词汇 > 希腊语

1 - 主要的表达方式

主要的表达方式
测验
课程
1 你好 Καλημέρα
kaliméra
2 晚上好 Καλησπέρα
kalispéra
3 再见 Αντίο
adío
4 回头见 Τα λέμε αργότερα
ta léme argótera
5 Ναι
ne
6 不是 Όχι
óhi
7 Παρακαλώ
parakaló
8 谢谢 Ευχαριστώ
efharistó
9 非常感谢! Ευχαριστώ πολύ!
efharistó polí!
10 谢谢您的帮助 Ευχαριστώ για την βοήθεια
ef̱haristó̱ gia ti̱n voí̱theia
11 没关系 Σας παρακαλώ
sas parakaló
12 Σύμφωνη
símfoni
13 当说话的人是男士 Σύμφωνος
símfonos
14 多少钱? Πόσο κάνει;
póso káni
15 对不起! Συγγνώμη
signómi
16 我不懂 Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
17 我懂了 Κατάλαβα
katálava
18 我不知道 Δεν ξέρω
den xéro
19 禁止 Απαγορεύεται
apagorévete
20 请问洗手间在哪里? Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
pou íne i toualétes parakaló
21 新年好! Καλή χρονιά!
kalí hroniá
22 生日快乐! Χρόνια πολλά!
hrónia polá
23 节日快乐! Καλές γιορτές!
kalés giortés
24 祝贺您! Συγχαρητήρια!
sigharitíria2 - 对话

对话
测验
课程
1 你好。最近怎么样? Καλημέρα. Τι κάνεις;
kaliméra. ti kánis
2 我很好,谢谢。 Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ
kaliméra. kalá íme. efharistó
3 你会说希腊语吗? Μιλάς Ελληνικά;
milás Eliniká
4 不, 我不会说希腊语 Όχι, δεν μιλώ Ελληνικά
óhi, den miló Eliniká
5 仅仅一点点 Μόνο λιγάκι
móno ligáki
6 你来自哪个国家? Από ποια χώρα είσαι;
apó pia hóra íse
7 你持有哪国国籍? Ποια είναι η εθνικότητα σου;
pia íne i ethikotitá sou
8 我是中国人 Είμαι Κινέζος
íme Kinézos
9 当说话的对象是女士 Είμαι Κινέζα
íme Kinéza
10 你住在这里吗? Κι εσύ, εδώ μένεις;
ki esi, edó ménis
11 对,我住在这里 Ναι, εδώ μένω
ne, edó méno
12 我叫萨拉,你呢? Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε;
me léne sára, eséna pos se léne
13 我叫朱力安 Ιουλιανό
ioulianó
14 你在这里干什么? Τι κάνεις εδώ;
ti kánis edó
15 我在休假 Είμαι σε διακοπές
íme se diakopés
16 我们在休假 Είμαστε σε διακοπές
ímaste se diakopés
17 我在出差 Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι
íme se epagelmatikó taxídi
18 我在这里工作 Εδώ δουλεύω
edó doulévo
19 我们在这里工作 Εδώ δουλεύουμε
edó doulévoume
20 哪里有比较好的餐厅? Πού μου προτείνετε να πάω να φάω;
pou mou protínete na páo na fáo
21 附近有博物馆吗? Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά;
ipárhi kápio mousío edó kontá
22 到哪里能上网? Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ;
pou boró na sindethó sto internét3 - 学习

学习
测验
课程
1 你想学一点词汇吗? Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις;
thélis na máthis líges kenoúrgies léxis
2 好的! Ναι, εντάξει!
ne, edáxi!
3 这个怎么称呼? Πώς λέγεται αυτό;
pos légete afto
4 这是一张桌子 Είναι ένα τραπέζι
íne éna trapézi
5 桌子,你懂吗? Ένα τραπέζι, κατάλαβες;
éna trapézi, katálaves
6 我不懂 Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
7 请你重复一遍,好吗? Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ;
borís na epanalávis parakaló
8 你能说得慢一点吗? Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ;
lígo pio argá, se parakaló
9 你能写下来吗? Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ;
borís na to grápsis, se parakaló
10 我懂了 Κατάλαβα
katálava4 - 颜色

颜色
测验
课程
1 我很喜欢这张桌子的颜色 Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού.
marési polí to hróma aftoú tou trapezioú
2 这是红色的 Είναι κόκκινο
íne kókino
3 蓝色 Μπλε
ble
4 黄色 Κίτρινο
kítrino
5 白色 Άσπρο
áspro
6 黑色 Μαύρο
mávro
7 绿色 Πράσινο
prásino
8 橙色 Πορτοκαλί
portokalí
9 紫色 Μοβ
mov
10 灰色 Γκρίζο
gkrízo5 - 数字

数字
测验
课程
1 Μηδέν
midén
2 Ένα
éna
3 Δύο
dío
4 Τρία
tría
5 Τέσσερα
téssera
6 Πέντε
péde
7 Έξι
éxi
8 Εφτά
eftá
9 Οκτώ
ohtó
10 Εννέα
enéa
11 Δέκα
déka
12 十一 Έντεκα
édeka
13 十二 Δώδεκα
dódeka
14 十三 Δεκατρία
dekatría
15 十四 Δεκατέσσερα
dekatéssera
16 十五 Δεκαπέντε
dekapéde
17 十六 Δεκαέξι
dekaéxi
18 十七 Δεκαεφτά
dekaeftá
19 十八 Δεκαοκτώ
dekaohtó
20 十九 Δεκαεννέα
dekaenéa
21 二十 Είκοσι
íkosi
22 二十一 Εικοσιένα
ikosiéna
23 二十二 Είκοσιδύο
ikosidío
24 二十三 Είκοσιτρία
ikositría
25 二十四 Είκοσιτέσσερα
ikositéssera
26 二十五 Είκοσιπέντε
ikosipéde
27 二十六 Είκοσιέξι
ikosiéxi
28 二十七 Είκοσιεφτά
ikosieftá
29 二十八 Είκοσιοκτώ
ikosiohtó
30 二十九 Είκοσιεννέα
ikosienéa
31 三十 Τριάντα
triáda
32 三十一 Τριανταένα
triadaéna
33 三十二 Τριανταδύο
triadadío
34 三十三 Τριαντατρία
triadatría
35 三十四 Τριαντατέσσερα
triadatéssera
36 三十五 Τριανταπέντε
triadapénte
37 三十六 Τριανταέξι
triadaéxi
38 四十 Σαράντα
saráda
39 五十 Πενήντα
penída
40 六十 Εξήντα
exída
41 七十 Εβδομήντα
evdomída
42 八十 Ογδόντα
ogdóda
43 九十 Ενενήντα
enenída
44 一百 εκατό
ekató
45 二百 διακόσια
diakósia
46 三百 Τριακόσια
triakósia
47 四百 Τετρακόσια
tetrakósia
48 一千 Χίλια
hília
49 一千五百 Χίλιαπεντακόσια
hiliapedakósia
50 二千 Δυο χιλιάδες
dío hiliádes
51 一万 Δέκα χιλιάδες
déka hiliádes6 - 时态参考标记

时态参考标记
测验
课程
1 你什么时候到的? Πότε ήρθες εδώ;
póte írthes edó
2 今天 Σήμερα
símera
3 昨天 Χθες
hthes
4 两天前 Πριν δυο μέρες
prin dío méres
5 你呆多久呢? Για πόσο καιρό θα μείνεις;
gia póso kairó tha mínis
6 我明天走 Θα φύγω αύριο
tha fígo ávrio
7 我后天走 θα Φύγω μεθαύριο
tha fígo methávrio
8 我三天后走 Θα φύγω σε τρεις μέρες
tha fígo se tris méres
9 星期一 Δευτέρα
deftéra
10 星期二 Τρίτη
tríti
11 星期三 Τετάρτη
tetárti
12 星期四 Πέμπτη
pébti
13 星期五 Παρασκευή
paraskeví
14 星期六 Σάββατο
sávato
15 星期天 Κυριακή
kiriakí
16 1月 Ιανουάριος
ianouários
17 2月 Φεβρουάριος
fevrouários
18 3月 Μάρτιος
mártios
19 4月 Απρίλιος
aprílios
20 5月 Μάιος
máios
21 6月 Ιούνιος
ioúnios
22 7月 Ιούλιος
ioúlios
23 8月 Αύγουστος
ávgoustos
24 9月 Σεπτέμβριος
septévrios
25 10月 Οκτώβριος
októvrios
26 11月 Νοέμβριος
noévrios
27 12月 Δεκέμβριος
dekévrios
28 你几点出发? Τι ώρα φεύγεις;
ti óra févgeis
29 早晨...八点 Το πρωί, στις οκτώ
to proí, stis ohtó
30 早晨... 八点十五分 Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο
to proí, stis ohtó kai tétarto
31 早晨... 八点三十分 Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα
to proí, stis ohtó kai triáda
32 早晨... 八点四十五分 Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε
to proí, stis ohtó kai saráda pénte
33 晚上... 十八点 Το βράδυ, στις έξι
to vrádi, stis éxi
34 我迟到了 Έχω αργήσει
ého argísi7 - 出租车

出租车
测验
课程
1 出租车! Ταξί
taxi
2 你到哪里去? Που θέλετε να πάτε;
pou thélete na páte
3 我去火车站 Πάω στο σταθμό
páo sto stathmó
4 我要去日夜旅馆 Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα
páo sto xenodohío méra ke níhta
5 您能送我去机场吗? Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ
sto aerodrómio parakaló
6 您能帮我提行李吗? Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου;
boríte na párete tis valítses mou
7 离这儿远吗? Είναι μακριά από εδώ;
íne makriá apó edó
8 不远,就在旁边 Όχι, είναι κοντά
óhi, íne kodá
9 有一点儿远 Ναι, είναι λίγο πιο μακριά
ne, íne lígo pio makriá
10 多少钱? Πόσο θα στοιχίσει;
póso tha stihísi
11 请送我去这里 Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ;
boríte na me páte edó, parakaló
12 朝右边 Είναι δεξιά
íne dexiá
13 朝左边 Είναι αριστερά
íne aristerá
14 笔直走 Ευθεία είναι
efthía íne
15 到了 Είναι εδώ
íne edó
16 在那儿 Από δω είναι
apó do íne
17 停! Σταματήστε εδώ!
stamatíste edó
18 慢慢来别着急 Με την ησυχία σας
me tin isihía sas
19 您能给我开张发票吗? Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ;
boríte na to simiósete, sas parakaló8 - 情感

情感
测验
课程
1 我很喜欢你的国家 Μου αρέσει πολύ η χώρα σας
mou arési polí i hóra sas
2 我喜欢你 Σ' αγαπώ
sagapó
3 我很幸福 Είμαι χαρούμενος
íme haroúmenos
4 当说话的人是男士 Είμαι χαρούμενη
íme haroúmeni
5 我很难过 Είμαι λυπημένος
íme lipiménos
6 当说话的人是男士 Είμαι λυπημένη
íme lipimeni
7 我在这里感觉很好 Αισθάνομαι άνετα εδώ
esthánome áneta edó
8 我很冷 Κρυώνω
krióno
9 我很热 Ζεσταίνομαι
zesténome
10 太大了 Είναι πολύ μεγάλο
íne polí megálo
11 太小了 Είναι πολύ μικρό
íne polí mikró
12 非常好 Είναι τέλειο
íne télio
13 今晚你想出去吗? Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ;
éhis órexi gia éxo símera to vrádi
14 我今晚想出去 Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
ého órexi gia éxo símera to vrádi
15 这是个好主意 Καλή ιδέα
kalí idéa
16 我想好好玩玩 Θέλω να διασκεδάσω
thélo na diaskedáso
17 这不是个好主意 Δεν είναι καλή ιδέα
den íne kalí idéa
18 今晚我不想出去 Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
den ého órexi gia éxo símera to vrádi
19 我想休息 Θέλω να ξεκουραστώ
thélo na ksekourastó
20 你想做运动吗? Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ;
thélis na kánoume kápio sport
21 是的,我想好好放松一下! Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω.
ne, ého anági na xedóso
22 我打网球 Παίζω τένις
pézo ténis
23 不,谢谢,我很累 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος.
óhi, efharistó. íme kourasménos
24 当说话的人是男士 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένη
óhi, efharistó. íme kourasméni9 - 家庭

家庭
测验
课程
1 你这儿有亲戚吗? Έχεις συγγενείς εδώ;
éhis sigkenís edó
2 我的父亲 Ο πατέρας μου
o patéras mou
3 我的母亲 Η μητέρα μου
i mitéra mou
4 我的儿子 Ο γιος μου
o gios mou
5 我的女儿 Η κόρη μου
i kóri mou
6 一个哥哥 Έναν αδελφό
énan adelfó
7 哥哥 - 弟弟 Έναν μεγαλύτερο αδελφό - Εναν μικρότερο αδελφό
enan megalytero adelfo - enan mikrotero adelfo
8 一个姐姐 Μία αδελφή
mia adelfí
9 姐姐 - 妹妹 Μία μεγαλύτερη αδερφή - Μία μικρότερη αδερφή
mia megalyteri aderfi - mia mikroteri aderfi
10 一个朋友 Έναν φίλο
énan fílo
11 一个朋友 Μια φίλη
mia fíli
12 我的男朋友 Ο φίλος μου
o fílos mou
13 我的女朋友 Η φίλη μου
i fíli mou
14 我的丈夫 Ο άνδρας μου
o ádras mou
15 我的妻子 Η γυναίκα μου
i ginéka mou10 - 酒吧

酒吧
测验
课程
1 酒吧 Το μπαρ
to bar
2 你要不要喝点什么? Θες να πιεις κάτι;
thes na piis káti
3 Πίνω
píno
4 杯子 Ποτήρι
potíri
5 好的,谢谢 Ευχαρίστως
efharístos
6 你喝什么? Τι θα ήθελες;
ti tha ítheles
7 有些什么可以喝的? Τι ποτά υπάρχουν;
ti potá ipárhoun
8 有矿泉水,还有果汁 Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων
ipárhi neró i himós froúton
9 Νερό
neró
10 能加点冰块吗? Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα;
boríte na mou válete líga pagákia akóma
11 冰块 Παγάκια
pagákia
12 巧克力 Σοκολάτα
sokoláta
13 牛奶 Γάλα
gála
14 Τσάι
tsái
15 咖啡 Καφές
kafés
16 加糖 Με ζάχαρη
me záhari
17 加奶油 Με κρέμα
me kréma
18 葡萄酒 Κρασί
krasí
19 啤酒 Μπίρα
bíra
20 请给我一杯茶 Ένα τσάι παρακαλώ
éna tsái parakaló
21 请给我一杯啤酒 Μια μπίρα παρακαλώ
mia bíra parakaló
22 您想要喝什么? Τι θέλετε να πιείτε;
ti thélete na píite
23 请给我两杯茶 Δυο τσάι παρακαλώ!
dio tsái parakaló!
24 请给我两杯啤酒 Δυο μπίρες παρακαλώ
dio bíres parakaló
25 什么也不用,谢谢 Τίποτα, ευχαριστώ
típota, efharistó
26 干杯 Στην υγειά σου!
stin igiiá sou!
27 为健康干杯! Γεια μας!
giiá mas!
28 我要买单 Το λογαριασμό παρακαλώ!
to logariasmó parakaló!
29 一共多少钱? Τι σας οφείλω παρακαλώ;
ti sas ofílo parakaló
30 二十欧元 Είκοσι ευρώ
íkosi evró
31 我请你 Σε προσκαλώ
se proskaló11 - 饭店

饭店
测验
课程
1 餐馆 Το εστιατόριο
to estiatório
2 你想吃点东西吗? Θα ήθελες να φας;
tha ítheles na fas
3 是的,我想吃点东西 Ναι θα ήθελα
ne tha íthela
4 吃饭 Τρώω
tróo
5 我们到哪里去吃饭? Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό;
pou boroúme na páme gia fagitó
6 我们到哪里去吃午饭? Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό;
pou boroúme na páme gia mesimerianó
7 晚餐 Βραδινό γεύμα
vradinó gévma
8 早餐 Πρωινό
proinó
9 对不起,打扰一下! Σας παρακαλώ!
sas parakaló!
10 请给我菜单 Τον κατάλογο, παρακαλώ!
ton katálogo, parakaló
11 这是菜单! Ορίστε ο κατάλογος!
oríste o katálogos
12 你喜欢吃什么?肉还是鱼? Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι;
ti thélis na fas? kréas i psári?
13 再加饭 Με ρύζι
me rízi
14 再加意大利面 Με μακαρόνια
me makarónia
15 土豆 Με πατάτες
me patátes
16 蔬菜 Με λαχανικά
me lahaniká
17 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋? Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά
avgá omeléta - avgá tiganitá - i avgá vrastá
18 面包 Ψωμί
psomí
19 黄油 Βούτυρο
voútiro
20 一份色拉 Μια σαλάτα
mia saláta
21 一份甜点 Ένα επιδόρπιο
éna epidórpio
22 水果 Φρούτα
froúta
23 请问您有刀吗? Ένα μαχαίρι, παρακαλώ!
éna mahéri, parakaló
24 有,我马上去拿 Σας φέρνω αμέσως.
sas férno amésos
25 Ένα μαχαίρι
éna mahéri
26 Ένα πιρούνι
éna piroúni
27 勺子 Ένα κουτάλι
éna koutáli
28 这是热菜吗? Το πιάτο αυτό είναι ζεστό;
to piáto aftó íne zestó
29 是的,而且很辣! Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης!
ne ke arketá kafteró epísis
30 Ζεστό
zestó
31 Κρύο
krío
32 Καυτερό
kafteró
33 我要一份鱼! Θα πάρω ψάρι
tha páro psári
34 我也一样 Κι εγώ το ίδιο
ki egó to ídio12 - 离开

离开
测验
课程
1 天晚了!我要走了! Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω!
íne argá, prépi na pigéno!
2 我们能再见面吗? Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά;
boroúme na idothoúme xaná
3 当然,我非常愿意 Ναι, μετά χαράς
ne, metá harás
4 这是我的住址 Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση
méno saftí ti diéfthinsi
5 有没有电话号码? Έχεις κάποιο τηλέφωνο;
éhis kápio tiléfono
6 有,在这里 Ναι, να το
ne, na to
7 和你过得非常愉快 Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου
pérasa polí oréa mazí sou
8 我也是,很高兴认识你 Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα
epísis, hárika pou se sinántisa
9 希望我们不久能再相见 Θα τα ξαναπούμε σύντομα
tha ta ksanapoúme síntoma
10 我也希望是这样 Το ελπίζω
to elpízo
11 再见! Αντίο!
adío!
12 明天见! Τα λέμε αύριο
ta léme ávrio
13 再见! Γειά σου!
giia sou!13 - 交通

交通
测验
课程
1 对不起!你知道汽车站在哪里吗 Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου
parakaló, pou íne i stási tou leoforíou
2 请问到太阳城的车票价格是多少? Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
póso káni to isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
3 请问这列火车去什么地方? Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ;
pou pigéni aftó to tréno, parakaló
4 这列火车在太阳城停吗? Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου;
aftó to tréno stamatái stin póli tou ilíou
5 去太阳城的火车什么时候开? Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου;
póte anahorí to tréno gia tin póli tou ilíou
6 我要一张去太阳城的票 Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
éna isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
7 您有列车时刻表吗? Έχετε τα ωράρια των τραίνων;
éhete ta orária ton trénon
8 汽车时刻表 Τα ωράρια των λεωφορείων
ta orária ton leoforíon
9 请问哪列火车是去太阳城的? Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ;
pio íne to tréno gia tin póli tou ilíou parakaló
10 就是这列 Αυτό είναι
aftó íne
11 谢谢 Ευχαριστώ
efharistó
12 不客气,祝您旅途愉快 Τίποτα. Καλό ταξίδι
típota. kaló taxídi
13 修车库 Συνεργείο αυτοκινήτων
sinergío aftokiníton
14 加油站 Το βενζινάδικο
to venzinádiko
15 请给我油箱加满 Γεμίστε το, παρακαλώ
gemíste to parakaló
16 自行车 Ποδήλατο
podílato
17 市中心 Το κέντρο της πόλης
to kédro tis pólis
18 郊区 Τα προάστια
ta proástia
19 这是个大城市 Είναι μια μεγάλη πόλη
íne mia megáli póli
20 这是个村庄 Είναι ένα χωριό
íne éna horió
21 一座山 Ένα βουνό
éna vounó
22 一条湖 Μία λίμνη
mia límni
23 乡村 Η εξοχή
i eksohí14 - 找人

找人
测验
课程
1 请问萨拉在吗? Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ;
i sára íne ekí parakaló
2 是的,她在 Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
3 她出去了 Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
4 您可以打她的手机 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της.
boríte na tilefonísete sto kinitó tis
5 您知道她到哪儿去了吗? Ξέρετε που μπορώ να την βρω;
xérete pou boró na tin vro
6 她在上班 Είναι στη δουλειά της.
íne sti douliá tis
7 她在家 Είναι σπίτι της.
íne spíti tis
8 请问朱利安在吗? Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ;
o julien íne ekí parakaló
9 是的,他在 Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
10 他出去了 Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
11 您知道他到哪儿去了吗? Ξέρετε που μπορώ να τον βρω;
xérete pou boró na ton vro
12 您可以打他的手机 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του
boríte na tilefonísete sto kinitó tou
13 他在上班 Είναι στην δουλειά του
íne sti douliá tou
14 他在家 Είναι σπίτι του
íne spíti tou15 - 宾馆

宾馆
测验
课程
1 酒店 Ένα ξενοδοχείο
éna ksenodohío
2 公寓 Διαμέρισμα
diamérisma
3 欢迎 Καλωσορίσατε!
kalosorísate
4 您这儿有空房间吗? Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο;
éhete éna eléfthero domátio
5 房间带浴室吗? Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο;
ipárhi bánio sto domátio
6 您更喜欢二张单人床吗? Θέλετε δύο μονά κρεβάτια;
thélete dío moná krevátia
7 您想要双人房吗? Θέλετε ένα δίκλινο;
thélete éna díklino
8 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴 Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους
domátio me bánio - me balkóni - me douz
9 住宿加早餐 Δωμάτιο με πρωινό
domátio me proinó
10 住一晚多少钱? Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα;
póso stihizi to domátio gia mia níhta
11 我想先看看房间! Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ
tha íthela na do to domátio próta, parakaló
12 当然可以! Ναι, βεβαίως!
ne, vevéos
13 谢谢。房间非常不错。 Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο
efharistó. to domátio íne polí oréo
14 好,我能定今晚的房间吗? Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ;
oréa, boró na káno mia krátisi gia símera to vrádi
15 太贵了,谢谢。 Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ
íne lígo akrivó gia eména, efharistó
16 请您照管一下我的行李,可以吗? Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ;
boríte na párete tis aposkevés mou parakaló
17 我的房间在哪里? Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ;
pou íne to domátio mou parakaló
18 在二楼 Είναι στον πρώτο όροφο.
íne ston próto órofo
19 有电梯吗? Υπάρχει ασανσέρ;
ipárhi asansér
20 电梯在您的左边 Το ασανσέρ είναι στα αριστερά.
to asansér íne sta aristéra
21 电梯在您的右边 Το ασανσέρ είναι στα δεξιά.
to asansér íne sta dexiá
22 洗衣房在哪里? Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου;
pou íne e ipiresía plidiríou
23 在底楼 Στο ισόγειο
sto isógio
24 底楼 Ισόγειο
isógio
25 房间 Δωμάτιο
domátio
26 干洗店 Καθαριστήριο ρούχων
katharistírio roúhon
27 美发厅 Κομμωτήριο
komotírio
28 停车场 Πάρκιγκ
parking
29 我们在会议室见? Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων
tha sinantithoúme stin éthousa sinedriáseon
30 会议室 Αίθουσα συνεδριάσεων
éthousa sinedriáseon
31 游泳池的暖气开了 Η πισίνα είναι θερμαινόμενη
i pisína íne thermenómeni
32 游泳池 Πισίνα
pisína
33 请7点叫醒我 Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ;
boríte na me ksipnísete stis eftá i óra parakaló
34 请给我钥匙 Το κλειδί, σας παρακαλώ
to klidí, sas parakaló
35 请给我房卡 Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ
tin kárta isódou, sas parakaló
36 有我的留言吗? Έχω κάποιο μήνυμα;
ého kápio mínima
37 有,在这里 Ναι, ορίστε
ne oríste
38 没有 Όχι, κανένα
óhi kanéna
39 在哪里能兑换零钱? Πού μπορώ να κάνω ψιλά;
pou mporó na káno psilá
40 您能给我换些零钱吗? Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ;
éhete na mou halásete, sas parakaló
41 行,您需要换多少? μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε
boroúme na sas dó̱soume résta,pósa thélete16 - 海滩

海滩
测验
课程
1 海滩 Η παραλία
i paralía
2 您知道在哪里能买足球吗? Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα;
gnorízete pou boró na agoráso mia bála
3 往这个方向走会有一家店 Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί
ipárhi éna magazi kápou pros ta ekí
4 足球 Μία μπάλα
mia bála
5 望远镜 Κιάλια
kiália
6 太阳帽 Ένα καπέλο
éna kapélo
7 浴巾 Πετσέτα
petséta
8 拖鞋 Σανδάλια
sandália
9 塑料桶 Κουβαδάκι
kouvadáki
10 防晒霜 Αντιηλιακή κρέμα
anti iliakí kréma
11 游泳裤 Μαγιό
magió
12 太阳眼镜 Γυαλία ηλίου
gialiá ilíou
13 贝壳类 οστρακόδερμο
ostrakóderma
14 太阳浴 Κάνω ηλιοθεραπεία
káno iliotherapía
15 阳光明媚 Ηλιόλουστος
ilióloustos
16 日落 Ηλιοβασίλεμα
iliovasílema
17 遮阳伞 Ομπρέλα
obréla
18 太阳 Ήλιος
ílios
19 中暑 Ηλιακή ακτινοβολία
iliakí aktinovolía
20 这里游泳危险吗? Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ;
íne epikíndino to kolíbi edó
21 不,不危险 Όχι, δεν είναι επικίνδυνο
óhi, den íne epikíndino
22 对,这里禁止游泳 Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ
ne, to kolíbi apagorévete edó
23 游泳 Κολυμπώ
kolibó
24 游泳 Κολύμβηση
kolíbisi
25 海浪 Κύμα
kíma
26 大海 Θάλασσα
thálasa
27 沙丘 Αμμόλοφος
amólofos
28 Άμμος
ámos
29 明天天气如何? Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο;
pies íne e meteorologikés provlépsis gia ávrio
30 天气要变了 Ο καιρός θα αλλάξει
o kairós tha aláxi
31 要下雨 Θα βρέξει
tha vréxi
32 要出太阳 Θα έχει ήλιο
tha éhi ílio
33 要刮大风 Θα φυσάει πολύ
tha fisái polí
34 游泳衣 Μαγιό
magió
35 影子 Σκιά
skiá17 - 如有疑问

如有疑问
测验
课程
1 能帮我一下吗? Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ;
boríte na me voithísete parakaló
2 我迷路了 Χάθηκα
háthika
3 您需要帮忙吗? Τι θα θέλατε;
ti tha thélate
4 发生了什么事? Τι συνέβη;
ti sinévi
5 在哪里能找到翻译? Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα;
pou boró na vro éna dierminéa
6 最近的药房在哪里? Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο;
pou vrískete to pio kontino farmakío
7 请问您能帮我找个医生吗? Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ;
boríte na fonáksete éna giatró sas parakaló
8 目前您正接受什么治疗? Τι θεραπεία ακολουθείτε;
ti therapía akolouthís
9 一所医院 Ένα νοσοκομείο
éna nosokomío
10 一家药房 Ένα φαρμακείο
éna farmakío
11 一位医生 Ένας γιατρός
énas giatrós
12 医疗服务 Ιατρική υπηρεσία
iatrikí ipiresía
13 我的证件丢了 Έχασα τα χαρτιά μου
éhasa ta hartiá mou
14 我的证件被偷了 Μου έκλεψαν τα χαρτιά
mou éklepsan ta hartiá
15 失物招领处 Γραφείο απολεσθέντων
grafío apolesthédon
16 医务室 Σταθμός πρώτων βοηθειών
stathmós próton voithión
17 紧急出口 Έξοδος κινδύνου
éxodos kindínou
18 警察局 Η αστυνομία
i astinomía
19 身份证件 Χαρτιά
hartiá
20 Χρήματα
hrímata
21 护照 Διαβατήριο
diavatírio
22 行李 Αποσκευές
aposkevés
23 不用了,谢谢你 Είμαι εντάξει, ευχαριστώ
íme edáxi, efharistó
24 别烦我! Αφήστε με ήσυχη
afíste me ísihi
25 当说话的人是男士 Αφήστε με ήσυχο
afíste me ísiho
26 走开! Φύγετε!
fígete!
下载mp3和pdf
MP3 + PDF

下载所有表达方式

免费演示开端

下载mp3和pdf