Çeviri - Sayılar

Öğrenme macarca - Sayılar
www.loecsen.com

Türkçe Macarca
Sıfır Nulla
Bir Egy
Iki Kettő
Üç Három
Dört Négy
Beş Öt
Altı Hat
Yedi Hét
Sekiz Nyolc
Dokuz Kilenc
On Tíz
On bir Tizenegy
On iki Tizenkettő
On üç Tizenhárom
On dört Tizennégy
On beş Tizenöt
On altı Tizenhat
On yedi Tizenhét
On sekiz Tizennyolc
On dokuz Tizenkilenc
Yirmi Húsz
Yirmi bir Huszonegy
Yirmi iki Huszonkettő
Yirmi üç Huszonhárom
Yirmi dört Huszonnégy
Yirmi beş Huszonöt
Yirmi altı Huszonhat
Yirmi yedi Huszonhét
Yirmi sekiz Huszonnyolc
Yirmi dokuz Huszonkilenc
Otuz Harminc
Otuz bir Harmincegy
Otuz iki Harminckettő
Otuz üç Harminchárom
Otuz dört Harmincnégy
Otuz beş Harmincöt
Otuz altı Harminchat
Kırk Negyven
Elli Ötven
Altmış Hatvan
Yetmiş Hetven
Seksen Nyolcvan
Doksan Kilencven
Yüz Száz
Yüz beş Százöt
Iki yüz Kétszáz
Üç yüz Háromszáz
Dört yüz Négyszáz
Bin Ezer
Bin beş yüz Ezerötszáz
Iki bin Kétezer
On bin Tízezer8.8/10 (12 oylamalar)

Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yorumları göster