शब्दावली > अर्मेनियाई

1 - आवश्यक वाक्य

आवश्यक वाक्य
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 नमस्ते Բարև
Barev
2 अधिक औपचारिक वाक्य Բարև
Barev Dzez
3 नमस्ते Բարի երեկո
Bari ereko
4 नमस्ते Ցտեսություն
Tstesutyun
5 अधिक परिचित वाक्य Ցտեսություն
Hadjorutyun
6 बाद में मिलते हैं Առայժմ
Arayjm
7 हाँ Այո
Ayo
8 नहीं Ոչ
Votch
9 सुनिए Կներեք
Knerek
10 धन्यवाद Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
11 धन्यवाद Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
12 मदद के लिए धन्यवाद Շնորհակալություն օգնության համար
Shnorhakalutyun ognutyan hamar
13 कृपया Խնդրեմ
Xndrem
14 हमेशा इस्तमाल होनेवाले वाक्य Խնդրեմ
Tcharjé
15 ठीक है Եղավ
Erav
16 कुछ कहेने के अन्य तरीके Եղավ
Lav
17 इसका दाम क्या है? Ներողություն, ինչ արժե՞
Nerorutyun, intch arje?
18 माफ़ कीजिए Ներողություն
Nerorutyun
19 कुछ कहेने के अन्य तरीके Ներողություն
Knereq
20 मेरी समझ में नहीं आ रहा है Չեմ հասկանում
Tchem haskanum
21 मैं समझ गया Հասկացա
Haskatsa
22 मुझे नहीं पता Չգիտեմ
Tchgitem
23 निषिद्ध Արգելվում է
Argelvum e
24 शौचालय कहाँ है Ներողություն, որտե՞ղ է զուգարանը
Nerorutyun, vorter e zugarany ?
25 नया साल मुबारक हो Շնորհավոր Նոր տարի
Shnorhavor Nor tari
26 कुछ कहेने के अन्य तरीके Շնորհավոր Նոր տարի
Snorhavor amanor
27 जन्मदिन की शुभकामनाएँ Ծնունդդ շնորհավոր
Cnundd shnorhavor
28 * il faudra faire référence à chaque fête - donc, je ne traduis pas Հաճելի տոներ
Hatcheli toner
29 बधाई हो Շնորհավորում եմ
Shnorhavorum em2 - वार्तालाप

वार्तालाप
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 नमस्कार. तुम कैसी हो ? Բարև: Ինչպե՞ս ես
Barev: Intchpes es?
2 नमस्कार अच्छा हूँ Բարև: Լավ եմ, շնորհակալություն
Barev: Lav em, shnorhakalutyun
3 सिर्फ़ थोड़ा Միայն մի քիչ
Miayn mi qitch
4 तुम किस देश से आई हो ? Ո՞ր երկրից ես
Vor yerkric es?
5 तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है? Ի՞նչ ազգության ես
Intch azgutyan es?
6 मैं भारतीय हूँ Ես հնդիկ եմ
Yes hndik em
7 और तुम, तुम यहाँ रहते हो? Իսկ դու, այստե՞ղ ես ապրում
Isk du, ayster es aprum?
8 हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ Այո, այստեղ եմ ապրում
Ayo, ayster em aprum
9 मेरा नाम सारा है, और तुम्हारा? Անունս Սառա է, իսկ քո՞նը
Anuns Sara e, isk qony?
10 जूलीयन Ժյուլիեն
Julien
11 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Ի՞նչ ես անում այստեղ
Inch es anum ayster?
12 मैं छुट्टी पर हूँ Արձակուրդ եմ եկել
Ardzakurd em ekel
13 हम छुट्टी पर हैं Արձակուրդ ենք եկել
Ardzakurd enq ekel
14 मैं काम के लिए आया हूँ Գործնական այցով եմ եկել
Gortsnakan aytsov em ekel
15 मैं यहाँ काम करता हूँ Այստեղ եմ աշխատում
Ayster em ashxatum
16 हम यहाँ काम करते हैं Այստեղ ենք աշխատում
Ayster enq ashxatum
17 खाने के लिए यहाँ अच्छी जगहे कौनसी हैं? Ուտելու ի՞նչ լավ տեղեր կան
Utelu intch lav terer kan?
18 यहाँ पास में कोई संग्रहालय है? Մոտակայքում թանգարան կա՞
Motakayqum tangaran ka?
19 यहाँ इंटरनेट कहाँ है? Որտեղ կարելի է միանալ Ինտերնետին
Vorter kareli e mianal Internetin?3 - सीखना

सीखना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 क्या तुम कुछ शब्द सीखना चाहोगी? Ցանկանու՞մ ես մի քանի բառ սովորել
Tsankanum es mi qani bar sovorel?
2 हाँ, ठीक है! Այո, իհարկե
Ayo, iharke
3 इसे क्या कहते हैं ? Ինչպե՞ս է սա կոչվում
Inchpes e sa kotchvum?
4 यह एक मेज़ है Սա սեղան է
Sa seran e
5 मेज़, समझे? Սեղան, հասկանու՞մ ես
Seran, haskanum es?
6 मेरी समझ में नहीं आ रहा है Չեմ հասկանում
Tchem haskanum
7 क्या तुम दोबारा कह सकते हो? Խնդրում եմ կրկնել
Xndrum em krknel
8 क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? Կարո՞ղ ես մի քիչ ավելի դանդաղ խոսել
Karor es mi qich aveli dandar xosel ?
9 क्या तुम यह लिख सकते हो ? Խնդրում եմ, կարո՞ղ ես դա գրել
Xndrum em, karor es da grel ?
10 मैं समझ गया Հասկացա
Haskatsa4 - रंग

रंग
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 मुझे इस मेज़ का रंग बहुत पसंद है Այս սեղանի գույնն ինձ դուր է գալիս
Ays serani guynn indz dur e galis
2 यह लाल है Կարմիր է
Karmir e
3 नीला Կապույտ
Kapuyt
4 पीला Դեղին
Derin
5 सफ़ेद Սպիտակ
Spitak
6 काला Սև
Sev
7 हरा Կանաչ
Kanatch
8 नारंगी Նարնջագույն
Narndjaguyn
9 बैंगनी Մանուշակագույն
Manushakaguyn
10 स्लेटी रंग Մոխրագույն
Mokhraguyn5 - संख्या

संख्या
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 शून्य Զրո
Zro
2 एक Մեկ
Mek
3 दो Երկու
Erku
4 तीन Երեք
Ereq
5 चार Չորս
Tchors
6 पांच Հինգ
Hing
7 छह Վեց
Vets
8 सात Յոթ
Yot
9 आठ Ութ
Ut
10 नौ Ինը
Iny
11 दस Տաս
Tas
12 ग्यारह Տասնմեկ
Tasnmek
13 बारह Տասներկու
Tasnerku
14 तेरह Տասներեք
Tasnereq
15 चौदह Տասնչորս
Tasntchors
16 पंद्रह Տասնհինգ
Tasnhing
17 सोलह Տասնվեց
Tasnvets
18 सत्रह Տասնյոթ
Tasnyot
19 अठारह Տասնութ
Tasnut
20 उन्नीस Տասնինը
Tasniny
21 बीस Քսան
Qsan
22 इक्कीस Քսանմեկ
Qsanmek
23 बाईस Քսաներկու
Qsanerku
24 तेईस Քսաներեք
Qsanereq
25 चौबीस Քսանչորս
Qsantchors
26 पच्चीस Քսանհինգ
Qsanhing
27 छब्बीस Քսանվեց
Qsanvets
28 सत्ताईस Քսանյոթ
Qsanyot
29 अट्ठाईस Քսանութ
Qsanut
30 उनतीस Քսանինը
Qsaniny
31 तीस Երեսուն
Eresun
32 इकतीस Երեսունմեկ
Eresunmek
33 बत्तीस Երեսուներկու
Eresunerku
34 तैंतीस Երեսուներեք
Eresunereq
35 चौंतीस Երեսունչորս
Eresuntchors
36 पैंतीस Երեսունհինգ
Eresunhing
37 छत्तीस Երեսունվեց
Eresunvets
38 चालीस Քառասուն
Qarasun
39 पचास Հիսուն
Hisun
40 साठ Վաթսուն
Vatsun
41 सत्तर Յոթանասուն
Yotanasun
42 अस्सी Ութսուն
utsun
43 नब्बे Իննսուն
Innsun
44 सौ Հարյուր
Haryur
45 एक सौ पांच Հարյուր հինգ
Haryur hing
46 दो सौ Երկու հարյուր
Erku haryur
47 तीन सौ Երեք հարյուր
Ereq haryur
48 चार सौ Չորս հարյուր
Tchors haryur
49 हजार Հազար
Hazar
50 पंद्रह सौ Հազար հինգ հարյուր
Hazar hing haryur
51 दो हजार Երկու հազար
Yerku hazar
52 दस हजार Տաս հազար
Tas hazar6 - समय के निशान

समय के निशान
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 तुम यहाँ कब आए? Ե՞րբ ես եկել այստեղ
Yerb es yekel ayster?
2 आज Այսօր
Aysor
3 कल Երեկ
Yerek
4 दो दिन पहले Երկու օր առաջ
Yerku or araj
5 तुम कितने दिन रहोगी ? Որքա՞ն ժամանակ ես մնալու
Vorqan jhamanak es mnalu
6 मैं कल जाऊँगा Ես վաղը մեկնում եմ
Yes vary meknum em
7 मैं परसो जाऊँगा Ես մեկնում եմ վաղը չէ մյուս օրը
Yes meknum em vary tche myus ory
8 मैं तीन दिन के बाद जाऊँगा Ես մեկնում եմ երեք օրից
Es meknum em ereq oric
9 सोमवार Երկուշաբթի
Yerkushabti
10 मंगलवार Երեքշաբթի
Yereqshabti
11 बुधवार Չորեքշաբթի
Tchoreqshabti
12 गुस्र्वार Հինգշաբթի
Hingshabti
13 शुक्रवार Ուրբաթ
Urbat
14 शनिवार Շաբաթ
Shabat
15 रविवार Կիրակի
Kiraki
16 जनवरी Հունվար
Hunvar
17 फरवरी Փետրվար
Petrvar
18 मार्च Մարտ
Mart
19 अप्रैल Ապրիլ
April
20 मई Մայիս
Mayis
21 जून Հունիս
Hunis
22 जुलाई Հուլիս
Hulis
23 अगस्त Օգոստոս
Ogostos
24 सितंबर Սեպտեմբեր
September
25 अक्टूबर Հոկտեմբեր
Hoktember
26 नवंबर Նոյեմբեր
Noyember
27 दिसंबर Դեկտեմբեր
Dektember
28 तुम कितने बजे जाओगी Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
Jhamy qanisin es du meknum?
29 सुबह आठ बजे Առավոտյան, ժամը ութին
Aravotyan, jamy utin
30 सुबह सव्वा आठ बजे Առավոտյան, ժամը ութն անց տասնհինգին
Aravotyan, jamy utn anc tasnhingin
31 सुबह साड़े आठ बजे Առավոտյան, ժամը ութն անց երեսունին
Aravotyan, jhamy utn anc eresunin
32 सुबह आठ पैंतालीस पर Առավոտյան, ժամը ութն անց քառասուն հինգին
Aravotyan, jamy utn anc qarasun hingin
33 शाम को छह बजे Երեկոյան, ժամը տասնութին
Yerekoyan, jamy tasnutin
34 मुझे देर हो रही है Ես ուշանում եմ
Yes ushanum em7 - टैक्सी

टैक्सी
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 टैक्सी Տաքսի'
Taksi
2 आपको कहाँ जाना है? Ու՞ր եք ցանկանում գնալ
ur eq tsankanum gnal?
3 मैं स्टेशन जा रहा हूँ Ես գնում եմ կայարան
yes gnum em kayaran
4 मैं 'रात और दिन' होटल जा रहा हूँ Ես գնում եմ Գիշեր և Ցերեկ հյուրանոց
yes gnum em Gisher & Cerek hyuranots
5 क्या आप मुझे हवाई अड्डे ले जा सकते हैं? Կարո՞ղ եք ինձ օդանավակայան տանել
Karor eq indz odanavakayan tanel?
6 आप मेरा सामान लेंगे? Կարո՞ղ եք ուղեբեռս վերցնել
Karor eq urebers vertsel?
7 क्या यह यहाँ से दूर है? Այստեղից հեռու՞ է
Aysterits heru e?
8 नहीं, यहाँ से करीब है Ոչ, շատ մոտ է
Votch, shat mot e
9 हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर है Այո, մի քիչ հեռու է
Ayo, mi qitch heru e
10 इसकी क्या किमत है? Որքա՞ն դա կարժենա
Vorqan da karjhena?
11 मुझे यहाँ ले जाइए Տարեք ինձ այս տեղը, խնդրում եմ
Tareq indz ays tery, xndrum em
12 दाईं तरफ Դեպի աջ
Depi adj
13 बाईं तरफ Դեպի ձախ
Depi dzakh
14 सीधे Ուղիղ
urir
15 यहाँ है Այստեղ է
Ayster e
16 यहाँ से Այս կողմով
Ays kormov
17 बस Կանգնե'ք
Kangneq
18 हमेशा इस्तमाल होनेवाले वाक्य Կանգնե'ք
Stop
19 कोई जल्दी नही Մի' շտապեք
Mi shtapeq
20 क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं? Կարո՞ղ եք ինձ կտրոն տալ
Karor eq indz ktron tal?8 - भावना

भावना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगता है Ես շատ եմ սիրում քո երկիրը
Yes shat em sirum qo erkiry
2 मैं तुमसे प्यार करती हूँ Ես սիրում եմ քեզ
Yes sirum em qez
3 मैं खुश हूँ Ես երջանիկ եմ
Yes erdjanik em
4 मैं दुखी हूँ Ես տխուր եմ
Yes txur em
5 मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है Ես ինձ այստեղ լավ եմ զգում
Yes indz ayster lav em zgum
6 मुझे ठंड लग रही है Ես մրսում եմ
Yes mrsum em
7 मुझे गर्मी लग रही है Ես շոգում եմ
Yes shogum em
8 यह बहुत बड़ा है Մեծ է
Mets e
9 यह बहुत छोटा है Փոքր է
Poqr e
10 यह बिल्कुल ठीक है Հիանալի է
Hianali e
11 शाम को बाहर जाना है ? Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
Tsankanum es mi ter gnal ays ereko?
12 शाम को कही बाहर जाएँगे Կցանկանայի մի տեղ գնալ այս երեկո
Ktsankanayi mi terh gnal ays ereko
13 यह अच्छा ख़्याल है Լավ միտք է
Lav mitq e
14 मुझे कुछ मनोरंजन करना है Ցանկանում եմ զվարճանալ
Tsankanum em zvartchanal?
15 यह खयाल अच्छा नहीं है Լավ միտք չէ
Lav mitq tche
16 आज शाम को मैं बाहर जाना नहीं चाहता Այս երեկո դուրս գալու ցանկություն չունեմ
Ays ereko durs galu tsankutyun tchunem
17 मैं आराम करना चाहता हूँ Ցանկանում եմ հանգստանալ
Tsankanum em hangstanal
18 हमेशा इस्तमाल होनेवाले वाक्य Ցանկանում եմ հանգստանալ
Uzum em hangstanal
19 कुछ खेलना है ? Կցանկանայի՞ր սպորտով զբաղվել
Ktsankanayir sportov zbarvel?
20 मुझे कुछ करना चाहिए ! Այո, ինձ պետք է լիցքաթափվել
Ayo, indz petq e litsqatapvel
21 मैं टेनिस खेल रहा हूँ Ես թենիս եմ խաղում
Yes tenis em xarum
22 नहीं शुक्रिया, मैं बहुत थक गया हूँ Ոչ, շնորհակալություն: Ես բավականին հոգնած եմ
Votch, shnorhakalutyun: Es bavakanin hognats em9 - परिवार

परिवार
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 क्या तुम्हारा परिवार यहाँ है? Այստեղ ընտանիք ունե՞ս
Ayster yntaniq unes?
2 मेरे पिताजी Հայրս
Hayrs
3 मेरी माताजी Մայրս
Mayrs
4 मेरा बेटा Որդիս
Vordis
5 अधिक परिचित वाक्य Որդիս
Tras
6 मेरी बेटी Դուստրս
Dustrs
7 अधिक परिचित वाक्य Դուստրս
Ardjiks
8 भाई Եղբայր
Yerbayr
9 बहन Քույր
Quyr
10 दोस्त Ընկեր
Ynker
11 सहेली Ընկերուհի
Ynkeruhi
12 मेरा दोस्त Ընկերս
Ynkers
13 मेरी सहेली Ընկերուհիս
Ynkeruhis
14 मेरे पति Ամուսինս
Amusins
15 मेरी पत्नी Կինս
Kins10 - बार

बार
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 बार Բար
Bar
2 तुम कुछ पीना चाहते हो? Կցանկանա՞ս մի բան խմել
Ktsnkanas mi ban xmel?
3 पीना Խմել
Xmel
4 ग्लास Բաժակ
Bajak
5 खुशी से Հաճույքով
Hatchuyqov
6 तुम क्या ले रहे हो? Ի՞նչ ես վերցնում
Intch es vercnum?
7 पीने के लिए क्या है? Խմելու ի՞նչ կա
Xmelu intch ka?
8 पानी या फलों का रस है Կա ջուր կամ մրգի հյութ
Ka djur kam mrgi hyut
9 पानी Ջուր
Djur
10 क्या आप बर्फ डाल सकते हैं? Կարող ե՞ք սառույց ավելացնել
Karor eq saruyc avelacnel?
11 बर्फ Սառույց
Saruyc
12 चॉकलेट Շոկոլադ
Shokolad
13 दूध Կաթ
Kat
14 चाय Թեյ
Tey
15 कॉफ़ी Սուրճ
Surtch
16 हमेशा इस्तमाल होनेवाले वाक्य Սուրճ
Kofe
17 चीनी के साथ Շաքարով
Shaqarov
18 दूध के साथ Սերուցքով
Serutsqov
19 वाइन Գինի
Gini
20 बियर Գարեջուր
Garedjur
21 एक चाय मिलेगी? Թեյ, խնդրեմ
Tey, xndrem
22 एक बियर मिलेगी? Գարեջուր, խնդրեմ
Garedjur, xndrem
23 आप क्या पीना चाहते हैं? Ի՞նչ եք ցանկանում խմել
Inch eq cankanum xmel
24 दो चाय चाहिए Երկու թեյ, խնդրեմ
Erku tey, xndrem
25 दो बियर चाहिए Երկու գարեջուր, խնդրեմ
Erku garedjur, xndrem
26 कुछ नही शुक्रिया Ոչ մի բան, շնորհակալություն
Votch mi ban, shnorhakalutyun
27 चियर्स Կենացդ
Kenatsd
28 चियर्स Կենաց
Kenats
29 बिल दीजिए Հաշիվը, խնդրե'մ
Hashivy, xndre'm
30 कितने पैसे हुए ? Որքա՞ն պետք է Ձեզ վճարեմ
Vorqan petq e Dzez vtcharem?
31 बीस यूरो Քսան եվրո
Qsan evro
32 इसके पैसे मैं दूँगी Ես քեզ հրավիրում եմ
Yes qez hravirum em11 - रेस्टोरेंट

रेस्टोरेंट
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 रेस्टोरेंट Ռեստորան
Restoran
2 तुम कुछ खाना चाहते हो ? Ուտել ցանկանու՞մ ես
utel cankanum es?
3 हाँ, ज़रूर Այո, ցանկանում եմ
Ayo, cankanum em
4 खाना Ուտել
utel
5 हम कहाँ खा सकते हैं? Որտե՞ղ կարող ենք ուտել
Vorter karor enq utel?
6 हम दोपहर का खाना कहाँ खा सकते हैं? Որտե՞ղ կարող ենք ճաշել
Vorter karor enq tchashel?
7 रात का खाना Ընթրիք
Yntriq
8 सुबह का नाश्ता Նախաճաշ
Naxatchash
9 कृपया Ներողություն
Nerorutyun
10 कृपया मेनू कार्ड दीजिए! Ճաշացանկը, խնդրեմ
Tchashacanky, xndrem
11 यह रहा मेनू कार्ड ! Ահա ճաշացանկը
Aha tchashacanky
12 आपको खाने में क्या पसंद है? मांस या मछली? Ի՞նչ ես նախընտրում ուտել: Միս թե ձուկ
Inch es naxyntrum utel: Mis te dzuk?
13 चावल के साथ Բրնձով
Brndzov
14 पास्ता के साथ Մակարոնով
Makaronov
15 आलू Կարտոֆիլ
Kartofil
16 सब्ज़ी Բանջարեղեն
Bandjareren
17 स्क्रैम्बल्ड अंडे - भुने अंडे - या उबले अंडे Օմլետ,աչք-ձվածեղ կամ թերխաշ ձու
omlet, atchk-dzvatser kam terxash dzu
18 ब्रेड Հաց
Hac
19 मक्खन Կարագ
Karag
20 सलाद Աղցան
Artsan
21 मिठाई Աղանդեր
Arander
22 फल Միրգ
Mirg
23 आपके पास छुरी होगी? Ներողություն, դանակ ունե՞ք
Nerorutyun, danak uneq?
24 हाँ, मैं तुरंत ले आता हूँ Այո, հիմա կբերեմ
Ayo, hima kberem
25 चाकू Դանակ
Danak
26 कांटा Պատառաքաղ
Pataraqar
27 चम्मच Գդալ
Gdal
28 क्या यह गरम है? Սա տա՞ք ճաշատեսակ է
Sa taq tchashatesak e?
29 हाँ, और बहुत मसालेदार भी! Այո, և շատ կծու
Ayo, ev shat ktsu
30 गरम Տաք
Taq
31 ठंडा Սառը
Sary
32 मसालेदार Կծու
Ktsu
33 मैं मछली लूँगा Ես կվերցնեմ ձուկ
Es kvercnem dzuk
34 मैं भी Ես նույնպես
Yes nuynpes12 - छुट्टी लेना

छुट्टी लेना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 देर हो चुकी है! मुझे जाना है! Արդեն ուշ է: Ես պետք է գնամ
Arden ush e: Es petq e gnam
2 क्या हम फिर मिल सकते हैं? Կարո՞ղ ենք կրկին հանդիպել
Karor enq krkin handipel?
3 हाँ, खुशी से Այո, հաճույքով
Ayo, hatchuyqov
4 मैं इस पते पर रहती हूँ Ես ապրում եմ այս հասցեում
Yes aprum em ays hasceum
5 क्या तुम्हारे पास टेलिफोन है? Հեռախոսահամար ունե՞ս
Herakhosahamar unes?
6 हाँ, यह रहा Այո, ահա այն
Ayo, aha ayn
7 तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताया Ես հաճելի ժամանակ անցկացրեցի քեզ հետ
Es hatcheli jhamanak antskatsretsi qez het
8 तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई Ինձ նույնպես հաճելի էր մեր հանդիպումը
Indz nuynpes hatcheli er mer handipumy
9 हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे Շուտով կրկին կհանդիպենք
Shutov krkin khandipenq
10 मैं भी आशा करता हूँ Ես նույնպես հուսով եմ
Es nuynpes husov em
11 फिर मिलेंगे Ցտեսությու'ն
Tstesutyun
12 कल मिलेंगे Մինչ վաղը
Minch vaghy
13 फिर मिलेंगे Առա'յժմ
Arayjhm13 - परिवहन

परिवहन
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 सुनिए, मैं बस स्टॉप ढूंड रहा हूँ Ներողություն, որտե՞ղ է ավտոբուսի կանգառը
Nerorutyun, vorter e avtobusi kangary?
2 सूर्यनगर के लिए टिकट की कीमत क्या है Ի՞նչ արժե Արևի քաղաքի տոմսը
Intch arjhe Arevi qaraqi tomsy?
3 यह ट्रेन कहाँ जा रही है ? Ներողություն, ու՞ր է մեկնում այս գնացքը
Nerorutyun, ur e meknum ays gnatsky?
4 क्या यह ट्रेन सूर्यनगर में स्र्कती है ? Այս գնացքը Արևի քաղաքում կանգնու՞մ է
Ays gnatsky Arevi qaraqum kangnum e?
5 यह ट्रेन सूर्यनगर कितने बजे जाती है ? Ե՞րբ է մեկնում Արևի քաղաքի գնացքը
Yerb e meknum Arevi qaraqi gnatsky?
6 सूर्यनगर की ट्रेन कितने बजे आती है ? Ե՞րբ է ժամանում Արևի քաղաքի գնացքը
Yerb e jamanum Arevi qaraqi gnatsky?
7 सूर्यनगर का एक टिकेट दीजिए Տվե'ք ինձ Արևի քաղաքի մեկ տոմս, խնդրեմ
Tveq indz Arevi qaraqi mek toms, xndrem
8 क्या आप रेलगाड़ियों का समय जानते हैं? Գնացքների չվացուցակ ունե՞ք
Gnatskneri tchvatsutsak uneq?
9 बस का समय Ավտոբուսների չվացուցակ
Avtobusneri tchvatsutsak
10 सूर्यनगर के लिए ट्रेन कौनसी है ? Ո՞րն է Արևի քաղաք մեկնող գնացքը
Vorn e Arevi qarhaq meknor gnatsky?
11 यह…वाली Ահա, այս
Aha, ays
12 धन्यवाद Շնորհակալություն
Shnorhakalutyun
13 कोई बात नही। आपकी यात्रा अच्छी हो ! Չարժե: Բարի ճանապարհ
Tcharje: Bari tchanaparh
14 मरम्मत का गैरेज Ավտոսպասարկման կայան
Avtospasarkman kayan
15 गैस स्टेशन Բենզալցակայան
Benzaltsakayan
16 टांकी भर दीजिए Խնդրում եմ լիցքավորել
Xndrum em litsqavorel
17 साइकल Հեծանիվ
Hetsaniv
18 शहर के बीचों-बीच Քաղաքի կենտրոն
Qaraqi kentron
19 उपनगर Արվարձան
Arvardzan
20 यह बड़ा शहर है Սա մեծ քաղաք է
Sa mets qaraq e
21 यह गांव है Սա գյուղ է
Sa gyur e
22 पहाड़ Սար
Sar
23 पर्याय वाक्यांश Սար
Ler
24 तालाब Լիճ
Litch
25 गाँव Գյուղ
Gyur14 - किसी को ढूंडना

किसी को ढूंडना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 सारा हैं? Ներողություն, Սառան այդտե՞ղ է
Nerorutyun, Saran aydter e?
2 हाँ वे यहाँ हैं Այո, նա այստեղ է
Ayo, na ayster e
3 वे बाहर गयी हैं Նա դուրս եկավ
Na durs ekav
4 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकती हैं Կարող եք նրան զանգահարել իր բջջայինին
Karor eq nran zangaharel ir bdjayinin
5 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगी ? Գիտեք, թե որտե՞ղ կարող եմ նրան գտնել
Giteq, te vorter karor em nran gtnel?
6 वे दफ़्तर गयी हैं Նա աշխատանքի վայրում է
Na ashxatanqi vayrum e
7 वे अपने घर पर हैं Նա իր տանն է
Na ir tann e
8 जूलीयन हैं? Ներողություն, Ժյուլիենն այդտե՞ղ է
Neroghutyun, Julienn aydter e?
9 हाँ वे यहाँ हैं Այո, նա այստեղ է
Ayo, na ayster e
10 वे बाहर गये हैं Նա դուրս եկավ
Na durs ekav
11 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगे ? Գիտեք, թե որտե՞ղ կարող եմ նրան գտնել
Giteq, te vorter karor em nran gtnel?
12 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकते हैं Կարող եք նրան զանգահարել իր բջջայինին
Karor eq nran zangaharel ir bdjayinin
13 वे दफ़्तर गये हैं Նա աշխատանքի վայրում է
Na ashxatanqi vayrum e
14 वे अपने घर पर हैं Նա իր տանն է
Na ir tann e15 - होटेल

होटेल
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 होटल Հյուրանոց
Hyuranots
2 अपार्टमेंट Բնակարան
Bnakaran
3 आपका स्वागत है Բարի' գալուստ
Bari galust
4 क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? Ազատ սենյակ ունե՞ք
Azat senyak uneq?
5 कुछ कहेने के अन्य तरीके Ազատ սենյակ ունե՞ք
Azat hamar unek
6 कमरे के साथ बाथरूम है? Սենյակում լոգարան կա՞
Senyakum logaran ka?
7 आप दो सिंगल बेड पसंद करेंगे ? Դուք նախընտրում եք մեկ տեղանոց երկու մահճակա՞լ
Duq nakhyntrum eq mek teranots erku mahtchakal?
8 आप एक डबल कमरा चाहेंगे? Դուք ցանկանում եք երկտեղանո՞ց սենյակ
Duq tsankanum eq yerkteranots senyak?
9 कमरे में बाथरूम - बाल्कनी के साथ - शॉवर के साथ Սենյակ լոգարանով- պատշգամբով - ցնցուղով
Senyak logaranov- patshgambov - tsntsurov
10 बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट Սենյակ նախաճաշով
Senyak naxatchashov
11 एक रात का क्या भाड़ा है? Որքա՞ն է մեկ գիշերվա արժեքը
Vorqan e mek gisherva arjeqy?
12 मैं पहले कमरा देखना चाहता हूँ! Նախ կցանկանայի տեսնել սենյակը
Nax ktsankanayi tesnel senyaky
13 हाँ, बिल्कुल! Այո, իհարկե'
Ayo, iharke
14 शुक्रिया, कमरा बहुत अच्छा है Շնորհակալություն, սենյակը շատ լավն է
Shnorhakalutyun, senyaky shat lavn e
15 ठीक है, क्या मैं आज शाम के लिए बुक कर सकता हूँ Կարո՞ղ եմ ամրագրել այս երեկոյի համար
Karor em amragrel ays erekoyi hamar?
16 यह मेरे लिए कुछ महंगा है, शुक्रिया Մի քիչ թանկ է ինձ համար, շնորհակալություն
Mi qitch tank e indz hamar, shnorhakalutyun
17 क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं? Կարո՞ղ եք հոգ տանել ուղեբեռիս համար
Karor eq hog tanel ureberis hamar?
18 मेरा कमरा किस तरफ है? Ներողություն, որտե՞ղ է գտնվում իմ սենյակը
Nerorutyun, orter e gtnvum im senyaky?
19 वह पहली मंजिल पर है Այն առաջին հարկում է
Ayn aradjin harkum e
20 क्या यहाँ लिफ्ट है? Վերելակ կա՞
Verelak ka?
21 लिफ्ट बाईं तरफ़ है Վերելակը ձախի վրա է
Verelaky dzaxi vra e
22 लिफ्ट दाईं तरफ़ है Վերելակը աջի վրա է
Verelaky adji vra e
23 लॉन्ड्री कहाँ है? Որտե՞ղ է գտնվում լվացքատունը
Vorter e gtnvum lvatsqatuny?
24 तल मंजिल पर है Այն առաջին հարկում է
Ayn aradjin harkum e
25 तल मंजिल Առաջին հարկ
Aradjin hark
26 कमरा Սենյակ
Senyak
27 लॉन्ड्री Լվացքատուն
Lvatsqatun
28 सलुन Վարսավիրանոց
Varsaviranots
29 कार पार्किंग Ավտոկանգառ
Avtokangar
30 हम मीटिंग रूम में मिलेंगे? Որտե՞ղ է գտնվում նիստերի դահլիճը
Vorter e gtnvum nisteri dahlitchy?
31 मीटिंग रूम Նիստերի դահլիճ
Nisteri dahlitch
32 स्विमिंग पूल का पानी गरम है Լողավազանը տաքացվում է
Loravazany taqacvum e
33 स्विमिंग पूल Լողավազան
Loravazan
34 मुझे ७ बजे उठाइएगा Ինձ ժամը յոթին արթնացրե'ք, խնդրե'մ
Indz jamy yotin artnacreq, xndrem
35 चाबी दीजिएगा Բանալին, խնդրե'մ
Banalin, xndrem
36 पास दीजिएगा Քարտ-բանալին, խնդրե'մ
Qart-banalin, xndrem
37 मेरे लिए कोई संदेश हैं? Ինձ համար հաղորդագրություն կա՞
Indz hamar harordagrutyun ka?
38 हाँ, ये रहे Այո, խնդրեմ դրանք
Ayo, xndrem dranq
39 नही, आपके लिए कुछ नही है Ոչ, ոչինչ չեք ստացել
Votch, votchintch tcheq statsel
40 मुझे छुट्टे पैसे कहाँ मिलेंगे ? Որտե՞ղ կարող եմ փող մանրել
Vorter karor em por manrel?
41 क्या आप मुझे छुट्टे पैसे दे सकते हैं? Կարող ե՞ք մանրել, խնդրեմ
Karor eq manrel, xndrem?
42 क्यों नहीं. आपको कितने चाहिए? Կարող ենք, որքան եք ցանկանում մանրել
Karor enq, vorqan eq tsankanum manrel16 - समुद्र तट

समुद्र तट
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 समुद्र का किनारा Լողափ
Lorap
2 क्या आप जानते हैं कि मैं गुब्बारा कहाँ खरीद सकता हूँ ? Որտեղ կարող եմ գնդակ գնել
Vorter karor em gndak gnel
3 इस तरफ़ एक दुकान है Այս ուղղությամբ խանութ կա
Ays urutyamb xanut ka
4 गुब्बारा Գնդակ
Gndak
5 दूरबीन Հեռադիտակ
Heraditak
6 टोपी Գլխարկ
Glxark
7 तौलिया Սրբիչ
Srbitch
8 सैंडल Սանդալներ
Sandalner
9 बाल्टी Դույլ
Duyl
10 सनस्क्रीन Արևից պաշտպանիչ քսուք
Arevits pashtpanitch qsouq
11 तैरने की चड्डी Լողավարտիք
Loravartiq
12 धूप का चश्मा Արևային ակնոցներ
Arevayin aknotsner
13 झींगा - मच्छी - वगैरह Խեցեմորթներ
Xetemortner
14 धूप में बैठना Արևային լոգանք ընդունել
Arevayin loganq yndunel
15 धूप Արևոտ
Arevot
16 सूर्यास्त Մայրամուտ
Mayramut
17 छतरी Լողափնյա հովանոց
Lorapnya hovanots
18 सूरज Արև
Arev
19 लू लगना Արևահարում
Arevaharum
20 यहाँ तैरना खतरनाक है? Լողալն այստեղ վտանգավո՞ր է
Loraln ayster vtangavor e?
21 नहीं, यह खतरनाक नहीं है Ոչ, վտանգավոր չէ
Votch, vtangavor tche
22 हाँ, यहाँ तैरना मना है Այո, լողալն այստեղ վտանգավոր է
Ayo, loraln ayster vtangavor e
23 तैरना Լողալ
Loral
24 तैराकी Լող
Lor
25 लहर Ալիք
Aliq
26 समुद्र Ծով
Tsov
27 टिब्बा Ավազաբլուր
Avazablur
28 रेत Ավազ
Avaz
29 कल के लिए मौसम का अनुमान क्या है ? Ի՞նչ եղանակ է սպասվում վաղը
Intch yeranak e spasvum vary?
30 मौसम बदलेगा Եղանակը փոխվելու է
Yeranaky poxvelu e
31 बारिश होगी Անձրև է գալու
Andzrev e galu
32 धूप होगी Արև է լինելու
Arev e linelu
33 बहुत हवा चलेगी Քամի է լինելու
Qami e linelu
34 स्विमिंग सूट Լողազգեստ
Lorazgest
35 छाया Ստվեր
Stver17 - मुसीबत के समय

मुसीबत के समय
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Կարո՞ղ եք ինձ օգնել, խնդրում եմ
Karor eq indz ognel, xndrum em?
2 मैं खो गया हूँ Ես մոլորվել եմ
Es molorvel em
3 आप क्या चाहते हैं? Ի՞նչ եք ցանկանում
Inch eq tsankanum?
4 क्या हुआ? Ի՞նչ է պատահել
Inch e patahel?
5 मुझे यहाँ दुभाषिया कहाँ मिल सकता है? Որտե՞ղ կարող եմ թարգմանիչ գտնել
Vorter karor em targmanich gtnel?
6 सबसे करीब दवाई की दुकान कहाँ है? Մոտակայքում որտե՞ղ դեղատուն կա
Motakayqum vorter deratun ka?
7 क्या आप डॉक्टर को फोन कर सकते हैं? Կարո՞ղ եք բժիշկ կանչել, խնդրում եմ
Karor eq bjhishk kantchel, xndrum em?
8 अभी आपका क्या इलाज चल रहा है? Ի՞նչ բուժում եք ստանում ներկա պահին
Inch bujum eq stanum nerka pahin?
9 अस्पताल Հիվանդանոց
Hivandanots
10 दवाई की दुकान Դեղատուն
Deratun
11 डॉक्टरनी Բժիշկ
Bjhishk
12 चिकित्सा सेवा Բժշկական սպասարկում
Bjhshkakan spasarkum
13 मेरे कागजात खो गये हैं Ես կորցրել եմ իմ փաստաթղթերը
Yes kortsrel em im pastatrtery
14 मेरे कागजात चोरी हो गये हैं Իմ փաստաթղթերը գողացել են
Im pastatrtery goracel en
15 खोए सामान का कार्यालय Գտնված իրերի բաժին
Gtnvats ireri bajhin
16 आपातकालीन कक्ष Օգնության կետ
Ognutyan ket
17 आपातकालीन निकास Պահեստային ելք
Pahestayin yelq
18 पुलिस Ոստիկանություն
Vostikanutyun
19 कागजात Փաստաթղթեր
Pastatrter
20 पैसा Փող
Por
21 पासपोर्ट Անձնագիր
Andznagir
22 सामान Ուղեբեռ
Ureber
23 ठीक है, धन्यवाद Պետք չէ, շնորհակալություն
Petq che, shnorhakalutyun
24 मुझे अकेला छोड़ दीजिए ! Հանգիստ թողե'ք ինձ
Hangist torek indz
25 आप जाइये यहाँ से ! Հեռացե'ք
Heratsek
एमपी ३ और पीडीएफ डाउनलोड करे
MP3 + PDF

सभी मुहावरों और वाक्यांशों को डाउनलोड करे

नि: शुल्क प्रदर्शनआरंभ

एमपी ३ और पीडीएफ डाउनलोड करे