiždah
On dokuz نوزده - nuzdah
Yirmi بیست - bist
Yirmi bir بیست و یک - bisto yek
Yirmi iki بیست و دو - bisto do
Yirmi üç بیست و سه - bisto se
Yirmi dört بیست و چهار - bisto câhâr
Yirmi beş بیست و پنج - bisto panj
Yirmi altı بیست و شش - bisto šiš
Yirmi yedi بیست و هفت - bisto haft
Yirmi sekiz بیست و هشت - bisto hašt
Yirmi dokuz بیست و نه - bisto noh
Otuz سی - si
Otuz bir سی و یک - sio yek
Otuz iki سی و دو - sio do
Otuz üç سی و سه - sio se
Otuz dört سی و چهار - sio câhâr
Otuz beş سی و پنج - sio panj
Otuz altı سی و شش - sio šiš
Kırk چهل - cehel
Elli پنجاه - panjâh
Altmış شصت - šast
Yetmiş هفتاد - haftâd
Seksen هشتاد - haštâd
Doksan نود - navad
Yüz صد - sad
Yüz beş پانصد - punsad
Iki yüz دویست - divist
Üç yüz سیصد - sisad
Dört yüz چهارصد - câhârsad
Bin هزار - hezâr
Bin beş yüz هزار و پانصد - hezâro punsad
Iki bin دو هزار - do hezâr
On bin ده هزار - dah hezâr

Loecsen Print