शब्दावली > बर्मी

1 - आवश्यक वाक्य
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 नमस्ते 🔊 မဂၤလာပါရွင္ miN ga la ba shiN
🔊 नमस्ते 🔊 မဂၤလာပါရွင္ miN ga la ba shiN
🔊 नमस्ते 🔊 သြားေတာ႔မယ္ thwa dau mai
🔊 बाद में मिलते हैं 🔊 ေတြ႕မယ္ေနာ္ ta wei mai nau
🔊 हाँ 🔊 ဟုတ္ကဲ့ hoʔ kei'
🔊 नहीं 🔊 မဟုတ္ဘူး ma hoʔ b̠ū
🔊 सुनिए 🔊 ဒီမွာရွင္ di mha shiN
🔊 सुनिए 🔊 တစ္ဆိတ္ေလာက္ tit saiʔ lautʔ
🔊 धन्यवाद 🔊 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ kyei zū tin pa tei
🔊 धन्यवाद 🔊 ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ kyé zū a myā gyi tin ba tai
🔊 मदद के लिए धन्यवाद 🔊 ကူညီတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ku nyi tei' a thwet kyé zū tin ba tai
🔊 कृपया 🔊 ကိစၥမရွိပါဘူး ké sa ma shiʔ ba b̠ū
🔊 कृपया 🔊 ရပါတယ္ ya ba tei
🔊 ठीक है 🔊 ေကာင္းပါျပီ kaung pa bī
🔊 इसका दाम क्या है? 🔊 ဒါဘယ္ေလာက္ပါလဲ da bai lautʔ pa lé
🔊 माफ़ कीजिए 🔊 စိတ္မရွိပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ saiɁ ma shi pa nei' kin bya
🔊 माफ़ कीजिए 🔊 စိတ္မရွိပါနဲ႕ရွင္ saiɁ ma shi pa nei' shiN
🔊 मेरी समझ में नहीं आ रहा है 🔊 နားမလည္ပါဘူး nā me lé pa bū
🔊 मैं समझ गया 🔊 သိျပီ thi pyi
🔊 मैं समझ गया 🔊 နားလည္ျပီ nā lé pa pyi
🔊 मुझे नहीं पता 🔊 မသိဘူး ma thi bū
🔊 निषिद्ध 🔊 ခြင့္မျပဳ khwoinʔ ma pyu
🔊 निषिद्ध 🔊 မလုပ္ရ ma loʔ ya
🔊 शौचालय कहाँ है 🔊 အိမ္သာဘယ္မွာရွိပါသလဲ aiN tha bai mha shiʔ the lei
🔊 नया साल मुबारक हो 🔊 မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ miN ga la hnit thit pa
🔊 जन्मदिन की शुभकामनाएँ 🔊 ေမြးေန႕မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ maweī nei' mha pyau pa sai
🔊 * il faudra faire référence à chaque fête - donc, je ne traduis pas 🔊 မဲရီး ခရစ္စမတ္စ္ /Merry Christmas merri christmas
🔊 बधाई हो 🔊 ဂုဏ္ယူပါတယ္ goN yū pa tai
🔊 बधाई हो 🔊 ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္ goN yū wuN myauk pa tai
2 - वार्तालाप
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 नमस्कार. तुम कैसी हो ? 🔊 ေနေကာင္လား nai kaung lā
🔊 नमस्कार अच्छा हूँ 🔊 ေနေကာင္းပါတယ္ mai kaung pa tai
🔊 सिर्फ़ थोड़ा 🔊 နည္းနည္းေလး nei nei lai
🔊 तुम किस देश से आई हो ? 🔊 ဘယ္ႏိုင္ငံကလာသလဲ bai Naing ńgan ga la the lai
🔊 तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है? 🔊 ဘာလူမ်ိဳးလဲ ba lu myō lai
🔊 मैं भारतीय हूँ 🔊 က်ေနာ္ အင္ဒီးယာန္း/အိႏၵိယ လူမ်ိဳးပါ kya nau Indian/India lu myo ba
🔊 और तुम, तुम यहाँ रहते हो? 🔊 ဒီမွာေနတာလား di mha nai ta lā
🔊 हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ 🔊 ဟုတ္တယ္၊ ဒီမွာေနပါတယ္။ hoʔ tai di mha nay pa tai
🔊 मेरा नाम सारा है, और तुम्हारा? 🔊 က်မနာမည္က ဆာရာ ရွင့္နာမည္ေရာဘယ္လိုေခၚသလဲ။ kya ma na mai ka sa ya - shinɁ namai yau bé lo kau the léi
🔊 जूलीयन 🔊 ဂ်ဴလီယံပါ ju li an ba
🔊 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 🔊 ဒီမွာဘာလာလုပ္တာလဲ di mha ba la lōʔta lei
🔊 मैं छुट्टी पर हूँ 🔊 အလည္လာတာပါ။ ah lai la ta ba
🔊 हम छुट्टी पर हैं 🔊 က်ေနာ္တို႕ အလည္လာတာပါ။ Kya nau to' ah lei la ta ba
🔊 मैं काम के लिए आया हूँ 🔊 အလုပ္အတြက္လာတာပါ။ ah lōʔ ah taweiʔ la ta ba
🔊 मैं यहाँ काम करता हूँ 🔊 ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။ di mha ba la loʔ lōʔ lei
🔊 हम यहाँ काम करते हैं 🔊 က်ေနာ္တို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။ kya nau to' di mha ah loʔ loʔ tei
🔊 हम यहाँ काम करते हैं 🔊 က်မတို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။ kya ma to' di mha ah loʔ loʔ tei
🔊 खाने के लिए यहाँ अच्छी जगहे कौनसी हैं? 🔊 စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္းေကာင္း ဘယ္မွာရွိပါသလဲ sa thauk ? SaiN kaung bei mha shi ' Ba the lei
🔊 यहाँ पास में कोई संग्रहालय है? 🔊 ဒီနားမွာ ျပတိုက္ရွိသလား ̄di nā mha pya' thaiʔ shi' the lā
🔊 यहाँ इंटरनेट कहाँ है? 🔊 အင္တာနက္ဆိုင္ဘယ္မွာရွိသလဲ iN ta neiʔ saiN bei mha shi' the lei
3 - सीखना
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 क्या तुम कुछ शब्द सीखना चाहोगी? 🔊 စကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā
🔊 हाँ, ठीक है! 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ ေကာင္းပါတယ္ hokʔ ké' kaung pa tei
🔊 इसे क्या कहते हैं ? 🔊 ဒါဘယ္လိုေခၚလဲ da bei lo kau lei
🔊 यह एक मेज़ है 🔊 စားပြဲ sa pwè
🔊 मेज़, समझे? 🔊 စားပြဲ၊ သိလား sa pwè, thi lā
🔊 मेज़, समझे? 🔊 နားလည္လား na lei lā
🔊 मेरी समझ में नहीं आ रहा है 🔊 နားမလည္ပါဘူး nā me lé pa bū
🔊 क्या तुम दोबारा कह सकते हो? 🔊 ထပ္ေျပာျပပါဦး pyaN pyau pa ohN
🔊 क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? 🔊 ေျဖးေျဖးေလးေျပာျပပါ pyei pyei pyau pa
🔊 क्या तुम यह लिख सकते हो ? 🔊 ေရးျပပါ yé pya ba
🔊 मैं समझ गया 🔊 သိျပီ thi pyi
4 - रंग
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 मुझे इस मेज़ का रंग बहुत पसंद है 🔊 ဒီစားပြဲအေရာင္ကိုၾကိဳက္တယ္ di sa pwè ah yaung kyaikʔ tei
🔊 यह लाल है 🔊 အနီေရာင္ ah ni yaung
🔊 नीला 🔊 အျပာေရာင္ ah pya yaung
🔊 पीला 🔊 အဝါေရာင္ ah woh yaung
🔊 सफ़ेद 🔊 အျဖဴေရာင္ ah pyu yaung
🔊 काला 🔊 အမဲရာင္ ah méi yaung
🔊 हरा 🔊 အစိမ္းေရာင္ ah saiN yaung
🔊 नारंगी 🔊 လိေမၼာ္ေရာင္ laiN mau yaung
🔊 बैंगनी 🔊 ခရမ္းေရာင္ ka yan yaung
🔊 स्लेटी रंग 🔊 မီးခိုးေရာင္ mi go yaung
5 - संख्या
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 शून्य 🔊 သုည - ၀ thoN ŋya
🔊 एक 🔊 တစ္ - ၁ titʔ
🔊 दो 🔊 ႏွစ္ - ၂ nhit'
🔊 तीन 🔊 သံုး - ၃ thouN
🔊 चार 🔊 ေလး - ၄ léi
🔊 पांच 🔊 ငါး - ၅ ŋa
🔊 छह 🔊 ေျခာက္ - ၆ chaukʔ
🔊 सात 🔊 ခုႏွစ္ - ၇ kouN nhit'
🔊 आठ 🔊 ရွစ္ - ၈ chit ?
🔊 नौ 🔊 ကိုး - ၉ ko
🔊 दस 🔊 တစ္ဆယ္ - ၁၀ thit sai
🔊 ग्यारह 🔊 ဆယ့္တစ္ - ၁၁ seʔ titʔ
🔊 बारह 🔊 ဆယ့္ႏွစ္ - ၁၂ seʔ nhit'
🔊 तेरह 🔊 ဆယ့္သံုး - ၁၃ seʔthouN
🔊 चौदह 🔊 တစ္ဆယ့္ေလး - ၁၄ seʔ léi
🔊 पंद्रह 🔊 တစ္ဆယ့္ငါး - ၁၅ seʔ ŋa
🔊 सोलह 🔊 တစ္ဆယ့္ေျခာက္ - ၁၆ seʔ chaukʔ
🔊 सत्रह 🔊 တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ - ၁၇ seʔ kouN nhit
🔊 अठारह 🔊 တစ္ဆယ့္ရွစ္ - ၁၈ seʔ chitʔ
🔊 उन्नीस 🔊 ဆယ့္ကိုး - ၁၉ Seʔ ko
🔊 बीस 🔊 ႏွစ္ဆယ္ - ၂၀ nhit sai
🔊 इक्कीस 🔊 ႏွစ္ဆယ့္တစ္ - ၂၁ nhit seʔ titʔ
🔊 बाईस 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ - ၂၂ nhit seʔ nhit'
🔊 तेईस 🔊 ႏွစ္ဆယ့္သံုး - ၂၃ nhit seʔ thouN
🔊 चौबीस 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ေလး - ၂၄ nhit seʔ léi
🔊 पच्चीस 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ငါး - ၂၅ nhit seʔ ŋa
🔊 छब्बीस 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ - ၂၆ nhit seʔ chauk
🔊 सत्ताईस 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ - ၂၇ nhit seʔ kouN nhit
🔊 अट्ठाईस 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ - ၂၈ nhit seʔ chitʔ
🔊 उनतीस 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ကိုး - ၂၉ nhit seʔ ko
🔊 तीस 🔊 သံုးဆယ္ - ၃၀ thouN sai
🔊 इकतीस 🔊 သံုးဆယ့္တစ္ - ၃၁ thouN seʔ titʔ
🔊 बत्तीस 🔊 သံုးဆယ့္ႏွစ္ - ၃၂ thouN seʔ nhit
🔊 तैंतीस 🔊 သံုးဆယ့္သံုး - ၃၃ thouN seʔ thouN
🔊 चौंतीस 🔊 သံုးဆယ့္ေလး - ၃၄ thouN seʔ léi
🔊 पैंतीस 🔊 သံုးဆယ့္ငါး - ၃၅ thouN seʔ ŋa
🔊 छत्तीस 🔊 သံုးဆယ့္ေျခာက္ - ၃၆ thouN seʔ chauk
🔊 चालीस 🔊 ေလးဆယ္ - ၄၀ léi sai
🔊 पचास 🔊 ငါးဆယ္ - ၅၀ ŋa sai
🔊 साठ 🔊 ေျခာက္ဆယ္ - ၆၀ chauk sai
🔊 सत्तर 🔊 ခုႏွစ္ဆယ္ - ၇၀ kouN nhit' sai
🔊 अस्सी 🔊 ရွစ္ဆယ္ - ၈၀ chit ? Sai
🔊 नब्बे 🔊 ကိုးဆယ္ - ၉၀ ko sai
🔊 सौ 🔊 တစ္ရာ - ၁၀၀ titʔ ya
🔊 एक सौ पांच 🔊 တစ္ရာ့ငါး - ၁၀၅ titʔ ya ŋa
🔊 दो सौ 🔊 ႏွစ္ရာ - ၂၀၀ nhit ya
🔊 तीन सौ 🔊 သံုးရာ - ၃၀၀ thouN ya
🔊 चार सौ 🔊 ေလးရာ - ၄၀၀ léi ya
🔊 हजार 🔊 တစ္ေထာင္ - ၁၀၀၀ titʔ taung
🔊 पंद्रह सौ 🔊 တစ္ေထာင့္ငါးရာ - ၁၅၀၀ titʔ taung ŋa ya
🔊 दो हजार 🔊 ႏွစ္ေထာင္ - ၂၀၀၀ nhit taung
🔊 दस हजार 🔊 တစ္ေသာင္း - ၁၀၀၀၀ titʔ thaung
6 - समय के निशान
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 तुम यहाँ कब आए? 🔊 ဘယ္တုန္းကေရာက္သလဲ။ bei ' toN ka yauk the lei
🔊 आज 🔊 ဒီေန႕။ di nei'
🔊 कल 🔊 မေန႕က။ me nei' ka
🔊 दो दिन पहले 🔊 ႏွစ္ရက္ရွိျပီ။ hnit yetʔ shi pyi
🔊 तुम कितने दिन रहोगी ? 🔊 ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနမလဲ။ bei laukʔ kya kya nei me lei
🔊 मैं कल जाऊँगा 🔊 မနက္ျဖန္ျပန္မယ္။ me netʔ phyaN pyaN mei
🔊 मैं परसो जाऊँगा 🔊 သဘက္ခါျပန္မယ္။ th metʔ kha pyaN mei
🔊 मैं तीन दिन के बाद जाऊँगा 🔊 ေနာက္သံုးရက္ေနရင္ျပန္မယ္။ naukʔ 'thouN yetʔ nei yiN pyaN mei
🔊 सोमवार 🔊 တနလၤာေန႕ ta niN la nei'
🔊 मंगलवार 🔊 အဂၤါေန႕ iN ga nei'
🔊 बुधवार 🔊 ဗုဒၶဟူးေန႕ bo da hū nei'
🔊 गुस्र्वार 🔊 ၾကာသပေတးေန႕ kya tha pa 'tei nei'
🔊 शुक्रवार 🔊 ေသာၾကာေန႕ thauʔ kya nei'
🔊 शनिवार 🔊 စေနေန႕ sa nei nei'
🔊 रविवार 🔊 တနဂၤေႏြေန႕ ta niN ga nwé nei'
🔊 जनवरी 🔊 ဂ်န္နဝါရီ ja nu ah ri
🔊 फरवरी 🔊 ေဖေဖာ္ဝါရီ pé bu ah ri
🔊 मार्च 🔊 မတ္(ခ်) ma ch
🔊 अप्रैल 🔊 ဧျပီ a pa ril
🔊 मई 🔊 ေမ may
🔊 जून 🔊 ဇြန္ june
🔊 जुलाई 🔊 ဇူလိုင္ ju liaN
🔊 अगस्त 🔊 ဩဂုတ္ ah to ba
🔊 सितंबर 🔊 စက္တင္ဘာ sé tem ba
🔊 अक्टूबर 🔊 ေအာက္တိုဘာ ah to ba
🔊 नवंबर 🔊 ႏိုဝင္ဘာ no bem ba
🔊 दिसंबर 🔊 ဒီဇင္ဘာ di cem ba
🔊 तुम कितने बजे जाओगी 🔊 ဘယ္ႏွစ္နာရီျပန္မလဲ Bei ' hnit na yī pyaN me lei
🔊 सुबह आठ बजे 🔊 မနက္ရွစ္နာရီ me netʔ shitʔ na yī̠
🔊 सुबह सव्वा आठ बजे 🔊 မနက္ရွစ္နာရီ ဆယ့္ငါး me netʔ shitʔ na yī̠ setʔ ŋa
🔊 सुबह साड़े आठ बजे 🔊 မနက္ရွစ္နာရီ ခြဲ Me netʔshitʔ na yī̠ kawei
🔊 सुबह आठ पैंतालीस पर 🔊 မနက္ကိုးနာရီထိုးဘို႕ဆယ့္ငါးမိနစ္ me netʔ ko na yi to pau' setʔ ŋa mi niʔ
🔊 शाम को छह बजे 🔊 ညေနေျခာက္နာရီ ŋya nei chaukʔ na yī
🔊 मुझे देर हो रही है 🔊 က်ေနာ္ ေနာက္က်ေနျပီ kya nau naukʔ kya nei pi
🔊  🔊 
7 - टैक्सी
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 टैक्सी 🔊 တက္(က) စီ taxi
🔊 आपको कहाँ जाना है? 🔊 ဘယ္ကိုသြားခ်င္လဲ bai ko thou chin lé
🔊 मैं स्टेशन जा रहा हूँ 🔊 ဘူတာရုံ ကိုသြားမယ္ bū ta youN ko thou mei
🔊 मैं 'रात और दिन' होटल जा रहा हूँ 🔊 ဟိုတယ္ မွာေန႕ေရာညပါ ေနမယ္ ho tei mha nei yau ̄ŋya pa nei mei
🔊 क्या आप मुझे हवाई अड्डे ले जा सकते हैं? 🔊 ေလဆိပ္ကိုပို႕ေပးႏိုင္မလား lai saitʔ ko pot pai ŋaiN me lɑ̄
🔊 आप मेरा सामान लेंगे? 🔊 အထုပ္ေတြယူေပးႏိုင္မလား di tautʔ tewai yū pai naing me lā
🔊 क्या यह यहाँ से दूर है? 🔊 ဒီကေနေတာ္ေတာ္ေဝးသလား  di ka nei tau tau wai the lɑ̄
🔊 नहीं, यहाँ से करीब है 🔊 နီးနီးေလးပါ nī nī lai pa
🔊 हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर है 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ နဲနဲေဝးတယ္ hoʔ kei, nei nei wai tai
🔊 इसकी क्या किमत है? 🔊 ဘယ္ေလာက္က် မလဲ bai laukʔ kya me lé
🔊 मुझे यहाँ ले जाइए 🔊 ဒီကိုပို႕ေပးပါ di ko pot pé pa
🔊 दाईं तरफ 🔊 ညာဘက္ nya betʔ
🔊 बाईं तरफ 🔊 ဘယ္ဘက္ bai betʔ
🔊 सीधे 🔊 တည့္တည့္ téi téi
🔊 यहाँ है 🔊 ဒီမွာ di mha
🔊 यहाँ से 🔊 ဟိုမွာ ho mha
🔊 बस 🔊 ရပ္ ! yatʔ
🔊 कोई जल्दी नही 🔊 ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ pyé pyé lautʔ pa
🔊 क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं? 🔊 ကားချဖတ္ပိုင္းေလးေရးေပးပါ kɑ̄ kha pyatʔ paiN lei yei pei pa
8 - परिवार
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 क्या तुम्हारा परिवार यहाँ है? 🔊 ဒီမွာမိသားစုရွိသလား di mha mi tha 'su shitʔ tha la
🔊 मेरे पिताजी 🔊 အေဖ ah pei
🔊 मेरी माताजी 🔊 အေမ ah mei
🔊 मेरा बेटा 🔊 သား thɑ̄
🔊 मेरी बेटी 🔊 သမီး thɑ̄ mi
🔊 भाई 🔊 အစ္ကို ah ko
🔊 बहन 🔊 အစ္မ ah ma
🔊 दोस्त 🔊 သူငယ္ခ်င္း thu ŋei chiN
🔊 सहेली 🔊 သူငယ္ခ်င္း thu ŋei chiN
🔊 मेरा दोस्त 🔊 က်မသူငယ္ခ်င္း kya ma thu ŋei chiN
🔊 मेरा दोस्त 🔊 က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း kya nau thu ŋei chiN
🔊 मेरी सहेली 🔊 က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း kya nau thu ŋei chiN
🔊 मेरे पति 🔊 က်မခင္ပြန္း kya ma kiN puN
🔊 मेरे पति 🔊 က်မေယာက္်ား kya ma yaukʔ kya
🔊 मेरी पत्नी 🔊 က်ေနာ့္ မိန္းမ kya nau maiN ma
🔊 मेरी पत्नी 🔊 က်ေနာ့္ ဇနီး kya nau za nī
9 - भावना
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगता है 🔊 က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားတို႕တိုင္းျပည္ကိုေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္ပါတယ္ kya nau kiN byā do taiN pyi tau tau kyaik tai
🔊 मैं तुमसे प्यार करती हूँ 🔊 ခ်စ္တယ္ chitɁ tai
🔊 मैं खुश हूँ 🔊 ေပ်ာ္တယ္ pyau tai
🔊 मैं दुखी हूँ 🔊 စိတ္ညစ္တယ္/ဝမ္းနည္းတယ္ saitɁ nyitɁ tai / wouN né tai
🔊 मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है 🔊 ဒီမွာေပ်ာ္တယ္ di mha pyau tai
🔊 मुझे ठंड लग रही है 🔊 ခ်မ္းတယ္ chaN tai
🔊 मुझे गर्मी लग रही है 🔊 အိုက္တယ္ aitɁ tai
🔊 यह बहुत बड़ा है 🔊 ၾကီးတယ္ kyī tai
🔊 यह बहुत छोटा है 🔊 ေသးတယ္ thé tai
🔊 यह बिल्कुल ठीक है 🔊 အေတာ္ပဲ ah tau pai
🔊 शाम को बाहर जाना है ? 🔊 ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္လား di nya nai ah pyiN twetɁ chiN lā
🔊 शाम को कही बाहर जाएँगे 🔊 ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္ပါတယ္ di nya nai ah pyiN twetɁ chiN pa tai
🔊 यह अच्छा ख़्याल है 🔊 ဒီအစီအစဥ္ေကာင္းတယ္ di ah si ah sin kaung tai
🔊 मुझे कुछ मनोरंजन करना है 🔊 ေပ်ာ္ ခ်င္ လို႔ ပါ pyau chiN loɁ pa
🔊 यह खयाल अच्छा नहीं है 🔊 ဒီအၾကံမေကာင္းဘူး di ah kyaN me kaung bū
🔊 आज शाम को मैं बाहर जाना नहीं चाहता 🔊 ဒီညေနအျပင္မထြက္ခ်င္ဘူး di nya nai ah pyiN ma twetɁ chiN bū
🔊 मैं आराम करना चाहता हूँ 🔊 က်ေနာ္ အနားယူခ်င္တယ္ kya nau ah nā yu chiN the lā
🔊 कुछ खेलना है ? 🔊 အားကစား သြားလုပ္ခ်င္သလား ah ka sā thou lautɁ chiN the lā
🔊 मुझे कुछ करना चाहिए ! 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္မွျဖစ္မယ္ hokʔ ké' , hlauɁ hlauɁ shā shā lautɁ mha pyit mai
🔊 मैं टेनिस खेल रहा हूँ 🔊 က်ေနာ္ တင္းနစ္(စ)ကစားတယ္ kya nau tin nitɁ ka sā tai
🔊 नहीं शुक्रिया, मैं बहुत थक गया हूँ 🔊 မကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ
10 - बार
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 बार 🔊 ဘား/အရက်ဆိုင်/ဘီယာဆိုင် ba/ ah yet ? SaiN
🔊 तुम कुछ पीना चाहते हो? 🔊 ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ ba thauʔ chiN the lei
🔊 पीना 🔊 ေသာက္ thauʔ
🔊 ग्लास 🔊 ဖန္ခြက္ paN kwétʔ
🔊 खुशी से 🔊 ေကာင္းပါတယ္ kaung pba tei
🔊 तुम क्या ले रहे हो? 🔊 ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ ba thauʔ chiN te lei
🔊 पीने के लिए क्या है? 🔊 ဘာေသာက္စရာရွိသလဲ ba thauʔ sa ya chi' te leai
🔊 पानी या फलों का रस है 🔊 ေရနဲ႕အသီးေဖ်ာ္ရည္ yei nei ah thi pyau yei
🔊 पानी 🔊 ေရ/ေသာက္ေရသန္႕ yei/ thaukʔ yei than'
🔊 क्या आप बर्फ डाल सकते हैं? 🔊 ေရခဲထည့္ေပးပါ yei khé téi pé ba
🔊 बर्फ 🔊 ေရခဲ yei khé
🔊 चॉकलेट 🔊 ေခ်ာကလက္ေဖ်ာ္ရည္ shau ka letʔ pyau yei
🔊 दूध 🔊 ႏြားႏို႕ nwoa noʔ
🔊 चाय 🔊 လဘက္ရည္ la péʔ yei
🔊 चाय 🔊 ေရေႏြးၾကမ္း yei nway 'kyaN
🔊 कॉफ़ी 🔊 ေကာ္ဖီ kau pi
🔊 चीनी के साथ 🔊 သၾကားနဲ႕ the kyɑ̄ nei'
🔊 दूध के साथ 🔊 ႏို႕နဲ႕ no' nei'
🔊 वाइन 🔊 ဝိုင္ waiN
🔊 बियर 🔊 ဘီယာ bi ya
🔊 एक चाय मिलेगी? 🔊 လဘက္ရည္တစ္ခြက္ေပးပါ la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
🔊 एक बियर मिलेगी? 🔊 ဘီယာတစ္ခြက္ေပးပါ bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
🔊 आप क्या पीना चाहते हैं? 🔊 ဘာေသာက္ခ်င္ပါသလဲ ba thauʔ shiN pa the lei
🔊 दो चाय चाहिए 🔊 လဘက္ရည္ႏွစ္္ခြက္ေပးပါ။ la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
🔊 दो बियर चाहिए 🔊 ဘီယာႏွစ္လုံးေပးပါ။ bi ya nhitʔ 'loN pé pa
🔊 कुछ नही शुक्रिया 🔊 ရပါတယ္၊ ya pa tai
🔊 कुछ नही शुक्रिया 🔊 ကိစၥမရွိပါဘူး။ kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
🔊 चियर्स 🔊 သင့္အတြက္ thin ah toué
🔊 चियर्स 🔊 ခ်ီယားစ္ cheers
🔊 बिल दीजिए 🔊 ဘီ(လ) ရွင္းမယ္ bill shiN mei
🔊 बिल दीजिए 🔊 ဘယ္ေလာက္က်သလဲ bei laukʔ kya the lei
🔊 कितने पैसे हुए ? 🔊 ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ bei laukʔ pei ya me lei
🔊 बीस यूरो 🔊 ယူ႐ို ႏွစ္ဆယ္ euro hnit sai
🔊 इसके पैसे मैं दूँगी 🔊 က်မေပးပါရေစ kya ma pei pa ya sai
11 - रेस्टोरेंट
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 रेस्टोरेंट 🔊 စားေသာက္ဆိုင္ sɑ̄ thauʔ saiN
🔊 तुम कुछ खाना चाहते हो ? 🔊 စားခ်င္ျပီလား။ sɑ̄ shiN pyi lɑ̄
🔊 हाँ, ज़रूर 🔊 ဟုတ္ကဲ့ စားခ်င္ပါတယ္။ hokʔ ké' sɑ̄ chiN pa tai
🔊 खाना 🔊 စားမယ္။ sɑ̄ mei
🔊 हम कहाँ खा सकते हैं? 🔊 ဘယ္ဆိုင္မွာစားလို႕ရမလဲ။ bei saiN mha sɑ̄ lo' ya me lei
🔊 हम दोपहर का खाना कहाँ खा सकते हैं? 🔊 ေန႕လည္စာ ဘယ္မွာစားလို႕ရမလဲ။ nei' lé sa bei lha sɑ̄ lo' ya me lei
🔊 रात का खाना 🔊 ညစာ nya sa
🔊 सुबह का नाश्ता 🔊 နံနက္စာ naN neiʔ sa
🔊 कृपया 🔊 ခြင့္ျပဳပါရွင္ kwoiN pyu pa shiN
🔊 कृपया मेनू कार्ड दीजिए! 🔊 မီန်ဴးေလးရႏိုင္မလား။ menu 'lei ya naiN me lɑ̄
🔊 यह रहा मेनू कार्ड ! 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ။ hokʔ ké' di mha pa
🔊 आपको खाने में क्या पसंद है? मांस या मछली? 🔊 ဘာစားခ်င္လဲ၊ ငါးဟင္းလား၊ အသားဟင္းလား။ ba sɑ̄ chiN lei / nha hiN lɑ̄ / ah tɑ̄ hiN lɑ̄
🔊 चावल के साथ 🔊 ထမင္းလည္းစားမယ္။ tha miN 'lei sɑ̄ mei
🔊 पास्ता के साथ 🔊 ေခါက္ဆြဲ လည္းစားမယ္။ kaukʔ swei 'lei sɑ̄ mei
🔊 आलू 🔊 အာလူး။ ah ū
🔊 सब्ज़ी 🔊 ဟင္းသီး ဟင္းရြက္။ 'hiN thī 'hiN yoweʔ
🔊 स्क्रैम्बल्ड अंडे - भुने अंडे - या उबले अंडे 🔊 ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္၊ ၾကက္ဥအလုံးေၾကာ္၊ ၾကက္ဥ မက်က္တက်က္ျပဳတ္။ kyeʔ 'u mwoei kyau / kyeʔ 'u ah loN kyau / kye ? 'u ma kyéʔ te kyeʔ pyauʔ
🔊 ब्रेड 🔊 ေပါင္မုန္႕ paung moN'
🔊 मक्खन 🔊 ေထာပတ္ tau baʔ
🔊 सलाद 🔊 ဆလပ္ရြက္ sa laʔ yoweʔ
🔊 मिठाई 🔊 အခ်ိဳပြဲ ah cho pywei
🔊 फल 🔊 အသီးအႏွံ ah thī ah nhaN
🔊 आपके पास छुरी होगी? 🔊 ဓားရွိသလား။ dā shi' the lā
🔊 हाँ, मैं तुरंत ले आता हूँ 🔊 အခုယူလာေပးပါမယ္။ ah ku yu la ' pei pa mei
🔊 चाकू 🔊 ဓား dā
🔊 कांटा 🔊 ခက္ရင္း keiʔ yiN
🔊 चम्मच 🔊 ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္း 'zouN thit chaung
🔊 क्या यह गरम है? 🔊 ဒီဟင္းကပူပူေႏြးေႏြးလား။ di 'hiN ka pu pu nwei nwei lɑ̄
🔊 हाँ, और बहुत मसालेदार भी! 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ စပ္လည္းစပ္တယ္။ hokʔ ké' / satʔ lei satʔ tei
🔊 गरम 🔊 ပူတယ္။ pu tei
🔊 ठंडा 🔊 ေအးတယ္။ 'ai tei
🔊 मसालेदार 🔊 စပ္တယ္။ satʔ tei
🔊 मैं मछली लूँगा 🔊 ငါးမွာမယ္။ 'ŋa mha mei
🔊 मैं भी 🔊 က်မလည္းအတူတူဘဲ။ kya ma 'lei ah tu tu bei
🔊 मैं भी 🔊 က်ေနာ္လည္းအတူတူဘဲ။ Kya nau 'lei ah tu tu bei
12 - छुट्टी लेना
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 देर हो चुकी है! मुझे जाना है! 🔊 ေနာက္က်ေနျပီ၊ naukʔ kya nay pi 
🔊 देर हो चुकी है! मुझे जाना है! 🔊 သြားေတာ့မယ္ 'thou dau' mei
🔊 क्या हम फिर मिल सकते हैं? 🔊 ေနာက္ျပန္ေတြ႕လို႕ရဦးမလား pyaN twei' loʔ ya ohN me lā
🔊 हाँ, खुशी से 🔊 ေတြ႕ၾကတာေပါ့ twei' kya ta pauʔ
🔊 मैं इस पते पर रहती हूँ 🔊 ဒါ က်မလိပ္စာပါ da kya me laiʔ sa ba
🔊 क्या तुम्हारे पास टेलिफोन है? 🔊 ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပါလား phone number pei pa lā
🔊 हाँ, यह रहा 🔊 ေရာ့၊ ဒီမွာ yaūʔ d mha
🔊 तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताया 🔊 အခုလိုေတြ႕ရတာ ေပ်ာ္ပါတယ္ ah kuʔ lo thweiʔ ya ta pyau pa tei
🔊 तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई 🔊 က်မလည္း ရွင္နဲ႕ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ဝမ္းသာပါတယ္ kya ma lei shiN nei' thwai' ya ta wiN tha pa tei
🔊 हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे 🔊 ျပန္ဆံုၾကရေအာင္ေနာ္ pyaN souN ya aung nau
🔊 मैं भी आशा करता हूँ 🔊 ျပန္ဆံုမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ pyan souN mei lo myau liN' pa tei
🔊 फिर मिलेंगे 🔊 သြားေတာ့မယ္ thwa mei
🔊 कल मिलेंगे 🔊 မနက္ျဖန္ ေတြ႕မယ္ me nei pyaN twei' mei
🔊 फिर मिलेंगे 🔊 တာ့တာ ta ta
13 - परिवहन
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 सुनिए, मैं बस स्टॉप ढूंड रहा हूँ 🔊 ဘတ္(စ)ကား မွတ္တိုင္ ေလးတစ္ဆိတ္ေလာက္ Bus car matʔ taiN lei titʔ saiʔ laukʔ
🔊 सूर्यनगर के लिए टिकट की कीमत क्या है 🔊 ရန်ကုန်အတွက်လတ်မှတ်ဘိုးဘယ်လောက်ကျလဲ yan gon ah téwaiʔ letʔ mhatʔ bei laukʔ kya the lé
🔊 यह ट्रेन कहाँ जा रही है ? 🔊 ဒီရထားကဘယ္ကိုသြားတာလဲ di yet tɑ̄ ka bei ko thou ta lé
🔊 क्या यह ट्रेन सूर्यनगर में स्र्कती है ? 🔊 ဒီရထားက ရန္ကုန္ မွာရပ္လား di yet tɑ̄ ka yan gon mha yatʔ lɑ̄
🔊 यह ट्रेन सूर्यनगर कितने बजे जाती है ? 🔊 ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ထြက္မွာလဲ yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
🔊 सूर्यनगर की ट्रेन कितने बजे आती है ? 🔊 ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ဆိုက္မွာလဲ yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
🔊 सूर्यनगर का एक टिकेट दीजिए 🔊 ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ အတြက္ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ေပးပါ yan gon myo ah tawetʔ letʔ mhaʔ thitʔ saung pei pa
🔊 क्या आप रेलगाड़ियों का समय जानते हैं? 🔊 ရထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄
🔊 बस का समय 🔊 ဘတ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား bus car ah chaiN za yɑ̄
🔊 सूर्यनगर के लिए ट्रेन कौनसी है ? 🔊 ရန္ကုန္ ျမိဳ႕သြားတဲ့ရထားက ဘယ္မွာလဲ yan gon myo thou téi yet tɑ̄ ka bei mha lé
🔊 यह…वाली 🔊 ဒီရထား di yet tɑ̄
🔊 धन्यवाद 🔊 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ kyei zū tin pa tei
🔊 कोई बात नही। आपकी यात्रा अच्छी हो ! 🔊 ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ခရီးေခ်ာေမြ႔ပါေစ kaiʔ sa ma shi pa bū / ka yi tchau moué pa zei
🔊 मरम्मत का गैरेज 🔊 ကားဝပ္ေရွာ့ kā woʔ yau
🔊 गैस स्टेशन 🔊 ဓါတ္ဆီဆိုင္ datʔ si saiN
🔊 टांकी भर दीजिए 🔊 ဓါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa
🔊 साइकल 🔊 စက္ဘိန္း (ဘီး) setʔ baiN / bī
🔊 शहर के बीचों-बीच 🔊 ျမိဳ႕လယ္ေခါင္/ ျမိဳ႕ထဲ myo lai kyaung / myo tei
🔊 उपनगर 🔊 ဆင္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္ shin ché phoN / myo pyiN
🔊 यह बड़ा शहर है 🔊 ျမိဳ႕ၾကီး myo kyī
🔊 यह गांव है 🔊 ရြာ ywoa
🔊 पहाड़ 🔊 ေတာင္ taung
🔊 तालाब 🔊 ေရကန္ ye kaN
🔊 गाँव 🔊 ျမိဳ႕ျပင္ myo pyiN
14 - होटेल
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 होटल 🔊 ဟိုတယ္ ho tai
🔊 अपार्टमेंट 🔊 တိုက္ခန္း taikʔ kaN
🔊 आपका स्वागत है 🔊 ၾကိဳဆိုပါတယ္ kyo sho pa tai
🔊 क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? 🔊 အခန္းလြတ္ရွိပါသလား ခင္ဗ်ာ / ရွင္ ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
🔊 कमरे के साथ बाथरूम है? 🔊 ေရခ်ိဳးခန္းပါလား yé chō kaN pa lā
🔊 आप दो सिंगल बेड पसंद करेंगे ? 🔊 တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ ႏွစ္လုံး လိုခ်င္ပါသလား thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
🔊 आप एक डबल कमरा चाहेंगे? 🔊 ႏွစ္ေယာက္အိပ္ အခန္းယူခ်င္ပါသလား hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
🔊 कमरे में बाथरूम - बाल्कनी के साथ - शॉवर के साथ 🔊 ေရခ်ိဳးကန္ပါတဲ့အခန္း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန္း/ ေရခ်ိဳးခန္းပါတဲ့အခန္း yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
🔊 बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट 🔊 မနက္စာပါတဲ့အခန္း ma netɁ sa pa téi ah kaN
🔊 एक रात का क्या भाड़ा है? 🔊 တစ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ titʔ nya bet laukɁ kya lé
🔊 मैं पहले कमरा देखना चाहता हूँ! 🔊 အခန္းကိုအရင္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
🔊 हाँ, बिल्कुल! 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါတယ္ hokʔ ké' , ya pa tai
🔊 शुक्रिया, कमरा बहुत अच्छा है 🔊 အခန္းကေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါဘဲ ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
🔊 ठीक है, क्या मैं आज शाम के लिए बुक कर सकता हूँ 🔊 ေကာင္းပါျပီ၊ ဒီေန႕ညအတြက္ အခန္းယူလို႕ရမလား kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
🔊 यह मेरे लिए कुछ महंगा है, शुक्रिया 🔊 ေနပါေစေတာ့၊ က်ေနာ့္ အတြက္ေတာ့ေစ်းနည္းနည္းၾကီးေနတယ္။ nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
🔊 क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं? 🔊 က်ေနာ့္ ပစၥၫ္းေတြသယ္လာေပးႏိုင္မလား kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
🔊 मेरा कमरा किस तरफ है? 🔊 က်ေနာ့္ အခန္းဘယ္မွာ ပါလဲ kya nau ah kaN bai mha pa lé
🔊 वह पहली मंजिल पर है 🔊 ႏွစ္လႊာမွာပါ hnit lewo mha pa
🔊 क्या यहाँ लिफ्ट है? 🔊 ဓါတ္ေလွခါး ရွိလား datʔ lhé khā shiɁ lā
🔊 लिफ्ट बाईं तरफ़ है 🔊 ဓါတ္ေလွခါး ဘယ္ဖက္မွာရွိပါတယ္ datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
🔊 लिफ्ट दाईं तरफ़ है 🔊 ဓါတ္ေလွခါး ညာဖက္မွာရွိပါတယ္ datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
🔊 लॉन्ड्री कहाँ है? 🔊 ပင္းမင္းခန္းဘယ္မွာရွိပါသလဲ hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
🔊 तल मंजिल पर है 🔊 ေျမညီထပ္ မွာပါ။ myé nyi tatɁ mha pa
🔊 तल मंजिल 🔊 ေျမညီထပ္ myé nyi tatɁ
🔊 कमरा 🔊 အခန္း ah kaN
🔊 लॉन्ड्री 🔊 ပင္းမင္းဆိုင္ piN miN saiN
🔊 सलुन 🔊 ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္။ saN piN nyut saiN
🔊 कार पार्किंग 🔊 ကားပါကင္။ kā pa kiN
🔊 हम मीटिंग रूम में मिलेंगे? 🔊 အစည္းအေဝးခန္းဘယ္မွာလဲ။ ah sī ah wai kaN bai mha lé
🔊 मीटिंग रूम 🔊 အစည္းအေဝးခန္း ah sī ah wai kaN
🔊 स्विमिंग पूल का पानी गरम है 🔊 ေရေႏြးတဲ့ ေရကူးကန္ yé nawai téi yé kū kaN
🔊 स्विमिंग पूल 🔊 ေရကူးကန္ yé kū kaN
🔊 मुझे ७ बजे उठाइएगा 🔊 မနက္ ခုႏွစ္နာရီမွာ ႏိႈးေပးပါ ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
🔊 चाबी दीजिएगा 🔊 ေက်းဇူးျပဳပီး ေသာ့ေပးပါ။ ké zū pyu pi thauʔ pé pa
🔊 पास दीजिएगा 🔊 ေက်းဇူးျပဳပီး ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ေပးပါ။ ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
🔊 मेरे लिए कोई संदेश हैं? 🔊 က်ေနာ့္ အတြက္ ဘာသတင္းေပးထားတာရွိပါလဲ kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
🔊 हाँ, ये रहे 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ hokʔ ké' , di mha pa
🔊 नही, आपके लिए कुछ नही है 🔊 ရွင့္အတြက္ ဘာမွမရွိပါဘူး shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
🔊 मुझे छुट्टे पैसे कहाँ मिलेंगे ? 🔊 အေႂကြဘယ္မွာလဲလို႕ရမလဲ ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
🔊 क्या आप मुझे छुट्टे पैसे दे सकते हैं? 🔊 ပိုက္ဆံ အေႂကြလဲေပးပါ ခင္ဗ်ာ paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
🔊 क्यों नहीं. आपको कितने चाहिए? 🔊 ရပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္လဲခ်င္ပါသလဲ ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the lé
15 - किसी को ढूंडना
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 सारा हैं? 🔊 ဆာရာ (Sarah) ရွိပါသလား Sarah chiɁ pa the lā
🔊 हाँ वे यहाँ हैं 🔊 ရွိပါတယ္ chitɁ tai
🔊 वे बाहर गयी हैं 🔊 အျပင္သြားပါတယ္ ah pyiN thou pa tai
🔊 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकती हैं 🔊 သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ thu phone ko setɁ kyi pa
🔊 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगी ? 🔊 သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
🔊 वे दफ़्तर गयी हैं 🔊 သူအလုပ္သြားတယ္ thu ah lautɁ thuwa tai
🔊 वे अपने घर पर हैं 🔊 သူအိမ္မွာရွိတယ္ thu aiN mha chiɁ tai
🔊 जूलीयन हैं? 🔊 ဂ်ဴလီယံ (Julien) ရွိပါသလား Julien chiɁ pa the lā
🔊 हाँ वे यहाँ हैं 🔊 ရွိပါတယ္ chitɁ pa tai
🔊 वे बाहर गये हैं 🔊 အျပင္သြားပါတယ္ ah pyiN thou pa tai
🔊 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगे ? 🔊 သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
🔊 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकते हैं 🔊 သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ thu phone ko setɁ kyi pa
🔊 वे दफ़्तर गये हैं 🔊 သူအလုပ္သြားတယ္ thu ah lautɁ thuwa tai
🔊 वे अपने घर पर हैं 🔊 သူအိမ္မွာရွိတယ္ thu aiN mha chiɁ tai
16 - समुद्र तट
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 समुद्र का किनारा 🔊 ပင္လယ္ကမ္းေျခ / ဘိ (ခ်) piN lai kaN kyé / bi (che)
🔊 क्या आप जानते हैं कि मैं गुब्बारा कहाँ खरीद सकता हूँ ? 🔊 ေဘာလုံးဘယ္မွာဝယ္လို႕ရမလဲ bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
🔊 इस तरफ़ एक दुकान है 🔊 ဒီတည့္တည့္သြားရင္ ဆိုင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္ di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
🔊 गुब्बारा 🔊 ေဘာလုံး bau loN
🔊 दूरबीन 🔊 မွန္ေျပာင္း mhaN pyaung
🔊 टोपी 🔊 ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး ket au thaukʔ tit loN
🔊 तौलिया 🔊 မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ myét nha thauk pu wa
🔊 सैंडल 🔊 ညွပ္ဖိနပ္ nyatʔ phi nat
🔊 बाल्टी 🔊 ေရပုံး yé poN
🔊 सनस्क्रीन 🔊 ေနေရာင္ကာ ခရင္(မ) nai yaung ka kha riN (me)
🔊 तैरने की चड्डी 🔊 ေရကူးေဘာင္းဘီ yé kū baung bi
🔊 धूप का चश्मा 🔊 ေနကာမ်က္မွန္ nai ka myet myamaN
🔊 झींगा - मच्छी - वगैरह 🔊 ပင္လယ္စာ piN lai sa
🔊 धूप में बैठना 🔊 ေနစာလႈံ nai sa loN
🔊 धूप 🔊 ေနသာတယ္ nai tha tai
🔊 सूर्यास्त 🔊 ေနဝင္ခ်ိန္ nai wiN chain
🔊 छतरी 🔊 ေနကာထီး nai ka tī
🔊 सूरज 🔊 ေန nai
🔊 छाया 🔊 အရိပ္ ah yaitɁ
🔊 लू लगना 🔊 ေနသာခ်ိန္ nai tha chain
🔊 यहाँ तैरना खतरनाक है? 🔊 ဒီမွာေရကူးရင္ အႏၱရယ္ ရွိလား di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
🔊 नहीं, यह खतरनाक नहीं है 🔊 အႏၱရယ္မရွိပါဘူး ane de yai me shiʔ pa bū
🔊 हाँ, यहाँ तैरना मना है 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာေရကူးလို႕မရပါဘူး hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
🔊 तैरना 🔊 ေရကူးတယ္ yé kū tai
🔊 तैराकी 🔊 ေရကူး yé kū
🔊 लहर 🔊 လိႈင္း hlaing
🔊 समुद्र 🔊 ပင္လယ္ piN lai
🔊 टिब्बा 🔊 သဲသာင္ကုန္း thé thaung kouN
🔊 रेत 🔊 သဲ thé
🔊 कल के लिए मौसम का अनुमान क्या है ? 🔊 မနက္ျဖန္အတြက္ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုလဲ me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
🔊 मौसम बदलेगा 🔊 ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
🔊 बारिश होगी 🔊 မိုးရြာလိမ့္မယ္ mō yawa laint mai
🔊 धूप होगी 🔊 ေနသာလိမ့္မယ္ nai tha laint mai
🔊 बहुत हवा चलेगी 🔊 ေလတိုက္လိမ့္မယ္ lai taikɁ laint mai
🔊 स्विमिंग सूट 🔊 ေရကူးဝတ္စုံ yé kū wut sauN
17 - मुसीबत के समय
हिंदी बर्मी उच्चारण
🔊 क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? 🔊 က်ေနာ့္ ကိုကူညီပါ kya nau ko ku nyi pa
🔊 क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? 🔊 က်မကိုကူညီပါ kya ma ko ku nyi pa
🔊 मैं खो गया हूँ 🔊 က်မမ်က္ေစ့လည္ေနျပီ  kya ma myetʔ si lei nei pyi
🔊 मैं खो गया हूँ 🔊 က်မလမ္းေပ်ာက္ေနျပီ။ kya ma laN pyauʔ nei pyi
🔊 आप क्या चाहते हैं? 🔊 ဘာအကူအညီေပးရမလဲ ba ah ku nyi pei ya me lei
🔊 क्या हुआ? 🔊 ဘာျဖစ္လဲ ba pyitʔ lei
🔊 मुझे यहाँ दुभाषिया कहाँ मिल सकता है? 🔊 စကားျပန္ ဘယ္မွာရႏိုင္မလဲ sa kɑ̄ pyaN bei mha ya naiN me lei
🔊 सबसे करीब दवाई की दुकान कहाँ है? 🔊 ေဆးဆိုင္ အနီးဆုံးဘယ္မွာလဲ sei saiN ah nī souN bei mha lei
🔊 क्या आप डॉक्टर को फोन कर सकते हैं? 🔊 ဆရာဝန္ေခၚေပးပါ sa ya ouN ko kau pei ba
🔊 अभी आपका क्या इलाज चल रहा है? 🔊 ဘာေဆးေသာက္ေနလဲ ba sei thaukʔ nei the lei
🔊 अस्पताल 🔊 ေဆးရုံ sei youN
🔊 दवाई की दुकान 🔊 ေဆးဆိုင္ sei saiN
🔊 डॉक्टरनी 🔊 ဆရာဝန္ sa ya ouN
🔊 चिकित्सा सेवा 🔊 ေဆးခန္း sai kaN
🔊 मेरे कागजात खो गये हैं 🔊 က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြေပ်ာက္သြားလို႕ kya nauʔ sa yawetʔ pyaukʔ thwau loʔ
🔊 मेरे कागजात चोरी हो गये हैं 🔊 က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြအခိုးခံရလို႕ kya nauʔ sa yawetʔ thwai ah kho kaN ya loʔ
🔊 खोए सामान का कार्यालय 🔊 ေပ်ာက္ဆုံးပစၥည္း မ်ားရွာေဖြရန္ေနရာ pyaukʔ saN pyitʔ sī mya sha pwai yaN nei ya
🔊 आपातकालीन कक्ष 🔊 အေရးေပၚဌာန ah yei pau tha na
🔊 आपातकालीन निकास 🔊 အေရးေပၚထြက္ေပါက္ ah yei pau thwetʔ pauʔ
🔊 पुलिस 🔊 ရဲ
🔊 कागजात 🔊 စာရြက္စာတန္း sa yawetʔ
🔊 पैसा 🔊 ပိုက္ဆံ péʔ saN
🔊 पासपोर्ट 🔊 ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ naiN 'ŋaiN kū letʔ mhatʔ
🔊 पासपोर्ट 🔊 ပတ္(စ)ပို႕ Passport
🔊 सामान 🔊 ေသတၱာ thitʔ ta
🔊 सामान 🔊 ခရီးေဆာင္အိတ္ kha yī saung aitʔ
🔊 ठीक है, धन्यवाद 🔊 ရပါတယ္၊ မလိုပါဘူး ya ba tei / ma lo pa bū
🔊 मुझे अकेला छोड़ दीजिए ! 🔊 မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႕ ma nhautʔ shetʔ pa nei'
🔊 आप जाइये यहाँ से ! 🔊 သြား thwaū

आरंभ

एमपी ३ और पीडीएफ डाउनलोड करे