词汇 > 波斯语

1 - 主要的表达方式
🔊 你好 🔊 سلام
salâm
🔊 你好 🔊 سلام
ruz xoš
🔊 晚上好 🔊 سلام
salâm
🔊 晚上好 🔊 سلام
asr bexeyr
🔊 再见 🔊 خداحافظ
xodâ hâfez
🔊 再见 🔊 خداحافظ
xodâ negahdâr
🔊 回头见 🔊 تا بعد
tâ ba'd
🔊 是 🔊 بله
balé
🔊 是 🔊 بله
ore
🔊 不是 🔊 نه
na
🔊 请 🔊 لطفاً
lotfan
🔊 谢谢 🔊 ممنون
mamnun
🔊 非常感谢! 🔊 خیلی ممنون
xeyli mamnun
🔊 谢谢您的帮助 🔊 ممنون از کمکتون
mamnun az komaketun
🔊 没关系 🔊 خواهش می کنم
xâheš mikonam
🔊 好 🔊 باشه
bâše
🔊 多少钱? 🔊 ببخشید قیمت این چنده؟
bebaxšid qeymate in cande?
🔊 对不起! 🔊 ببخشید
bebaxšid
🔊 对不起! 🔊 ببخشید
ozr mixâm
🔊 我不懂 🔊 نمی فهمم
nemifahmam
🔊 我不懂 🔊 نمی فهمم
motevajeh nemišam
🔊 我懂了 🔊 فهمیدم
fahmidam
🔊 我不知道 🔊 نمیدونم
nemidunam
🔊 禁止 🔊 ممنوع
mamnu'
🔊 请问洗手间在哪里? 🔊 ببخشید دستشویی کجاست؟
bebaxšid dastšui kojâst?
🔊 新年好! 🔊 سال نو مبارک
sale no mobârak
🔊 生日快乐! 🔊 تولدت مبارک
tavalodet mobârak
🔊 生日快乐! 🔊 تولدت مبارک
tavalodetun mobârak
🔊 节日快乐! 🔊 عیدت مبارک
eydet mobârak
🔊 节日快乐! 🔊 عیدت مبارک
eydetun mobârak
🔊 祝贺您! 🔊 مبارکه
mobârake
2 - 对话
🔊 你好。最近怎么样? 🔊 سلام. چطوری؟
salâm. cetori?
🔊 我很好,谢谢。 🔊 سلام. خوبم. ممنون
salam. Xubam. mamnun
🔊 仅仅一点点 🔊 فقط یه کم
faqat ye kam
🔊 你来自哪个国家? 🔊 اهل کدوم کشوری؟ا
ahle kodum kešvari?
🔊 你来自哪个国家? 🔊 اهل کدوم کشوری؟ا
az kodum kešvar miyâyi?
🔊 你持有哪国国籍? 🔊 ملیتت چیه؟
meliyatet cie?
🔊 你住在这里吗? 🔊 تو هم اینجا زندگی میکنی؟
to ham injâ zendegi mikoni?
🔊 对,我住在这里 🔊 آره اینجا زندگی میکنم.
âre injâ zendegi mikonam
🔊 我叫萨拉,你呢? 🔊 اسم من ساراست. اسم تو چیه؟
esme man sârâst? Esme to cie?
🔊 我叫朱力安 🔊 ژولیان
Julien
🔊 你在这里干什么? 🔊 اینجا چیکار میکنی؟
injâ cikâr mikoni?
🔊 我在休假 🔊 اومدم تعطیلات
umadam ta'tilât
🔊 我们在休假 🔊 اومدیم تعطیلات
umadim ta'tilât
🔊 我在出差 🔊 سفر کاری اومدم
safare kâri umadam
🔊 我在这里工作 🔊 اینجا کار میکنم
injâ kâr mikonam
🔊 我们在这里工作 🔊 اینجا کار میکنیم
injâ kâr mikonim
🔊 哪里有比较好的餐厅? 🔊 کجاها میشه یه غذای خوب خورد؟
kojâhâ miše ye qazâye xub xord?
🔊 附近有博物馆吗? 🔊 این اطراف موزه هست؟
in atrâf muze hast?
🔊 到哪里能上网? 🔊 کجا می تونم به اینترنت وصل شم؟
kojâ mitunam be internet vasl šam?
3 - 学习
🔊 你想学一点词汇吗? 🔊 دوست داری یه چند تا لغت یاد بگیری؟
dust dâri ye cand tâ loqat yâd begiri?
🔊 好的! 🔊 آره، باشه
âre bâše
🔊 这个怎么称呼? 🔊 اسم این چیه؟
esme in cie?
🔊 这是一张桌子 🔊 یه میزه
ye mize
🔊 桌子,你懂吗? 🔊 یه میز، می فهمی؟
ye miz, mifahmi?
🔊 我不懂 🔊 نمی فهمم
nemifahmam
🔊 请你重复一遍,好吗? 🔊 میشه لطفاً تکرار کنی؟
miše lotfan tekrâr koni ?
🔊 你能说得慢一点吗? 🔊 میشه یه کم آرومتر صحبت کنی؟
miše ye kam ârumtar sohbat koni lotfan?
🔊 你能写下来吗? 🔊 میشه بنویسیش لطفا؟
miše benevisiš lotfan?
🔊 我懂了 🔊 فهمیدم
fahmidam
4 - 颜色
🔊 我很喜欢这张桌子的颜色 🔊 رنگ این میز رو دوست دارم
range in miz ro dust dâram
🔊 这是红色的 🔊 قرمزه
qermeze
🔊 这是红色的 🔊 قرمزه
qermez range
🔊 蓝色 🔊 آبی
âbiye
🔊 黄色 🔊 زرد
zard
🔊 白色 🔊 سفید
sefid
🔊 黑色 🔊 سیاه
siâh
🔊 绿色 🔊 سبز
sabz
🔊 橙色 🔊 نارنجی
nârenji
🔊 紫色 🔊 بنفش
banafš
🔊 灰色 🔊 خاکستری
xâkestari
5 - 数字
🔊 零 🔊 صفر
sefr
🔊 一 🔊 یک
yek
🔊 二 🔊 دو
do
🔊 三 🔊 سه
se
🔊 四 🔊 چهار
câhâr
🔊 五 🔊 پنج
panj
🔊 六 🔊 شش
šeš
🔊 六 🔊 شش
šiš
🔊 七 🔊 هفت
haft
🔊 八 🔊 هشت
hašt
🔊 九 🔊 نه
noh
🔊 十 🔊 ده
dah
🔊 十一 🔊 یازده
yâzdah
🔊 十二 🔊 دوازده
davâzdah
🔊 十三 🔊 سیزده
sizdah
🔊 十四 🔊 چهارده
câhârdah
🔊 十五 🔊 پانزده
pânzdah
🔊 十五 🔊 پانزده
punzdah
🔊 十六 🔊 شانزده
šânzdah
🔊 十六 🔊 شانزده
šunzdah
🔊 十七 🔊 هفده
hevdah
🔊 十七 🔊 هفده
hivdah
🔊 十八 🔊 هجده
hejdah
🔊 十八 🔊 هجده
hiždah
🔊 十九 🔊 نوزده
nuzdah
🔊 二十 🔊 بیست
bist
🔊 二十一 🔊 بیست و یک
bisto yek
🔊 二十二 🔊 بیست و دو
bisto do
🔊 二十三 🔊 بیست و سه
bisto se
🔊 二十四 🔊 بیست و چهار
bisto câhâr
🔊 二十五 🔊 بیست و پنج
bisto panj
🔊 二十六 🔊 بیست و شش
bisto šeš
🔊 二十六 🔊 بیست و شش
bisto šiš
🔊 二十七 🔊 بیست و هفت
bisto haft
🔊 二十八 🔊 بیست و هشت
bisto hašt
🔊 二十九 🔊 بیست و نه
bisto noh
🔊 三十 🔊 سی
si
🔊 三十一 🔊 سی و یک
sio yek
🔊 三十二 🔊 سی و دو
sio do
🔊 三十三 🔊 سی و سه
sio se
🔊 三十四 🔊 سی و چهار
sio câhâr
🔊 三十五 🔊 سی و پنج
sio panj
🔊 三十六 🔊 سی و شش
sio šeš
🔊 三十六 🔊 سی و شش
sio šiš
🔊 四十 🔊 چهل
cehel
🔊 五十 🔊 پنجاه
panjâh
🔊 六十 🔊 شصت
šast
🔊 七十 🔊 هفتاد
haftâd
🔊 八十 🔊 هشتاد
haštâd
🔊 九十 🔊 نود
navad
🔊 一百 🔊 صد
sad
🔊 一百零五 🔊 پانصد
pânsad
🔊 一百零五 🔊 پانصد
punsad
🔊 二百 🔊 دویست
divist
🔊 三百 🔊 سیصد
sisad
🔊 四百 🔊 چهارصد
câhârsad
🔊 一千 🔊 هزار
hezâr
🔊 一千五百 🔊 هزار و پانصد
hezâro pânsad
🔊 一千五百 🔊 هزار و پانصد
hezâro punsad
🔊 二千 🔊 دو هزار
do hezâr
🔊 一万 🔊 ده هزار
dah hezâr
6 - 时态参考标记
🔊 你什么时候到的? 🔊 کی رسیدی اینجا؟
key residi injâ?
🔊 今天 🔊 امروز
emruz
🔊 昨天 🔊 دیروز
diruz
🔊 两天前 🔊 دو روز پیش
do ruz piš
🔊 你呆多久呢? 🔊 چند روز می مونی؟
cand ruz mimuni?
🔊 我明天走 🔊 فردا برمیگردم
fardâ barmigardam
🔊 我后天走 🔊 پس فردا برمیگردم
pasfardâ barmigardam
🔊 我三天后走 🔊 سه روز دیگه برمیگردم
se ruz dige barmigardam
🔊 星期一 🔊 دوشنبه
došambe
🔊 星期二 🔊 سه شنبه
sešambe
🔊 星期三 🔊 چهارشنبه
câhâršambe
🔊 星期四 🔊 پنج شنبه
panjšambe
🔊 星期五 🔊 جمعه
jome
🔊 星期六 🔊 شنبه
šambe
🔊 星期天 🔊 یکشنبه
yekšambe
🔊 1月 🔊 ژانویه
žânviyeh
🔊 2月 🔊 فوریه
fevriyeh
🔊 3月 🔊 مارس
mârs
🔊 4月 🔊 آوریل
âvril
🔊 5月 🔊 مه
me
🔊 6月 🔊 ژوئن
žuan
🔊 7月 🔊 ژوئیه
žuiye
🔊 8月 🔊 اوت
ut
🔊 9月 🔊 سپتامبر
septâmbr
🔊 10月 🔊 اکتبر
octobr
🔊 11月 🔊 نوامبر
novâmbr
🔊 12月 🔊 دسامبر
desâmbr
🔊 你几点出发? 🔊 ساعت چند راه می افتی؟
sâ'at cand râh miofti?
🔊 早晨...八点 🔊 صبح ساعت هشت
sobh sâ'at hašt
🔊 早晨... 八点十五分 🔊 صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto rob
🔊 早晨... 八点十五分 🔊 صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto pânzdah daqiqe
🔊 早晨... 八点三十分 🔊 صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto nim
🔊 早晨... 八点三十分 🔊 صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto si daqiqe
🔊 早晨... 八点四十五分 🔊 صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at ye rob be noh
🔊 晚上... 十八点 🔊 عصر ساعت شش
asr sâ'at šiš
🔊 早晨... 八点四十五分 🔊 صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
🔊 我迟到了 🔊 دیرم شده
diram šode
🔊 晚上... 十八点 🔊 عصر ساعت شش
šeš
7 - 出租车
🔊 出租车! 🔊 تاکسی!
taksi
🔊 你到哪里去? 🔊 کجا میخواهید برید؟
kojâ mixâyd berid
🔊 我去火车站 🔊 میخوام برم ایستگاه قطار
mixâm beram istgâhe qatâr
🔊 我要去日夜旅馆 🔊 میرم به هتل شب و روز
miram be hotele šabo ruz
🔊 您能送我去机场吗? 🔊 میشه من رو ببرید فرودگاه؟
miše man ro bebarid forudgâh
🔊 您能帮我提行李吗? 🔊 میشه چمدونهام رو بردارید؟
miše camedunhâm ro bardârid
🔊 离这儿远吗? 🔊 از اینجا دوره؟
az injâ dure
🔊 不远,就在旁边 🔊 نه، همین بغله
na hamin baqale
🔊 有一点儿远 🔊 بله یه کم دوره
bale ye kam dure
🔊 多少钱? 🔊 چقدر میشه؟
ceqadre miše
🔊 请送我去这里 🔊 من رو ببرید اینجا لطفاً
man ro bebarid injz lotfan
🔊 朝右边 🔊 سمت راسته
samte râste
🔊 朝左边 🔊 سمت چپه
samte cape
🔊 笔直走 🔊 مستقیمه
mostaqime
🔊 到了 🔊 همینجاست
haminjâst
🔊 在那儿 🔊 از این طرفه
az in tarafe
🔊 停! 🔊 همینجا نگه دارید
haminjâ negah dârid
🔊 慢慢来别着急 🔊 عجله نکنید
ajale nakonid
🔊 您能给我开张发票吗? 🔊 میشه رسید بدید لطفاً
miše resid bedid lotfan
8 - 家庭
🔊 你这儿有亲戚吗? 🔊 خانواده ات هم اینجان؟
xânevâdat ham injân?
🔊 我的父亲 🔊 پدرم
pedaram
🔊 我的母亲 🔊 مادرم
mâdaram
🔊 我的儿子 🔊 پسرم
pesaram
🔊 我的女儿 🔊 دخترم
doxtaram
🔊 一个哥哥 🔊 یه برادر
ye barâdar
🔊 一个姐姐 🔊 یه خواهر
ye xâhar
🔊 一个朋友 🔊 یه دوست
ye dust
🔊 一个朋友 🔊 یه دوست
ye dust
🔊 我的男朋友 🔊 دوستم
dustam
🔊 我的女朋友 🔊 دوستم
dustam
🔊 我的丈夫 🔊 شوهرم
šoharam
🔊 我的丈夫 🔊 شوهرم
hamsaram
🔊 我的妻子 🔊 زنم
zanam
🔊 我的妻子 🔊 زنم
xânumam/hamsaram
9 - 情感
🔊 我很喜欢你的国家 🔊 کشورت رو خیلی دوست دارم
kešvaret to xeyli dust dâram
🔊 我喜欢你 🔊 دوستت دارم
duset dâram
🔊 我很幸福 🔊 خوشحالم
xošhâlam
🔊 我很难过 🔊 ناراحتم
nârâhatam
🔊 我在这里感觉很好 🔊 اینجا احساس خوبی دارم
injâ ehsâse xubi dâram
🔊 我很冷 🔊 سردمه
sardameh
🔊 我很热 🔊 گرممه
garmameh
🔊 太大了 🔊 خیلی بزرگه
xeyli bozorge
🔊 太小了 🔊 خیلی کوچیکه
xeyli kucike
🔊 非常好 🔊 عالیه
âlie
🔊 今晚你想出去吗? 🔊 دوست داری امشب بریم بیرون؟
dust dâri emšab berim birun?
🔊 我今晚想出去 🔊 دوست دارم امشب بریم بیرون
dust dâram emšab berim birun
🔊 这是个好主意 🔊 پیشنهاد خوبیه
pišnâhâde xubiye
🔊 我想好好玩玩 🔊 دوست دارم خوش بگذرونم
dust dâram xoš begzarunam
🔊 这不是个好主意 🔊 پیشنهاد خوبی نیست
pišnâhâde xubiye nist
🔊 今晚我不想出去 🔊 دوست ندارم امشب برم بیرون
dust nadâram emšab beram birun
🔊 我想休息 🔊 میخوام استراحت کنم
mixâm esterâhat konam
🔊 你想做运动吗? 🔊 دوست داری ورزش کنیم؟
dust dari varzeš konim?
🔊 是的,我想好好放松一下! 🔊 نیاز دارم خستگی در کنم.
niâz dâram xastegi dar konam
🔊 我打网球 🔊 تنیس بازی میکنم.
tenis bazi mikonam
🔊 不,谢谢,我很累 🔊 نه ممنون. کمی خسته ام.
na manun kami xastam
10 - 酒吧
🔊 酒吧 🔊 بار
bâr
🔊 你要不要喝点什么? 🔊 نوشیدنی میل داری؟
nušidani meyl dâri?
🔊 喝 🔊 نوشیدن
nušidan
🔊 杯子 🔊 لیوان
livân
🔊 好的,谢谢 🔊 با کمال میل
bâ kamâle meyl
🔊 你喝什么? 🔊 چی میخوری؟
ci mixori?
🔊 有些什么可以喝的? 🔊 نوشیدنی چی دارید؟
nušidani ci dârid?
🔊 有矿泉水,还有果汁 🔊 آب هست و آبمیوه
âb hasto âbmive
🔊 水 🔊 آب
âb
🔊 能加点冰块吗? 🔊 میشه یخ هم بریزید؟
miše yax ham berizid?
🔊 冰块 🔊 یخ
yax
🔊 巧克力 🔊 شکلات
šokolât
🔊 牛奶 🔊 شیر
šir
🔊 茶 🔊 چای
cây
🔊 咖啡 🔊 قهوه
qahve
🔊 加糖 🔊 با شکر
bâ šekar
🔊 加奶油 🔊 با خامه
bâ xâme
🔊 葡萄酒 🔊 شراب
šarâb
🔊 啤酒 🔊 آبجو
âbejo
🔊 请给我一杯茶 🔊 یه چای لطفاً
ye cây lotfan
🔊 请给我一杯啤酒 🔊 یه آبجو لطفاً
ye âbejo lotfan
🔊 您想要喝什么? 🔊 نوشیدنی چی میل دارید؟
nušidani ci meyl dârid
🔊 请给我两杯茶 🔊 دو تا چای لطفاً
do tâ cây lotfan
🔊 请给我两杯啤酒 🔊 دو تا آبجو لطفا
do tâ âbejo lotfan
🔊 什么也不用,谢谢 🔊 هیچی. ممنون
hici mamnun
🔊 干杯 🔊 به سلامتی تو
be salâmatiye to
🔊 为健康干杯! 🔊 به سلامتی
be salâmati
🔊 为健康干杯! 🔊 به سلامتی
nuš
🔊 我要买单 🔊 صورتحساب لطفاً
surathesâb
🔊 一共多少钱? 🔊 چقدر باید تقدیم کنم؟
ceqadr bâyad taqdim konam?
🔊 二十欧元 🔊 بیست یورو
bist yoro
🔊 我请你 🔊 مهمون منی
mehmune mani
11 - 饭店
🔊 餐馆 🔊 رستوران
resturân
🔊 你想吃点东西吗? 🔊 غذا میل داری؟
qazâ meyl dâri?
🔊 是的,我想吃点东西 🔊 آره بدم نمیاد.
âre badam nemiyâd
🔊 吃饭 🔊 خوردن
xordan
🔊 我们到哪里去吃饭? 🔊 کجا بریم غذا بخوریم؟
kojâ berim qaza boxorim?
🔊 我们到哪里去吃午饭? 🔊 کجا می تونیم ناهار بخوریم؟
kojâ mitunim nâhâr boxorim?
🔊 晚餐 🔊 شام
šâm
🔊 早餐 🔊 صبحانه
sobhâne
🔊 对不起,打扰一下! 🔊 لطفا!
lotfan
🔊 请给我菜单 🔊 منو، لطفا!
meno lotfan
🔊 这是菜单! 🔊 بفرمایید منو
befarmâyid meno
🔊 你喜欢吃什么?肉还是鱼? 🔊 چی دوست داری بخوری؟ گوشت یا ماهی؟
ci dust dâri boxori? Gušt yâ mâhi?
🔊 再加饭 🔊 با برنج
bâ berenj
🔊 再加意大利面 🔊 با ماکارونی
bâ mâkâroni
🔊 土豆 🔊 سیب زمینی
sib zamini
🔊 蔬菜 🔊 سبزیجات
sabzijât
🔊 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋? 🔊 املت، نیمرو، یا تخم مرغ آب پز
omlet, nimru, ya toxme morqe âb paz
🔊 面包 🔊 نان
nân
🔊 黄油 🔊 کره
karé
🔊 一份色拉 🔊 سالاد
sâlâd
🔊 一份甜点 🔊 دسر
deser
🔊 水果 🔊 میوه
mive
🔊 请问您有刀吗? 🔊 میشه برام یه چاقو بیارید لطفاً؟
miše barâm ye câqu biyârid lotfan?
🔊 有,我马上去拿 🔊 بله، الساعه
bale assâ'e
🔊 刀 🔊 چاقو
câqu
🔊 叉 🔊 چنگال
cangâl
🔊 勺子 🔊 قاشق
qâšoq
🔊 这是热菜吗? 🔊 این غذای گرمه؟
in qazâye garme
🔊 是的,而且很辣! 🔊 بله، بسیار هم تنده
bale besyâr ham tonde
🔊 热 🔊 داغ
dâq
🔊 冷 🔊 سرد
sard
🔊 辣 🔊 تند
tond
🔊 我要一份鱼! 🔊 من ماهی میخورم
man mâhi mixoram
🔊 我也一样 🔊 من هم همینطور
man ham hamintor
12 - 离开
🔊 天晚了!我要走了! 🔊 دیره. باید برم
dire bâyad beram
🔊 我们能再见面吗? 🔊 می تونیم باز همدیگه رو ببینیم؟
mitunim bâz hamdige ro bebinim?
🔊 当然,我非常愿意 🔊 آره، با کمال میل
âre bâ kamâle meyl
🔊 这是我的住址 🔊 من این آدرس زندگی میکنم
man in âdres zendegi mikonam
🔊 这是我的住址 🔊 من این آدرس زندگی میکنم
in adrese mane
🔊 有没有电话号码? 🔊 خط تلفن داری؟
xate telefon dâri?
🔊 有,在这里 🔊 آره، بیا
âre biâ
🔊 和你过得非常愉快 🔊 با تو بهم خوش گذشت
bâ to behem xoš gozašt
🔊 我也是,很高兴认识你 🔊 من هم همینطور، از دیدنت خوشحال شدم
man ham hamintor az didanet xošhâl šodam
🔊 希望我们不久能再相见 🔊 به زودی همدیگه می بینیم
be zudi hamdige ro mibinim
🔊 我也希望是这样 🔊 من هم امیدوارم
man ham omidvâram
🔊 再见! 🔊 خداحافظ
xodâ hâfez
🔊 明天见! 🔊 تا فردا
tâ fardâ
🔊 再见! 🔊 خداحافظ
xodâ hâfez
13 - 交通
🔊 对不起!你知道汽车站在哪里吗 🔊 ببخشید، دنبال ایستگاه اتوبوس میگردم
bebaxšid donbâle istgâhe utubus migardam
🔊 请问到太阳城的车票价格是多少? 🔊 ببخشید، قیمت بلیت برای شهر خورشید چنده؟
bebaxšid qeymate bilit barâye šahre xoršid cande?
🔊 请问这列火车去什么地方? 🔊 ببخشید این قطار کجا میره؟
bebaxšid in qatâr kojâ mire?
🔊 这列火车在太阳城停吗? 🔊 این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr dar šahre xoršid tavaqof mikone?
🔊 这列火车在太阳城停吗? 🔊 این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr tu šahre xoršid vâymiste?
🔊 去太阳城的火车什么时候开? 🔊 قطار شهر خورشید ساعت چند حرکت می کنه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand harekat mikone?
🔊 去太阳城的火车什么时候到? 🔊 قطار شهر خورشید ساعت چند میرسه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand mirese?
🔊 我要一张去太阳城的票 🔊 ببخشید یه بلیت برای شهر خورشید میخوام
bebaxšid ye bilit barâye šahre xoršid mixâm
🔊 您有列车时刻表吗? 🔊 ساعت قطارها رو دارید؟
sâ'ate qatârhâ ro dârid?
🔊 汽车时刻表 🔊 ساعت حرکت اتوبوس ها
sâ'ate harekate utubus hâ
🔊 请问哪列火车是去太阳城的? 🔊 ببخشید قطار شهر خورشید کدومه؟
bebaxšid qatâre šahre xoršid kudume?
🔊 就是这列 🔊 اونه
une
🔊 谢谢 🔊 ممنون
mamnun
🔊 不客气,祝您旅途愉快 🔊 خواهش میکنم. سفر بخیر
xâheš mikonam, safar bexeyr
🔊 修车库 🔊 گاراژ تعمیر
gârâž ta'mir
🔊 加油站 🔊 پمپ بنزین
pompe benzin
🔊 请给我油箱加满 🔊 پرش کنید لطفاً
poreš konid lotfan
🔊 自行车 🔊 دوچرخه
docarxe
🔊 市中心 🔊 مرکز شهر
markaze šahr
🔊 郊区 🔊 حومه
hume
🔊 这是个大城市 🔊 شهر بزرگیه
šahre bozorgiye
🔊 这是个村庄 🔊 یه روستاست
ye rustâst
🔊 一座山 🔊 یک کوه
ye kuh
🔊 一条湖 🔊 یک دریاچه
ye daryâce
🔊 乡村 🔊 دشت
dašt
🔊 乡村 🔊 دشت
rustâ
14 - 宾馆
🔊 酒店 🔊 هتل
hotel
🔊 公寓 🔊 آپارتمان
âpârtemân
🔊 欢迎 🔊 خوش آمدید!
xoš âmadid
🔊 欢迎 🔊 خوش آمدید!
xoš umadid
🔊 您这儿有空房间吗? 🔊 اتاق خالی دارید
otâqe xâli dârid
🔊 房间带浴室吗? 🔊 این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamum ham dâre?
🔊 房间带浴室吗? 🔊 این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamâm ham dâre
🔊 您更喜欢二张单人床吗? 🔊 دو تخت یک نفره ترجیح میدید؟
do taxte ye nafare tarjih midid?
🔊 您想要双人房吗? 🔊 یه اتاق دو نفره میخواید؟
ye otâqe do nafare mixâyd?
🔊 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴 🔊 اتاق با حمام، بالکن و دوش
otaq bâ hama
🔊 住宿加早餐 🔊 اتاق با صبحانه
otâqe bâ sobhâne
🔊 住宿加早餐 🔊 اتاق با صبحانه
sobhune
🔊 住一晚多少钱? 🔊 قیمت یه شب چنده؟
qeymate ye šab cande?
🔊 我想先看看房间! 🔊 اول میخوام اتاق رو ببینم لطفاً
aval mixâm otâq ro bebinam lotfan
🔊 当然可以! 🔊 بله البته
bale albate
🔊 谢谢。房间非常不错。 🔊 ممنون. اتاق خیلی خوبیه
mamnun otâq xeyli xube
🔊 好,我能定今晚的房间吗? 🔊 بسیارخب، میتونم برای امشب رزرو کنم؟
besyâr xob mitunam barâye emšab rezerv konam?
🔊 太贵了,谢谢。 🔊 برای من یه کم گرونه. ممنون
barâye man ye kam gerune mamnun
🔊 请您照管一下我的行李,可以吗? 🔊 ببخشید میشه لطفاٌ چمدون هام رو بیارید؟
bebaxšid miše lotfan camedunhâm ro biyârid?
🔊 我的房间在哪里? 🔊 ببخشید اتاق من کجاست؟
bebaxšid otâqe man kojâst?
🔊 在二楼 🔊 طبقه اوله
tabaqeye avale
🔊 有电梯吗? 🔊 آسانسور داره؟
âsânsor dâre?
🔊 电梯在您的左边 🔊 آسانسور دست چپتونه.
âsânsor daste capetune
🔊 电梯在您的右边 🔊 آسانسور دست راستتونه.
âsânsor daste râstetune
🔊 洗衣房在哪里? 🔊 رختشویی کجاست؟
raxtšui kojâst
🔊 在底楼 🔊 طبقه همکفه
tabaqeye hamkafe
🔊 底楼 🔊 طبقه همکف
tabaqeye hamkaf
🔊 房间 🔊 اتاق
otâq
🔊 干洗店 🔊 خشکشویی
xoškšui
🔊 美发厅 🔊 آرایشگاه
ârâyešgâh
🔊 停车场 🔊 پارکینگ خودرو
parkinge xodro
🔊 我们在会议室见? 🔊 همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
otâqe jalasât kojâst
🔊 我们在会议室见? 🔊 همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
qarâremun otâqe jalasât
🔊 会议室 🔊 اتاق جلسات
otâqe jalasât
🔊 游泳池的暖气开了 🔊 آب استخر گرم است
âbe estaxr garm ast
🔊 游泳池的暖气开了 🔊 آب استخر گرم است
estaxr garme
🔊 游泳池 🔊 استخر
estaxr
🔊 请7点叫醒我 🔊 لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کنید
lotfan man ro sâ'ate haft bidâr konid
🔊 请给我钥匙 🔊 کلید رو بدید لطفاً
kilid ro bedid lotfan
🔊 请给我房卡 🔊 کارت الکترونیک اتاق رو لطف میکنید؟
kârte electronike otâq ro lotf mikinoid?
🔊 有我的留言吗? 🔊 ببخشید کسی برای من پیغامی گذاشته؟
bebaxšid kasi barâye man peyqâmi gozâšte
🔊 有,在这里 🔊 بله، بفرمایید
bale befarmâyid
🔊 没有 🔊 نه، پیغامی ندارید
na peyqâmi nadârid
🔊 在哪里能兑换零钱? 🔊 کجا می تونم اسکناس خرد کنم؟
kojâ mitunam eskenâs xurd konam?
🔊 您能给我换些零钱吗? 🔊 ببخشید میتونید این اسکناس رو برام خرد کنید؟
bebaxšid mitunid in eskenâs ro barâm xurd konid?
🔊 行,您需要换多少? 🔊 بله می تونیم. چقدر میخواید خرد کنید؟
nale mitunim. Ceqadr mixâyd xurd konid?
15 - 找人
🔊 请问萨拉在吗? 🔊 ببخشید سارا اینجاست؟
bebaxšid sârâ injâst?
🔊 是的,她在 🔊 بله اینجاست
bale injâst
🔊 她出去了 🔊 رفته بیرون
rafte birun
🔊 您可以打她的手机 🔊 میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
🔊 您知道她到哪儿去了吗? 🔊 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
🔊 您知道她到哪儿去了吗? 🔊 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
🔊 她在上班 🔊 سر کاره.
sare kâre
🔊 她在家 🔊 خونه است
xunast
🔊 请问朱利安在吗? 🔊 ببخشید ژولیان اینجاست؟
bebaxšid žuliyân injâst?
🔊 是的,他在 🔊 بله اینجاست
bale injâst
🔊 他出去了 🔊 رفته بیرون
rafte birun
🔊 您知道他到哪儿去了吗? 🔊 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
🔊 您知道他到哪儿去了吗? 🔊 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
🔊 您可以打他的手机 🔊 میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
🔊 他在上班 🔊 سر کاره.
sare kâre
🔊 他在家 🔊 خونه است
xunast
16 - 海滩
🔊 海滩 🔊 ساحل
sâhel
🔊 您知道在哪里能买足球吗? 🔊 میدونید از کجا میتونم یه توپ بخرم؟
midunid az kojâ mitunam ye tup bexaram?
🔊 往这个方向走会有一家店 🔊 یک فروشگاه تو این مسیر هست
ye forušgâh tu in masir hast
🔊 足球 🔊 توپ
tup
🔊 望远镜 🔊 دوربین شکاری
durbine šekâri
🔊 太阳帽 🔊 کلاه
kolah
🔊 浴巾 🔊 حوله
hole
🔊 拖鞋 🔊 صندل
sandal
🔊 塑料桶 🔊 سطل
satl
🔊 防晒霜 🔊 کرم ضد آفتاب
kereme zedde âftab
🔊 游泳裤 🔊 شورت شنا
šorte šena
🔊 太阳眼镜 🔊 عینک افتابی
eynake âftâbi
🔊 贝壳类 🔊 خرچنگ
xarcang
🔊 太阳浴 🔊 حمام آفتاب گرفتن
hamâme âftab gereftan
🔊 阳光明媚 🔊 آفتابی
âftâbi
🔊 日落 🔊 غروب
qorub
🔊 遮阳伞 🔊 سایبان
sâyebân
🔊 太阳 🔊 خورشید
xoršid
🔊 中暑 🔊 آفتاب سوختگی
âftâb suxtegi
🔊 这里游泳危险吗? 🔊 ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
bebaxišid xatarnâke injâ šenâ koni?
🔊 这里游泳危险吗? 🔊 ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
injâ šenâ kardan xatarnâke?
🔊 不,不危险 🔊 نه، خطرناک نیست
na xatarnâk nist
🔊 对,这里禁止游泳 🔊 بله، اینجا شنا کردن ممنوعه.
bale inja šena kardan mamnu'e
🔊 游泳 🔊 شنا کردن
šenâ kardan
🔊 游泳 🔊 شنا
šenâ
🔊 海浪 🔊 موج
moj
🔊 大海 🔊 دریا
daryâ
🔊 沙丘 🔊 تپه شنی
tappeye šeni
🔊 沙 🔊 شن
šen
🔊 明天天气如何? 🔊 پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
pišbiniye havâšenâsi barâye fardâ ciye?
🔊 明天天气如何? 🔊 پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
fardâ havâ cetorie?
🔊 天气要变了 🔊 هوا اینطوری نمی مونه
havâ intori nemimune
🔊 要下雨 🔊 میخواد بارون بیاد
mixâd bârun biyâd
🔊 要出太阳 🔊 آفتابی خواهد بود
âftâti xâhad bud
🔊 要刮大风 🔊 باد شدیدی خواهد وزید
bâde šadidi xâhad vazid
🔊 游泳衣 🔊 لباس شنا/مایو
lebâse šena/ mâyo
🔊 影子 🔊 سایه
sâye
17 - 如有疑问
🔊 能帮我一下吗? 🔊 میشه لطفاً کمکم کنید؟
miše lotfan komakam monid ?
🔊 我迷路了 🔊 من گم شدم
man gom šodam
🔊 您需要帮忙吗? 🔊 چی میخواید؟
ci mixâyd?
🔊 发生了什么事? 🔊 چی شده؟
ci šode?
🔊 在哪里能找到翻译? 🔊 کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟
kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
🔊 最近的药房在哪里? 🔊 نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
🔊 最近的药房在哪里? 🔊 نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
dâruxâne
🔊 请问您能帮我找个医生吗? 🔊 میشه یه دکتر خبر کنید لطفاً؟
miše ye doktor xabar konid lotfan?
🔊 目前您正接受什么治疗? 🔊 الان تحت چه درمانی هستید؟
al'ân tahte ce darmâni hastid?
🔊 一所医院 🔊 بیمارستان
bimârestân
🔊 一家药房 🔊 داروخانه
dâruxane
🔊 一家药房 🔊 داروخانه
dâruxune
🔊 一位医生 🔊 دکتر
doktor
🔊 医疗服务 🔊 خدمات پزشکی
xadamâte pezeški
🔊 我的证件丢了 🔊 مدارکم رو گم کردم
madârekam ro gom kardam
🔊 我的证件被偷了 🔊 دزد مدارکم رو زد
dozd madârekam ro zad
🔊 失物招领处 🔊 دفتر اشیاء گم شده
daftare ašiyâ'e gom šode
🔊 医务室 🔊 درمانگاه
darmângah
🔊 紧急出口 🔊 خروج اضطراری
xoruje ezterari
🔊 警察局 🔊 پلیس
polis
🔊 身份证件 🔊 مدارک
madârek
🔊 钱 🔊 پول
pul
🔊 护照 🔊 گذرنامه
gozarnâme
🔊 行李 🔊 چمدان
camedân
🔊 行李 🔊 چمدان
camedun
🔊 不用了,谢谢你 🔊 نه ممنون، خوبه!
na mamnun xube
🔊 别烦我! 🔊 راحتم بذارید!
râhatam bezarid
🔊 走开! 🔊 برید!
berid