शब्दावली > अर्मेनियाई

1 - आवश्यक वाक्य
🔊 नमस्ते 🔊 Բարև
Barev
🔊 नमस्ते 🔊 Բարև
Barev Dzez
🔊 नमस्ते 🔊 Բարի երեկո
Bari ereko
🔊 नमस्ते 🔊 Ցտեսություն
Tstesutyun
🔊 नमस्ते 🔊 Ցտեսություն
Hadjorutyun
🔊 बाद में मिलते हैं 🔊 Առայժմ
Arayjm
🔊 हाँ 🔊 Այո
Ayo
🔊 नहीं 🔊 Ոչ
Votch
🔊 सुनिए 🔊 Կներեք
Knerek
🔊 धन्यवाद 🔊 Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
🔊 धन्यवाद 🔊 Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
🔊 मदद के लिए धन्यवाद 🔊 Շնորհակալություն օգնության համար
Shnorhakalutyun ognutyan hamar
🔊 कृपया 🔊 Խնդրեմ
Xndrem
🔊 कृपया 🔊 Խնդրեմ
Tcharjé
🔊 ठीक है 🔊 Եղավ
Erav
🔊 ठीक है 🔊 Եղավ
Lav
🔊 इसका दाम क्या है? 🔊 Ներողություն, ինչ արժե՞
Nerorutyun, intch arje?
🔊 माफ़ कीजिए 🔊 Ներողություն
Nerorutyun
🔊 माफ़ कीजिए 🔊 Ներողություն
Knereq
🔊 मेरी समझ में नहीं आ रहा है 🔊 Չեմ հասկանում
Tchem haskanum
🔊 मैं समझ गया 🔊 Հասկացա
Haskatsa
🔊 मुझे नहीं पता 🔊 Չգիտեմ
Tchgitem
🔊 निषिद्ध 🔊 Արգելվում է
Argelvum e
🔊 शौचालय कहाँ है 🔊 Ներողություն, որտե՞ղ է զուգարանը
Nerorutyun, vorter e zugarany ?
🔊 नया साल मुबारक हो 🔊 Շնորհավոր Նոր տարի
Shnorhavor Nor tari
🔊 नया साल मुबारक हो 🔊 Շնորհավոր Նոր տարի
Snorhavor amanor
🔊 जन्मदिन की शुभकामनाएँ 🔊 Ծնունդդ շնորհավոր
Cnundd shnorhavor
🔊 * il faudra faire référence à chaque fête - donc, je ne traduis pas 🔊 Հաճելի տոներ
Hatcheli toner
🔊 बधाई हो 🔊 Շնորհավորում եմ
Shnorhavorum em
2 - वार्तालाप
🔊 नमस्कार. तुम कैसी हो ? 🔊 Բարև: Ինչպե՞ս ես
Barev: Intchpes es?
🔊 नमस्कार अच्छा हूँ 🔊 Բարև: Լավ եմ, շնորհակալություն
Barev: Lav em, shnorhakalutyun
🔊 सिर्फ़ थोड़ा 🔊 Միայն մի քիչ
Miayn mi qitch
🔊 तुम किस देश से आई हो ? 🔊 Ո՞ր երկրից ես
Vor yerkric es?
🔊 तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है? 🔊 Ի՞նչ ազգության ես
Intch azgutyan es?
🔊 मैं भारतीय हूँ 🔊 Ես հնդիկ եմ
Yes hndik em
🔊 और तुम, तुम यहाँ रहते हो? 🔊 Իսկ դու, այստե՞ղ ես ապրում
Isk du, ayster es aprum?
🔊 हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ 🔊 Այո, այստեղ եմ ապրում
Ayo, ayster em aprum
🔊 मेरा नाम सारा है, और तुम्हारा? 🔊 Անունս Սառա է, իսկ քո՞նը
Anuns Sara e, isk qony?
🔊 जूलीयन 🔊 Ժյուլիեն
Julien
🔊 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 🔊 Ի՞նչ ես անում այստեղ
Inch es anum ayster?
🔊 मैं छुट्टी पर हूँ 🔊 Արձակուրդ եմ եկել
Ardzakurd em ekel
🔊 हम छुट्टी पर हैं 🔊 Արձակուրդ ենք եկել
Ardzakurd enq ekel
🔊 मैं काम के लिए आया हूँ 🔊 Գործնական այցով եմ եկել
Gortsnakan aytsov em ekel
🔊 मैं यहाँ काम करता हूँ 🔊 Այստեղ եմ աշխատում
Ayster em ashxatum
🔊 हम यहाँ काम करते हैं 🔊 Այստեղ ենք աշխատում
Ayster enq ashxatum
🔊 खाने के लिए यहाँ अच्छी जगहे कौनसी हैं? 🔊 Ուտելու ի՞նչ լավ տեղեր կան
Utelu intch lav terer kan?
🔊 यहाँ पास में कोई संग्रहालय है? 🔊 Մոտակայքում թանգարան կա՞
Motakayqum tangaran ka?
🔊 यहाँ इंटरनेट कहाँ है? 🔊 Որտեղ կարելի է միանալ Ինտերնետին
Vorter kareli e mianal Internetin?
3 - सीखना
🔊 क्या तुम कुछ शब्द सीखना चाहोगी? 🔊 Ցանկանու՞մ ես մի քանի բառ սովորել
Tsankanum es mi qani bar sovorel?
🔊 हाँ, ठीक है! 🔊 Այո, իհարկե
Ayo, iharke
🔊 इसे क्या कहते हैं ? 🔊 Ինչպե՞ս է սա կոչվում
Inchpes e sa kotchvum?
🔊 यह एक मेज़ है 🔊 Սա սեղան է
Sa seran e
🔊 मेज़, समझे? 🔊 Սեղան, հասկանու՞մ ես
Seran, haskanum es?
🔊 मेरी समझ में नहीं आ रहा है 🔊 Չեմ հասկանում
Tchem haskanum
🔊 क्या तुम दोबारा कह सकते हो? 🔊 Խնդրում եմ կրկնել
Xndrum em krknel
🔊 क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? 🔊 Կարո՞ղ ես մի քիչ ավելի դանդաղ խոսել
Karor es mi qich aveli dandar xosel ?
🔊 क्या तुम यह लिख सकते हो ? 🔊 Խնդրում եմ, կարո՞ղ ես դա գրել
Xndrum em, karor es da grel ?
🔊 मैं समझ गया 🔊 Հասկացա
Haskatsa
4 - रंग
🔊 मुझे इस मेज़ का रंग बहुत पसंद है 🔊 Այս սեղանի գույնն ինձ դուր է գալիս
Ays serani guynn indz dur e galis
🔊 यह लाल है 🔊 Կարմիր է
Karmir e
🔊 नीला 🔊 Կապույտ
Kapuyt
🔊 पीला 🔊 Դեղին
Derin
🔊 सफ़ेद 🔊 Սպիտակ
Spitak
🔊 काला 🔊 Սև
Sev
🔊 हरा 🔊 Կանաչ
Kanatch
🔊 नारंगी 🔊 Նարնջագույն
Narndjaguyn
🔊 बैंगनी 🔊 Մանուշակագույն
Manushakaguyn
🔊 स्लेटी रंग 🔊 Մոխրագույն
Mokhraguyn
5 - संख्या
🔊 शून्य 🔊 Զրո
Zro
🔊 एक 🔊 Մեկ
Mek
🔊 दो 🔊 Երկու
Erku
🔊 तीन 🔊 Երեք
Ereq
🔊 चार 🔊 Չորս
Tchors
🔊 पांच 🔊 Հինգ
Hing
🔊 छह 🔊 Վեց
Vets
🔊 सात 🔊 Յոթ
Yot
🔊 आठ 🔊 Ութ
Ut
🔊 नौ 🔊 Ինը
Iny
🔊 दस 🔊 Տաս
Tas
🔊 ग्यारह 🔊 Տասնմեկ
Tasnmek
🔊 बारह 🔊 Տասներկու
Tasnerku
🔊 तेरह 🔊 Տասներեք
Tasnereq
🔊 चौदह 🔊 Տասնչորս
Tasntchors
🔊 पंद्रह 🔊 Տասնհինգ
Tasnhing
🔊 सोलह 🔊 Տասնվեց
Tasnvets
🔊 सत्रह 🔊 Տասնյոթ
Tasnyot
🔊 अठारह 🔊 Տասնութ
Tasnut
🔊 उन्नीस 🔊 Տասնինը
Tasniny
🔊 बीस 🔊 Քսան
Qsan
🔊 इक्कीस 🔊 Քսանմեկ
Qsanmek
🔊 बाईस 🔊 Քսաներկու
Qsanerku
🔊 तेईस 🔊 Քսաներեք
Qsanereq
🔊 चौबीस 🔊 Քսանչորս
Qsantchors
🔊 पच्चीस 🔊 Քսանհինգ
Qsanhing
🔊 छब्बीस 🔊 Քսանվեց
Qsanvets
🔊 सत्ताईस 🔊 Քսանյոթ
Qsanyot
🔊 अट्ठाईस 🔊 Քսանութ
Qsanut
🔊 उनतीस 🔊 Քսանինը
Qsaniny
🔊 तीस 🔊 Երեսուն
Eresun
🔊 इकतीस 🔊 Երեսունմեկ
Eresunmek
🔊 बत्तीस 🔊 Երեսուներկու
Eresunerku
🔊 तैंतीस 🔊 Երեսուներեք
Eresunereq
🔊 चौंतीस 🔊 Երեսունչորս
Eresuntchors
🔊 पैंतीस 🔊 Երեսունհինգ
Eresunhing
🔊 छत्तीस 🔊 Երեսունվեց
Eresunvets
🔊 चालीस 🔊 Քառասուն
Qarasun
🔊 पचास 🔊 Հիսուն
Hisun
🔊 साठ 🔊 Վաթսուն
Vatsun
🔊 सत्तर 🔊 Յոթանասուն
Yotanasun
🔊 अस्सी 🔊 Ութսուն
utsun
🔊 नब्बे 🔊 Իննսուն
Innsun
🔊 सौ 🔊 Հարյուր
Haryur
🔊 एक सौ पांच 🔊 Հարյուր հինգ
Haryur hing
🔊 दो सौ 🔊 Երկու հարյուր
Erku haryur
🔊 तीन सौ 🔊 Երեք հարյուր
Ereq haryur
🔊 चार सौ 🔊 Չորս հարյուր
Tchors haryur
🔊 हजार 🔊 Հազար
Hazar
🔊 पंद्रह सौ 🔊 Հազար հինգ հարյուր
Hazar hing haryur
🔊 दो हजार 🔊 Երկու հազար
Yerku hazar
🔊 दस हजार 🔊 Տաս հազար
Tas hazar
6 - समय के निशान
🔊 तुम यहाँ कब आए? 🔊 Ե՞րբ ես եկել այստեղ
Yerb es yekel ayster?
🔊 आज 🔊 Այսօր
Aysor
🔊 कल 🔊 Երեկ
Yerek
🔊 दो दिन पहले 🔊 Երկու օր առաջ
Yerku or araj
🔊 तुम कितने दिन रहोगी ? 🔊 Որքա՞ն ժամանակ ես մնալու
Vorqan jhamanak es mnalu
🔊 मैं कल जाऊँगा 🔊 Ես վաղը մեկնում եմ
Yes vary meknum em
🔊 मैं परसो जाऊँगा 🔊 Ես մեկնում եմ վաղը չէ մյուս օրը
Yes meknum em vary tche myus ory
🔊 मैं तीन दिन के बाद जाऊँगा 🔊 Ես մեկնում եմ երեք օրից
Es meknum em ereq oric
🔊 सोमवार 🔊 Երկուշաբթի
Yerkushabti
🔊 मंगलवार 🔊 Երեքշաբթի
Yereqshabti
🔊 बुधवार 🔊 Չորեքշաբթի
Tchoreqshabti
🔊 गुस्र्वार 🔊 Հինգշաբթի
Hingshabti
🔊 शुक्रवार 🔊 Ուրբաթ
Urbat
🔊 शनिवार 🔊 Շաբաթ
Shabat
🔊 रविवार 🔊 Կիրակի
Kiraki
🔊 जनवरी 🔊 Հունվար
Hunvar
🔊 फरवरी 🔊 Փետրվար
Petrvar
🔊 मार्च 🔊 Մարտ
Mart
🔊 अप्रैल 🔊 Ապրիլ
April
🔊 मई 🔊 Մայիս
Mayis
🔊 जून 🔊 Հունիս
Hunis
🔊 जुलाई 🔊 Հուլիս
Hulis
🔊 अगस्त 🔊 Օգոստոս
Ogostos
🔊 सितंबर 🔊 Սեպտեմբեր
September
🔊 अक्टूबर 🔊 Հոկտեմբեր
Hoktember
🔊 नवंबर 🔊 Նոյեմբեր
Noyember
🔊 दिसंबर 🔊 Դեկտեմբեր
Dektember
🔊 तुम कितने बजे जाओगी 🔊 Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
Jhamy qanisin es du meknum?
🔊 सुबह आठ बजे 🔊 Առավոտյան, ժամը ութին
Aravotyan, jamy utin
🔊 सुबह सव्वा आठ बजे 🔊 Առավոտյան, ժամը ութն անց տասնհինգին
Aravotyan, jamy utn anc tasnhingin
🔊 सुबह साड़े आठ बजे 🔊 Առավոտյան, ժամը ութն անց երեսունին
Aravotyan, jhamy utn anc eresunin
🔊 सुबह आठ पैंतालीस पर 🔊 Առավոտյան, ժամը ութն անց քառասուն հինգին
Aravotyan, jamy utn anc qarasun hingin
🔊 शाम को छह बजे 🔊 Երեկոյան, ժամը տասնութին
Yerekoyan, jamy tasnutin
🔊 मुझे देर हो रही है 🔊 Ես ուշանում եմ
Yes ushanum em
7 - टैक्सी
🔊 टैक्सी 🔊 Տաքսի'
Taksi
🔊 आपको कहाँ जाना है? 🔊 Ու՞ր եք ցանկանում գնալ
ur eq tsankanum gnal?
🔊 मैं स्टेशन जा रहा हूँ 🔊 Ես գնում եմ կայարան
yes gnum em kayaran
🔊 मैं 'रात और दिन' होटल जा रहा हूँ 🔊 Ես գնում եմ Գիշեր և Ցերեկ հյուրանոց
yes gnum em Gisher & Cerek hyuranots
🔊 क्या आप मुझे हवाई अड्डे ले जा सकते हैं? 🔊 Կարո՞ղ եք ինձ օդանավակայան տանել
Karor eq indz odanavakayan tanel?
🔊 आप मेरा सामान लेंगे? 🔊 Կարո՞ղ եք ուղեբեռս վերցնել
Karor eq urebers vertsel?
🔊 क्या यह यहाँ से दूर है? 🔊 Այստեղից հեռու՞ է
Aysterits heru e?
🔊 नहीं, यहाँ से करीब है 🔊 Ոչ, շատ մոտ է
Votch, shat mot e
🔊 हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर है 🔊 Այո, մի քիչ հեռու է
Ayo, mi qitch heru e
🔊 इसकी क्या किमत है? 🔊 Որքա՞ն դա կարժենա
Vorqan da karjhena?
🔊 मुझे यहाँ ले जाइए 🔊 Տարեք ինձ այս տեղը, խնդրում եմ
Tareq indz ays tery, xndrum em
🔊 दाईं तरफ 🔊 Դեպի աջ
Depi adj
🔊 बाईं तरफ 🔊 Դեպի ձախ
Depi dzakh
🔊 सीधे 🔊 Ուղիղ
urir
🔊 यहाँ है 🔊 Այստեղ է
Ayster e
🔊 यहाँ से 🔊 Այս կողմով
Ays kormov
🔊 बस 🔊 Կանգնե'ք
Kangneq
🔊 बस 🔊 Կանգնե'ք
Stop
🔊 कोई जल्दी नही 🔊 Մի' շտապեք
Mi shtapeq
🔊 क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं? 🔊 Կարո՞ղ եք ինձ կտրոն տալ
Karor eq indz ktron tal?
8 - परिवार
🔊 क्या तुम्हारा परिवार यहाँ है? 🔊 Այստեղ ընտանիք ունե՞ս
Ayster yntaniq unes?
🔊 मेरे पिताजी 🔊 Հայրս
Hayrs
🔊 मेरी माताजी 🔊 Մայրս
Mayrs
🔊 मेरा बेटा 🔊 Որդիս
Vordis
🔊 मेरा बेटा 🔊 Որդիս
Tras
🔊 मेरी बेटी 🔊 Դուստրս
Dustrs
🔊 मेरी बेटी 🔊 Դուստրս
Ardjiks
🔊 भाई 🔊 Եղբայր
Yerbayr
🔊 बहन 🔊 Քույր
Quyr
🔊 दोस्त 🔊 Ընկեր
Ynker
🔊 सहेली 🔊 Ընկերուհի
Ynkeruhi
🔊 मेरा दोस्त 🔊 Ընկերս
Ynkers
🔊 मेरी सहेली 🔊 Ընկերուհիս
Ynkeruhis
🔊 मेरे पति 🔊 Ամուսինս
Amusins
🔊 मेरी पत्नी 🔊 Կինս
Kins
9 - भावना
🔊 मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगता है 🔊 Ես շատ եմ սիրում քո երկիրը
Yes shat em sirum qo erkiry
🔊 मैं तुमसे प्यार करती हूँ 🔊 Ես սիրում եմ քեզ
Yes sirum em qez
🔊 मैं खुश हूँ 🔊 Ես երջանիկ եմ
Yes erdjanik em
🔊 मैं दुखी हूँ 🔊 Ես տխուր եմ
Yes txur em
🔊 मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है 🔊 Ես ինձ այստեղ լավ եմ զգում
Yes indz ayster lav em zgum
🔊 मुझे ठंड लग रही है 🔊 Ես մրսում եմ
Yes mrsum em
🔊 मुझे गर्मी लग रही है 🔊 Ես շոգում եմ
Yes shogum em
🔊 यह बहुत बड़ा है 🔊 Մեծ է
Mets e
🔊 यह बहुत छोटा है 🔊 Փոքր է
Poqr e
🔊 यह बिल्कुल ठीक है 🔊 Հիանալի է
Hianali e
🔊 शाम को बाहर जाना है ? 🔊 Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
Tsankanum es mi ter gnal ays ereko?
🔊 शाम को कही बाहर जाएँगे 🔊 Կցանկանայի մի տեղ գնալ այս երեկո
Ktsankanayi mi terh gnal ays ereko
🔊 यह अच्छा ख़्याल है 🔊 Լավ միտք է
Lav mitq e
🔊 मुझे कुछ मनोरंजन करना है 🔊 Ցանկանում եմ զվարճանալ
Tsankanum em zvartchanal?
🔊 यह खयाल अच्छा नहीं है 🔊 Լավ միտք չէ
Lav mitq tche
🔊 आज शाम को मैं बाहर जाना नहीं चाहता 🔊 Այս երեկո դուրս գալու ցանկություն չունեմ
Ays ereko durs galu tsankutyun tchunem
🔊 मैं आराम करना चाहता हूँ 🔊 Ցանկանում եմ հանգստանալ
Tsankanum em hangstanal
🔊 मैं आराम करना चाहता हूँ 🔊 Ցանկանում եմ հանգստանալ
Uzum em hangstanal
🔊 कुछ खेलना है ? 🔊 Կցանկանայի՞ր սպորտով զբաղվել
Ktsankanayir sportov zbarvel?
🔊 मुझे कुछ करना चाहिए ! 🔊 Այո, ինձ պետք է լիցքաթափվել
Ayo, indz petq e litsqatapvel
🔊 मैं टेनिस खेल रहा हूँ 🔊 Ես թենիս եմ խաղում
Yes tenis em xarum
🔊 नहीं शुक्रिया, मैं बहुत थक गया हूँ 🔊 Ոչ, շնորհակալություն: Ես բավականին հոգնած եմ
Votch, shnorhakalutyun: Es bavakanin hognats em
10 - बार
🔊 बार 🔊 Բար
Bar
🔊 तुम कुछ पीना चाहते हो? 🔊 Կցանկանա՞ս մի բան խմել
Ktsnkanas mi ban xmel?
🔊 पीना 🔊 Խմել
Xmel
🔊 ग्लास 🔊 Բաժակ
Bajak
🔊 खुशी से 🔊 Հաճույքով
Hatchuyqov
🔊 तुम क्या ले रहे हो? 🔊 Ի՞նչ ես վերցնում
Intch es vercnum?
🔊 पीने के लिए क्या है? 🔊 Խմելու ի՞նչ կա
Xmelu intch ka?
🔊 पानी या फलों का रस है 🔊 Կա ջուր կամ մրգի հյութ
Ka djur kam mrgi hyut
🔊 पानी 🔊 Ջուր
Djur
🔊 क्या आप बर्फ डाल सकते हैं? 🔊 Կարող ե՞ք սառույց ավելացնել
Karor eq saruyc avelacnel?
🔊 बर्फ 🔊 Սառույց
Saruyc
🔊 चॉकलेट 🔊 Շոկոլադ
Shokolad
🔊 दूध 🔊 Կաթ
Kat
🔊 चाय 🔊 Թեյ
Tey
🔊 कॉफ़ी 🔊 Սուրճ
Surtch
🔊 कॉफ़ी 🔊 Սուրճ
Kofe
🔊 चीनी के साथ 🔊 Շաքարով
Shaqarov
🔊 दूध के साथ 🔊 Սերուցքով
Serutsqov
🔊 वाइन 🔊 Գինի
Gini
🔊 बियर 🔊 Գարեջուր
Garedjur
🔊 एक चाय मिलेगी? 🔊 Թեյ, խնդրեմ
Tey, xndrem
🔊 एक बियर मिलेगी? 🔊 Գարեջուր, խնդրեմ
Garedjur, xndrem
🔊 आप क्या पीना चाहते हैं? 🔊 Ի՞նչ եք ցանկանում խմել
Inch eq cankanum xmel
🔊 दो चाय चाहिए 🔊 Երկու թեյ, խնդրեմ
Erku tey, xndrem
🔊 दो बियर चाहिए 🔊 Երկու գարեջուր, խնդրեմ
Erku garedjur, xndrem
🔊 कुछ नही शुक्रिया 🔊 Ոչ մի բան, շնորհակալություն
Votch mi ban, shnorhakalutyun
🔊 चियर्स 🔊 Կենացդ
Kenatsd
🔊 चियर्स 🔊 Կենաց
Kenats
🔊 बिल दीजिए 🔊 Հաշիվը, խնդրե'մ
Hashivy, xndre'm
🔊 कितने पैसे हुए ? 🔊 Որքա՞ն պետք է Ձեզ վճարեմ
Vorqan petq e Dzez vtcharem?
🔊 बीस यूरो 🔊 Քսան եվրո
Qsan evro
🔊 इसके पैसे मैं दूँगी 🔊 Ես քեզ հրավիրում եմ
Yes qez hravirum em
11 - रेस्टोरेंट
🔊 रेस्टोरेंट 🔊 Ռեստորան
Restoran
🔊 तुम कुछ खाना चाहते हो ? 🔊 Ուտել ցանկանու՞մ ես
utel cankanum es?
🔊 हाँ, ज़रूर 🔊 Այո, ցանկանում եմ
Ayo, cankanum em
🔊 खाना 🔊 Ուտել
utel
🔊 हम कहाँ खा सकते हैं? 🔊 Որտե՞ղ կարող ենք ուտել
Vorter karor enq utel?
🔊 हम दोपहर का खाना कहाँ खा सकते हैं? 🔊 Որտե՞ղ կարող ենք ճաշել
Vorter karor enq tchashel?
🔊 रात का खाना 🔊 Ընթրիք
Yntriq
🔊 सुबह का नाश्ता 🔊 Նախաճաշ
Naxatchash
🔊 कृपया 🔊 Ներողություն
Nerorutyun
🔊 कृपया मेनू कार्ड दीजिए! 🔊 Ճաշացանկը, խնդրեմ
Tchashacanky, xndrem
🔊 यह रहा मेनू कार्ड ! 🔊 Ահա ճաշացանկը
Aha tchashacanky
🔊 आपको खाने में क्या पसंद है? मांस या मछली? 🔊 Ի՞նչ ես նախընտրում ուտել: Միս թե ձուկ
Inch es naxyntrum utel: Mis te dzuk?
🔊 चावल के साथ 🔊 Բրնձով
Brndzov
🔊 पास्ता के साथ 🔊 Մակարոնով
Makaronov
🔊 आलू 🔊 Կարտոֆիլ
Kartofil
🔊 सब्ज़ी 🔊 Բանջարեղեն
Bandjareren
🔊 स्क्रैम्बल्ड अंडे - भुने अंडे - या उबले अंडे 🔊 Օմլետ,աչք-ձվածեղ կամ թերխաշ ձու
omlet, atchk-dzvatser kam terxash dzu
🔊 ब्रेड 🔊 Հաց
Hac
🔊 मक्खन 🔊 Կարագ
Karag
🔊 सलाद 🔊 Աղցան
Artsan
🔊 मिठाई 🔊 Աղանդեր
Arander
🔊 फल 🔊 Միրգ
Mirg
🔊 आपके पास छुरी होगी? 🔊 Ներողություն, դանակ ունե՞ք
Nerorutyun, danak uneq?
🔊 हाँ, मैं तुरंत ले आता हूँ 🔊 Այո, հիմա կբերեմ
Ayo, hima kberem
🔊 चाकू 🔊 Դանակ
Danak
🔊 कांटा 🔊 Պատառաքաղ
Pataraqar
🔊 चम्मच 🔊 Գդալ
Gdal
🔊 क्या यह गरम है? 🔊 Սա տա՞ք ճաշատեսակ է
Sa taq tchashatesak e?
🔊 हाँ, और बहुत मसालेदार भी! 🔊 Այո, և շատ կծու
Ayo, ev shat ktsu
🔊 गरम 🔊 Տաք
Taq
🔊 ठंडा 🔊 Սառը
Sary
🔊 मसालेदार 🔊 Կծու
Ktsu
🔊 मैं मछली लूँगा 🔊 Ես կվերցնեմ ձուկ
Es kvercnem dzuk
🔊 मैं भी 🔊 Ես նույնպես
Yes nuynpes
12 - छुट्टी लेना
🔊 देर हो चुकी है! मुझे जाना है! 🔊 Արդեն ուշ է: Ես պետք է գնամ
Arden ush e: Es petq e gnam
🔊 क्या हम फिर मिल सकते हैं? 🔊 Կարո՞ղ ենք կրկին հանդիպել
Karor enq krkin handipel?
🔊 हाँ, खुशी से 🔊 Այո, հաճույքով
Ayo, hatchuyqov
🔊 मैं इस पते पर रहती हूँ 🔊 Ես ապրում եմ այս հասցեում
Yes aprum em ays hasceum
🔊 क्या तुम्हारे पास टेलिफोन है? 🔊 Հեռախոսահամար ունե՞ս
Herakhosahamar unes?
🔊 हाँ, यह रहा 🔊 Այո, ահա այն
Ayo, aha ayn
🔊 तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताया 🔊 Ես հաճելի ժամանակ անցկացրեցի քեզ հետ
Es hatcheli jhamanak antskatsretsi qez het
🔊 तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई 🔊 Ինձ նույնպես հաճելի էր մեր հանդիպումը
Indz nuynpes hatcheli er mer handipumy
🔊 हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे 🔊 Շուտով կրկին կհանդիպենք
Shutov krkin khandipenq
🔊 मैं भी आशा करता हूँ 🔊 Ես նույնպես հուսով եմ
Es nuynpes husov em
🔊 फिर मिलेंगे 🔊 Ցտեսությու'ն
Tstesutyun
🔊 कल मिलेंगे 🔊 Մինչ վաղը
Minch vaghy
🔊 फिर मिलेंगे 🔊 Առա'յժմ
Arayjhm
13 - परिवहन
🔊 सुनिए, मैं बस स्टॉप ढूंड रहा हूँ 🔊 Ներողություն, որտե՞ղ է ավտոբուսի կանգառը
Nerorutyun, vorter e avtobusi kangary?
🔊 सूर्यनगर के लिए टिकट की कीमत क्या है 🔊 Ի՞նչ արժե Արևի քաղաքի տոմսը
Intch arjhe Arevi qaraqi tomsy?
🔊 यह ट्रेन कहाँ जा रही है ? 🔊 Ներողություն, ու՞ր է մեկնում այս գնացքը
Nerorutyun, ur e meknum ays gnatsky?
🔊 क्या यह ट्रेन सूर्यनगर में स्र्कती है ? 🔊 Այս գնացքը Արևի քաղաքում կանգնու՞մ է
Ays gnatsky Arevi qaraqum kangnum e?
🔊 यह ट्रेन सूर्यनगर कितने बजे जाती है ? 🔊 Ե՞րբ է մեկնում Արևի քաղաքի գնացքը
Yerb e meknum Arevi qaraqi gnatsky?
🔊 सूर्यनगर की ट्रेन कितने बजे आती है ? 🔊 Ե՞րբ է ժամանում Արևի քաղաքի գնացքը
Yerb e jamanum Arevi qaraqi gnatsky?
🔊 सूर्यनगर का एक टिकेट दीजिए 🔊 Տվե'ք ինձ Արևի քաղաքի մեկ տոմս, խնդրեմ
Tveq indz Arevi qaraqi mek toms, xndrem
🔊 क्या आप रेलगाड़ियों का समय जानते हैं? 🔊 Գնացքների չվացուցակ ունե՞ք
Gnatskneri tchvatsutsak uneq?
🔊 बस का समय 🔊 Ավտոբուսների չվացուցակ
Avtobusneri tchvatsutsak
🔊 सूर्यनगर के लिए ट्रेन कौनसी है ? 🔊 Ո՞րն է Արևի քաղաք մեկնող գնացքը
Vorn e Arevi qarhaq meknor gnatsky?
🔊 यह…वाली 🔊 Ահա, այս
Aha, ays
🔊 धन्यवाद 🔊 Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
🔊 कोई बात नही। आपकी यात्रा अच्छी हो ! 🔊 Չարժե: Բարի ճանապարհ
Tcharje: Bari tchanaparh
🔊 मरम्मत का गैरेज 🔊 Ավտոսպասարկման կայան
Avtospasarkman kayan
🔊 गैस स्टेशन 🔊 Բենզալցակայան
Benzaltsakayan
🔊 टांकी भर दीजिए 🔊 Խնդրում եմ լիցքավորել
Xndrum em litsqavorel
🔊 साइकल 🔊 Հեծանիվ
Hetsaniv
🔊 शहर के बीचों-बीच 🔊 Քաղաքի կենտրոն
Qaraqi kentron
🔊 उपनगर 🔊 Արվարձան
Arvardzan
🔊 यह बड़ा शहर है 🔊 Սա մեծ քաղաք է
Sa mets qaraq e
🔊 यह गांव है 🔊 Սա գյուղ է
Sa gyur e
🔊 पहाड़ 🔊 Սար
Sar
🔊 पहाड़ 🔊 Սար
Ler
🔊 तालाब 🔊 Լիճ
Litch
🔊 गाँव 🔊 Գյուղ
Gyur
14 - होटेल
🔊 होटल 🔊 Հյուրանոց
Hyuranots
🔊 अपार्टमेंट 🔊 Բնակարան
Bnakaran
🔊 आपका स्वागत है 🔊 Բարի' գալուստ
Bari galust
🔊 क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? 🔊 Ազատ սենյակ ունե՞ք
Azat senyak uneq?
🔊 क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? 🔊 Ազատ սենյակ ունե՞ք
Azat hamar unek
🔊 कमरे के साथ बाथरूम है? 🔊 Սենյակում լոգարան կա՞
Senyakum logaran ka?
🔊 आप दो सिंगल बेड पसंद करेंगे ? 🔊 Դուք նախընտրում եք մեկ տեղանոց երկու մահճակա՞լ
Duq nakhyntrum eq mek teranots erku mahtchakal?
🔊 आप एक डबल कमरा चाहेंगे? 🔊 Դուք ցանկանում եք երկտեղանո՞ց սենյակ
Duq tsankanum eq yerkteranots senyak?
🔊 कमरे में बाथरूम - बाल्कनी के साथ - शॉवर के साथ 🔊 Սենյակ լոգարանով- պատշգամբով - ցնցուղով
Senyak logaranov- patshgambov - tsntsurov
🔊 बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट 🔊 Սենյակ նախաճաշով
Senyak naxatchashov
🔊 एक रात का क्या भाड़ा है? 🔊 Որքա՞ն է մեկ գիշերվա արժեքը
Vorqan e mek gisherva arjeqy?
🔊 मैं पहले कमरा देखना चाहता हूँ! 🔊 Նախ կցանկանայի տեսնել սենյակը
Nax ktsankanayi tesnel senyaky
🔊 हाँ, बिल्कुल! 🔊 Այո, իհարկե'
Ayo, iharke
🔊 शुक्रिया, कमरा बहुत अच्छा है 🔊 Շնորհակալություն, սենյակը շատ լավն է
Shnorhakalutyun, senyaky shat lavn e
🔊 ठीक है, क्या मैं आज शाम के लिए बुक कर सकता हूँ 🔊 Կարո՞ղ եմ ամրագրել այս երեկոյի համար
Karor em amragrel ays erekoyi hamar?
🔊 यह मेरे लिए कुछ महंगा है, शुक्रिया 🔊 Մի քիչ թանկ է ինձ համար, շնորհակալություն
Mi qitch tank e indz hamar, shnorhakalutyun
🔊 क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं? 🔊 Կարո՞ղ եք հոգ տանել ուղեբեռիս համար
Karor eq hog tanel ureberis hamar?
🔊 मेरा कमरा किस तरफ है? 🔊 Ներողություն, որտե՞ղ է գտնվում իմ սենյակը
Nerorutyun, orter e gtnvum im senyaky?
🔊 वह पहली मंजिल पर है 🔊 Այն առաջին հարկում է
Ayn aradjin harkum e
🔊 क्या यहाँ लिफ्ट है? 🔊 Վերելակ կա՞
Verelak ka?
🔊 लिफ्ट बाईं तरफ़ है 🔊 Վերելակը ձախի վրա է
Verelaky dzaxi vra e
🔊 लिफ्ट दाईं तरफ़ है 🔊 Վերելակը աջի վրա է
Verelaky adji vra e
🔊 लॉन्ड्री कहाँ है? 🔊 Որտե՞ղ է գտնվում լվացքատունը
Vorter e gtnvum lvatsqatuny?
🔊 तल मंजिल पर है 🔊 Այն առաջին հարկում է
Ayn aradjin harkum e
🔊 तल मंजिल 🔊 Առաջին հարկ
Aradjin hark
🔊 कमरा 🔊 Սենյակ
Senyak
🔊 लॉन्ड्री 🔊 Լվացքատուն
Lvatsqatun
🔊 सलुन 🔊 Վարսավիրանոց
Varsaviranots
🔊 कार पार्किंग 🔊 Ավտոկանգառ
Avtokangar
🔊 हम मीटिंग रूम में मिलेंगे? 🔊 Որտե՞ղ է գտնվում նիստերի դահլիճը
Vorter e gtnvum nisteri dahlitchy?
🔊 मीटिंग रूम 🔊 Նիստերի դահլիճ
Nisteri dahlitch
🔊 स्विमिंग पूल का पानी गरम है 🔊 Լողավազանը տաքացվում է
Loravazany taqacvum e
🔊 स्विमिंग पूल 🔊 Լողավազան
Loravazan
🔊 मुझे ७ बजे उठाइएगा 🔊 Ինձ ժամը յոթին արթնացրե'ք, խնդրե'մ
Indz jamy yotin artnacreq, xndrem
🔊 चाबी दीजिएगा 🔊 Բանալին, խնդրե'մ
Banalin, xndrem
🔊 पास दीजिएगा 🔊 Քարտ-բանալին, խնդրե'մ
Qart-banalin, xndrem
🔊 मेरे लिए कोई संदेश हैं? 🔊 Ինձ համար հաղորդագրություն կա՞
Indz hamar harordagrutyun ka?
🔊 हाँ, ये रहे 🔊 Այո, խնդրեմ դրանք
Ayo, xndrem dranq
🔊 नही, आपके लिए कुछ नही है 🔊 Ոչ, ոչինչ չեք ստացել
Votch, votchintch tcheq statsel
🔊 मुझे छुट्टे पैसे कहाँ मिलेंगे ? 🔊 Որտե՞ղ կարող եմ փող մանրել
Vorter karor em por manrel?
🔊 क्या आप मुझे छुट्टे पैसे दे सकते हैं? 🔊 Կարող ե՞ք մանրել, խնդրեմ
Karor eq manrel, xndrem?
🔊 क्यों नहीं. आपको कितने चाहिए? 🔊 Կարող ենք, որքան եք ցանկանում մանրել
Karor enq, vorqan eq tsankanum manrel
15 - किसी को ढूंडना
🔊 सारा हैं? 🔊 Ներողություն, Սառան այդտե՞ղ է
Nerorutyun, Saran aydter e?
🔊 हाँ वे यहाँ हैं 🔊 Այո, նա այստեղ է
Ayo, na ayster e
🔊 वे बाहर गयी हैं 🔊 Նա դուրս եկավ
Na durs ekav
🔊 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकती हैं 🔊 Կարող եք նրան զանգահարել իր բջջայինին
Karor eq nran zangaharel ir bdjayinin
🔊 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगी ? 🔊 Գիտեք, թե որտե՞ղ կարող եմ նրան գտնել
Giteq, te vorter karor em nran gtnel?
🔊 वे दफ़्तर गयी हैं 🔊 Նա աշխատանքի վայրում է
Na ashxatanqi vayrum e
🔊 वे अपने घर पर हैं 🔊 Նա իր տանն է
Na ir tann e
🔊 जूलीयन हैं? 🔊 Ներողություն, Ժյուլիենն այդտե՞ղ է
Neroghutyun, Julienn aydter e?
🔊 हाँ वे यहाँ हैं 🔊 Այո, նա այստեղ է
Ayo, na ayster e
🔊 वे बाहर गये हैं 🔊 Նա դուրս եկավ
Na durs ekav
🔊 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगे ? 🔊 Գիտեք, թե որտե՞ղ կարող եմ նրան գտնել
Giteq, te vorter karor em nran gtnel?
🔊 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकते हैं 🔊 Կարող եք նրան զանգահարել իր բջջայինին
Karor eq nran zangaharel ir bdjayinin
🔊 वे दफ़्तर गये हैं 🔊 Նա աշխատանքի վայրում է
Na ashxatanqi vayrum e
🔊 वे अपने घर पर हैं 🔊 Նա իր տանն է
Na ir tann e
16 - समुद्र तट
🔊 समुद्र का किनारा 🔊 Լողափ
Lorap
🔊 क्या आप जानते हैं कि मैं गुब्बारा कहाँ खरीद सकता हूँ ? 🔊 Որտեղ կարող եմ գնդակ գնել
Vorter karor em gndak gnel
🔊 इस तरफ़ एक दुकान है 🔊 Այս ուղղությամբ խանութ կա
Ays urutyamb xanut ka
🔊 गुब्बारा 🔊 Գնդակ
Gndak
🔊 दूरबीन 🔊 Հեռադիտակ
Heraditak
🔊 टोपी 🔊 Գլխարկ
Glxark
🔊 तौलिया 🔊 Սրբիչ
Srbitch
🔊 सैंडल 🔊 Սանդալներ
Sandalner
🔊 बाल्टी 🔊 Դույլ
Duyl
🔊 सनस्क्रीन 🔊 Արևից պաշտպանիչ քսուք
Arevits pashtpanitch qsouq
🔊 तैरने की चड्डी 🔊 Լողավարտիք
Loravartiq
🔊 धूप का चश्मा 🔊 Արևային ակնոցներ
Arevayin aknotsner
🔊 झींगा - मच्छी - वगैरह 🔊 Խեցեմորթներ
Xetemortner
🔊 धूप में बैठना 🔊 Արևային լոգանք ընդունել
Arevayin loganq yndunel
🔊 धूप 🔊 Արևոտ
Arevot
🔊 सूर्यास्त 🔊 Մայրամուտ
Mayramut
🔊 छतरी 🔊 Լողափնյա հովանոց
Lorapnya hovanots
🔊 सूरज 🔊 Արև
Arev
🔊 लू लगना 🔊 Արևահարում
Arevaharum
🔊 यहाँ तैरना खतरनाक है? 🔊 Լողալն այստեղ վտանգավո՞ր է
Loraln ayster vtangavor e?
🔊 नहीं, यह खतरनाक नहीं है 🔊 Ոչ, վտանգավոր չէ
Votch, vtangavor tche
🔊 हाँ, यहाँ तैरना मना है 🔊 Այո, լողալն այստեղ վտանգավոր է
Ayo, loraln ayster vtangavor e
🔊 तैरना 🔊 Լողալ
Loral
🔊 तैराकी 🔊 Լող
Lor
🔊 लहर 🔊 Ալիք
Aliq
🔊 समुद्र 🔊 Ծով
Tsov
🔊 टिब्बा 🔊 Ավազաբլուր
Avazablur
🔊 रेत 🔊 Ավազ
Avaz
🔊 कल के लिए मौसम का अनुमान क्या है ? 🔊 Ի՞նչ եղանակ է սպասվում վաղը
Intch yeranak e spasvum vary?
🔊 मौसम बदलेगा 🔊 Եղանակը փոխվելու է
Yeranaky poxvelu e
🔊 बारिश होगी 🔊 Անձրև է գալու
Andzrev e galu
🔊 धूप होगी 🔊 Արև է լինելու
Arev e linelu
🔊 बहुत हवा चलेगी 🔊 Քամի է լինելու
Qami e linelu
🔊 स्विमिंग सूट 🔊 Լողազգեստ
Lorazgest
🔊 छाया 🔊 Ստվեր
Stver
17 - मुसीबत के समय
🔊 क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? 🔊 Կարո՞ղ եք ինձ օգնել, խնդրում եմ
Karor eq indz ognel, xndrum em?
🔊 मैं खो गया हूँ 🔊 Ես մոլորվել եմ
Es molorvel em
🔊 आप क्या चाहते हैं? 🔊 Ի՞նչ եք ցանկանում
Inch eq tsankanum?
🔊 क्या हुआ? 🔊 Ի՞նչ է պատահել
Inch e patahel?
🔊 मुझे यहाँ दुभाषिया कहाँ मिल सकता है? 🔊 Որտե՞ղ կարող եմ թարգմանիչ գտնել
Vorter karor em targmanich gtnel?
🔊 सबसे करीब दवाई की दुकान कहाँ है? 🔊 Մոտակայքում որտե՞ղ դեղատուն կա
Motakayqum vorter deratun ka?
🔊 क्या आप डॉक्टर को फोन कर सकते हैं? 🔊 Կարո՞ղ եք բժիշկ կանչել, խնդրում եմ
Karor eq bjhishk kantchel, xndrum em?
🔊 अभी आपका क्या इलाज चल रहा है? 🔊 Ի՞նչ բուժում եք ստանում ներկա պահին
Inch bujum eq stanum nerka pahin?
🔊 अस्पताल 🔊 Հիվանդանոց
Hivandanots
🔊 दवाई की दुकान 🔊 Դեղատուն
Deratun
🔊 डॉक्टरनी 🔊 Բժիշկ
Bjhishk
🔊 चिकित्सा सेवा 🔊 Բժշկական սպասարկում
Bjhshkakan spasarkum
🔊 मेरे कागजात खो गये हैं 🔊 Ես կորցրել եմ իմ փաստաթղթերը
Yes kortsrel em im pastatrtery
🔊 मेरे कागजात चोरी हो गये हैं 🔊 Իմ փաստաթղթերը գողացել են
Im pastatrtery goracel en
🔊 खोए सामान का कार्यालय 🔊 Գտնված իրերի բաժին
Gtnvats ireri bajhin
🔊 आपातकालीन कक्ष 🔊 Օգնության կետ
Ognutyan ket
🔊 आपातकालीन निकास 🔊 Պահեստային ելք
Pahestayin yelq
🔊 पुलिस 🔊 Ոստիկանություն
Vostikanutyun
🔊 कागजात 🔊 Փաստաթղթեր
Pastatrter
🔊 पैसा 🔊 Փող
Por
🔊 पासपोर्ट 🔊 Անձնագիր
Andznagir
🔊 सामान 🔊 Ուղեբեռ
Ureber
🔊 ठीक है, धन्यवाद 🔊 Պետք չէ, շնորհակալություն
Petq che, shnorhakalutyun
🔊 मुझे अकेला छोड़ दीजिए ! 🔊 Հանգիստ թողե'ք ինձ
Hangist torek indz
🔊 आप जाइये यहाँ से ! 🔊 Հեռացե'ք
Heratsek