Your browser does not support JavaScript! 课程 土耳其语 免费 | 学习 土耳其语

课程 土耳其语

1

17个主题
17个主题

主要的表达方式

主要的表达方式
进步
0%
开始新测验
Q1
你好
Merhaba
merhaba
你好
Günaydın
günaydoen
晚上好
Iyi akşamlar
iyi akchamlar
再见
Hoşça kal
hochtcha kal
再见
Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
回头见
Görüşürüz
görüchürüz
Evet
evet
不是
Hayır
hayoer
Lütfen
lütfen
Pardon
pardon
谢谢
Teşekkür ederim
techekkür ederim
非常感谢!
Çok teşekkürler!
tchok techekkürler
谢谢您的帮助
Yardımınız için teşekkürler
yardoemoenoez itchin techekkürler
没关系
Rica ederim
jidja ederim
没关系
Bir şey değil
bir chey dewhil
Tamam
tamam
多少钱?
Bu kaç para ?
bu katch para
多少钱?
Ne kadar ?
ne kadar
对不起!
Üzgünüm
üzgünüm
我不懂
Anlamıyorum
anlamoeyorum
我懂了
Anlıyorum
anloeyorum
我不知道
Bilmiyorum
bilmiyorum
禁止
Yasak
yasak
请问洗手间在哪里?
Afedersiniz tualetler nerede?
afedersiniz tualetler nerede
新年好!
Yeni yılınız kutlu olsun!
yeni yoeloenoez kutlu olsun
生日快乐!
Doğum günün kutlu olsun!
dowhum günün kutlu olsun
生日快乐!
Iyi ki doğdun!
iyi ki dowhdun
节日快乐!
Iyi tatiller!
iyi tatiller
祝贺您!
Tebrikler!
tebrikler
祝贺您!
Tebrik ederim!
tebrik ederim对话

对话
进步
0%
开始新测验
Q1
你好。最近怎么样?
Merhaba, nasılsın ?
merhaba, nasoelsoen
我很好,谢谢。
Merhaba, iyiyim, sen nasılsın
merhaba, iyiyim, sen nasoelsoen
我很好,谢谢。
Merhaba iyiyim, siz nasılsınız
merhaba iyiyim, siz nasoelsoenoes
你会说土耳其语吗?
Türkçe biliyor musun?
Türkçe biliyor musun?
不, 我不会说土耳其语
Hayır, türkçe konuşmuyorum
hayoeur, türktche konuchmuyorum
仅仅一点点
Birazcık
birazik
你来自哪个国家?
Memleket neresi?
memleket neressi
你来自哪个国家?
Hangi ülkeden geliyorsunuz?
hangi ülkeden geliyorsunuz
你持有哪国国籍?
Nerelisin?
nerelissin
我是土耳其人
Ben türküm
ben türküm
你住在这里吗?
Ya sen, burada mı yaşıyorsun ?
ya sen, burada moe yachoeyorsun
对,我住在这里
Evet, burada yaşıyorum
evet, burada yachoeyorum
我叫萨拉,你呢?
Benim adım Sarah, ya seninki ?
benim adoem sarah, ya seninki
我叫朱力安
Julian
julian
你在这里干什么?
Burada ne yapıyorsun ?
burada ne yapoeyorsun
我在休假
Tatildeyim
tatildeyim
我们在休假
Tatildeyiz
tatildeyiz
我在出差
Iş gezisindeyim
ich gezisindeyim
我在这里工作
Burada çalışıyorum
burada tchaloechoeyorum
我们在这里工作
Burada çalışıyoruz
burada tchaloechoeyoruz
哪里有比较好的餐厅?
Burada güzel yemek nerede yenir?
burada güzel yemek nerede yenir
附近有博物馆吗?
Buralarda müze var mı ?
buralarda müze var moe
到哪里能上网?
Nerede internet bulabilirim?
nerede internet bulabilirim学习

学习
进步
0%
开始新测验
Q1
你想学一点词汇吗?
Birkaç kelime öğrenmek ister misin?
birkatch kelime öwhrenmek ister misin
好的!
Tabii ki!
tabii ki
这个怎么称呼?
Buna ne denir?
buna ne denir
这个怎么称呼?
Bu ne?
bu ne
这是一张桌子
Bu bir masa
bu bir massa
桌子,你懂吗?
Bir masa. Anlıyor musun?
bir massa. anloeyor mussun
我不懂
Anlamıyorum
anlamoeyorum
请你重复一遍,好吗?
Tekrar eder misin lütfen?
tekrar eder missin lütfen
你能说得慢一点吗?
Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen?
biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
你能写下来吗?
Yazabilir misin lütfen?
yazabilir missin lütfen
我懂了
Anlıyorum
anloeyorum颜色

颜色
进步
0%
开始新测验
Q1
我很喜欢这张桌子的颜色
Bu masanın rengi hoşuma gitti
bu massanoen rengi hochuma gitti
这是红色的
Bu kırmızı
bu koermoezoe
蓝色
Mavi
mavi
黄色
Sarı
saroe
白色
Beyaz
beyaz
黑色
Siyah
siyah
绿色
Yeşil
yechil
橙色
Turuncu
turuncu
紫色
Mor
mor
灰色
Gri
gri数字

数字
进步
0%
开始新测验
Q1
Sıfır
soefoer
Bir
bir
Iki
iki
Üç
ütch
Dört
dört
Beş
bech
Altı
altoe
Yedi
yedi
Sekiz
sekiz
Dokuz
dokuz
On
on
十一
On bir
on bir
十二
On iki
on iki
十三
On üç
on ütch
十四
On dört
on dört
十五
On beş
on bech
十六
On altı
on altoe
十七
On yedi
on yedi
十八
On sekiz
on sekiz
十九
On dokuz
on dokuz
二十
Yirmi
yirmi
二十一
Yirmi bir
yirmi bir
二十二
Yirmi iki
yirmi iki
二十三
Yirmi üç
yirmi ütch
二十四
Yirmi dört
yirmi dört
二十五
Yirmi beş
yirmi bech
二十六
Yirmi altı
yirmi altoe
二十七
Yirmi yedi
yirmi yedi
二十八
Yirmi sekiz
yirmi sekiz
二十九
Yirmi dokuz
yirmi dokus
三十
Otuz
otuz
三十一
Otuz bir
otuz bir
三十二
Otuz iki
otuz iki
三十三
Otuz üç
otuz ütch
三十四
Otuz dört
otuz dört
三十五
Otuz beş
otuz bech
三十六
Otuz altı
otuz altoe
四十
Kırk
koerk
五十
Elli
elli
六十
Altmış
altmoech
七十
Yetmiş
yetmich
八十
Seksen
seksen
九十
Doksan
doksan
一百
Yüz
yüz
一百零五
Yüz beş
yüz bech
二百
Iki yüz
iki yüz
三百
Üç yüz
ütch yüz
四百
Dört yüz
dört yüz
一千
Bin
bin
一千五百
Bin beş yüz
bin bech yüz
二千
Iki bin
iki bin
一万
On bin
on bin时态参考标记

时态参考标记
进步
0%
开始新测验
Q1
你什么时候到的?
Ne zaman geldin buraya?
ne zaman geldin buraya
今天
Bugün
bugün
昨天
Dün
dün
两天前
Iki gün önce
iki gün öndje
你呆多久呢?
Ne kadar kalacaksın?
ne kadar kaladjaksoen
我明天走
Yarın döneceğim
yaroen dönedjewhim
我后天走
Yarın değil öbür gün döneceğim
yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
我三天后走
Üç gün sonra döneceğim
ütch gün sonra dönedjewhim
星期一
Pazartesi
pazartesi
星期二
Salı
saloe
星期三
Çarşamba
tcharchamba
星期四
Perşembe
perchembe
星期五
Cuma
djuma
星期六
Cumartesi
djumartesi
星期天
Pazar
pazar
1月
Ocak
odjak
2月
Şubat
chubat
3月
Mart
mart
4月
Nisan
nissan
5月
Mayıs
mayoes
6月
Haziran
haziran
7月
Temmuz
temmuz
8月
Ağustos
awhustos
9月
Eylül
eylül
10月
Ekim
ekim
11月
Kasım
kasoem
12月
Aralık
araloek
你几点出发?
Bugün saat kaçta gidiyorsun?
bugün saat katchta gidiyorsun
早晨...八点
Sabah, saat sekizde
sabah, saat sekizde
早晨... 八点十五分
Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
早晨... 八点三十分
Sabah, saat sekiz buçukta
sabah, saat sekiz butchukta
早晨... 八点四十五分
Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
晚上... 十八点
Akşam saat altıda
akcham saat altoeda
我迟到了
Geç kaldım
getch kaldoem出租车

出租车
进步
0%
开始新测验
Q1
出租车!
Taksi!
taksi
你到哪里去?
Nereye gitmek istersiniz?
nereye gitmek istersinis
我去火车站
Gara gidiyorum
gara gidiyorum
我去火车站
Tren istasyonu
tren istasyonu
我要去日夜旅馆
Gece ve Gündüz oteline gidiyorum
gece ve gündüz oteline gidiyorum
您能送我去机场吗?
Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen?
beni havalanoena götürebilirmisiniz lütfen
您能帮我提行李吗?
Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemoe alabilirmisiniz lütfen
离这儿远吗?
Buraya uzak mı?
buraya uzak moe
不远,就在旁边
Hayır yakın
hayoer yakoen
有一点儿远
Evet biraz daha uzakta
evet biraz daha uzakta
多少钱?
Ne kadar tutar?
ne kadar tutar
请送我去这里
Lütfen beni buraya götürün
lütfen beni buraya götürün
请送我去这里
Beni oraya götürün lütfen
beni oraya götürün lütfen
朝右边
Sağa gideceksiniz
sawha gideceksinis
朝左边
Sola gideceksiniz
sola gideceksinis
笔直走
Dümdüz gidin
dümdüz gidin
到了
Burası
burasoe
在那儿
Şu taraftan
chu taraftan
停!
Dur!
dur
慢慢来别着急
Acele etmeyin
adjele etmeyin
您能给我开张发票吗?
Makbuz alabilir miyim lütfen?
makbuz alabilir miyim lütfen情感

情感
进步
0%
开始新测验
Q1
我很喜欢你的国家
Ülkenizi çok seviyorum
ülkenizi tchok seviyorum
我喜欢你
Seni seviyorum
seni seviyorum
我很幸福
Mutluyum
mutluyum
我很难过
Üzgünüm
üzgünüm
我在这里感觉很好
Burada rahatım
burada rahatoem
我很冷
Üşüyorum
üchüyorum
我很冷
Hava soğuk
hava sowhuk
我很热
Terliyorum
terliyorum
我很热
Hava sıcak
hava soedjak
太大了
Çok büyük
tchok büyük
太小了
Çok küçük
tchok kütchük
非常好
Mükemmel
mükemmel
今晚你想出去吗?
Bu akşam çıkmak ister misin?
bu akcham tchoekmak ister misin
我今晚想出去
Bu akşam çıkmak isterim
bu akcham tchoekmak isterim
这是个好主意
Iyi fikir
iyi fikir
我想好好玩玩
Eğlenmek istiyorum
ewhlenmek istiyorum
这不是个好主意
Iyi fikir değil
iyi fikir dewhil
今晚我不想出去
Bu akşam çıkmak istemiyorum
bu akcham tchoekmak istemiyorum
我想休息
Dinlenmek istiyorum
dinlenmek istiyorum
你想做运动吗?
Spor yapmak ister misin?
spor yapmak ister misin
是的,我想好好放松一下!
Evet, rahatlamak istiyorum
evet, rahatlamak istiyorum
我打网球
Tenis oynarım
tenis oynaroem
不,谢谢,我很累
Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
yok techekkürler, olduktcha yorgunum家庭

家庭
进步
0%
开始新测验
Q1
你这儿有亲戚吗?
Burada ailen var mı ?
burada ailen var moe
我的父亲
Babam
babam
我的母亲
Annem
annem
我的儿子
Oğlum
owhlum
我的女儿
Kızım
koezoem
一个哥哥
Erkek kardeş
erkek kardech
一个姐姐
Kız kardeş
koez kardech
一个朋友
Erkek arkadaş
erkek arkadach
一个朋友
Kız arkadaş
koez arkadach
我的男朋友
Erkek arkadaşım
erkek arkadachoem
我的女朋友
Kız arkadaşım
koez arkadachoem
我的丈夫
Kocam
kodjam
我的妻子
Karım
karoem酒吧

酒吧
进步
0%
开始新测验
Q1
酒吧
Bar
bar
酒吧
Barda
barda
你要不要喝点什么?
Bir şey içermisin ?
bir chey itchermisin
Içmek
itchmek
杯子
Bardak
bardak
好的,谢谢
Tabii ki
tabii ki
好的,谢谢
hay hay
hay hay
你喝什么?
Ne alırsın ?
ne aloersoen
有些什么可以喝的?
Içecek ne var ?
itchecek ne var
有矿泉水,还有果汁
Su ya da meyve suları var
su ya da meyve sularoe var
Su
Su
能加点冰块吗?
Buz var mı lütfen ?
buz var moe lütfen
冰块
Buz
Buz
巧克力
Çikolata
tchikolata
牛奶
Süt
süt
Çay
tchay
咖啡
Kahve
kahve
加糖
Şekerli
chekerli
加奶油
Kremalı
kremaloe
葡萄酒
Şarap
charap
啤酒
Bira
bira
请给我一杯茶
Bir çay lütfen
bir tchay lütfen
请给我一杯啤酒
Bir bira lütfen
bir bira lütfen
您想要喝什么?
Ne içersiniz ?
ne itchersinis
请给我两杯茶
Iki çay lütfen!
iki tchay lütfen
请给我两杯啤酒
Iki bira lütfen!
iki bira lütfen
什么也不用,谢谢
Hiç bir şey, teşekkürler
hitch bir chey, techekkürler
干杯
Sağlığına!
sawhloewhoena
干杯
Şerefe!
cherefe
为健康干杯!
Sağlığına!
0
我要买单
Hesap lütfen!
hesap lütfen
一共多少钱?
Borcum ne kadar lütfen?
borcum ne kadar lütfen
二十欧元
Yirmi öro
yirmi öro
我请你
Seni davet ediyorum
seni davet ediyorum
我请你
Ben veriyorum
ben veriyorum饭店

饭店
进步
0%
开始新测验
Q1
餐馆
Restoran
restoran
你想吃点东西吗?
Yemek yer misin ?
yemek yer misin
是的,我想吃点东西
Evet, memnuniyetle
evet, memnuniyetle
吃饭
Yemek yemek
yemek yemek
我们到哪里去吃饭?
Nerede yemek yiyebiliriz?
nerede yemek yiyebiliris
我们到哪里去吃午饭?
Öğle yemeği nerede yiyebiliriz?
öwhle yemewhi nerede yiyebiliris
晚餐
Akşam yemeği
akcham yemewhi
早餐
Kahvaltı
kahvaltoe
对不起,打扰一下!
Bakar mısınız ?
bakar moesoenoess
请给我菜单
Mönüyü alabilirmiyim lütfen!
mönüyü alabilirmiyim lütfen
这是菜单!
Işte mönü!
ichte mönü
你喜欢吃什么?肉还是鱼?
Ne yersin ? Et mi? balık mı?
ne yersin et mi baloek moe
再加饭
Pilavlı olsun
pilavloe olsun
再加意大利面
Makarnalı olsun
makarnaloe olsun
土豆
Patates
patates
蔬菜
Sebzeler
sebzeler
炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta
tchoerpoelmoech yumurta - sahanda yumurta- alakok yumurta
面包
Ekmek
ekmek
黄油
Tereyağ
tereyawh
一份色拉
Salata
salata
一份甜点
Tatlı
tatloe
水果
Meyve
meyve
请问您有刀吗?
Bir bıçak alabilirmiyim lütfen?
bir boetdjhak alabilirmiyim lütfen
有,我马上去拿
Evet hemen getiriyorum
evet hemen getiriyorum
Bıçak
boetchak
Çatal
tchatal
勺子
Kaşık
kachoek
这是热菜吗?
Sıcak yemek mi bu ?
soecak yemek mi bu
是的,而且很辣!
Evet, üstelik çok baharatlı!
evet, üstelik tchok baharatloe
Sıcak
soedjak
Soğuk
sowhuk
Baharatlı
baharatloe
Acılı
adjoeloe
我要一份鱼!
Ben balık alacağım
ben baloek alacawhoem
我也一样
Ben de
ben de离开

离开
进步
0%
开始新测验
Q1
天晚了!我要走了!
Geç oldu, gitmem gerek!
getch oldu, gitmem gerek
我们能再见面吗?
Tekrar görüşebilir miyiz?
tekrar görüchebilir miyiss
当然,我非常愿意
Tabii, memnuniyetle
tabii, memnuniyetle
当然,我非常愿意
Tabii, neden olmasın
tabii, neden olmasoen
这是我的住址
Bu adreste oturuyorum
bu adreste oturuyorum
这是我的住址
Benim adres bu
benim adres bu
有没有电话号码?
Telefon numaran var mı?
telefon numaran var moe
有,在这里
Evet, işte
evet, ichte
和你过得非常愉快
Seninle güzel vakit geçirdim
seninle güzel vakit getchirdim
我也是,很高兴认识你
Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum.
bende, seninle tanoechmaktan memnun oldum
希望我们不久能再相见
Yakında görüşürüz
yakoenda görüchürüss
希望我们不久能再相见
Görüşmek üzere!
görüchmek üzere
我也希望是这样
Inşallah
inchallah
再见!
Hoşça kal!
hochtcha kal
再见!
Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
明天见!
Yarın görüşürüz
yaroen görüchürüss
再见!
Hoşça kal!
hochtcha kal
再见!
Güle Güle!
güle güle交通

交通
进步
0%
开始新测验
Q1
对不起!你知道汽车站在哪里吗
Otobüs durağı nerede lütfen?
otobüs durawhoe nerede lütfen
请问到太阳城的车票价格是多少?
Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ?
günech chehri'ne bilet ne kadar 
请问这列火车去什么地方?
Bu tren nereye gider lütfen ?
bu tren nereye gider lütfen 
这列火车在太阳城停吗?
Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu?
bu tren günech chehrinde duruyor mu
去太阳城的火车什么时候开?
Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman kalkoeyor
去太阳城的火车什么时候到?
Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman geliyor
我要一张去太阳城的票
Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen
günech chehri'ne bir bilet lütfen
您有列车时刻表吗?
Tren saatleri var mı?
tren saatleri var moe
汽车时刻表
Otobüs saatleri?
otobüs saatleri
请问哪列火车是去太阳城的?
Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen?
günech chehri'ne giden tren hangisi lütfen
就是这列
Bu
bu
就是这列
Şu
chu
谢谢
Teşekkür ederim
techekkür ederim
不客气,祝您旅途愉快
Bir şey değil, iyi yolculuklar!
bir chey dewhil, iyi yolculuklar
修车库
Araba tamirhanesi
araba tamirhanesi
加油站
Benzin istasyonu
benzin istasyonu
请给我油箱加满
Depoyu doldurun lütfen
depoyu doldurun lütfen
自行车
Bisiklet
bisiklet
市中心
Şehir merkezi
chehir merkezi
郊区
Banliyö
banliyö
郊区
Yörekent
yörekent
这是个大城市
Burası büyük bir şehir
burasoe büyük bir chehir
这是个村庄
Burası bir köy
burasoe bir köy
一座山
Dağ
dawh
一条湖
Göl
göl
乡村
Kırsal alan
koersal alan
乡村
kır - Köy
koer - köy找人

找人
进步
0%
开始新测验
Q1
请问萨拉在吗?
Afedersiniz, Sarah burada mı ?
afedersiniz, sarah burada moe
请问萨拉在吗?
Afedersiniz, Sarah orada mı?
afedersiniz, sarah orada moe
是的,她在
Evet burada
Evet burada
她出去了
Dışarı çıktı
doecharoe tchoektoe
您可以打她的手机
Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
您知道她到哪儿去了吗?
Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
她在上班
Işe gitti
iche gitti
她在上班
Işinde
ichinde
她在家
O evde
o evde
她在家
Evinde
evinde
请问朱利安在吗?
Afedersiniz, Julien burada mı ?
afedersiniz, julien burada moe
是的,他在
Evet burada
evet burada
他出去了
Dışarı çıktı
doecharoe tchoektoe
您知道他到哪儿去了吗?
Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
您可以打他的手机
Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
他在上班
Işe gitti
iche gitti
他在家
O evde
o evde宾馆

宾馆
进步
0%
开始新测验
Q1
酒店
Otel
otel
公寓
Daire
daire
欢迎
Hoş geldiniz!
hoch geldiniz
您这儿有空房间吗?
Boş odanız var mı?
boch odanoez var moe
房间带浴室吗?
Odada banyo var mı?
odada banyo var moe
您更喜欢二张单人床吗?
Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz?
tek kichilik iki yatak moe tercih edersiniz
您想要双人房吗?
Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz?
tchift kichilik yatakloe bir oda moe terdjih edersiniz
房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
Banyolu-balkonlu-duşlu oda
banyolu-balkonlu-duchlu oda
住宿加早餐
Yatak kahvaltı
yatak kahvaltoe
住一晚多少钱?
Bir geceliği ne kadar?
bir gedjeliwhi ne kadar
我想先看看房间!
Önce odayı göreyim lütfen
önce odayoe göreyim lütfen
当然可以!
Evet, tabii ki
evet, tabii ki
谢谢。房间非常不错。
Teşekkürler, oda çok güzel
techekkürler, oda tchok güzel
好,我能定今晚的房间吗?
Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim?
tamam, bu gedje itchin yer ayoertabilirmiyim
太贵了,谢谢。
Benim için biraz pahalı, teşekkürler
benim itchin biraz pahaloe, techekkürler
请您照管一下我的行李,可以吗?
Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemla ilgilenebilirmisiniz lütfen
我的房间在哪里?
Odam ne tarafta lütfen?
odam ne tarafta lütfen
在二楼
Birinci katta
birinci katta
有电梯吗?
Asansör var mı?
asansör var moe
电梯在您的左边
Asansör sol tarafınızda
asansör sol tarafoenoezda
电梯在您的右边
Asansör sağ tarafınızda
asansör sawh tarafoenoezda
洗衣房在哪里?
Giysi temizleme yeri nerede?
giysi temizleme yeri nerede
在底楼
Giriş katında
Girich katoenda
底楼
Giriş katı
girich katoe
房间
Yatak odası
yatak odasoe
干洗店
Kuru temizleme
kuru temizleme
美发厅
Kuaför
kuaför
美发厅
Berber
berber
停车场
Araba park yeri
araba park yeri
我们在会议室见?
Toplantı odasında buluşalım mı?
toplantoe odasoenda buluchaloem moe
会议室
Toplantı odası
toplantoe odasoe
游泳池的暖气开了
Havuz ısıtmalıdır
havuz oesoetmaloedoer
游泳池
Yüzme havuzu
yüzme havuzu
请7点叫醒我
Beni saat yedi'de uyandırın lütfen
beni saat yedi'de uyandoeroen lütfen
请给我钥匙
Anahtar lütfen
anahtar lütfen
请给我房卡
Pass lutfen
pass lutfen
有我的留言吗?
Bana mesaj var mı?
bana mesaj var moe
有,在这里
Evet, buyrun
evet, buyrun
没有
Hayır, sizin için bir şey yok
hayoer, sizin itchin bir chey yok
在哪里能兑换零钱?
Nerede para bozdurabilirim?
nerede para bozdurabilirim
您能给我换些零钱吗?
Bana para bozar mısınız lütfen ?
bana para bozar moesoenoez lütfen
行,您需要换多少?
Evet bozarız, ne kadar istersiniz?
evet bozaroez, ne kadar istersiniz海滩

海滩
进步
0%
开始新测验
Q1
海滩
Plaj
plaj
您知道在哪里能买足球吗?
Nereden top satın alabilirim?
nereden top satoen alabilirim
您知道在哪里能买足球吗?
Nerede top satarlar?
nerede top satarlar
往这个方向走会有一家店
Şu tarafta dükkan var
chu tarafta dükkan var
往这个方向走会有一家店
Bu yönde dükkan var
bu yönde dükkan var
足球
Top
top
望远镜
Dürbün
dürbün
太阳帽
Kasket
kasket
太阳帽
Şapka
chapka
浴巾
Havlu
havlu
拖鞋
Ayağa giyilen sandal
Ayawha giyilen sandal
拖鞋
Sandalet
sandalet
塑料桶
Kova
kova
防晒霜
Güneş kremi
günech kremi
游泳裤
Mayo
mayo
太阳眼镜
Güneş gözlüğü
günech gözlüwhü
贝壳类
Kabuklu deniz ürünleri
kabuklu deniz ürünleri
太阳浴
Güneşlenmek
günechlenmek
阳光明媚
Güneşli
günechli
日落
Gün batımı
gün batoemoe
日落
Güneşin batması
günechin batmasoe
遮阳伞
Güneş şemsiyesi
günech chemsiyesi
太阳
Güneş
günech
中暑
Güneş çarpması
günech tcharpmasoe
这里游泳危险吗?
Buarada yüzmek tehlikeli mi?
buarada yüzmek tehlikeli mi
不,不危险
Hayır, tehlikeli değil
hayoer, tehlikeli dewhil
对,这里禁止游泳
Evet, burada yüzmek tehlikeli
evet, burada yüzmek tehlikeli
游泳
Yüzmek
yüzmek
游泳
Yüzme
yüzme
海浪
Dalga
dalga
大海
Deniz
deniz
沙丘
Kumul
kumul
Kum
kum
明天天气如何?
Yarın hava nasıl olacak?
yaroen hava nasoel olacak
明天天气如何?
Yarınki hava durumu nedir?
yaroenki hava durumu nedir
天气要变了
Hava değişecek
hava dewhichecek
要下雨
Yağmur yağacak
yawhmur yawhacak
要出太阳
Güneşli olacak
günechli oladjak
要刮大风
Çok rüzgarlı olacak
tchok rüzgarloe oladjak
游泳衣
Mayo
mayo
影子
Gölge
gölge如有疑问

如有疑问
进步
0%
开始新测验
Q1
能帮我一下吗?
Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
我迷路了
Kayboldum
kayboldum
您需要帮忙吗?
Ne istersiniz?
ne istersiniz
发生了什么事?
Ne oldu?
ne oldu
在哪里能找到翻译?
Nerede tercüman bulabilirim?
nerede terdjüman bulabilirim
最近的药房在哪里?
En yakın eczane nerede?
en yakoen eczane nerede
请问您能帮我找个医生吗?
Lütfen bir doktor çağırın?
lütfen bir doktor tchawhoeroen
目前您正接受什么治疗?
Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda?
ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
一所医院
Hastane
hastane
一家药房
Ezcane
ezaane
一位医生
Doktor
doktor
医疗服务
Sağlık merkezi
sawhloek merkezi
我的证件丢了
Kimlik kağıtlarımı kaybettim
kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
我的证件被偷了
Kağıtlarımı çaldılar
kawhoetlaroemoe tchaldoelar
失物招领处
Kayıp eşyalar bürosu
kayoep echyalar bürosu
医务室
Ilk yardım merkezi
ilk yardoem merkezi
紧急出口
Acil çıkış kapısı
adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
警察局
Polis
polis
警察局
Jandarma
jandarma
身份证件
Kimlik kağıtlarım
kimlik kawhoetlaroem
Para
para
护照
Pasaport
pasaport
行李
Bagaj
bagaj
不用了,谢谢你
Yok teşekkürler
yok techekkürler
别烦我!
Beni rahat bırakın!
beni rahat boerakoen
别烦我!
Yeter artık
yeter artoek
走开!
Gidin!
gidin