Your browser does not support JavaScript! Lær Hebraisk online - Gratis Hebraisk lektioner - Tal

Lær Hebraisk

1

17 temaer
17 temaer

Det uundværlige

Det uundværlige
Godmorgen
שלום
shalom
Godaften
ערב טוב
erev tov
Farvel
להתראות
le'itraot
Vi ses senere
נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
Ja
כן
ken
Nej
לא
lo
Undskyld  ?
סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
Tak
תודה
toda
Mange tak
תודה רבה
toda raba
Tak skal du have
תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
Det var så lidt
על לא דבר
al lo davar
Okay, det er I orden
בסדר
beseder
Hvor meget koster det ?
?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
Undskyld
סליחה
slyha
Jeg forstår det ikke
אני לא מבין
any lo mevyn
Jeg har forstået
הבנתי
hevanty
Det ved jeg ikke
אני לא יודעת
any lo yoda'at
Forbudt
אסור
asur
Undskyld, hvor finder jeg toiletterne  ?
?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
Godt nytår!
שנה טובה!
shana tova!
Tillykke med fødselsdagen !
יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
God højtid
חג שמח!
hag sameah!
Tillykke!
ברכות!
brahot!Konversation

Konversation
Hej, hvordan har du det ?
?שלום, מה שלומך
shalom, ma shlomha?
Hej, jeg har det fint, tak
שלום, טוב, תודה
shalom, tov, toda
Taler du hebraisk ?
?את מדברת עברית
at medaberet yvryt?
Nej, jeg taler ikke hebraisk
לא, אני לא מדברת עברית
lo, any la medaberet 'ebryt
En lille smule
רק קצת
rak ktsat
Hvor kommer du fra ?
?מאיזו מדינה אתה
meyzo medyna ata?
Hvad er din nationalitet ?
?מה האזרחות שלך
ma haezrahut shelha?
Jeg er israeler
אני ישראלית
any yshralyt
Og hvad med dig, bor du her ?
?ואת, את גרה כאן
veat, at gara kan?
Ja, jeg bor her
כן, אני גרה כאן
ken, any gara kan
Jeg hedder Sarah, hvad hedder du ?
?קוראים לי שרה, ולך
korym ly sara, veleha?
Jeg hedder Julien
ג'וליאן
g'ulyan
Hvad laver du her ?
?מה אתה עושה כאן
ma ata ose kan?
Jeg er på ferie
אני בחופשה
any behufsha
Vi er på ferie
אנחנו בחופשה
anahnu behufsha
Jeg er på forretningsrejse
אני בנסיעת עסקים
any benesy'et asakym
Jeg arbejder her
אני עובד כאן
any - oved kan
Vi arbejder her
אנחנו עובדים כאן
anahnu ovdym kan
Er der nogle gode steder at spise ?
?מה הם המקומות הטובים לאכול
ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
Er der et museum her i nærheden?
?יש מוזיאון קרוב לכאן
yesh muzyeon karvov lekan?
Hvor jeg jeg gå på internettet ?
?איפה אני יכול להתחבר לרשת
ayfo any yahol lehithaber lareshet?At lære

At lære
Skal jeg lære dig nogen nye ord?
?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
ata rotse lilmod kama mylym?
Ja, det må du gerne
כן, בסדר!
ken, beseder!
Hvad hedder det ?
איך זה נקרא
eyh ze nykra?
Det er et bord
זה שולחן
ze shulhan
Et bord, forstår du ?
?שולחן, אתה מבין
shulhan, ata mavyn?
Jeg forstår det ikke
אני לא מבין
any lo mevyn
Vil du være sød at gentage ?
?את יכולה לומר שוב בבקשה
at yhola lomar shuv bevakasha?
Kan du snakke lidt langsommere
את יכולה לדבר מעט לאט יותר
at yhola ledaber m'eat leat yoter?
kan du skrive det tak ?
?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
at yhola lihtov et ze bevakasha?
Jeg har forstået
הבנתי
hevantyFarver

Farver
Jeg kan godt lide dette bords farve
הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
Den er rød
זה אדום
ze adom
Blå
כחול
kahol
Gul
צהוב
tsaov
Hvid
לבן
lavan
Sort
שחור
shahor
Grøn
ירוק
yarok
Orange
כתום
katom
Lilla
סגול
sagol
Grå
אפור
aforTal

Tal
Nul
אפס
efes
En
אחד
ehad
To
שנים
shnaym
Tre
שלושה
shlosha
Fire
ארבעה
arba'a
Fem
חמישה
hamysha
Seks
ששה
shysha
Syv
שבעה
shyva
Otte
שמונה
shmona
Ni
תשעה
tysha
Ti
עשרה
asara
Elleve
אחד-עשר
ehad-asar
Tolv
שנים-עשר
shneym-asar
Tretten
שלושה-עשר
shlosha-asar
Fjorten
ארבעה-עשר
arbaa-asar
Femten
חמישה-עשר
hamysha-asar
Seksten
ששה-עשר
shysha-asar
Sytten
שבעה-עשר
shyva-asar
Atten
שמונה-עשר
shmona-asar
Nitten
תשעה-עשר
tysha-asar
Tyve
עשרים
esrym
Enogtyve
עשרים ואחד
esrym veehad
Toogtyve
עשרים ושנים
esrym veshnaym
Treogtyve
עשרים ושלושה
esrym veshlosha
Fireogtyve
עשרים וארבעה
esrym vearbaa
Femogtyve
עשרים וחמישה
esrym vehamysha
Seksogtyve
עשרים וששה
esrym veshysha
Syvogtyve
עשרים ושבעה
esrym veshyva
Otteogtyve
עשרים ושמונה
esrym veshmona
Niogtyve
עשרים ותשעה
esrym vetysha
Tredive
שלושים
shloshym
Enogtredive
שלושים ואחד
shloshym vehad
Toogtredive
שלושים ושנים
shloshym veshnaym
Treogtredive
שלושים ושלושה
shloshym veshlosha
Fireogtredive
שלושים וארבעה
shloshym vearbaa
Femogtredive
שלושים וחמישה
shloshym vehamysha
Seksogtredive
שלושים וששה
shloshym veshysha
Fyrre
ארבעים
arbaym
Halvtreds
חמשים
hamyshym
Tres
ששים
shyshym
Halvfjerds
שבעים
shyv'eym
Firs
שמונים
shmonym
Halvfems
תשעים
tysh'eym
Hundrede
מאה
mea
Ethundredeogfem
מאה וחמישה
mea vehamysha
Tohundrede
מאתים
mataym
Trehundrede
שלוש מאות
shlosh meot
Firehundrede
ארבע מאות
arba meot
Tusind
אלף
elef
Ettusindfemhundrede
אלף חמש מאות
elef hamesh meot
Totusind
אלפיים
alpaym
Titusind
עשרת אלפים
aseret alafymTidsangivelse

Tidsangivelse
Hvornår kom du hertil ?
?מתי הגעת לכאן
matay higata lekan?
I dag
היום
hayom
I går
אתמול
etmol
For to dage siden
שלשום
shylshom
Hvor længe bliver du ?
?כמה זמן אתה נשאר
kama zman ata nish'ar?
Jeg tager af sted i morgen
אני נוסע שוב מחר
any nos'ea shuv mahar
Jeg tager af sted i overmorgen
אני נוסע שוב מחרתים
any nos'ea shuv mahrotaym
Jeg tager afsted om tre dage
אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
Mandag
יום שני
yom sheny
Tirsdag
יום שלישי
yom shlyshy
Onsdag
יום רביעי
yom revy'y
Torsdag
יום חמישי
yom hamyshy
Fredag
יום שישי
yom shyshy
Lørdag
שבת
shabat
Søndag
יום ראשון
yom rishon
Januar
ינואר
yanuar
Februar
פברואר
fevbruar
Marts
מרץ
merts
April
אפריל
apryl
Maj
מאי
may
Juni
יוני
yuny
Juli
יולי
yuly
August
אוגוסט
ogust
September
ספטמבר
september
Oktober
אוקטובר
oktober
November
נובמבר
november
December
דצמבר
detsember
Hvad tid tager du afsted ?
?מתי אתה נוסע
matay ata nos'ea?
Klokken otte om morgenen
בשמונה בבוקר
bishmone baboker
Klokken kvart over otte om morgenen
בשמונה ורבע בבוקר
bishmone varev'e baboker
Klokken halvni om morgenen
בשמונה וחצי בבוקר
bishmone vahetsy baboker
Klokken kvart i ni om morgenen
ברבע לתשע בבוקר
bereva letesha baboker
Klokken seks om aftenen
בשש בערב
beshesh ba'erev
Jeg er forsinket
אני מאחר
any meaherTaxa

Taxa
Taxa !
מונית!
monyt!
Hvor skal du hen?
?לאן אתה רוצה לנסוע
lean ata rotse lynso'a?
Til stationen, tak
אני נוסע לתחנה
any nosea latahana
Hotel Dag og Nat, tak
אני נוסע למלון ג'ור ונויי
any nosea lemalon jur e nuy
Til lufthavnen, tak
?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
Kan du tage min bagage ?
?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
Er det langt herfra ?
?זה רחוק מכאן
ze rahok mykan?
Nej, det er lige I nærheden
לא, זה קרוב
lo, ze karov
Ja, det er et stykke herfra
כן, זה מעט רחוק יותר
ken, ze meat rahok yoter
Hvor meget kommer det til at koste ?
?כמה זה יעלה
kama ze ole?
Kør mig derhen, tak
קח אותי לכאן בבקשה
kah oty lekan bevakasha
Det er til højre
זה ימינה
ze yamyna
Det er til venstre
זה שמאלה
za smola
Det er ligeud
זה ישר
ze yashar
Det er lige her
זה כאן
ze kan
Det er den vej
זה משם
ze mysham
Stop !
עצור!
atsor!
Giv dig bare god tid
קח את הזמן
kah et hazman
Må jeg bede om en kvittering / regning
?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
ata yahol latet ly heshbon bevakasha?Følelser

Følelser
Jeg kan virkelig godt lide dit land
אני אוהב מאד את המדינה שלך
any oev meod et amedyna shelha
Jeg elsker dig
אני אוהבת אותך
any oevet otha
Jeg er glad
אני שמח
any sameh
Jeg er ked af det
אני עצובה
any atsuva
Jeg har det godt her
אני מרגיש טוב כאן
any margysh tov kan
Jeg fryser
קר לי
kar ly
Jeg har det for varmt
חם לי
ham ly
Den er for stor
זה גדול מדי
ze gadol myday
Den er for lille
זה קטן מדי
ze katan myday
Det er perfekt
זה מושלם
ze mushlam
Skal vi tage i byen i aften ?
?אתה רוצה לצאת הערב
ata roze latset aerev?
Jeg vil gerne i byen i aften
אני אשמח לצאת הערב
any esmah lazet aerev
Det er en god idé
זה רעיון טוב
ze ra'ayon tov
Jeg har lyst til at more mig
יש לי חשק לעשות חיים
yesh ly heshek la'asot haym
Det er ikke en god idé
זה לא רעיון טוב
ze lo ra'ayon tov
Jeg har ikke lyst til at tage i byen i aften
אין לי חשק לצאת הערב
eyn ly heshek latset aerev
Jeg har lyst til at slappe af
יש לי חשק לנוח
yesh ly heshek lanuah
Vil du dyrke sport ?
אתה רוצה לעשות ספורט
ata rotse la'asot sport?
Ja, jeg har brug for at koble af
כן, אני צריך להתפרק!
ken, any tsaryh leytparek!
Jeg spiller tennis
אני משחק טניס
any mesahek tenys
Nej tak jeg er ret træt
לא, תודה, אני די עיף
lo, toda, any dey ayefFamilie

Familie
Har du familie her ?
?יש לך כאן משפחה
ysh lah kan myshpaha?
Min far
אבא שלי
aba shely
Min mor
אמא שלי
yma shely
Min søn
הבן שלי
haben shely
Min datter
הבת שלי
habat shely
En bror
אח
ah
En søster
אחות
ahot
En ven
חבר
haver
En veninde
ידידה
yedyda
Min kæreste
ידידה שלי
yedyda shely
Min mand
בעלי
ba'aly
Min kone
אשתי
ishtyBar

Bar
Baren
בר
bar
Må jeg byde på et glas ?
?אתה רוצה לשתות משהו
ata rotse lishtot masheo?
Drikke
לשתות
lishtot
Glas
כוס
kos
Gerne, tak
בכיף
bekeyf
Hvad må jeg byde på ?
?מה תרצה לשתות
ma tirtse lishtot?
Hvad er der at vælge imellem ?
?מה יש לשתות
ma yesh lishtot?
Der er vand eller frugtjuice
יש מים או מיץ
yesh maym o myts
Vand
מים
maym
Kan du komme isterninger i?
?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
Isterninger
קוביות קרח
kubyot kerah
Kakao
שוקו
shoko
Mælk
חלב
halav
Te
תה
te
Kaffe
קפה
kafe
Med sukker
עם סוכר
im sukar
Med fløde
עם קצפת
im katsefet
Vin
יין
yayn
Øl
בירה
byra
En kop te, tak
תה בבקשה
te bevakasha
En øl, tak
בירה בבקשה
byra bevakasha
To kopper te, tak
פעמיים תה בבקשה
pa'amaym te bevaksha
To øl, tak
פעמיים בירה בבקשה
pa'amaym byra bevakasha
Ingenting, tak
כלום, תודה
klum, toda
Skål
לחיים!
lehaym!
Må jeg bede om regningen, tak
חשבון בבקשה!
heshbon bevakasha!
Hvor meget bliver det ?
סליחה ,כמה אני חייב לך
slyha ,kama any hayav leha?
Tyve euro
עשרים יורו
esrym yuru
Jeg giver
אני מזמינה אותך
any mazmyna ot'haRestaurant

Restaurant
Restauranten
המסעדה
hamis'eada
Vil du have noget at spise ?
?אתה רוצה לאכול
ata rotse leehol?
Ja tak det vil jeg gerne
כן, אני אשמח
ken, any esmah
Spise
לאכול
lehol
Hvor kan vi spise ?
?איפה אנחנו יכולים לאכול
eyfo anahnu yeholym leehol?
Hvor kan vi spise frokost ?
?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
Middagsmad
ארוחת-ערב
aruhat-'erev
Morgenmad
ארחתת-בוקר
aruhat-boker
Værsågod
סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
Kan vi få et menukort?
תפריט, בבקשה!
tafryt, bevakasha!
Værsågod her er menukortet !
הנה התפריט!
ine hatafrit!
Hvad fortrækker du at spise ? Fisk eller Kød ?
?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
Med ris til
עם אורז
im orez
Med pasta til
עם אטריות
im itryot
Kartofler
תפוחי-אדמה
tapuhey-admah
Grøntsager
ירקות
yeraquot
Røræg - spejlæg - eller blødkogt æg
ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
Brød
לחם
lehem
Smør
חמאה
hemah
En salat
סלט
salat
En dessert
קינוח
kynuah
Frugt
פרות
perot
Må jeg bede om en kniv, tak ?
?סליחה, יש לך סכין
slyha, yesh leha sakyn?
Ja, jeg kommer straks med den
כן, אני תיכף מביא לך אותו
ken, any teyhef mavye lah oto
En kniv
סכין
sakyn
En gaffel
מזלג
mazleg
En ske
כף
kaf
Er det en varm ret ?
?זו מנה חמה
zo mana hama?
Ja og meget krydret
כן, וגם מאד מתובלת
ken, vegam meod metubelet
Varm
חם
ham
Kold
קר
kar
Krydret
מתובל
metubal
Jeg vil gerne bede om fisk, tak
אני אקח דגים!
any ekah dagym!
Det samme her
גם אני
gam anyAt skilles

At skilles
Klokken er mange! Jeg må løbe !
מאוחר! אני חייבת ללכת!
meuhar! any hayvet lalehet!
Skal vi ses igen ?
?נוכל להתראות
nuhal lytraot?
Ja, meget gerne
כן, בכיף
ken, bekeif
Min adresse er
אני גרה בכתובת הזו
any gara baktovet hazo
Kan jeg få dit telefonnummer ?
?יש לך מספר טלפון
yesh leha myspar telefon?
Ja, værsågod
כן, הנה
ken, yne
Det har været hyggeligt at møde dig
היה לי נחמד איתך
haya ly nehmad ytah
Ja, i lige måde
גם לי, נעים להכיר אותך
gam ly, naym lehakyr otha
Vi ses snart
נתראה בקרוב
nytrae bekarov
Det håber jeg også
אני גם מקוה
any gam mekave
Farvel
להתראות!
lehytraot!
Vi ses i morgen
נפגש מחר
nipagesh mahar
Hej hej
ביי!
bay!Transport

Transport
Undskyld, hvor finder jeg busstoppestedet?
סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
slyha, any mehapes et tahanat haotobus
Hvad koster en billet til Solbyen?
?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
Hvor kører toget hen?
?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
slyha, lean nos'eat arakevet?
Stopper dette tog ved Solbyen ?
?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
arakevet azot otseret beyr ashemesh?
Hvornår kører toget til Solbyen ?
?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
matay yotset arakevet leyr ashemesh?
Hvornår ankommer toget til Solbyen ?
?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
matay magya arakebvet leyr ashemesh?
Må jeg bede om en billet til Solbyen?
כרטיס לעיר השמש בבקשה
kartys leyr ashemesh bevaksha
Har du en køreplan?
?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
Køreplan
לוח-הזמנים של האוטובוס
luah-azmanym shel aotubus
Hvilket tog kører til Solbyen?
?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
Det er det derovre
הרכבת הזאת
arakevet azot
Tak
תודה
toda
Det var så lidt, God tur!
!בבקשה, נסיעה טובה
Bevakasha, nesy'ea tova!
Autoværkstedet
מוסך תקונים
musah tykunym
Benzintanken
תחנת-דלק
tahanat-delek
Kan jeg få tanken fyldt op, tak ?
לתדלק בבקשה
letadlek bevakasha
Cykel
אופנים
ofnaym
Centrum
מרכז העיר
merkaz ayr
Forstad
פרבר
parvar
Det er en stor by
זו עיר גדולה
zu yr gdola
Det er en landsby
זה כפר
ze kfar
Et bjerg
הר
ar
En sø
אגם
agam
Landet
כפר
kfarAt lede efter én person

At lede efter én person
Er Sarah her?
?סליחה, שרה נמצאת
slyha, sara nymtset?
Ja, hun er her
כן, היא נמצאת כאן
ken, y nymtset kan
Hun er taget i byen
היא יצאה
y yatsa
Du kan ringe på hendes mobiltelefon
אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
ata yahol leytkasher eleya laselolary
Ved du hvor jeg kan finde hende ?
?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
Hun er på sit arbejde
היא בעבודה שלה
y baavoda shela
Hun er hjemme
היא בבית שלה
y babayt shela
Er Julien her ?
?סליחה, ג'וליאן נמצא
slyha, julian nymtsa?
Ja, han er her
כן, הוא נמצא כאן
ken, u nymtsa kan
Han er taget i byen
הוא יצא
u yatsa
Ved du hvor jeg kan finde ham ?
?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
Du kan ringe på hans mobil
את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
at yehola leytkasher elav laselolary
Han er på sit arbejde
הוא בעבודה שלו
u baavoda shelo
Han er hjemme
הוא בבית שלו
u babayt sheloHotel

Hotel
Hotellet
המלון
amalon
Lejligheden
דירה
dyra
Velkommen !
ברוכים הבאים!
bruhym abaym!
Har I et ledigt værelse?
?יש לכם חדר פנוי
yesh lahem heder panuy?
Er der bad og toilet på værelset ?
?יש חדר-אמבטיה בחדר
yesh heder-ambatya baheder?
Vil I have to enkeltsenge?
?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
Vil I have et dobbeltværelse?
?אתה מעונינים בחדר כפול
atem m'eunyanym beheder kaful?
Værelse med karbad - med balkon - med brusebad
חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
Værelse med morgenmad
חדר עם ארוחת-בוקר
heder im aruhat-boker
Hvad er prisen for en overnatning ?
?מה המחיר ללילה
ma amehyr lelayla?
Jeg vil gerne se værelset først, tak
הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
Ja selvfølgelig !
כן, בודאי!
ken, bevaday!
Tak, værelset er meget fint
תודה, החדר הוא טוב מאד
toda, aheder u tov meod
Kan jeg reservere til i aften ?
?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
Det er lidt for dyrt for mig
זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
Kan du tage dig af min bagage, tak ?
את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
Hvor er mit værelse?
?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
Det er på første sal
הוא בקומה הראשונה
u bakoma aryshona
Er der en elevator?
?יש מעלית
yesh ma'alyt?
Elevatoren er til venstre
המעלית היא משמאל
ama'alyt y mismol
Elevatoren er til højre
המעלית היא מימין
ama'alyt y myyamyn
Hvor er vaskeriet?
?איפה נמצאת המכבסה
eyfo nymtset amahbesa?
Det er i stuen
היא בקומת הקרקע
y bekomat akarka
I stuen
קומת קרקע
komat karka
Værelse
חדר
heder
Renseri
מכבסה
mahbesa
Frisørsalon
מספרה
myspara
Parkering
חניה למכוניות
hanaya lemehonyot
Mødes vi i mødelokalet?
נפגשים באולם האספות
nyfgashym beulam a'asefot
Møde-lokale
אולם האספות
ulam a'asefot
Bassinet er opvarmet
הבריכה מחוממת
abryha mehumemet
Svømmehallen
הבריכה
abryha
Kan du vække mig klokken syv ?
העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
ayry oty beshev'e baboker bevakasha
Nøglen, tak
את המפתח בבקשה
et amafte'ah bevakasha
Passet, tak
את הדרכון בבקשה
et adarkon bevaksha
Er der nogen beskeder til mig ?
?יש הודעות בשבילי
yesh od'eot byshbyly?
Ja, værsågod
כן, הנה הן
ken, yne en
Nej, der er ikke kommet nogen.
לא, לא קיבלת שום-הודעה
lo, lo kybalt shum-oda'a
Hvor kan jeg veksle?
?איפה אני יכול לפרוט כסף
eyfo any yahol lifrot kesef?
Kan du veksle til småpenge?
?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
Vi kan veksle for dig. Hvad skal du bruge?
?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?Strand

Strand
Stranden
החוף
ahof
Ved du hvor jeg kan købe en bold ?
?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
Der er en butik i den retning
יש חנות בכיוון הזה
yesh hanut bakyvoun aze
En bold
כדור
kadur
En kikkert
משקפת
myshkefet
En kasket
כובע מצחיה
kova mytshya
Håndklæde
מגבת
magevet
Sandaler
סנדלים
sandalym
Spand
דלי
dly
Solcreme
קרם שיזוף
Krem shyzuf
Badebukser
בגד-ים
beged-yam
Solbriller
משקפי-שמש
myshkfey-shemesh
Krebs-dyr
סרטן
sartan
Solbade
להשתזף
leyshtazef
Solbeskinet
מחומם
mehumam
Solnedgang
שקיעת השמש
shky'at hashemesh
Parasol
שמשיה
shymshya
Sol
שמש
shemesh
Solstik
מכת-שמש
makat-shemesh
Er det farligt at bade her?
?מסוכן לשחות כאן
mesukan lyshot kan?
Nej, det er ikke farligt
לא, זה לא מסוכן
lo, ze lo mesukan
Ja, det er forbudt at bade her
כן, אסור להתרחץ כאן
ken, asur lytrahez kan
Svømme
לשחות
lysh'hot
Svømning
שחיה
shhya
Bølge
גל
gal
Hav
ים
yam
Klit
דיונה
dyuna
Sand
חול
hol
Hvordan bliver vejret i morgen?
?מה תחזית מזג-האויר למחר
ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
Vejret slår om
מזג האויר ישתנה
mezeg aavyr yshtane
Det bliver regn
ירד גשם
yered geshem
Det bliver solskin
תהיה שמש
tyye shemesh
Det kommer til at blæse meget
תהיה רוח חזקה
tyye ruah hazka
Badedragt
בגד-ים
beged-yam
Skygge
צל
tselI nødstilfælde

I nødstilfælde
Undskyld, kan du hjælpe mig?
?את יכולה לעזור לי בבקשה
at yehola la'azor ly bevaksha?
Jeg er faret vild
הלכתי לאבוד
halahty leybud
Hvad vil du have ?
מה את רוצה
ma at rotsa?
Hvad sker der ?
?מה קרה
ma kara?
Hvor kan jeg finde en tolk ?
?איפה אני יכול למצוא מתרגם
eyfo any yahol lymtso metargem?
Hvor er det nærmeste apotek?
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
Kan du ringe efter en læge ?
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
Hvilken behandling følger du?
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
eyze typul ata over ahshav?
Et hospital
בית-חולים
beyt-holym
Et apotek
בית-מרקחת
beyt-myrkahat
En læge
רופא
rofe
Skadestuen
שרות רפואי
sherut refuy
Jeg har mistet mine papirer
איבדתי את התעודות שלי
ybadety et hat'eudot shely
Jeg har fået stjålet mine papirer
גנבו לי את התעודות
ganvu ly et hat'eudut
Hittegodskontoret
משרד לאבידות ולמציאות
misrad leavedot ulemetsyot
Samarit
תחנת עזרה ראשונה
tahanat 'ezra ryshona
Ñødudgang
יציאת-חרום
yetsyat-herum
Politiet
המשטרה
hamishtara
Noget id
תעודות
teudot
Penge
כסף
kesef
Pas
דרכון
darkon
Bagage
ציוד, מזודות
tsyud, myzvadot
Nej tak, ellers tak
זה בסדר, לא תודה
ze beseder, lo toda
Lad mig være I fred
עזוב אותי בשקט!
azov oty besheket!
Forsvind!, vær venlig at gå
הסתלק!
ystalek!