Çeviri / Sayılar


Öğrenme letonca - Sayılar
Öğrenme letonca - Sayılar
www.loecsen.com

Türkçe Letonca
Sıfır Nulle
Bir Viens
Iki Divi
Üç Trīs
Dört Četri
Beş Pieci
Altı Seši
Yedi Septiņi
Sekiz Astoņi
Dokuz Deviņi
On Desmit
On bir Vienpadsmit
On iki Divpadsmit
On üç Trīspadsmit
On dört Četrpadsmit
On beş Piecpadsmit
On altı Sešpadsmit
On yedi Septiņpadsmit
On sekiz Astoņpadsmit
On dokuz Deviņpadsmit
Yirmi Divdesmit
Yirmi bir Divdesmit viens
Yirmi iki Divdesmit divi
Yirmi üç Divdesmit trīs
Yirmi dört Divdesmit četri
Yirmi beş Divdesmit pieci
Yirmi altı Divdesmit seši
Yirmi yedi Divdesmit septiņi
Yirmi sekiz Divdesmit astoņi
Yirmi dokuz Divdesmit deviņi
Otuz Trīsdesmit
Otuz bir Trīsdesmit viens
Otuz iki Trīsdesmit divi
Otuz üç Trīsdesmit trīs
Otuz dört Trīsdesmit četri
Otuz beş Trīsdesmit pieci
Otuz altı Trīsdesmit seši
Kırk Četrdesmit
Elli Piecdesmit
Altmış Sešdesmit
Yetmiş Septiņdesmit
Seksen Astoņdesmit
Doksan Deviņdesmit
Yüz Simts
Yüz beş Simts pieci
Iki yüz Divi simti
Üç yüz Trīs simti
Dört yüz Četri simti
Bin Tūkstotis
Bin beş yüz Tūkstotis pieci simti
Iki bin Divi tūkstoši
On bin Desmit tūkstoši
10.0/10 (1 oylamalar)

Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yorumları göster