Alfabe (Korece)

1
격이 얼마예요?
Bu kaç para ?
2
중에 봅시다
Görüşürüz
3
시 만날 수 있을까요?
Tekrar görüşebilir miyiz?
4
Mor
5
시다
Içmek
6
Bar
7
Dört
8
Karım
9
Kız kardeş