Çeviri / Sayılar


Öğrenme rusça - Sayılar
Öğrenme rusça - Sayılar
www.loecsen.com

Türkçe Rusça
Sıfır одна - odna
Bir две - dve
Iki Два - Dva
Üç Три - Tri
Dört Четыре - Četyre
Beş Пять - Pjat
Altı Шесть - Šest
Yedi Семь - Sem
Sekiz Восемь - Vosem
Dokuz Девять - Devjat
On Десять - Desjat
On bir Одиннадцать - Odinnadcat
On iki Двенадцать - Dvenadcat
On üç Тринадцать - Trinadcat
On dört Четырнадцать - Četyrnadcat
On beş Пятнадцать - Pjatnadcat
On altı Шестнадцать - Šestnadcat
On yedi Семнадцать - Semnadcat
On sekiz Восемнадцать - Vosemnadcat
On dokuz Девятнадцать - Devjatnadcat
Yirmi Двадцать - Dvadcat
Yirmi bir Двадцать один - Dvadcat odin
Yirmi iki Двадцать два - Dvadcat dva
Yirmi üç Двадцать три - Dvadcat tri
Yirmi dört Двадцать четыре - Dvadcat četyre
Yirmi beş Двадцать пять - Dvadcat pjat
Yirmi altı Двадцать шесть - Dvadcat šest
Yirmi yedi Двадцать семь - Dvadcat sem
Yirmi sekiz Двадцать восемь - Dvadcat vosem
Yirmi dokuz Двадцать девять - Dvadcat devjat
Otuz Тридцать - Tridcat
Otuz bir Тридцать один - Tridcat odin
Otuz iki Тридцать два - Tridcat dva
Otuz üç Тридцать три - Tridcat tri
Otuz dört Тридцать четыре - Tridcat četyre
Otuz beş Тридцать пять - Tridcat pjat
Otuz altı Тридцать шесть - Tridcat šest
Kırk Сорок - Sorok
Elli Пятьдесят - Pjatdesjat
Altmış Шестьдесят - Šestdesjat
Yetmiş Семьдесят - Semdesjat
Seksen Восемьдесят - Vosemdesjat
Doksan Девяносто - Devjanosto
Yüz Сто - Sto
Yüz beş Сто пять - Sto pjat
Iki yüz Двести - Dvesti
Üç yüz Триста - Trista
Dört yüz Четыреста - Četyrista
Bin Тысяча - Tysjača
Bin beş yüz Тысяча пятьсот - Tysjača pjatsot
Iki bin Две тысячи - Dve tysjači
On bin Десять тысяч - Desjat tysjač
9.5/10 (2 oylamalar)

Yorumlarınızı bekliyoruz!

Yorumları göster