翻译 / 时态参考标记


课程 亚美尼亚语 - 时态参考标记
课程 亚美尼亚语 - 时态参考标记
www.loecsen.com

汉语 亚美尼亚语
你什么时候到的? Ե՞րբ ես եկել այստեղ - Yerb es yekel ayster?
今天 Այսօր - Aysor
昨天 Երեկ - Yerek
两天前 Երկու օր առաջ - Yerku or araj
你呆多久呢? Որքա՞ն ժամանակ ես մնալու - Vorqan jhamanak es mnalu
我明天走 Ես վաղը մեկնում եմ - Yes vary meknum em
我后天走 Ես մեկնում եմ վաղը չէ մյուս օրը - Yes meknum em vary tche myus ory
我三天后走 Ես մեկնում եմ երեք օրից - Es meknum em ereq oric
星期一 Երկուշաբթի - Yerkushabti
星期二 Երեքշաբթի - Yereqshabti
星期三 Չորեքշաբթի - Tchoreqshabti
星期四 Հինգշաբթի - Hingshabti
星期五 Ուրբաթ - Urbat
星期六 Շաբաթ - Shabat
星期天 Կիրակի - Kiraki
1月 Հունվար - Hunvar
2月 Փետրվար - Petrvar
3月 Մարտ - Mart
4月 Ապրիլ - April
5月 Մայիս - Mayis
6月 Հունիս - Hunis
7月 Հուլիս - Hulis
8月 Օգոստոս - Ogostos
9月 Սեպտեմբեր - September
10月 Հոկտեմբեր - Hoktember
11月 Նոյեմբեր - Noyember
12月 Դեկտեմբեր - Dektember
你几点出发? Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում - Jhamy qanisin es du meknum?
早晨...八点 Առավոտյան, ժամը ութին - Aravotyan, jamy utin
早晨... 八点十五分 Առավոտյան, ժամը ութն անց տասնհինգին - Aravotyan, jamy utn anc tasnhingin
早晨... 八点三十分 Առավոտյան, ժամը ութն անց երեսունին - Aravotyan, jhamy utn anc eresunin
早晨... 八点四十五分 Առավոտյան, ժամը ութն անց քառասուն հինգին - Aravotyan, jamy utn anc qarasun hingin
晚上... 十八点 Երեկոյան, ժամը տասնութին - Yerekoyan, jamy tasnutin
我迟到了 Ես ուշանում եմ - Yes ushanum em
( 0 投票 )

欢迎您的评论、意见和建议!

显示评论