Çeviri / Sayılar


Öğrenme portekizce - Sayılar
Öğrenme portekizce - Sayılar
www.loecsen.com

Türkçe Portekizce
Sıfır Zero
Bir Um
Iki Dois
Üç Três
Dört Quatro
Beş Cinco
Altı Seis
Yedi Sete
Sekiz Oito
Dokuz Nove
On Dez
On bir Onze
On iki Doze
On üç Treze
On dört Catorze
On beş Quinze
On altı Dezasseis
On yedi Dezassete
On sekiz Dezoito
On dokuz Dezanove
Yirmi Vinte
Yirmi bir Vinte e um
Yirmi iki Vinte e dois
Yirmi üç Vinte e três
Yirmi dört Vinte e quatro
Yirmi beş Vinte e cinco
Yirmi altı Vinte e seis
Yirmi yedi Vinte e sete
Yirmi sekiz Vinte e oito
Yirmi dokuz Vinte e nove
Otuz Trinta
Otuz bir Trinta e um
Otuz iki Trinta e dois
Otuz üç Trinta e três
Otuz dört Trinta e quatro
Otuz beş Trinta e cinco
Otuz altı Trinta e seis
Kırk Quarenta
Elli Cinquenta
Altmış Sessenta
Yetmiş Setenta
Seksen Oitenta
Doksan Noventa
Yüz Cem
Yüz beş Cento e cinco
Iki yüz Duzentos
Üç yüz Trezentos
Dört yüz Quatrocentos
Bin Mil
Bin beş yüz Mil e quinhentos
Iki bin Dois mil
On bin Dez mil
( 0 oylamalar )

Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yorumları göster