词汇 > 乌克兰语

1 - 主要的表达方式

主要的表达方式
测验
课程
1 你好 Добрий день
Dobryi den'
2 其他表达方式 Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 晚上好 Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 再见 До побачення
Do pobatchennja
5 其他表达方式 Бувай
Buvaj!
6 回头见 Побачимось
Pobatchymos'
7 Так
Tak
8 不是 Ні
Ni
9 Вибачте
Vybatchte
10 其他表达方式 Перепрошую
Pereprochuju
11 谢谢 Дякую
Djakuju
12 非常感谢! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 谢谢您的帮助 Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 没关系 Будь ласка
Bud' laska
15 其他表达方式 Прошу
Prochu
16 Гаразд
Gharazd
17 其他表达方式 Добре
Dobre
18 多少钱? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 对不起! Пробачте!
Probatchte
20 其他表达方式 Даруйте!
Darujte!
21 我不懂 Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 我懂了 Зрозуміло
Zrozumilo
23 我不知道 Я не знаю
Ja ne znaju
24 禁止 Заборонено
Zaboroneno
25 请问洗手间在哪里? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 新年好! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 生日快乐! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 节日快乐! Зі святом!
Zi svjatom!
29 祝贺您! Вітаю!
Vitaju!2 - 对话

对话
测验
课程
1 你好。最近怎么样? Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 其他表达方式 Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 我很好,谢谢。 Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 其他表达方式 Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 你会说乌克兰语吗? Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 不, 我不会说乌克兰语 Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 仅仅一点点 Лише трохи
Lyshe trokhy
8 你来自哪个国家? З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 其他表达方式 Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 你持有哪国国籍? Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 我是中国人 Я китаєць
Ja kytajets'
12 当说话的对象是女士 Я китаянка
Ja kytajanka
13 你住在这里吗? А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 对,我住在这里 Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 我叫萨拉,你呢? Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 我叫朱力安 Жульєн
Ʒul'jen
17 你在这里干什么? Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 我在休假 Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 我们在休假 Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 我在出差 Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 我在这里工作 Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 我们在这里工作 Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 哪里有比较好的餐厅? Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 其他表达方式 Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 附近有博物馆吗? Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 到哪里能上网? Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - 学习

学习
测验
课程
1 你想学一点词汇吗? Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 好的! Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 这个怎么称呼? Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 这是一张桌子 Це стіл
Tse stil
5 桌子,你懂吗? Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 我不懂 Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 请你重复一遍,好吗? Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 你能说得慢一点吗? Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 你能写下来吗? Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 我懂了 Зрозуміло
Zrozumilo4 - 颜色

颜色
测验
课程
1 我很喜欢这张桌子的颜色 Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 这是红色的 Це червоний
Tse tchervonyj
3 蓝色 Блакитний
Blakytnyj
4 黄色 Жовтий
Ʒovtyj
5 白色 Білий
Bilyj
6 黑色 Чорний
Tchornyj
7 绿色 Зелений
Zelenyj
8 橙色 Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 紫色 Фіолетовий
Fioletovyj
10 灰色 Сірий
Siryj5 - 数字

数字
测验
课程
1 Нуль
Nul'
2 Один
Odyn
3 Два
Dva
4 Три
Try
5 Чотири
Tchotyry
6 П'ять
P`jat'
7 Шість
Shist'
8 Сім
Sim
9 Вісім
Visim
10 Дев'ять
Dev`jat'
11 Десять
Desjat'
12 十一 Одинадцять
Odynadtsjat'
13 十二 Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 十三 Тринадцять
Trynadtsjat'
15 十四 Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 十五 П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 十六 Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 十七 Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 十八 Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 十九 Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 二十 Двадцять
Dvadtsjat'
22 二十一 Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 二十二 Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 二十三 Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 二十四 Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 二十五 Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 二十六 Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 二十七 Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 二十八 Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 二十九 Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 三十 Тридцять
Trydtsjat'
32 三十一 Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 三十二 Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 三十三 Тридцять три
Trydtsjat' try
35 三十四 Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 三十五 Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 三十六 Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 四十 Сорок
Sorok
39 五十 П'ятдесят
P`jatdesjat
40 六十 Шістдесят
Shistdesjat
41 七十 Сімдесят
Simdesjat
42 八十 Вісімдесят
Visimdesjat
43 九十 Дев'яносто
Dev`janosto
44 一百 Сто
Sto
45 一百零五 Сто п'ять
Sto p`jat'
46 二百 Двісті
Dvisti
47 三百 Триста
Trysta
48 四百 Чотириста
Tchotyrysta
49 一千 Тисяча
Tysjatcha
50 一千五百 Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 二千 Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 一万 Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - 时态参考标记

时态参考标记
测验
课程
1 你什么时候到的? Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 今天 Сьогодні
S'oghodni
3 昨天 Учора
Utchora
4 两天前 Два дні тому
Dva dni tomu
5 你呆多久呢? Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 我明天走 Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 我后天走 Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 我三天后走 Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 星期一 Понеділок
Ponedilok
10 星期二 Вівторок
Vivtorok
11 星期三 Середа
Sereda
12 星期四 Четвер
Tchetver
13 星期五 П'ятниця
P'jatnytsja
14 星期六 Субота
Subota
15 星期天 Неділя
Nedilja
16 1月 Січень
Sitchen'
17 2月 Лютий
Ljutyj
18 3月 Березень
Berezen'
19 4月 Квітень
Kviten'
20 5月 Травень
Traven'
21 6月 Червень
Tcherven'
22 7月 Липень
Lypen'
23 8月 Серпень
Serpen'
24 9月 Вересень
Veresen'
25 10月 Жовтень
Ʒovten'
26 11月 Листопад
Lystopad
27 12月 Грудень
Ghruden'
28 你几点出发? О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 早晨...八点 О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 早晨... 八点十五分 Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 其他表达方式 О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 早晨... 八点三十分 Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 其他表达方式 О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 早晨... 八点四十五分 Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 其他表达方式 О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 晚上... 十八点 Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 我迟到了 Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - 出租车

出租车
测验
课程
1 出租车! Таксі!
Taksi!
2 你到哪里去? Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 我去火车站 Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 我要去日夜旅馆 Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 您能送我去机场吗? Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 您能帮我提行李吗? Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 离这儿远吗? Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 不远,就在旁边 Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 有一点儿远 Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 多少钱? Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 请送我去这里 Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 朝右边 Це справа
Tse sprava
13 朝左边 Це зліва
Tse zliva
14 笔直走 Прямо
Prjamo
15 到了 Це тут
Tse tut
16 在那儿 По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 停! Стоп!
Stop!
18 慢慢来别着急 Не поспішайте
Ne pospichajte
19 您能给我开张发票吗? Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - 情感

情感
测验
课程
1 我很喜欢你的国家 Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 我喜欢你 Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 其他表达方式 Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 我很幸福 Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 我很难过 Мені сумно
Meni sumno
6 我在这里感觉很好 Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 我很冷 Мені холодно
Meni kholodno
8 我很热 Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 太大了 Великувато
Velykuvato
10 如果所指的人或物是女性或阴性 Завеликий
Zavelykyj
11 太小了 Замало
Zamalo
12 如果所指的人或物是女性或阴性 Малий
Malyj
13 非常好 Чудово
Tchudovo
14 今晚你想出去吗? Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 我今晚想出去 Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 这是个好主意 Чудова ідея
Tchudova ideja
17 其他表达方式 Гарна ідея
Gharna ideja
18 我想好好玩玩 Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 这不是个好主意 Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 今晚我不想出去 Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 我想休息 Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 你想做运动吗? Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 是的,我想好好放松一下! Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 我打网球 Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 不,谢谢,我很累 Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - 家庭

家庭
测验
课程
1 你这儿有亲戚吗? У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 我的父亲 Мій батько
Mij bat'ko
3 我的母亲 Моя мати
Moja maty
4 我的儿子 Мій син
Mij syn
5 我的女儿 Моя донька
Moja don'ka
6 一个哥哥 Брат
Brat
7 一个姐姐 Сестра
Sestra
8 一个朋友 Друг
Drug
9 其他表达方式 Приятель
Pryjatel'
10 一个朋友 Подруга
Podruga
11 其他表达方式 Приятелька
Pryjatel'ka
12 我的男朋友 Мій хлопець
Mij khlopets'
13 我的女朋友 Моя дівчина
Moja divtchyna
14 我的丈夫 Мій чоловік
Mij tcholovik
15 我的妻子 Моя дружина
Moja druʒyna10 - 酒吧

酒吧
测验
课程
1 酒吧 Бар
Bar
2 你要不要喝点什么? Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 Пити
Pyty
4 杯子 Склянка
Skljanka
5 好的,谢谢 Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 其他表达方式 Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 你喝什么? Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 有些什么可以喝的? Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 有矿泉水,还有果汁 Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 Вода
Voda
11 能加点冰块吗? Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 冰块 Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 巧克力 Шоколад
Chokolad
14 牛奶 Молоко
Moloko
15 Чай
Tchaj
16 咖啡 Кава
Kava
17 加糖 З цукром
Z tsukrom
18 加奶油 З вершками
Z verchkamy
19 葡萄酒 Вино
Vyno
20 啤酒 Пиво
Pyvo
21 请给我一杯茶 Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 请给我一杯啤酒 Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 您想要喝什么? Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 请给我两杯茶 Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 请给我两杯啤酒 Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 什么也不用,谢谢 Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 干杯 Будьмо!
Bud'mo!
28 为健康干杯! Будьмо!
Bud'mo!
29 我要买单 Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 一共多少钱? Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 二十欧元 Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 我请你 Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - 饭店

饭店
测验
课程
1 餐馆 Ресторан
Restoran
2 你想吃点东西吗? Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 是的,我想吃点东西 Так, хочу
Tak, khotchu
4 吃饭 Їсти
Jisty
5 我们到哪里去吃饭? Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 我们到哪里去吃午饭? Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 晚餐 Вечеря
Vetcherja
8 早餐 Сніданок
Snidanok
9 对不起,打扰一下! Будь ласка!
Bud' laska!
10 请给我菜单 Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 这是菜单! Ось меню!
Os' menju!
12 你喜欢吃什么?肉还是鱼? Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 再加饭 З рисом
Z rysom
14 再加意大利面 З макаронами
Z makaronamy
15 土豆 З картоплею
Z kartopleju
16 蔬菜 З овочами
Z ovotchamy
17 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋? Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 面包 Хліб
Khlib
19 黄油 Вершкове масло
Verchkove maslo
20 一份色拉 Салат
Salat
21 一份甜点 Десерт
Desert
22 水果 Фрукти
Frukty
23 请问您有刀吗? У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 有,我马上去拿 Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 Ніж
Niʒ
26 Виделка
Vydelka
27 勺子 Ложка
Loʒka
28 这是热菜吗? Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 是的,而且很辣! Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 Гаряча страва
Garjatcha strava
31 Холодна страва
Kholodna strava
32 Гостра страва
Ghostra strava
33 我要一份鱼! Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 我也一样 Я також
Ja takoʒ12 - 离开

离开
测验
课程
1 天晚了!我要走了! Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 其他表达方式 Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 我们能再见面吗? Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 当然,我非常愿意 Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 这是我的住址 Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 有没有电话号码? У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 有,在这里 Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 和你过得非常愉快 Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 我也是,很高兴认识你 Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 当说话的对象是女士 Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 希望我们不久能再相见 Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 我也希望是这样 Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 再见! До побачення!
Do pobatchennja
14 明天见! До завтра!
Do zavtra!
15 再见! Бувай!
Buvaj!13 - 交通

交通
测验
课程
1 对不起!你知道汽车站在哪里吗 Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 请问到太阳城的车票价格是多少? Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 请问这列火车去什么地方? Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 这列火车在太阳城停吗? Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 去太阳城的火车什么时候开? Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 去太阳城的火车什么时候到? Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 我要一张去太阳城的票 Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 您有列车时刻表吗? У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 汽车时刻表 Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 请问哪列火车是去太阳城的? Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 就是这列 Ось цей
Os' tsej
12 谢谢 Дякую
Djakuju
13 不客气,祝您旅途愉快 Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 修车库 Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 加油站 Заправка
Zapravka
16 请给我油箱加满 Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 自行车 Велосипед
Velosyped
18 市中心 Центр міста
Tsentr mista
19 郊区 Передмістя
Peredmistja
20 其他表达方式 Пригород
Pryghorod
21 这是个大城市 Це велике місто
Tse velyke misto
22 这是个村庄 Це село
Tse selo
23 一座山 Гора
Ghora
24 一条湖 Озеро
Ozero
25 乡村 Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - 找人

找人
测验
课程
1 请问萨拉在吗? Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 是的,她在 Так, вона тут
Tak, vona tut
3 她出去了 Вона вийшла
Vona vyjshla
4 您可以打她的手机 Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 您知道她到哪儿去了吗? Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 她在上班 Вона на роботі
Vona na roboti
7 她在家 Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 请问朱利安在吗? Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 是的,他在 Так, він тут
Tak, vin tut
10 他出去了 Він вийшов
Vin vyjshov
11 您知道他到哪儿去了吗? Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 您可以打他的手机 Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 他在上班 Він на роботі
Vin na roboti
14 他在家 Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - 宾馆

宾馆
测验
课程
1 酒店 Готель
Ghotel'
2 公寓 Квартира
Kvartyra
3 欢迎 Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 您这儿有空房间吗? У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 房间带浴室吗? Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 您更喜欢二张单人床吗? Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 您想要双人房吗? Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴 Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 住宿加早餐 Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 住一晚多少钱? Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 我想先看看房间! Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 当然可以! Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 谢谢。房间非常不错。 Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 好,我能定今晚的房间吗? Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 太贵了,谢谢。 Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 请您照管一下我的行李,可以吗? Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 我的房间在哪里? Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 在二楼 Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 有电梯吗? А ліфт є?
A lift je?
20 电梯在您的左边 Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 电梯在您的右边 Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 洗衣房在哪里? Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 在底楼 Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 底楼 Перший поверх
Pershyj poverkh
25 房间 Номер
Nomer
26 干洗店 Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 美发厅 Перукарня
Perukarnja
28 停车场 Автостоянка
Avtostojanka
29 我们在会议室见? Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 会议室 Конференц-зал
Konferents-zal
31 游泳池的暖气开了 Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 游泳池 Басейн
Basejn
33 请7点叫醒我 Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 请给我钥匙 Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 请给我房卡 Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 有我的留言吗? Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 有,在这里 Так, ось вони
Tak, os' vony
38 没有 Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 在哪里能兑换零钱? Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 您能给我换些零钱吗? Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 行,您需要换多少? Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - 海滩

海滩
测验
课程
1 海滩 Пляж
Pljaʒ
2 您知道在哪里能买足球吗? Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 往这个方向走会有一家店 У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 足球 М'яч
M'jatch
5 望远镜 Бінокль
Binokl'
6 太阳帽 Кепка
Kepka
7 浴巾 Рушник
Rushnyk
8 拖鞋 Сандалі
Sandali
9 塑料桶 Відро
Vidro
10 防晒霜 Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 游泳裤 Плавки
Plavky
12 太阳眼镜 Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 贝壳类 Ракоподібні
Rakopodibni
14 太阳浴 Засмaтaяти
Zazmahaty
15 阳光明媚 Сонячний
Sonjatchnyj
16 日落 Захід сонця
Zakhid sontsja
17 遮阳伞 Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 太阳 Сонце
Sontse
19 中暑 Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 这里游泳危险吗? Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 不,不危险 Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 对,这里禁止游泳 Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 游泳 Плавати
Plavaty
24 游泳 Плавання
Plavannja
25 海浪 Хвиля
Khvylja
26 大海 Море
More
27 沙丘 Дюна
Djuna
28 Пісок
Pisok
29 明天天气如何? Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 天气要变了 Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 要下雨 Піде дощ
Pide dochtch
32 要出太阳 Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 要刮大风 Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 游泳衣 Купальник
Kupal'nyk
35 影子 Тінь
Tin'17 - 如有疑问

如有疑问
测验
课程
1 能帮我一下吗? Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 我迷路了 Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 您需要帮忙吗? Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 发生了什么事? Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 其他表达方式 Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 在哪里能找到翻译? Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 最近的药房在哪里? Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 请问您能帮我找个医生吗? Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 目前您正接受什么治疗? Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 一所医院 Лікарня
Likarnja
11 一家药房 Аптека
Apteka
12 一位医生 Лікар
Likar
13 医疗服务 Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 我的证件丢了 Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 我的证件被偷了 У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 失物招领处 Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 医务室 Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 紧急出口 Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 警察局 Міліція
Militsija
20 其他表达方式 Поліція
Politsija
21 身份证件 Папери
Papery
22 其他表达方式 Документи
Dokumenty
23 Гроші
Ghrochi
24 护照 Паспорт
Pasport
25 行李 Багаж
Baghaʒ
26 不用了,谢谢你 Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 别烦我! Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 走开! Залиште мене!
Zalychte mene!
下载mp3和pdf
MP3 + PDF

下载所有表达方式

免费演示开端

下载mp3和pdf