Çeviri / Sayılar


Öğrenme isveççe - Sayılar
Öğrenme isveççe - Sayılar
www.loecsen.com

Türkçe Isveççe
Sıfır Noll
Bir Ett
Iki Två
Üç Tre
Dört Fyra
Beş Fem
Altı Sex
Yedi Sju
Sekiz Åtta
Dokuz Nio
On Tio
On bir Elva
On iki Tolv
On üç Tretton
On dört Fjorton
On beş Femton
On altı Sexton
On yedi Sjutton
On sekiz Arton
On dokuz Nitton
Yirmi Tjugo
Yirmi bir Tjugoett
Yirmi iki Tjugotvå
Yirmi üç Tjugotre
Yirmi dört Tjugofyra
Yirmi beş Tjugofem
Yirmi altı Tjugosex
Yirmi yedi Tjugosju
Yirmi sekiz Tjugoåtta
Yirmi dokuz Tjugonio
Otuz Trettio
Otuz bir Trettioett
Otuz iki Trettiotvå
Otuz üç Trttiotre
Otuz dört Trettiofyra
Otuz beş Trettiofem
Otuz altı Trettiosex
Kırk Fyrtio
Elli Femtio
Altmış Sextio
Yetmiş Sjuttio
Seksen Åttio
Doksan Nittio
Yüz Ett hundra
Yüz beş Ett hundrafem
Iki yüz Två hundra
Üç yüz Tre hundra
Dört yüz Fyra hundra
Bin Ett tusen
Iki bin Två tusen
On bin Tio tusen
10.0/10 (1 oylamalar)

Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yorumları göster