Albansk ordforråd

Video med de mest almindelige ord på albansk

Hvorfor og hvordan man lærer albansk ordforråd med lyd?

Som sprog til stede i mange lande (hovedsageligt i Albanien og Kosovo, men også i Serbien og Tyrkiet for eksempel), vil albansk være meget nyttig på mange eskapader, hvis du er vant til at rejse (Mund të më çoni në lufthavn? / mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt? "Kan du tage mig til lufthavnen, tak?"). Albanien er også landet for "mor Theresa", og som sådan bør landet være af interesse for tilhængere af velgørende handlinger (Mund të më ndihmoni, ju lutem? / Mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm? "Kan du hjælp mig, tak?").

For sprogindlæring foreslår vi stærkt ikke kun vores ordforråd, men også vores valg af indhold (romaner, film, serier og musik) for at gøre dig bekendt med sproget. Faktisk betragtes dette sprog som en enslig gren i klassificeringen af ​​indoeuropæiske sprog, så det har ikke et tæt sprog til at hjælpe dig.

Valg af indhold for at fordybe dig i den albanske kultur

Romaner:   Film: Serie: Musics:

Her er et udvalg af 400 nyttige ord og udtryk for at komme i gang

Disse ord og udtryk er klassificeret efter tema. Ved at klikke på knapperne Quiz eller Kurser , har du fri adgang til fuldt kursus på albansk. Ved at klikke på knappen printer kan du udskrive alle udtryk for temaet. Dette indhold er gratis.
1 - Det uundværlige
🔊 Godmorgen 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 Godaften 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 Farvel 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Vi ses senere 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Ja 🔊 Po
🔊 Nej 🔊 Jo
🔊 Undskyld  ? 🔊 Ju lutem...!
ju lutεm
🔊 Tak 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Mange tak 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 Tak skal du have 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Det var så lidt 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Det var så lidt 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 Okay, det er I orden 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 Okay, det er I orden 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 Hvor meget koster det ? 🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Hvor meget koster det ? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Undskyld 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 Jeg forstår det ikke 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Jeg har forstået 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 Det ved jeg ikke 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 Forbudt 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 Undskyld, hvor finder jeg toiletterne  ? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Undskyld, hvor finder jeg toiletterne  ? 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Godt nytår! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Godt nytår! 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 Tillykke med fødselsdagen ! 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 God højtid 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 Tillykke! 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 Tillykke! 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - Konversation
🔊 Hej, hvordan har du det ? 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 Hej, hvordan har du det ? 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Hej, jeg har det fint, tak 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Taler du albansk ? 🔊 Flet shqip?
🔊 Nej, jeg taler ikke albansk 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 En lille smule 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 Hvor kommer du fra ? 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Hvor kommer du fra ? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Hvad er din nationalitet ? 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Hvad er din nationalitet ? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Jeg er dansker 🔊 Unë jam danez
unə jam danɛz
🔊 Jeg er dansker 🔊 Unë jam daneze
🔊 Og hvad med dig, bor du her ? 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 Ja, jeg bor her 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 Jeg hedder Sarah, hvad hedder du ? 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Jeg hedder Sarah, hvad hedder du ? 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Jeg hedder Julien 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 Hvad laver du her ? 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Hvad laver du her ? 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Jeg er på ferie 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Jeg er på ferie 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 Vi er på ferie 🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Vi er på ferie 🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Jeg er på forretningsrejse 🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Jeg er på forretningsrejse 🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Jeg arbejder her 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 Vi arbejder her 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 Er der nogle gode steder at spise ? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Er der et museum her i nærheden? 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 Hvor jeg jeg gå på internettet ? 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - At lære
🔊 Skal jeg lære dig nogen nye ord? 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 Ja, det må du gerne 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Ja, det må du gerne 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 Hvad hedder det ? 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 Hvad hedder det ? 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 Det er et bord 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 Det er et bord 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Et bord, forstår du ? 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Jeg forstår det ikke 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Vil du være sød at gentage ? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Kan du snakke lidt langsommere 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 kan du skrive det tak ? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 Jeg har forstået 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - Farver
🔊 Jeg kan godt lide dette bords farve 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Den er rød 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 Den er rød 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 Blå 🔊 Blu
blu
🔊 Gul 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 Gul 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 Hvid 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 Hvid 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 Sort 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 Sort 🔊 I zi
i zi
🔊 Grøn 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 Orange 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 Lilla 🔊 Lejla
lεjla
🔊 Grå 🔊 Gri
ɡɾi
5 - Tal
🔊 Nul 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 En 🔊 Një
ɲə
🔊 To 🔊 Dy
dy
🔊 Tre 🔊 Tre
tɾε
🔊 Fire 🔊 Katër
katəɾ
🔊 Fem 🔊 Pesë
pεsə
🔊 Seks 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 Syv 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 Otte 🔊 Tetë
tεtə
🔊 Ni 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 Ti 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 Elleve 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 Tolv 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 Tretten 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 Fjorten 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 Femten 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 Seksten 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Sytten 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Atten 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 Nitten 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 Tyve 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 Enogtyve 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Toogtyve 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 Treogtyve 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Fireogtyve 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Femogtyve 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Seksogtyve 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Syvogtyve 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Otteogtyve 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Niogtyve 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 Tredive 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 Enogtredive 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Toogtredive 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 Treogtredive 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 Fireogtredive 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Femogtredive 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Seksogtredive 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Fyrre 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 Halvtreds 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 Tres 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 Halvfjerds 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 Firs 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 Halvfems 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 Hundrede 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 Ethundredeogfem 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 Tohundrede 🔊 Dyqind
dycind
🔊 Trehundrede 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 Firehundrede 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 Tusind 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 Ettusindfemhundrede 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Totusind 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 Titusind 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - Tidsangivelse
🔊 Hvornår kom du hertil ? 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 Hvornår kom du hertil ? 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 I dag 🔊 Sot
sɔt
🔊 I går 🔊 Dje
djε
🔊 For to dage siden 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 For to dage siden 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Hvor længe bliver du ? 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Hvor længe bliver du ? 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Jeg tager af sted i morgen 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 Jeg tager af sted i morgen 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Jeg tager af sted i overmorgen 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 Jeg tager af sted i overmorgen 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Jeg tager afsted om tre dage 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Jeg tager afsted om tre dage 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Mandag 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 Tirsdag 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 Onsdag 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 Torsdag 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 Fredag 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 Lørdag 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 Søndag 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 Januar 🔊 Janar
janaɾ
🔊 Februar 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 Marts 🔊 Mars
maɾs
🔊 April 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 Maj 🔊 Maj
maj
🔊 Juni 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 Juli 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 August 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 September 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 Oktober 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 November 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 December 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 Hvad tid tager du afsted ? 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 Hvad tid tager du afsted ? 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 Klokken otte om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Klokken kvart over otte om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Klokken kvart over otte om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Klokken halvni om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Klokken halvni om morgenen 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Klokken kvart i ni om morgenen 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Klokken seks om aftenen 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Jeg er forsinket 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - Taxa
🔊 Taxa ! 🔊 Taksi!
taksi
🔊 Hvor skal du hen? 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Til stationen, tak 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Hotel Dag og Nat, tak 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Til lufthavnen, tak 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 Kan du tage min bagage ? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Er det langt herfra ? 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Nej, det er lige I nærheden 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Ja, det er et stykke herfra 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Hvor meget kommer det til at koste ? 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Kør mig derhen, tak 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Det er til højre 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 Det er til venstre 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 Det er ligeud 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 Det er lige her 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 Det er lige her 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 Det er den vej 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 Stop ! 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 Giv dig bare god tid 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Giv dig bare god tid 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 Må jeg bede om en kvittering / regning 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Familie
🔊 Har du familie her ? 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 Min far 🔊 Babai im
babai im
🔊 Min far 🔊 Im atë
im atə
🔊 Min mor 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 Min mor 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 Min søn 🔊 Djali im
djali im
🔊 Min søn 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 Min datter 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 En bror 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 En søster 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 En ven 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 En veninde 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 Min kæreste 🔊 Miku im
miku im
🔊 Min kæreste 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 Min kæreste 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 Min mand 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 Min mand 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 Min kone 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Min kone 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - Følelser
🔊 Jeg kan virkelig godt lide dit land 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Jeg elsker dig 🔊 Të dua
tə dua
🔊 Jeg elsker dig 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 Jeg er glad 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 Jeg er ked af det 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Jeg har det godt her 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 Jeg fryser 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 Jeg har det for varmt 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 Den er for stor 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 Den er for lille 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Det er perfekt 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 Skal vi tage i byen i aften ? 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Jeg vil gerne i byen i aften 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 Det er en god idé 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Jeg har lyst til at more mig 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Det er ikke en god idé 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Jeg har ikke lyst til at tage i byen i aften 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Jeg har lyst til at slappe af 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 Vil du dyrke sport ? 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 Ja, jeg har brug for at koble af 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 Jeg spiller tennis 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 Nej tak jeg er ret træt 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
🔊 Baren 🔊 Bari
baɾi
🔊 Må jeg byde på et glas ? 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Drikke 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 Glas 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 Gerne, tak 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Hvad må jeg byde på ? 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Hvad er der at vælge imellem ? 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Der er vand eller frugtjuice 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Vand 🔊 Ujë
ujə
🔊 Kan du komme isterninger i? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Isterninger 🔊 Akull
akuɫ
🔊 Kakao 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 Mælk 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 Te 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 Kaffe 🔊 Kafe
kafε
🔊 Med sukker 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 Med fløde 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 Vin 🔊 Verë
vεɾə
🔊 Øl 🔊 Birrë
birə
🔊 En kop te, tak 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 En øl, tak 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 Hvad må jeg byde på ? 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Hvad må jeg byde på ? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 To kopper te, tak 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 To øl, tak 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 Ingenting, tak 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 Ingenting, tak 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Skål 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Skål 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 Skål 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 Må jeg bede om regningen, tak 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Hvor meget bliver det ? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Tyve euro 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Jeg giver 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - Restaurant
🔊 Restauranten 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 Vil du have noget at spise ? 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 Ja tak det vil jeg gerne 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 Spise 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 Hvor kan vi spise ? 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 Hvor kan vi spise frokost ? 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Hvor kan vi spise frokost ? 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Middagsmad 🔊 Darka
daɾka
🔊 Morgenmad 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 Værsågod 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Kan vi få et menukort? 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 Værsågod her er menukortet ! 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Hvad fortrækker du at spise ? Fisk eller Kød ? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Med ris til 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 Med pasta til 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 Med pasta til 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 Kartofler 🔊 Patate
patatε
🔊 Grøntsager 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 Røræg - spejlæg - eller blødkogt æg 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Brød 🔊 Bukë
bukə
🔊 Smør 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 En salat 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 En dessert 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 Frugt 🔊 Fruta
fruta
🔊 Må jeg bede om en kniv, tak ? 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Må jeg bede om en kniv, tak ? 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Ja, jeg kommer straks med den 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 En kniv 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 En gaffel 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 En ske 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 Er det en varm ret ? 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 Ja og meget krydret 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Varm 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 Kold 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 Krydret 🔊 Pikante
pikantε
🔊 Jeg vil gerne bede om fisk, tak 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 Det samme her 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - At skilles
🔊 Klokken er mange! Jeg må løbe ! 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Skal vi ses igen ? 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 Ja, meget gerne 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 Min adresse er 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Kan jeg få dit telefonnummer ? 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Ja, værsågod 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Det har været hyggeligt at møde dig 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 Ja, i lige måde 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Vi ses snart 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Det håber jeg også 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Farvel 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Vi ses i morgen 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Hej hej 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - Transport
🔊 Undskyld, hvor finder jeg busstoppestedet? 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Hvad koster en billet til Solbyen? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Hvor kører toget hen? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Stopper dette tog ved Solbyen ? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Hvornår kører toget til Solbyen ? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Hvornår ankommer toget til Solbyen ? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Må jeg bede om en billet til Solbyen? 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Har du en køreplan? 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Køreplan 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Hvilket tog kører til Solbyen? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Det er det derovre 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 Tak 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Det var så lidt, God tur! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Autoværkstedet 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 Autoværkstedet 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 Benzintanken 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 Kan jeg få tanken fyldt op, tak ? 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Cykel 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 Centrum 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 Forstad 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 Det er en stor by 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 Det er en landsby 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 Et bjerg 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 En sø 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 Landet 🔊 Fshati
f ʃati
14 - Hotel
🔊 Hotellet 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 Lejligheden 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 Velkommen ! 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 Har I et ledigt værelse? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Er der bad og toilet på værelset ? 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Vil I have to enkeltsenge? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 Vil I have to enkeltsenge? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Vil I have et dobbeltværelse? 🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 Vil I have et dobbeltværelse? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Værelse med karbad - med balkon - med brusebad 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Værelse med morgenmad 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Hvad er prisen for en overnatning ? 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 Hvad er prisen for en overnatning ? 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 Jeg vil gerne se værelset først, tak 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Jeg vil gerne se værelset først, tak 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Ja selvfølgelig ! 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 Tak, værelset er meget fint 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Tak, værelset er meget fint 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Kan jeg reservere til i aften ? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Det er lidt for dyrt for mig 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Kan du tage dig af min bagage, tak ? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Kan du tage dig af min bagage, tak ? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Hvor er mit værelse? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Det er på første sal 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Er der en elevator? 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Elevatoren er til venstre 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Elevatoren er til højre 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Hvor er vaskeriet? 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 Det er i stuen 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 I stuen 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 Værelse 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 Renseri 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 Frisørsalon 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 Parkering 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 Mødes vi i mødelokalet? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Møde-lokale 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Bassinet er opvarmet 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Svømmehallen 🔊 Pishina
piʃina
🔊 Kan du vække mig klokken syv ? 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 Nøglen, tak 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 Passet, tak 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 Er der nogen beskeder til mig ? 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Ja, værsågod 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 Nej, der er ikke kommet nogen. 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 Hvor kan jeg veksle? 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Kan du veksle til småpenge? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Vi kan veksle for dig. Hvad skal du bruge? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Vi kan veksle for dig. Hvad skal du bruge? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - At lede efter én person
🔊 Er Sarah her? 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 Ja, hun er her 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Hun er taget i byen 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Du kan ringe på hendes mobiltelefon 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Ved du hvor jeg kan finde hende ? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Hun er på sit arbejde 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Hun er hjemme 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Er Julien her ? 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 Ja, han er her 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Han er taget i byen 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Ved du hvor jeg kan finde ham ? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Du kan ringe på hans mobil 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Han er på sit arbejde 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 Han er hjemme 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - Strand
🔊 Stranden 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 Ved du hvor jeg kan købe en bold ? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Der er en butik i den retning 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 En bold 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 En kikkert 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 En kasket 🔊 Kapele
kapεle
🔊 Håndklæde 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 Sandaler 🔊 Sandale
sandalε
🔊 Spand 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 Solcreme 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 Badebukser 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 Solbriller 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 Krebs-dyr 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 Solbade 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Solbade 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Solbeskinet 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 Solbeskinet 🔊 Me diell
🔊 Solnedgang 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Parasol 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 Sol 🔊 Diell
diεɫ
🔊 Solstik 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Er det farligt at bade her? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Nej, det er ikke farligt 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Ja, det er forbudt at bade her 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Svømme 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 Svømning 🔊 Not
nɔt
🔊 Bølge 🔊 Valë
valə
🔊 Bølge 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 Hav 🔊 Det
dεt
🔊 Klit 🔊 Dunë
dunə
🔊 Sand 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 Hvordan bliver vejret i morgen? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Vejret slår om 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Det bliver regn 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Det bliver solskin 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 Det kommer til at blæse meget 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Badedragt 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 Skygge 🔊 Hije
hijɛ
17 - I nødstilfælde
🔊 Undskyld, kan du hjælpe mig? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Jeg er faret vild 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 Hvad vil du have ? 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Hvad sker der ? 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Hvor kan jeg finde en tolk ? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Hvor er det nærmeste apotek? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Hvor er det nærmeste apotek? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Kan du ringe efter en læge ? 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 Hvilken behandling følger du? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Et hospital 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 Et apotek 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 Et apotek 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 En læge 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 En læge 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 Skadestuen 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Jeg har mistet mine papirer 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Jeg har fået stjålet mine papirer 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Hittegodskontoret 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Samarit 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 Ñødudgang 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Politiet 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 Noget id 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 Penge 🔊 Para
paɾa
🔊 Pas 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 Bagage 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 Nej tak, ellers tak 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Lad mig være I fred 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 Lad mig være I fred 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 Forsvind!, vær venlig at gå 🔊 Nisuni!
nisuni