Hebraisk ordforråd

Video med de mest almindelige ord på hebraisk

Video med de mest almindelige ord på hebraiskVideo med de mest almindelige ord på hebraisk

Israel er symbolsk en meget stærk turistdestination. Hvis du vil gå væk fra alfarvej, vil dette være den ideelle destination for dig. Dette vil også give dig mulighed for at udvide din vision om menneskeheden ved at opdage indefra, hvis ikke fra din, en kultur, der er smedt af prøvelser, og hvis medlemmer har skinnet og skinnet i hele verden i adskillige årtier nu. Listen over universelt kendte kunstnere og forskere fra dette folk er imponerende. De har bidraget massivt til etablering af europæisk kultur i de sidste århundreder. Og nogle gange er det indirekte, at de har deltaget i fremkomsten af ​​unikke talenter. For eksempel var det en jødisk familie fra Rusland, familien Karnofsky, der gav Louis Amstrong sit første musikinstrument, en kornet, mens han stadig var en kriminel. I det mindste kaldes dette at have intuition.

På Level med sprogindlæring vil det være ret hurtigt takket være vores ordforrådark. Bemærk for eksempel, at der ikke er noget verb "der skal være " på hebraisk ("אני אנגלי / nogen angly " for at sige "Jeg er engelsk \ for eksempel). På den anden side er verb for mænd og kvinder forskellige, så vi må være opmærksomme på dette punkt.

Opdage alle sprogfærdighederne i dette sprog takket være vores hebraiske grundlæggende ark og vores indhold til at gå videre med at lære dette sprog. Og "Rejse gode " ("bon rejse")!

Valg af indhold for at fordybe dig i den israelske kultur

Romaner:   Film: Serie: Musics:

Her er et udvalg af 400 nyttige ord og udtryk for at komme i gang

Disse ord og udtryk er klassificeret efter tema. Ved at klikke på knapperne Quiz eller Kurser , får du fri adgang til fuldt kursus på hebraisk. Ved at klikke på knappen printer kan du udskrive alle udtryk for temaet. Dette indhold er gratis.

1 - Det uundværlige

Det uundværlige
Quiz
Lær
1 Godmorgen שלום
shalom
2 Godaften ערב טוב
erev tov
3 Farvel להתראות
le'itraot
4 Vi ses senere נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
5 Ja כן
ken
6 Nej לא
lo
7 Undskyld  ? סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
8 Tak תודה
toda
9 Mange tak תודה רבה
toda raba
10 Tak skal du have תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
11 Det var så lidt בבקשה
bevakasha
12 Sagt på en anden måde על לא דבר
al lo davar
13 Okay, det er I orden בסדר
beseder
14 Hvor meget koster det ? ?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
15 Undskyld סליחה
slyha
16 Jeg forstår det ikke אני לא מבין
any lo mevyn
17 Jeg har forstået הבנתי
hevanty
18 Det ved jeg ikke אני לא יודעת
any lo yoda'at
19 Forbudt אסור
asur
20 Undskyld, hvor finder jeg toiletterne  ? ?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
21 Godt nytår! שנה טובה!
shana tova!
22 Tillykke med fødselsdagen ! יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
23 God højtid חג שמח!
hag sameah!
24 Tillykke! כל הכבוד!
kol hkavod!
25 Sagt på en anden måde ברכות!
brahot!2 - Konversation

Konversation
Quiz
Lær
1 Hej, hvordan har du det ? ?שלום, מה שלומך
shalom, ma shlomha?
2 Hej, jeg har det fint, tak שלום, טוב, תודה
shalom, tov, toda
3 Taler du hebraisk ? ?אתה מדבר עברית
atah medaber yvryt?
4 Når den man taler med er en kvinde ?את מדברת עברית
at medaberet yvryt?
5 Nej, jeg taler ikke hebraisk לא, אני לא מדבר עברית
lo, any lo medaber yvryt
6 Når det er en kvinde, der taler לא, אני לא מדברת עברית
lo, any la medaberet 'ebryt
7 En lille smule רק קצת
rak ktsat
8 Hvor kommer du fra ? ?מאיזו מדינה אתה
meyzo medyna ata?
9 Hvad er din nationalitet ? ?מה האזרחות שלך
ma haezrahut shelha?
10 Jeg er dansker אני דני
any deny
11 Når det er en kvinde, der taler אני דנית
any denyt
12 Og hvad med dig, bor du her ? ?ואת, את גרה כאן
veat, at gara kan?
13 Ja, jeg bor her כן, אני גרה כאן
ken, any gara kan
14 Jeg hedder Sarah, hvad hedder du ? ?קוראים לי שרה, ולך
korym ly sara, veleha?
15 Jeg hedder Julien ג'וליאן
g'ulyan
16 Hvad laver du her ? ?מה אתה עושה כאן
ma ata ose kan?
17 Jeg er på ferie אני בחופשה
any behufsha
18 Vi er på ferie אנחנו בחופשה
anahnu behufsha
19 Jeg er på forretningsrejse אני בנסיעת עסקים
any benesy'et asakym
20 Jeg arbejder her אני עובד כאן
any - oved kan
21 Vi arbejder her אנחנו עובדים כאן
anahnu ovdym kan
22 Er der nogle gode steder at spise ? ?מה הם המקומות הטובים לאכול
ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
23 Er der et museum her i nærheden? ?יש מוזיאון קרוב לכאן
yesh muzyeon karvov lekan?
24 Hvor jeg jeg gå på internettet ? ?איפה אני יכול להתחבר לרשת
ayfo any yahol lehithaber lareshet?3 - At lære

At lære
Quiz
Lær
1 Skal jeg lære dig nogen nye ord? ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
ata rotse lilmod kama mylym?
2 Ja, det må du gerne כן, בסדר!
ken, beseder!
3 Hvad hedder det ? איך זה נקרא
eyh ze nykra?
4 Det er et bord זה שולחן
ze shulhan
5 Et bord, forstår du ? ?שולחן, אתה מבין
shulhan, ata mavyn?
6 Jeg forstår det ikke אני לא מבין
any lo mevyn
7 Vil du være sød at gentage ? ?את יכולה לומר שוב בבקשה
at yhola lomar shuv bevakasha?
8 Kan du snakke lidt langsommere את יכולה לדבר מעט לאט יותר
at yhola ledaber m'eat leat yoter?
9 kan du skrive det tak ? ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
at yhola lihtov et ze bevakasha?
10 Jeg har forstået הבנתי
hevanty4 - Farver

Farver
Quiz
Lær
1 Jeg kan godt lide dette bords farve הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
2 Den er rød זה אדום
ze adom
3 Blå כחול
kahol
4 Gul צהוב
tsaov
5 Hvid לבן
lavan
6 Sort שחור
shahor
7 Grøn ירוק
yarok
8 Orange כתום
katom
9 Lilla סגול
sagol
10 Grå אפור
afor5 - Tal

Tal
Quiz
Lær
1 Nul אפס
efes
2 En אחת
ahat
3 Han (personne) אחד
ehad
4 To שתים
shtaym
5 Han (personne) שנים
shnaym
6 Tre שלוש
shalosh
7 Han (personne) שלושה
shlosha
8 Fire ארבע
arba
9 Han (personne) ארבעה
arba'a
10 Fem חמש
hamesh
11 Han (personne) חמישה
hamysha
12 Seks שש
shesh
13 Han (personne) ששה
shysha
14 Syv שבע
sheva
15 Han (personne) שבעה
shyva
16 Otte שמונה
shmone
17 Han (personne) שמונה
shmona
18 Ni תשע
tesha
19 Han (personne) תשעה
tysha
20 Ti עשר
eser
21 Han (personne) עשרה
asara
22 Elleve אחת-עשרה
ahat-'esre
23 Han (personne) אחד-עשר
ehad-asar
24 Tolv שתים-עשרה
shteym-esre
25 Han (personne) שנים-עשר
shneym-asar
26 Tretten שלוש-עשרה
shlosh-esre
27 Han (personne) שלושה-עשר
shlosha-asar
28 Fjorten ארבע-עשרה
arba-esre
29 Han (personne) ארבעה-עשר
arbaa-asar
30 Femten חמש-עשרה
hamesh-esre
31 Han (personne) חמישה-עשר
hamysha-asar
32 Seksten שש-עשרה
shesh-esre
33 Han (personne) ששה-עשר
shysha-asar
34 Sytten שבע-עשרה
shva-esre
35 Han (personne) שבעה-עשר
shyva-asar
36 Atten שמונה-עשרה
shmone-esre
37 Han (personne) שמונה-עשר
shmona-asar
38 Nitten תשע-עשרה
tsha-esre
39 Han (personne) תשעה-עשר
tysha-asar
40 Tyve עשרים
esrym
41 Enogtyve עשרים ואחת
esrym ve'ahat
42 Han (personne) עשרים ואחד
esrym veehad
43 Toogtyve עשרים ושתים
esrym ushtaym
44 Han (personne) עשרים ושנים
esrym veshnaym
45 Treogtyve עשרים ושלוש
esrym veshalosh
46 Han (personne) עשרים ושלושה
esrym veshlosha
47 Fireogtyve עשרים וארבע
esrym vearba
48 Han (personne) עשרים וארבעה
esrym vearbaa
49 Femogtyve עשרים וחמש
esrym vehamesh
50 Han (personne) עשרים וחמישה
esrym vehamysha
51 Seksogtyve עשרים ושש
esrym veshesh
52 Han (personne) עשרים וששה
esrym veshysha
53 Syvogtyve עשרים ושבע
esrym vesheva
54 Han (personne) עשרים ושבעה
esrym veshyva
55 Otteogtyve עשרים ושמונה
esrym veshmone
56 Han (personne) עשרים ושמונה
esrym veshmona
57 Niogtyve עשרים ותשע
esrym vetesha
58 Han (personne) עשרים ותשעה
esrym vetysha
59 Tredive שלושים
shloshym
60 Enogtredive שלושים ואחת
shloshym veahat
61 Han (personne) שלושים ואחד
shloshym vehad
62 Toogtredive שלושים ושתים
shloshym ushtaym
63 Han (personne) שלושים ושנים
shloshym veshnaym
64 Treogtredive שלושים ושלוש
shloshym veshalosh
65 Han (personne) שלושים ושלושה
shloshym veshlosha
66 Fireogtredive שלושים וארבע
shloshym vearba
67 Han (personne) שלושים וארבעה
shloshym vearbaa
68 Femogtredive שלושים חמש
shloshym vehamesh
69 Han (personne) שלושים וחמישה
shloshym vehamysha
70 Seksogtredive שלושים ושש
shloshym veshesh
71 Han (personne) שלושים וששה
shloshym veshysha
72 Fyrre ארבעים
arbaym
73 Halvtreds חמשים
hamyshym
74 Tres ששים
shyshym
75 Halvfjerds שבעים
shyv'eym
76 Firs שמונים
shmonym
77 Halvfems תשעים
tysh'eym
78 Hundrede מאה
mea
79 Ethundredeogfem מאה וחמש
mea vehamesh
80 Han (personne) מאה וחמישה
mea vehamysha
81 Tohundrede מאתים
mataym
82 Trehundrede שלוש מאות
shlosh meot
83 Firehundrede ארבע מאות
arba meot
84 Tusind אלף
elef
85 Ettusindfemhundrede אלף חמש מאות
elef hamesh meot
86 Totusind אלפיים
alpaym
87 Titusind עשרת אלפים
aseret alafym6 - Tidsangivelse

Tidsangivelse
Quiz
Lær
1 Hvornår kom du hertil ? ?מתי הגעת לכאן
matay higata lekan?
2 I dag היום
hayom
3 I går אתמול
etmol
4 For to dage siden לפני יומיים
lifney yomaym
5 Sagt på en anden måde שלשום
shylshom
6 Hvor længe bliver du ? ?כמה זמן אתה נשאר
kama zman ata nish'ar?
7 Jeg tager af sted i morgen אני נוסע שוב מחר
any nos'ea shuv mahar
8 Jeg tager af sted i overmorgen אני נוסע שוב מחרתים
any nos'ea shuv mahrotaym
9 Jeg tager afsted om tre dage אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
10 Mandag יום שני
yom sheny
11 Tirsdag יום שלישי
yom shlyshy
12 Onsdag יום רביעי
yom revy'y
13 Torsdag יום חמישי
yom hamyshy
14 Fredag יום שישי
yom shyshy
15 Lørdag שבת
shabat
16 Søndag יום ראשון
yom rishon
17 Januar ינואר
yanuar
18 Februar פברואר
fevbruar
19 Marts מרץ
merts
20 April אפריל
apryl
21 Maj מאי
may
22 Juni יוני
yuny
23 Juli יולי
yuly
24 August אוגוסט
ogust
25 September ספטמבר
september
26 Oktober אוקטובר
oktober
27 November נובמבר
november
28 December דצמבר
detsember
29 Hvad tid tager du afsted ? ?מתי אתה נוסע
matay ata nos'ea?
30 Klokken otte om morgenen בשמונה בבוקר
bishmone baboker
31 Klokken kvart over otte om morgenen בשמונה ורבע בבוקר
bishmone varev'e baboker
32 Klokken halvni om morgenen בשמונה וחצי בבוקר
bishmone vahetsy baboker
33 Klokken kvart i ni om morgenen ברבע לתשע בבוקר
bereva letesha baboker
34 Klokken seks om aftenen בשש בערב
beshesh ba'erev
35 Jeg er forsinket אני מאחר
any meaher7 - Taxa

Taxa
Quiz
Lær
1 Taxa ! מונית!
taxi
2 Hvor skal du hen? ?לאן אתה רוצה לנסוע
lean ata rotse lynso'a?
3 Til stationen, tak אני נוסע לתחנה
any nosea latahana
4 Hotel Dag og Nat, tak אני נוסע למלון ג'ור ונויי
any nosea lemalon jur e nuy
5 Til lufthavnen, tak ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
6 Kan du tage min bagage ? ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
7 Er det langt herfra ? ?זה רחוק מכאן
ze rahok mykan?
8 Nej, det er lige I nærheden לא, זה קרוב
lo, ze karov
9 Ja, det er et stykke herfra כן, זה מעט רחוק יותר
ken, ze meat rahok yoter
10 Hvor meget kommer det til at koste ? ?כמה זה יעלה
kama ze ole?
11 Kør mig derhen, tak קח אותי לכאן בבקשה
kah oty lekan bevakasha
12 Det er til højre זה ימינה
ze yamyna
13 Det er til venstre זה שמאלה
za smola
14 Det er ligeud זה ישר
ze yashar
15 Det er lige her זה כאן
ze kan
16 Det er den vej זה משם
ze mysham
17 Stop ! עצור!
atsor!
18 Giv dig bare god tid קח את הזמן
kah et hazman
19 Må jeg bede om en kvittering / regning ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
ata yahol latet ly heshbon bevakasha?8 - Følelser

Følelser
Quiz
Lær
1 Jeg kan virkelig godt lide dit land אני אוהב מאד את המדינה שלך
any oev meod et amedyna shelha
2 Jeg elsker dig אני אוהבת אותך
any oevet otha
3 Jeg er glad אני שמח
any sameh
4 Jeg er ked af det אני עצובה
any atsuva
5 Jeg har det godt her אני מרגיש טוב כאן
any margysh tov kan
6 Jeg fryser קר לי
kar ly
7 Jeg har det for varmt חם לי
ham ly
8 Den er for stor זה גדול מדי
ze gadol myday
9 Den er for lille זה קטן מדי
ze katan myday
10 Det er perfekt זה מושלם
ze mushlam
11 Skal vi tage i byen i aften ? ?אתה רוצה לצאת הערב
ata roze latset aerev?
12 Jeg vil gerne i byen i aften אני אשמח לצאת הערב
any esmah lazet aerev
13 Det er en god idé זה רעיון טוב
ze ra'ayon tov
14 Jeg har lyst til at more mig יש לי חשק לעשות חיים
yesh ly heshek la'asot haym
15 Det er ikke en god idé זה לא רעיון טוב
ze lo ra'ayon tov
16 Jeg har ikke lyst til at tage i byen i aften אין לי חשק לצאת הערב
eyn ly heshek latset aerev
17 Jeg har lyst til at slappe af יש לי חשק לנוח
yesh ly heshek lanuah
18 Vil du dyrke sport ? אתה רוצה לעשות ספורט
ata rotse la'asot sport?
19 Ja, jeg har brug for at koble af כן, אני צריך להתפרק!
ken, any tsaryh leytparek!
20 Jeg spiller tennis אני משחק טניס
any mesahek tenys
21 Nej tak jeg er ret træt לא, תודה, אני די עיף
lo, toda, any dey ayef9 - Familie

Familie
Quiz
Lær
1 Har du familie her ? ?יש לך כאן משפחה
ysh lah kan myshpaha?
2 Min far אבא שלי
aba shely
3 Min mor אמא שלי
yma shely
4 Min søn הבן שלי
haben shely
5 Min datter הבת שלי
habat shely
6 En bror אח
ah
7 En søster אחות
ahot
8 En ven חבר
haver
9 En veninde ידידה
yedyda
10 Min kæreste חבר שלי
haver shely
11 Min kæreste ידידה שלי
yedyda shely
12 Min mand בעלי
ba'aly
13 Min kone אשתי
ishty10 - Bar

Bar
Quiz
Lær
1 Baren בר
bar
2 Må jeg byde på et glas ? ?אתה רוצה לשתות משהו
ata rotse lishtot masheo?
3 Drikke לשתות
lishtot
4 Glas כוס
kos
5 Gerne, tak בשמחה
besimha
6 Uformelt udtryk בכיף
bekeyf
7 Hvad må jeg byde på ? ?מה אתה שותה
ma ata shote?
8 Hvad er der at vælge imellem ? ?מה יש לשתות
ma yesh lishtot?
9 Der er vand eller frugtjuice יש מים או מיץ
yesh maym o myts
10 Vand מים
maym
11 Kan du komme isterninger i? ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
12 Isterninger קוביות קרח
kubyot kerah
13 Kakao שוקו
shoko
14 Mælk חלב
halav
15 Te תה
te
16 Kaffe קפה
kafe
17 Med sukker עם סוכר
im sukar
18 Med fløde עם קצפת
im katsefet
19 Vin יין
yayn
20 Øl בירה
byra
21 En kop te, tak תה בבקשה
te bevakasha
22 En øl, tak בירה בבקשה
byra bevakasha
23 Hvad må jeg byde på ? ?מה תרצה לשתות
ma tirtse lishtot?
24 To kopper te, tak פעמיים תה בבקשה
pa'amaym te bevaksha
25 To øl, tak פעמיים בירה בבקשה
pa'amaym byra bevakasha
26 Ingenting, tak כלום, תודה
klum, toda
27 Skål לחייך
lehayeha
28 Skål לחיים!
lehaym!
29 Må jeg bede om regningen, tak חשבון בבקשה!
heshbon bevakasha!
30 Hvor meget bliver det ? סליחה ,כמה אני חייב לך
slyha ,kama any hayav leha?
31 Tyve euro עשרים יורו
esrym yuru
32 Jeg giver אני מזמינה אותך
any mazmyna ot'ha11 - Restaurant

Restaurant
Quiz
Lær
1 Restauranten המסעדה
hamis'eada
2 Vil du have noget at spise ? ?אתה רוצה לאכול
ata rotse leehol?
3 Ja tak det vil jeg gerne כן, אני אשמח
ken, any esmah
4 Spise לאכול
lehol
5 Hvor kan vi spise ? ?איפה אנחנו יכולים לאכול
eyfo anahnu yeholym leehol?
6 Hvor kan vi spise frokost ? ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
7 Middagsmad ארוחת-ערב
aruhat-'erev
8 Morgenmad ארחתת-בוקר
aruhat-boker
9 Værsågod סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
10 Kan vi få et menukort? תפריט, בבקשה!
tafryt, bevakasha!
11 Værsågod her er menukortet ! הנה התפריט!
ine hatafrit!
12 Hvad fortrækker du at spise ? Fisk eller Kød ? ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
13 Med ris til עם אורז
im orez
14 Med pasta til עם אטריות
im itryot
15 Kartofler תפוחי-אדמה
tapuhey-admah
16 Grøntsager ירקות
yeraquot
17 Røræg - spejlæg - eller blødkogt æg ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
18 Brød לחם
lehem
19 Smør חמאה
hemah
20 En salat סלט
salat
21 En dessert קינוח
kynuah
22 Frugt פרות
perot
23 Må jeg bede om en kniv, tak ? ?סליחה, יש לך סכין
slyha, yesh leha sakyn?
24 Ja, jeg kommer straks med den כן, אני תיכף מביא לך אותו
ken, any teyhef mavye lah oto
25 En kniv סכין
sakyn
26 En gaffel מזלג
mazleg
27 En ske כף
kaf
28 Er det en varm ret ? ?זו מנה חמה
zo mana hama?
29 Ja og meget krydret כן, וגם מאד מתובלת
ken, vegam meod metubelet
30 Varm חם
ham
31 Kold קר
kar
32 Krydret מתובל
metubal
33 Jeg vil gerne bede om fisk, tak אני אקח דגים!
any ekah dagym!
34 Det samme her גם אני
gam any12 - At skilles

At skilles
Quiz
Lær
1 Klokken er mange! Jeg må løbe ! מאוחר! אני חייבת ללכת!
meuhar! any hayvet lalehet!
2 Skal vi ses igen ? ?נוכל להפגש
nuhal lehypagesh?
3 Sagt på en anden måde ?נוכל להתראות
nuhal lytraot?
4 Ja, meget gerne כן, בשמחה
ken, besymha
5 Sagt på en anden måde כן, בכיף
ken, bekeif
6 Min adresse er אני גרה בכתובת הזו
any gara baktovet hazo
7 Kan jeg få dit telefonnummer ? ?יש לך מספר טלפון
yesh leha myspar telefon?
8 Ja, værsågod כן, הנה
ken, yne
9 Det har været hyggeligt at møde dig היה לי נחמד איתך
haya ly nehmad ytah
10 Ja, i lige måde גם לי, נעים להכיר אותך
gam ly, naym lehakyr otha
11 Vi ses snart נתראה בקרוב
nytrae bekarov
12 Det håber jeg også אני גם מקוה
any gam mekave
13 Farvel להתראות!
lehytraot!
14 Vi ses i morgen נפגש מחר
nipagesh mahar
15 Hej hej ביי!
bay!13 - Transport

Transport
Quiz
Lær
1 Undskyld, hvor finder jeg busstoppestedet? סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
slyha, any mehapes et tahanat haotobus
2 Hvad koster en billet til Solbyen? ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
3 Hvor kører toget hen? ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
slyha, lean nos'eat arakevet?
4 Stopper dette tog ved Solbyen ? ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
arakevet azot otseret beyr ashemesh?
5 Hvornår kører toget til Solbyen ? ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
matay yotset arakevet leyr ashemesh?
6 Hvornår ankommer toget til Solbyen ? ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
matay magya arakebvet leyr ashemesh?
7 Må jeg bede om en billet til Solbyen? כרטיס לעיר השמש בבקשה
kartys leyr ashemesh bevaksha
8 Har du en køreplan? ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
9 Køreplan לוח-הזמנים של האוטובוס
luah-azmanym shel aotubus
10 Hvilket tog kører til Solbyen? ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
11 Det er det derovre הרכבת הזאת
arakevet azot
12 Tak תודה
toda
13 Det var så lidt, God tur! על לא דבר, נסיעה טובה!
al la davar, nesy'ea tova!
14 Sagt på en anden måde !בבקשה, נסיעה טובה
Bevakasha, nesy'ea tova!
15 Autoværkstedet מוסך תקונים
musah tykunym
16 Benzintanken תחנת-דלק
tahanat-delek
17 Kan jeg få tanken fyldt op, tak ? לתדלק בבקשה
letadlek bevakasha
18 Cykel אופנים
ofnaym
19 Centrum מרכז העיר
merkaz ayr
20 Forstad פרבר
parvar
21 Det er en stor by זו עיר גדולה
zu yr gdola
22 Det er en landsby זה כפר
ze kfar
23 Et bjerg הר
ar
24 En sø אגם
agam
25 Landet כפר
kfar14 - At lede efter én person

At lede efter én person
Quiz
Lær
1 Er Sarah her? ?סליחה, שרה נמצאת
slyha, sara nymtset?
2 Ja, hun er her כן, היא נמצאת כאן
ken, y nymtset kan
3 Hun er taget i byen היא יצאה
y yatsa
4 Du kan ringe på hendes mobiltelefon אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
ata yahol leytkasher eleya laselolary
5 Ved du hvor jeg kan finde hende ? ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
6 Hun er på sit arbejde היא בעבודה שלה
y baavoda shela
7 Hun er hjemme היא בבית שלה
y babayt shela
8 Er Julien her ? ?סליחה, ג'וליאן נמצא
slyha, julian nymtsa?
9 Ja, han er her כן, הוא נמצא כאן
ken, u nymtsa kan
10 Han er taget i byen הוא יצא
u yatsa
11 Ved du hvor jeg kan finde ham ? ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
12 Du kan ringe på hans mobil את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
at yehola leytkasher elav laselolary
13 Han er på sit arbejde הוא בעבודה שלו
u baavoda shelo
14 Han er hjemme הוא בבית שלו
u babayt shelo15 - Hotel

Hotel
Quiz
Lær
1 Hotellet המלון
amalon
2 Lejligheden דירה
dyra
3 Velkommen ! ברוכים הבאים!
bruhym abaym!
4 Har I et ledigt værelse? ?יש לכם חדר פנוי
yesh lahem heder panuy?
5 Er der bad og toilet på værelset ? ?יש חדר-אמבטיה בחדר
yesh heder-ambatya baheder?
6 Vil I have to enkeltsenge? ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
7 Vil I have et dobbeltværelse? ?אתה מעונינים בחדר כפול
atem m'eunyanym beheder kaful?
8 Værelse med karbad - med balkon - med brusebad חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
9 Værelse med morgenmad חדר עם ארוחת-בוקר
heder im aruhat-boker
10 Hvad er prisen for en overnatning ? ?מה המחיר ללילה
ma amehyr lelayla?
11 Jeg vil gerne se værelset først, tak הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
12 Ja selvfølgelig ! כן, בודאי!
ken, bevaday!
13 Tak, værelset er meget fint תודה, החדר הוא טוב מאד
toda, aheder u tov meod
14 Kan jeg reservere til i aften ? ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
15 Det er lidt for dyrt for mig זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
16 Kan du tage dig af min bagage, tak ? את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
17 Hvor er mit værelse? ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
18 Det er på første sal הוא בקומה הראשונה
u bakoma aryshona
19 Er der en elevator? ?יש מעלית
yesh ma'alyt?
20 Elevatoren er til venstre המעלית היא משמאל
ama'alyt y mismol
21 Elevatoren er til højre המעלית היא מימין
ama'alyt y myyamyn
22 Hvor er vaskeriet? ?איפה נמצאת המכבסה
eyfo nymtset amahbesa?
23 Det er i stuen היא בקומת הקרקע
y bekomat akarka
24 I stuen קומת קרקע
komat karka
25 Værelse חדר
heder
26 Renseri מכבסה
mahbesa
27 Frisørsalon מספרה
myspara
28 Parkering חניה למכוניות
hanaya lemehonyot
29 Mødes vi i mødelokalet? נפגשים באולם האספות
nyfgashym beulam a'asefot
30 Møde-lokale אולם האספות
ulam a'asefot
31 Bassinet er opvarmet הבריכה מחוממת
abryha mehumemet
32 Svømmehallen הבריכה
abryha
33 Kan du vække mig klokken syv ? העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
ayry oty beshev'e baboker bevakasha
34 Nøglen, tak את המפתח בבקשה
et amafte'ah bevakasha
35 Passet, tak את הדרכון בבקשה
et adarkon bevaksha
36 Er der nogen beskeder til mig ? ?יש הודעות בשבילי
yesh od'eot byshbyly?
37 Ja, værsågod כן, הנה הן
ken, yne en
38 Nej, der er ikke kommet nogen. לא, לא קיבלת שום-הודעה
lo, lo kybalt shum-oda'a
39 Hvor kan jeg veksle? ?איפה אני יכול לפרוט כסף
eyfo any yahol lifrot kesef?
40 Kan du veksle til småpenge? ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
41 Vi kan veksle for dig. Hvad skal du bruge? ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?16 - Strand

Strand
Quiz
Lær
1 Stranden החוף
ahof
2 Ved du hvor jeg kan købe en bold ? ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
3 Der er en butik i den retning יש חנות בכיוון הזה
yesh hanut bakyvoun aze
4 En bold כדור
kadur
5 En kikkert משקפת
myshkefet
6 En kasket כובע מצחיה
kova mytshya
7 Håndklæde מגבת
magevet
8 Sandaler סנדלים
sandalym
9 Spand דלי
dly
10 Solcreme קרם שיזוף
Krem shyzuf
11 Badebukser בגד-ים
beged-yam
12 Solbriller משקפי-שמש
myshkfey-shemesh
13 Krebs-dyr סרטן
sartan
14 Solbade להשתזף
leyshtazef
15 Solbeskinet מחומם
mehumam
16 Solnedgang שקיעת השמש
shky'at hashemesh
17 Parasol שמשיה
shymshya
18 Sol שמש
shemesh
19 Solstik מכת-שמש
makat-shemesh
20 Er det farligt at bade her? ?מסוכן לשחות כאן
mesukan lyshot kan?
21 Nej, det er ikke farligt לא, זה לא מסוכן
lo, ze lo mesukan
22 Ja, det er forbudt at bade her כן, אסור להתרחץ כאן
ken, asur lytrahez kan
23 Svømme לשחות
lysh'hot
24 Svømning שחיה
shhya
25 Bølge גל
gal
26 Hav ים
yam
27 Klit דיונה
dyuna
28 Sand חול
hol
29 Hvordan bliver vejret i morgen? ?מה תחזית מזג-האויר למחר
ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
30 Vejret slår om מזג האויר ישתנה
mezeg aavyr yshtane
31 Det bliver regn ירד גשם
yered geshem
32 Det bliver solskin תהיה שמש
tyye shemesh
33 Det kommer til at blæse meget תהיה רוח חזקה
tyye ruah hazka
34 Badedragt בגד-ים
beged-yam
35 Skygge צל
tsel17 - I nødstilfælde

I nødstilfælde
Quiz
Lær
1 Undskyld, kan du hjælpe mig? ?את יכולה לעזור לי בבקשה
at yehola la'azor ly bevaksha?
2 Jeg er faret vild הלכתי לאבוד
halahty leybud
3 Hvad vil du have ? מה את רוצה
ma at rotsa?
4 Hvad sker der ? ?מה קרה
ma kara?
5 Hvor kan jeg finde en tolk ? ?איפה אני יכול למצוא מתרגם
eyfo any yahol lymtso metargem?
6 Hvor er det nærmeste apotek? ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
7 Kan du ringe efter en læge ? ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
8 Hvilken behandling følger du? ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
eyze typul ata over ahshav?
9 Et hospital בית-חולים
beyt-holym
10 Et apotek בית-מרקחת
beyt-myrkahat
11 En læge רופא
rofe
12 Skadestuen שרות רפואי
sherut refuy
13 Jeg har mistet mine papirer איבדתי את התעודות שלי
ybadety et hat'eudot shely
14 Jeg har fået stjålet mine papirer גנבו לי את התעודות
ganvu ly et hat'eudut
15 Hittegodskontoret משרד לאבידות ולמציאות
misrad leavedot ulemetsyot
16 Samarit תחנת עזרה ראשונה
tahanat 'ezra ryshona
17 Ñødudgang יציאת-חרום
yetsyat-herum
18 Politiet המשטרה
hamishtara
19 Noget id תעודות
teudot
20 Sagt på en anden måde מסמכים
mysmahym
21 Penge כסף
kesef
22 Pas דרכון
darkon
23 Bagage מטען
mytan
24 Sagt på en anden måde ציוד, מזודות
tsyud, myzvadot
25 Nej tak, ellers tak זה בסדר, לא תודה
ze beseder, lo toda
26 Lad mig være I fred עזוב אותי בשקט!
azov oty besheket!
27 Forsvind!, vær venlig at gå הסתלק!
ystalek!
Download mp3 og pdf
MP3 + PDF

Download alle talemåder og sætninger

Gratis demoStarte

Download mp3 og pdf