词汇 > 斯洛伐克语

1 - 主要的表达方式

主要的表达方式
测验
课程
1 你好 Dobrý deň
2 仅在上午 Dobré ráno
3 晚上好 Dobrý večer
4 再见 Dovidenia
5 回头见 Dovidenia
6 Áno
7 比较口语化的表达方式 No
8 不是 Nie
9 Prosím
10 谢谢 Ďakujem
11 比较口语化的表达方式 Díky
12 非常感谢! Ďakujem pekne
13 比较口语化的表达方式 Díky!
14 谢谢您的帮助 Ďakujem Vám za pomoc
15 没关系 Prosím
16 Súhlasím
17 比较口语化的表达方式 Platí
18 多少钱? Koľko to stojí, prosím?
19 对不起! Prepáčte!
20 我不懂 Nerozumiem
21 我懂了 Rozumel som
22 当说话的人是女士 Rozumela som
23 我不知道 Neviem
24 禁止 Zakázané
25 请问洗手间在哪里? Kde sú záchody, prosím?
26 新年好! Šťastný a veselý nový rok!
27 生日快乐! Všetko nejlepšie k narodeninám!
28 节日快乐! Veselé sviatky!
29 祝贺您! Blahoželám!2 - 对话

对话
测验
课程
1 你好。最近怎么样? Dobrý deň. Ako sa máš?
2 我很好,谢谢。 Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
3 你会说斯洛伐克语吗? Hovoríš slovensky?
4 不, 我不会说斯洛伐克语 Nie, nehovorím slovensky
5 仅仅一点点 Len trochu
6 你来自哪个国家? Odkiaľ si?
7 你持有哪国国籍? Akej si národnosti?
8 我是中国人 Som Číňan
9 你住在这里吗? A ty žiješ tu?
10 对,我住在这里 Áno, žijem tu
11 我叫萨拉,你呢? Volám sa Sarah a ty?
12 我叫朱力安 Julien
13 你在这里干什么? Čo tu robiš?
14 我在休假 Som na dovolenke
15 我们在休假 Sme na dovolenke
16 我在出差 Som na služebnej ceste
17 我在这里工作 Pracujem tu
18 我们在这里工作 Pracujeme tu
19 哪里有比较好的餐厅? Kde se dá dobre najesť?
20 附近有博物馆吗? Je tu nablízku nejaké múzeum?
21 到哪里能上网? Kde sa môžem pripojiť na Internet?3 - 学习

学习
测验
课程
1 你想学一点词汇吗? Chceš sa naučiť pár slov?
2 好的! Ano, súhlasím!
3 这个怎么称呼? Ako sa to volá?
4 这是一张桌子 Kde je stôl?
5 桌子,你懂吗? Stôl, rozumieš?
6 我不懂 Nerozumiem
7 请你重复一遍,好吗? Zopakuj to prosím
8 你能说得慢一点吗? Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
9 你能写下来吗? Môžeš to napísať, prosím?
10 我懂了 Rozumel som4 - 颜色

颜色
测验
课程
1 我很喜欢这张桌子的颜色 Páči sa mi farba tohoto stolu
2 这是红色的 To je červená
3 如果所指的人或物是男性或阳性 Červený
4 蓝色 Modrá
5 如果所指的人或物是男性或阳性 Modrý
6 黄色 Žltá
7 如果所指的人或物是男性或阳性 Žltý
8 白色 Biela
9 如果所指的人或物是男性或阳性 Biely
10 黑色 Čierna
11 如果所指的人或物是男性或阳性 Čierny
12 绿色 Zelená
13 如果所指的人或物是男性或阳性 Zelený
14 橙色 Oranžová
15 如果所指的人或物是男性或阳性 Oranžový
16 紫色 Fialová
17 如果所指的人或物是男性或阳性 Fialový
18 灰色 Sivá
19 如果所指的人或物是男性或阳性 Sivý5 - 数字

数字
测验
课程
1 Nula
2 Jedna
3 如果所指的人或物是男性或阳性 Jeden
4 Dva
5 Tri
6 Štyri
7 Päť
8 Šesť
9 Sedem
10 Osem
11 Deväť
12 Desať
13 十一 Jedenácť
14 十二 Dvanácť
15 十三 Trinácť
16 十四 Štrnácť
17 十五 Pätnácť
18 十六 Šestnácť
19 十七 Sedemnácť
20 十八 Osemnácť
21 十九 Devätnácť
22 二十 Dvadsať
23 二十一 Dvadsať jeden
24 二十二 Dvadsať dva
25 二十三 Dvadsať tri
26 二十四 Dvadsať štyri
27 二十五 Dvadsať päť
28 二十六 Dvadsať šesť
29 二十七 Dvadsať sedem
30 二十八 Dvadsaťosem
31 二十九 Dvadsať deväť
32 三十 Tridsať
33 三十一 Tridsať jedna
34 三十二 Tridsať dva
35 三十三 Tridsať tri
36 三十四 Tridsať štyri
37 三十五 Tridsať päť
38 三十六 Třicet šesť
39 四十 Štyridsať
40 五十 Päťdesiat
41 六十 Šesťdesiat
42 七十 Sedemdesiat
43 八十 Osemdesiat
44 九十 Deväťdesiat
45 一百 Sto
46 一百零五 Sto päť
47 二百 Dve sto
48 三百 Tri sto
49 四百 Štyri sto
50 一千 Tisíc
51 一千五百 Tisíc päť sto
52 二千 Dve tisíc
53 一万 Desať tisíc6 - 时态参考标记

时态参考标记
测验
课程
1 你什么时候到的? Kedy si sem prišiel?
2 当说话的对象是女士 Kedy si sem prišla?
3 今天 Dnes
4 昨天 Včera
5 两天前 Pred dvoma dňami
6 你呆多久呢? Ako dlho tu zostaneš?
7 我明天走 Odchádzam zajtra
8 我后天走 Odchádzam napozajtra
9 我三天后走 Odchádzam o tri dni
10 星期一 Pondelok
11 星期二 Utorok
12 星期三 Streda
13 星期四 Štvrtok
14 星期五 Piatok
15 星期六 Sobota
16 星期天 Nedeľa
17 1月 Január
18 2月 Február
19 3月 Marec
20 4月 Apríl
21 5月 Máj
22 6月 Jún
23 7月 Júl
24 8月 August
25 9月 September
26 10月 Október
27 11月 November
28 12月 December
29 你几点出发? V ktorej odchádzaš?
30 早晨...八点 O ôsmej ráno
31 早晨... 八点十五分 O štvrť na deväť ráno
32 早晨... 八点三十分 O pol deviatej ráno
33 早晨... 八点四十五分 O tri štvrte na deväť ráno
34 晚上... 十八点 O šiestej večer
35 我迟到了 Meškám7 - 出租车

出租车
测验
课程
1 出租车! Taxi!
2 你到哪里去? Kam chcete odviezť?
3 我去火车站 Idem na stanicu
4 我要去日夜旅馆 Idem na hotel deň a noc
5 您能送我去机场吗? Môžete ma odvieť na letisko?
6 您能帮我提行李吗? Môžete mi vziať batožinu?
7 离这儿远吗? Je to odtiaľ ďaleko?
8 不远,就在旁边 Nie, je to kúsok
9 有一点儿远 Ano, je to trochu ďalej
10 多少钱? Koľko to bude stáť?
11 请送我去这里 Odvezte ma tu, prosím
12 朝右边 Vpravo
13 朝左边 Vľavo
14 笔直走 Rovno
15 到了 Je to tu
16 在那儿 Je to tam
17 停! Zastavte!
18 其他表达方式 Stop!
19 慢慢来别着急 Neponahľajte sa!
20 您能给我开张发票吗? Môžete mi, prosím, vystaviť účet?8 - 情感

情感
测验
课程
1 我很喜欢你的国家 Tvoja krajina sa mi veľmi páči
2 我喜欢你 Ľúbim Ťa
3 Mám Ťa rád
4 我很幸福 Som šťastný
5 当说话的人是女士 Som šťastná
6 我很难过 Som smutný
7 当说话的人是女士 Som smutná
8 我在这里感觉很好 Cítím sa tu dobre
9 我很冷 Je mi zima
10 我很热 Je mi teplo
11 太大了 Je to veľmi veľké
12 太小了 Je to dosť malé
13 非常好 Je to perfektné
14 同义词 Je to úžasné
15 今晚你想出去吗? Chce dnes večer niekam ísť?
16 我今晚想出去 Dnes večer by som rád niekam šiel.
17 当说话的人是女士 Dnes večer by som rada niekam šla.
18 这是个好主意 To je dobrý nápad
19 我想好好玩玩 Mám chuť sa isť zabaviť
20 这不是个好主意 To nie je dobrý nápad
21 今晚我不想出去 Dnes večer sa mi nikam nechce
22 我想休息 Chcem odpočívať
23 你想做运动吗? Chceš ísť športovať?
24 是的,我想好好放松一下! Áno, potrebujem vybiť energiu
25 我打网球 Hrám tenis
26 不,谢谢,我很累 Nie, ďakujem. Som príliš unavený
27 当说话的人是女士 Nie, ďakujem. Som príliš unavená9 - 家庭

家庭
测验
课程
1 你这儿有亲戚吗? Máš tu rodinu?
2 我的父亲 Môj otec
3 我的母亲 Moja matka
4 我的儿子 Môj syn
5 我的女儿 Moja dcéra
6 一个哥哥 Brat
7 一个姐姐 Sestra
8 一个朋友 Priateľ
9 同义词 Kamarád
10 一个朋友 Priateľka
11 同义词 Kamarádka
12 我的男朋友 Môj priateľ
13 我的女朋友 Moja priateľka
14 我的丈夫 Môj manžel
15 同义词 Môj muž
16 我的妻子 Má manželka
17 同义词 Moja žena10 - 酒吧

酒吧
测验
课程
1 酒吧 Bar
2 其他表达方式 Krčma
3 你要不要喝点什么? Dáš si niečo aq pitie?
4 Piť
5 杯子 Pohár
6 好的,谢谢 Rád
7 你喝什么? Čo si dáš?
8 有些什么可以喝的? Čo majú na pitie?
9 有矿泉水,还有果汁 Vodu alebo ovocné džúsy
10 Voda
11 能加点冰块吗? Môžete mi pridať ľad, prosím?
12 冰块 Ľad
13 巧克力 Čokoláda
14 牛奶 Mlieko
15 Čaj
16 咖啡 Káva
17 加糖 S cukrom
18 加奶油 So smotanou
19 葡萄酒 Víno
20 啤酒 Pivo
21 请给我一杯茶 Čaj, prosím
22 请给我一杯啤酒 Pivo, prosím
23 您想要喝什么? Co si dáte na pitie?
24 请给我两杯茶 Dva čaje, prosím!
25 请给我两杯啤酒 Dve pivá, prosím
26 什么也不用,谢谢 Ďakujem, nič
27 干杯 Na zdravie
28 为健康干杯! Na zdravie
29 我要买单 Účet, prosím!
30 一共多少钱? Koľko vám dlžím prosím?
31 二十欧元 Dvadsať eúr
32 我请你 Pozývam Ťa11 - 饭店

饭店
测验
课程
1 餐馆 Reštaurácia
2 你想吃点东西吗? Chceš niečo jesť?
3 是的,我想吃点东西 Áno, rád.
4 当说话的人是女士 Áno, rada.
5 吃饭 Jesť
6 我们到哪里去吃饭? Kde se môžeme najesť?
7 我们到哪里去吃午饭? Kde si môžeme naobedovať?
8 晚餐 Večera
9 早餐 Raňajky
10 对不起,打扰一下! Prosím!
11 请给我菜单 Jedálny lístok, prosím!
12 这是菜单! Tu máte jedálny lístok!
13 你喜欢吃什么?肉还是鱼? Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
14 再加饭 S ryžou
15 再加意大利面 S cestovinami
16 土豆 Zemiaky
17 蔬菜 Zelenina
18 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋? Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
19 面包 Pečivo
20 黄油 Maslo
21 一份色拉 Šalát
22 一份甜点 Koláč
23 比较正式的表达方式 Dezert
24 水果 Ovocie
25 请问您有刀吗? Môžete mi priniesť nôž, prosím?
26 有,我马上去拿 Áno, hneď Vám ho prinesiem
27 Nôž
28 Vidlička
29 勺子 Lyžica
30 这是热菜吗? Je to teplé jedlo?
31 是的,而且很辣! Áno a veľmi pálivé!
32 Teplý
33 如果所指的人或物是男性或阳性 Teplá
34 Studený
35 如果所指的人或物是男性或阳性 Studená
36 Pálivý
37 如果所指的人或物是男性或阳性 Pálivá
38 我要一份鱼! Dám si rybu!
39 我也一样 Ja tiež12 - 离开

离开
测验
课程
1 天晚了!我要走了! Už je neskoro! Musím ísť!
2 我们能再见面吗? Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
3 当然,我非常愿意 Áno, rada
4 这是我的住址 Bývam na tejto adrese
5 有没有电话号码? Dáš mi telefónne číslo?
6 有,在这里 Áno, tu je
7 和你过得非常愉快 Bolo mi s Tebou dobre
8 我也是,很高兴认识你 Mne tiež, rada som Ťa poznala
9 希望我们不久能再相见 Skoro se opäť stretneme
10 我也希望是这样 Tiež dúfam!
11 再见! Dovidenia!
12 明天见! Ahoj zajtra
13 再见! Ahoj!13 - 交通

交通
测验
课程
1 对不起!你知道汽车站在哪里吗 Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
2 请问到太阳城的车票价格是多少? Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
3 请问这列火车去什么地方? Kam ide tento vlak, prosím?
4 这列火车在太阳城停吗? Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
5 去太阳城的火车什么时候开? Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
6 去太阳城的火车什么时候到? Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
7 我要一张去太阳城的票 Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
8 您有列车时刻表吗? Máte vlakový cestovný poriadok?
9 汽车时刻表 Autobusový cestovný poriadok
10 请问哪列火车是去太阳城的? Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
11 就是这列 Tento
12 谢谢 Ďakujem
13 比较口语化的表达方式 Díky
14 不客气,祝您旅途愉快 Není začo. Šťastnú cestu!
15 修车库 Autoservis
16 加油站 Benzínka
17 比较正式的表达方式 Pumpa
18 请给我油箱加满 Plnú nádrž, prosím
19 自行车 Bicykel
20 市中心 Centrum mesta
21 郊区 Predmestie
22 这是个大城市 Je to veľké mesto
23 这是个村庄 Je to dedina
24 一座山 Hory
25 一条湖 Jazero
26 乡村 Vidiek14 - 找人

找人
测验
课程
1 请问萨拉在吗? Je tu Sarah, prosím?
2 是的,她在 Áno, je tu
3 她出去了 Niekam šla
4 您可以打她的手机 Môžete jej zavolať na mobil
5 您知道她到哪儿去了吗? Viete, kde ju nájdem?
6 她在上班 Je v práci
7 她在家 Je doma
8 请问朱利安在吗? Je tu Julien, prosím?
9 是的,他在 Áno, je tu
10 他出去了 Niekam šiel
11 您知道他到哪儿去了吗? Viete, kde ho nájdem?
12 您可以打他的手机 Môžete mu zavolať na mobil
13 他在上班 Je v práci
14 他在家 Je doma15 - 宾馆

宾馆
测验
课程
1 酒店 Hotel
2 公寓 Byt
3 欢迎 Vítajte!
4 您这儿有空房间吗? Máte voľnú izbu?
5 房间带浴室吗? Je v izbe kúpelňa?
6 您更喜欢二张单人床吗? Chcete radšej dve samostatné postele?
7 您想要双人房吗? Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
8 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴 Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
9 住宿加早餐 Izba s raňajkami
10 住一晚多少钱? Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
11 我想先看看房间! Mohol by som vidieť najprv izbu?
12 当说话的人是女士 Mohla by som vidieť najprv izbu?
13 当然可以! Áno, samozrejme!
14 谢谢。房间非常不错。 Ďakujem. Izba je veľmi pekná
15 好,我能定今晚的房间吗? Možem rezervovať na dnes večer?
16 太贵了,谢谢。 Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
17 请您照管一下我的行李,可以吗? Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
18 我的房间在哪里? Kde je moja izba, prosím?
19 在二楼 Na prvnom poschodí
20 有电梯吗? Je tu výťah?
21 电梯在您的左边 Výťah je po Vašej ľavici
22 电梯在您的右边 Výťah je po Vašej pravici
23 洗衣房在哪里? Kde je prádelna?
24 在底楼 Na prízemí
25 底楼 Prízemie
26 房间 Izba
27 干洗店 Čistiareň
28 美发厅 Kaderníctvo
29 停车场 Parkovisko pre autá
30 我们在会议室见? Sme v zasadacej miestnosti?
31 会议室 Zasadacia miestnosť
32 游泳池的暖气开了 Bazén je vyhrievaný
33 游泳池 Bazén
34 请7点叫醒我 Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
35 请给我钥匙 Kľúč, prosím
36 请给我房卡 Kartičku, prosím
37 有我的留言吗? Mám nejaké odkazy?
38 有,在这里 Áno, tu sú
39 没有 Nie, nemáte nemáte žiadny
40 在哪里能兑换零钱? Kde si môžem zmenit peniaze?
41 您能给我换些零钱吗? Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
42 行,您需要换多少? Môžeme. Koľko chcete zmeniť?16 - 海滩

海滩
测验
课程
1 海滩 Pláž
2 您知道在哪里能买足球吗? Viete, kde se dá kúpiť lopta?
3 往这个方向走会有一家店 Týmto smerom je obchod
4 足球 Lopta
5 望远镜 Ďalekohled
6 太阳帽 Šiltovka
7 浴巾 Uterák
8 拖鞋 Sandále
9 塑料桶 Vedro
10 防晒霜 Opaľovací krém
11 游泳裤 Šortky
12 太阳眼镜 Slnečné okuliare
13 贝壳类 Kôrovce
14 太阳浴 Opaľovať sa
15 阳光明媚 Slnečný
16 如果所指的人或物是男性或阳性 Slnečná
17 日落 Západ slnka
18 遮阳伞 Slnečník
19 太阳 Slnko
20 中暑 Úpal
21 这里游泳危险吗? Je tu plávanie nebezpečné?
22 不,不危险 Nie, to nie je nebezpečné
23 对,这里禁止游泳 Áno, koupanie je tu zakázané
24 游泳 Plávať
25 游泳 Plávanie
26 海浪 Vlna
27 大海 More
28 沙丘 Duna
29 Piesok
30 明天天气如何? Aké má býť zajtra počasie?
31 天气要变了 Bude zmena počasia
32 要下雨 Bude pršať
33 要出太阳 Bude svietiť slniečko
34 要刮大风 Bude fúkať silný vietor
35 游泳衣 Plavky
36 影子 Tieň17 - 如有疑问

如有疑问
测验
课程
1 能帮我一下吗? Môžete mi, prosím, pomocť?
2 我迷路了 Zablúdil som
3 当说话的人是女士 Zablúdila som
4 您需要帮忙吗? Čo si želáte?
5 发生了什么事? Čo sa stalo?
6 在哪里能找到翻译? Kde nájdem tlmočníka?
7 最近的药房在哪里? Kde je najbližšia lekáreň?
8 请问您能帮我找个医生吗? Môžete zavolať lekára, prosím?
9 目前您正接受什么治疗? Aké lieky v súčasnosti beriete?
10 一所医院 Nemocnicq
11 一家药房 Lekáreň
12 一位医生 Lekár
13 比较口语化的表达方式 Doktor
14 医疗服务 Lekarská služba
15 我的证件丢了 Ztratil som doklady
16 当说话的人是女士 Ztratila som doklady
17 我的证件被偷了 Ukradli mi doklady
18 失物招领处 Ztraty a nálezy
19 医务室 Stanica prvej pomoci
20 紧急出口 Únikový východ
21 警察局 Polícia
22 身份证件 Doklady
23 Peniaze
24 护照 Pas
25 行李 Batožina
26 不用了,谢谢你 Nie, ďakujem
27 别烦我! Neotravujte ma!
28 变化 Dajte mi pokoj!
29 走开! Choďte preč!
30 其他表达方式 Odíďte!
下载mp3和pdf
MP3 + PDF

下载所有表达方式

免费演示开端

下载mp3和pdf