Çeviri / Sayılar


Öğrenme hollandaca - Sayılar
Öğrenme hollandaca - Sayılar
www.loecsen.com

Türkçe Hollandaca
Sıfır Nul
Bir Een
Iki Twee
Üç Drie
Dört Vier
Beş Vijf
Altı Zes
Yedi Zeven
Sekiz Acht
Dokuz Negen
On Tien
On bir Elf
On iki Twaalf
On üç Dertien
On dört Veertien
On beş Vijftien
On altı Zestien
On yedi Zeventien
On sekiz Achttien
On dokuz Negentien
Yirmi Twintig
Yirmi bir Eenentwintig
Yirmi iki Tweeëntwintig
Yirmi üç Drieëntwintig
Yirmi dört Vierentwintig
Yirmi beş Vijfentwintig
Yirmi altı Zesentwintig
Yirmi yedi Zevenentwintig
Yirmi sekiz Achtentwintig
Yirmi dokuz Negenentwintig
Otuz Dertig
Otuz bir Eenendertig
Otuz iki Tweeëndertig
Otuz üç Drieëndertig
Otuz dört Vierendertig
Otuz beş Vijfendertig
Otuz altı Zesendertig
Kırk Veertig
Elli Vijftig
Altmış Zestig
Yetmiş Zeventig
Seksen Tachtig
Doksan Negentig
Yüz Honderd
Yüz beş Honderd vijf
Iki yüz Tweehonderd
Üç yüz Driehonderd
Dört yüz Vierhonderd
Bin Duizend
Bin beş yüz Vijftienhonderd
Iki bin Tweeduizend
On bin Tienduizend

Loecsen Print
9.3/10 (3 oylamalar)

Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yorumları göster