Çeviri / Sayılar


Öğrenme norveççe - Sayılar
Öğrenme norveççe - Sayılar
www.loecsen.com

Türkçe Norveççe
Sıfır Null
Bir En
Iki To
Üç Tre
Dört Fire
Beş Fem
Altı Seks
Yedi Sju
Sekiz Ǻtte
Dokuz Ni
On Ti
On bir Elleve
On iki Tolv
On üç Tretten
On dört Fjorten
On beş Femten
On altı Seksten
On yedi Sytten
On sekiz Atten
On dokuz Nitten
Yirmi Tjue
Yirmi bir Tjueen
Yirmi iki Tjueto
Yirmi üç Tjuetre
Yirmi dört Tjuefire
Yirmi beş Tjuefem
Yirmi altı Tjueseks
Yirmi yedi Tjuesju
Yirmi sekiz Tjueåtte
Yirmi dokuz Tjueni
Otuz Tretti
Otuz bir Trettien
Otuz iki Trettito
Otuz üç Trettitre
Otuz dört Trettifire
Otuz beş Trettifem
Otuz altı Trettiseks
Kırk Førti
Elli Femti
Altmış Seksti
Yetmiş Sytti
Seksen Ǻtti
Doksan Nitti
Yüz Hundre
Yüz beş Hundreogfem
Iki yüz To hundre
Üç yüz Tre hundre
Dört yüz Firehundre
Bin Tusen
Bin beş yüz Ett tusen fem hundre
Iki bin To tusen
On bin Ti tusen
( 0 oylamalar )

Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yorumları göster