शब्दावली > यूनानी

1 - आवश्यक वाक्य

आवश्यक वाक्य
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 नमस्ते Καλημέρα
kaliméra
2 नमस्ते Καλησπέρα
kalispéra
3 नमस्ते Αντίο
adío
4 बाद में मिलते हैं Τα λέμε αργότερα
ta léme argótera
5 हाँ Ναι
ne
6 नहीं Όχι
óhi
7 सुनिए Παρακαλώ
parakaló
8 धन्यवाद Ευχαριστώ
efharistó
9 धन्यवाद Ευχαριστώ πολύ!
efharistó polí!
10 मदद के लिए धन्यवाद Ευχαριστώ για την βοήθεια
ef̱haristó̱ gia ti̱n voí̱theia
11 कृपया Σας παρακαλώ
sas parakaló
12 ठीक है Σύμφωνη
símfoni
13 जब आदमी बोलता है Σύμφωνος
símfonos
14 इसका दाम क्या है? Πόσο κάνει;
póso káni
15 माफ़ कीजिए Συγγνώμη
signómi
16 मेरी समझ में नहीं आ रहा है Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
17 मैं समझ गया Κατάλαβα
katálava
18 मुझे नहीं पता Δεν ξέρω
den xéro
19 निषिद्ध Απαγορεύεται
apagorévete
20 शौचालय कहाँ है Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
pou íne i toualétes parakaló
21 नया साल मुबारक हो Καλή χρονιά!
kalí hroniá
22 जन्मदिन की शुभकामनाएँ Χρόνια πολλά!
hrónia polá
23 बधाई हो Συγχαρητήρια!
sigharitíria2 - वार्तालाप

वार्तालाप
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 नमस्कार. तुम कैसी हो ? Καλημέρα. Τι κάνεις;
kaliméra. ti kánis
2 नमस्कार अच्छा हूँ Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ
kaliméra. kalá íme. efharistó
3 सिर्फ़ थोड़ा Μόνο λιγάκι
móno ligáki
4 तुम किस देश से आई हो ? Από ποια χώρα είσαι;
apó pia hóra íse
5 तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है? Ποια είναι η εθνικότητα σου;
pia íne i ethikotitá sou
6 मैं भारतीय हूँ Είμαι Ινδός
íme Indós
7 जब औरत बोलती है Είμαι Ινδή
íme Indí
8 और तुम, तुम यहाँ रहते हो? Κι εσύ, εδώ μένεις;
ki esi, edó ménis
9 हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ Ναι, εδώ μένω
ne, edó méno
10 मेरा नाम सारा है, और तुम्हारा? Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε;
me léne sára, eséna pos se léne
11 जूलीयन Ιουλιανό
ioulianó
12 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Τι κάνεις εδώ;
ti kánis edó
13 मैं छुट्टी पर हूँ Είμαι σε διακοπές
íme se diakopés
14 हम छुट्टी पर हैं Είμαστε σε διακοπές
ímaste se diakopés
15 मैं काम के लिए आया हूँ Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι
íme se epagelmatikó taxídi
16 मैं यहाँ काम करता हूँ Εδώ δουλεύω
edó doulévo
17 हम यहाँ काम करते हैं Εδώ δουλεύουμε
edó doulévoume
18 खाने के लिए यहाँ अच्छी जगहे कौनसी हैं? Πού μου προτείνετε να πάω να φάω;
pou mou protínete na páo na fáo
19 यहाँ पास में कोई संग्रहालय है? Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά;
ipárhi kápio mousío edó kontá
20 यहाँ इंटरनेट कहाँ है? Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ;
pou boró na sindethó sto internét3 - सीखना

सीखना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 क्या तुम कुछ शब्द सीखना चाहोगी? Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις;
thélis na máthis líges kenoúrgies léxis
2 हाँ, ठीक है! Ναι, εντάξει!
ne, edáxi!
3 इसे क्या कहते हैं ? Πώς λέγεται αυτό;
pos légete afto
4 यह एक मेज़ है Είναι ένα τραπέζι
íne éna trapézi
5 मेज़, समझे? Ένα τραπέζι, κατάλαβες;
éna trapézi, katálaves
6 मेरी समझ में नहीं आ रहा है Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
7 क्या तुम दोबारा कह सकते हो? Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ;
borís na epanalávis parakaló
8 क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ;
lígo pio argá, se parakaló
9 क्या तुम यह लिख सकते हो ? Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ;
borís na to grápsis, se parakaló
10 मैं समझ गया Κατάλαβα
katálava4 - रंग

रंग
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 मुझे इस मेज़ का रंग बहुत पसंद है Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού.
marési polí to hróma aftoú tou trapezioú
2 यह लाल है Είναι κόκκινο
íne kókino
3 नीला Μπλε
ble
4 पीला Κίτρινο
kítrino
5 सफ़ेद Άσπρο
áspro
6 काला Μαύρο
mávro
7 हरा Πράσινο
prásino
8 नारंगी Πορτοκαλί
portokalí
9 बैंगनी Μοβ
mov
10 स्लेटी रंग Γκρίζο
gkrízo5 - संख्या

संख्या
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 शून्य Μηδέν
midén
2 एक Ένα
éna
3 दो Δύο
dío
4 तीन Τρία
tría
5 चार Τέσσερα
téssera
6 पांच Πέντε
péde
7 छह Έξι
éxi
8 सात Εφτά
eftá
9 आठ Οκτώ
ohtó
10 नौ Εννέα
enéa
11 दस Δέκα
déka
12 ग्यारह Έντεκα
édeka
13 बारह Δώδεκα
dódeka
14 तेरह Δεκατρία
dekatría
15 चौदह Δεκατέσσερα
dekatéssera
16 पंद्रह Δεκαπέντε
dekapéde
17 सोलह Δεκαέξι
dekaéxi
18 सत्रह Δεκαεφτά
dekaeftá
19 अठारह Δεκαοκτώ
dekaohtó
20 उन्नीस Δεκαεννέα
dekaenéa
21 बीस Είκοσι
íkosi
22 इक्कीस Εικοσιένα
ikosiéna
23 बाईस Είκοσιδύο
ikosidío
24 तेईस Είκοσιτρία
ikositría
25 चौबीस Είκοσιτέσσερα
ikositéssera
26 पच्चीस Είκοσιπέντε
ikosipéde
27 छब्बीस Είκοσιέξι
ikosiéxi
28 सत्ताईस Είκοσιεφτά
ikosieftá
29 अट्ठाईस Είκοσιοκτώ
ikosiohtó
30 उनतीस Είκοσιεννέα
ikosienéa
31 तीस Τριάντα
triáda
32 इकतीस Τριανταένα
triadaéna
33 बत्तीस Τριανταδύο
triadadío
34 तैंतीस Τριαντατρία
triadatría
35 चौंतीस Τριαντατέσσερα
triadatéssera
36 पैंतीस Τριανταπέντε
triadapénte
37 छत्तीस Τριανταέξι
triadaéxi
38 चालीस Σαράντα
saráda
39 पचास Πενήντα
penída
40 साठ Εξήντα
exída
41 सत्तर Εβδομήντα
evdomída
42 अस्सी Ογδόντα
ogdóda
43 नब्बे Ενενήντα
enenída
44 सौ εκατό
ekató
45 एक सौ पांच πεντακόσια
pedakósia
46 दो सौ διακόσια
diakósia
47 तीन सौ Τριακόσια
triakósia
48 चार सौ Τετρακόσια
tetrakósia
49 हजार Χίλια
hília
50 पंद्रह सौ Χίλιαπεντακόσια
hiliapedakósia
51 दो हजार Δυο χιλιάδες
dío hiliádes
52 दस हजार Δέκα χιλιάδες
déka hiliádes6 - समय के निशान

समय के निशान
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 तुम यहाँ कब आए? Πότε ήρθες εδώ;
póte írthes edó
2 आज Σήμερα
símera
3 कल Χθες
hthes
4 दो दिन पहले Πριν δυο μέρες
prin dío méres
5 तुम कितने दिन रहोगी ? Για πόσο καιρό θα μείνεις;
gia póso kairó tha mínis
6 मैं कल जाऊँगा Θα φύγω αύριο
tha fígo ávrio
7 मैं परसो जाऊँगा θα Φύγω μεθαύριο
tha fígo methávrio
8 मैं तीन दिन के बाद जाऊँगा Θα φύγω σε τρεις μέρες
tha fígo se tris méres
9 सोमवार Δευτέρα
deftéra
10 मंगलवार Τρίτη
tríti
11 बुधवार Τετάρτη
tetárti
12 गुस्र्वार Πέμπτη
pébti
13 शुक्रवार Παρασκευή
paraskeví
14 शनिवार Σάββατο
sávato
15 रविवार Κυριακή
kiriakí
16 जनवरी Ιανουάριος
ianouários
17 फरवरी Φεβρουάριος
fevrouários
18 मार्च Μάρτιος
mártios
19 अप्रैल Απρίλιος
aprílios
20 मई Μάιος
máios
21 जून Ιούνιος
ioúnios
22 जुलाई Ιούλιος
ioúlios
23 अगस्त Αύγουστος
ávgoustos
24 सितंबर Σεπτέμβριος
septévrios
25 अक्टूबर Οκτώβριος
októvrios
26 नवंबर Νοέμβριος
noévrios
27 दिसंबर Δεκέμβριος
dekévrios
28 तुम कितने बजे जाओगी Τι ώρα φεύγεις;
ti óra févgeis
29 सुबह आठ बजे Το πρωί, στις οκτώ
to proí, stis ohtó
30 सुबह सव्वा आठ बजे Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο
to proí, stis ohtó kai tétarto
31 सुबह साड़े आठ बजे Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα
to proí, stis ohtó kai triáda
32 सुबह आठ पैंतालीस पर Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε
to proí, stis ohtó kai saráda pénte
33 शाम को छह बजे Το βράδυ, στις έξι
to vrádi, stis éxi
34 मुझे देर हो रही है Έχω αργήσει
ého argísi7 - टैक्सी

टैक्सी
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 टैक्सी Ταξί
taxi
2 आपको कहाँ जाना है? Που θέλετε να πάτε;
pou thélete na páte
3 मैं स्टेशन जा रहा हूँ Πάω στο σταθμό
páo sto stathmó
4 मैं 'रात और दिन' होटल जा रहा हूँ Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα
páo sto xenodohío méra ke níhta
5 क्या आप मुझे हवाई अड्डे ले जा सकते हैं? Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ
sto aerodrómio parakaló
6 आप मेरा सामान लेंगे? Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου;
boríte na párete tis valítses mou
7 क्या यह यहाँ से दूर है? Είναι μακριά από εδώ;
íne makriá apó edó
8 नहीं, यहाँ से करीब है Όχι, είναι κοντά
óhi, íne kodá
9 हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर है Ναι, είναι λίγο πιο μακριά
ne, íne lígo pio makriá
10 इसकी क्या किमत है? Πόσο θα στοιχίσει;
póso tha stihísi
11 मुझे यहाँ ले जाइए Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ;
boríte na me páte edó, parakaló
12 दाईं तरफ Είναι δεξιά
íne dexiá
13 बाईं तरफ Είναι αριστερά
íne aristerá
14 सीधे Ευθεία είναι
efthía íne
15 यहाँ है Είναι εδώ
íne edó
16 यहाँ से Από δω είναι
apó do íne
17 बस Σταματήστε εδώ!
stamatíste edó
18 कोई जल्दी नही Με την ησυχία σας
me tin isihía sas
19 क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं? Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ;
boríte na to simiósete, sas parakaló8 - भावना

भावना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगता है Μου αρέσει πολύ η χώρα σας
mou arési polí i hóra sas
2 मैं तुमसे प्यार करती हूँ Σ' αγαπώ
sagapó
3 मैं खुश हूँ Είμαι χαρούμενος
íme haroúmenos
4 जब आदमी बोलता है Είμαι χαρούμενη
íme haroúmeni
5 मैं दुखी हूँ Είμαι λυπημένος
íme lipiménos
6 जब आदमी बोलता है Είμαι λυπημένη
íme lipimeni
7 मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है Αισθάνομαι άνετα εδώ
esthánome áneta edó
8 मुझे ठंड लग रही है Κρυώνω
krióno
9 मुझे गर्मी लग रही है Ζεσταίνομαι
zesténome
10 यह बहुत बड़ा है Είναι πολύ μεγάλο
íne polí megálo
11 यह बहुत छोटा है Είναι πολύ μικρό
íne polí mikró
12 यह बिल्कुल ठीक है Είναι τέλειο
íne télio
13 शाम को बाहर जाना है ? Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ;
éhis órexi gia éxo símera to vrádi
14 शाम को कही बाहर जाएँगे Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
ého órexi gia éxo símera to vrádi
15 यह अच्छा ख़्याल है Καλή ιδέα
kalí idéa
16 मुझे कुछ मनोरंजन करना है Θέλω να διασκεδάσω
thélo na diaskedáso
17 यह खयाल अच्छा नहीं है Δεν είναι καλή ιδέα
den íne kalí idéa
18 आज शाम को मैं बाहर जाना नहीं चाहता Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
den ého órexi gia éxo símera to vrádi
19 मैं आराम करना चाहता हूँ Θέλω να ξεκουραστώ
thélo na ksekourastó
20 कुछ खेलना है ? Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ;
thélis na kánoume kápio sport
21 मुझे कुछ करना चाहिए ! Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω.
ne, ého anági na xedóso
22 मैं टेनिस खेल रहा हूँ Παίζω τένις
pézo ténis
23 नहीं शुक्रिया, मैं बहुत थक गया हूँ Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος.
óhi, efharistó. íme kourasménos
24 जब आदमी बोलता है Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένη
óhi, efharistó. íme kourasméni9 - परिवार

परिवार
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 क्या तुम्हारा परिवार यहाँ है? Έχεις συγγενείς εδώ;
éhis sigkenís edó
2 मेरे पिताजी Ο πατέρας μου
o patéras mou
3 मेरी माताजी Η μητέρα μου
i mitéra mou
4 मेरा बेटा Ο γιος μου
o gios mou
5 मेरी बेटी Η κόρη μου
i kóri mou
6 भाई Έναν αδελφό
énan adelfó
7 बड़े भाई - सबसे छोटा भाई Έναν μεγαλύτερο αδελφό - Εναν μικρότερο αδελφό
enan megalytero adelfo - enan mikrotero adelfo
8 बहन Μία αδελφή
mia adelfí
9 बड़ी बहन - सबसे छोटी बहन Μία μεγαλύτερη αδερφή - Μία μικρότερη αδερφή
mia megalyteri aderfi - mia mikroteri aderfi
10 दोस्त Έναν φίλο
énan fílo
11 सहेली Μια φίλη
mia fíli
12 मेरा दोस्त Ο φίλος μου
o fílos mou
13 मेरी सहेली Η φίλη μου
i fíli mou
14 मेरे पति Ο άνδρας μου
o ádras mou
15 मेरी पत्नी Η γυναίκα μου
i ginéka mou10 - बार

बार
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 बार Το μπαρ
to bar
2 तुम कुछ पीना चाहते हो? Θες να πιεις κάτι;
thes na piis káti
3 पीना Πίνω
píno
4 ग्लास Ποτήρι
potíri
5 खुशी से Ευχαρίστως
efharístos
6 तुम क्या ले रहे हो? Τι θα ήθελες;
ti tha ítheles
7 पीने के लिए क्या है? Τι ποτά υπάρχουν;
ti potá ipárhoun
8 पानी या फलों का रस है Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων
ipárhi neró i himós froúton
9 पानी Νερό
neró
10 क्या आप बर्फ डाल सकते हैं? Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα;
boríte na mou válete líga pagákia akóma
11 बर्फ Παγάκια
pagákia
12 चॉकलेट Σοκολάτα
sokoláta
13 दूध Γάλα
gála
14 चाय Τσάι
tsái
15 कॉफ़ी Καφές
kafés
16 चीनी के साथ Με ζάχαρη
me záhari
17 दूध के साथ Με κρέμα
me kréma
18 वाइन Κρασί
krasí
19 बियर Μπίρα
bíra
20 एक चाय मिलेगी? Ένα τσάι παρακαλώ
éna tsái parakaló
21 एक बियर मिलेगी? Μια μπίρα παρακαλώ
mia bíra parakaló
22 आप क्या पीना चाहते हैं? Τι θέλετε να πιείτε;
ti thélete na píite
23 दो चाय चाहिए Δυο τσάι παρακαλώ!
dio tsái parakaló!
24 दो बियर चाहिए Δυο μπίρες παρακαλώ
dio bíres parakaló
25 कुछ नही शुक्रिया Τίποτα, ευχαριστώ
típota, efharistó
26 चियर्स Στην υγειά σου!
stin igiiá sou!
27 चियर्स Γεια μας!
giiá mas!
28 बिल दीजिए Το λογαριασμό παρακαλώ!
to logariasmó parakaló!
29 कितने पैसे हुए ? Τι σας οφείλω παρακαλώ;
ti sas ofílo parakaló
30 बीस यूरो Είκοσι ευρώ
íkosi evró
31 इसके पैसे मैं दूँगी Σε προσκαλώ
se proskaló11 - रेस्टोरेंट

रेस्टोरेंट
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 रेस्टोरेंट Το εστιατόριο
to estiatório
2 तुम कुछ खाना चाहते हो ? Θα ήθελες να φας;
tha ítheles na fas
3 हाँ, ज़रूर Ναι θα ήθελα
ne tha íthela
4 खाना Τρώω
tróo
5 हम कहाँ खा सकते हैं? Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό;
pou boroúme na páme gia fagitó
6 हम दोपहर का खाना कहाँ खा सकते हैं? Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό;
pou boroúme na páme gia mesimerianó
7 रात का खाना Βραδινό γεύμα
vradinó gévma
8 सुबह का नाश्ता Πρωινό
proinó
9 कृपया Σας παρακαλώ!
sas parakaló!
10 कृपया मेनू कार्ड दीजिए! Τον κατάλογο, παρακαλώ!
ton katálogo, parakaló
11 यह रहा मेनू कार्ड ! Ορίστε ο κατάλογος!
oríste o katálogos
12 आपको खाने में क्या पसंद है? मांस या मछली? Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι;
ti thélis na fas? kréas i psári?
13 चावल के साथ Με ρύζι
me rízi
14 पास्ता के साथ Με μακαρόνια
me makarónia
15 आलू Με πατάτες
me patátes
16 सब्ज़ी Με λαχανικά
me lahaniká
17 स्क्रैम्बल्ड अंडे - भुने अंडे - या उबले अंडे Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά
avgá omeléta - avgá tiganitá - i avgá vrastá
18 ब्रेड Ψωμί
psomí
19 मक्खन Βούτυρο
voútiro
20 सलाद Μια σαλάτα
mia saláta
21 मिठाई Ένα επιδόρπιο
éna epidórpio
22 फल Φρούτα
froúta
23 आपके पास छुरी होगी? Ένα μαχαίρι, παρακαλώ!
éna mahéri, parakaló
24 हाँ, मैं तुरंत ले आता हूँ Σας φέρνω αμέσως.
sas férno amésos
25 चाकू Ένα μαχαίρι
éna mahéri
26 कांटा Ένα πιρούνι
éna piroúni
27 चम्मच Ένα κουτάλι
éna koutáli
28 क्या यह गरम है? Το πιάτο αυτό είναι ζεστό;
to piáto aftó íne zestó
29 हाँ, और बहुत मसालेदार भी! Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης!
ne ke arketá kafteró epísis
30 गरम Ζεστό
zestó
31 ठंडा Κρύο
krío
32 मसालेदार Καυτερό
kafteró
33 मैं मछली लूँगा Θα πάρω ψάρι
tha páro psári
34 मैं भी Κι εγώ το ίδιο
ki egó to ídio12 - छुट्टी लेना

छुट्टी लेना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 देर हो चुकी है! मुझे जाना है! Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω!
íne argá, prépi na pigéno!
2 क्या हम फिर मिल सकते हैं? Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά;
boroúme na idothoúme xaná
3 हाँ, खुशी से Ναι, μετά χαράς
ne, metá harás
4 मैं इस पते पर रहती हूँ Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση
méno saftí ti diéfthinsi
5 क्या तुम्हारे पास टेलिफोन है? Έχεις κάποιο τηλέφωνο;
éhis kápio tiléfono
6 हाँ, यह रहा Ναι, να το
ne, na to
7 तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताया Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου
pérasa polí oréa mazí sou
8 तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα
epísis, hárika pou se sinántisa
9 हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे Θα τα ξαναπούμε σύντομα
tha ta ksanapoúme síntoma
10 मैं भी आशा करता हूँ Το ελπίζω
to elpízo
11 फिर मिलेंगे Αντίο!
adío!
12 कल मिलेंगे Τα λέμε αύριο
ta léme ávrio
13 फिर मिलेंगे Γειά σου!
giia sou!13 - परिवहन

परिवहन
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 सुनिए, मैं बस स्टॉप ढूंड रहा हूँ Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου
parakaló, pou íne i stási tou leoforíou
2 सूर्यनगर के लिए टिकट की कीमत क्या है Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
póso káni to isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
3 यह ट्रेन कहाँ जा रही है ? Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ;
pou pigéni aftó to tréno, parakaló
4 क्या यह ट्रेन सूर्यनगर में स्र्कती है ? Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου;
aftó to tréno stamatái stin póli tou ilíou
5 यह ट्रेन सूर्यनगर कितने बजे जाती है ? Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου;
póte anahorí to tréno gia tin póli tou ilíou
6 सूर्यनगर की ट्रेन कितने बजे आती है ? 0
0
7 सूर्यनगर का एक टिकेट दीजिए Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
éna isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
8 क्या आप रेलगाड़ियों का समय जानते हैं? Έχετε τα ωράρια των τραίνων;
éhete ta orária ton trénon
9 बस का समय Τα ωράρια των λεωφορείων
ta orária ton leoforíon
10 सूर्यनगर के लिए ट्रेन कौनसी है ? Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ;
pio íne to tréno gia tin póli tou ilíou parakaló
11 यह…वाली Αυτό είναι
aftó íne
12 धन्यवाद Ευχαριστώ
efharistó
13 कोई बात नही। आपकी यात्रा अच्छी हो ! Τίποτα. Καλό ταξίδι
típota. kaló taxídi
14 मरम्मत का गैरेज Συνεργείο αυτοκινήτων
sinergío aftokiníton
15 गैस स्टेशन Το βενζινάδικο
to venzinádiko
16 टांकी भर दीजिए Γεμίστε το, παρακαλώ
gemíste to parakaló
17 साइकल Ποδήλατο
podílato
18 शहर के बीचों-बीच Το κέντρο της πόλης
to kédro tis pólis
19 उपनगर Τα προάστια
ta proástia
20 यह बड़ा शहर है Είναι μια μεγάλη πόλη
íne mia megáli póli
21 यह गांव है Είναι ένα χωριό
íne éna horió
22 पहाड़ Ένα βουνό
éna vounó
23 तालाब Μία λίμνη
mia límni
24 गाँव Η εξοχή
i eksohí14 - किसी को ढूंडना

किसी को ढूंडना
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 सारा हैं? Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ;
i sára íne ekí parakaló
2 हाँ वे यहाँ हैं Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
3 वे बाहर गयी हैं Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
4 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकती हैं Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της.
boríte na tilefonísete sto kinitó tis
5 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगी ? Ξέρετε που μπορώ να την βρω;
xérete pou boró na tin vro
6 वे दफ़्तर गयी हैं Είναι στη δουλειά της.
íne sti douliá tis
7 वे अपने घर पर हैं Είναι σπίτι της.
íne spíti tis
8 जूलीयन हैं? Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ;
o julien íne ekí parakaló
9 हाँ वे यहाँ हैं Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
10 वे बाहर गये हैं Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
11 आप जानते हैं वे कहाँ मिलेंगे ? Ξέρετε που μπορώ να τον βρω;
xérete pou boró na ton vro
12 आप उन्हे उनके मोबाइल पर फोन कर सकते हैं Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του
boríte na tilefonísete sto kinitó tou
13 वे दफ़्तर गये हैं Είναι στην δουλειά του
íne sti douliá tou
14 वे अपने घर पर हैं Είναι σπίτι του
íne spíti tou15 - होटेल

होटेल
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 होटल Ένα ξενοδοχείο
éna ksenodohío
2 अपार्टमेंट Διαμέρισμα
diamérisma
3 आपका स्वागत है Καλωσορίσατε!
kalosorísate
4 क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο;
éhete éna eléfthero domátio
5 कमरे के साथ बाथरूम है? Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο;
ipárhi bánio sto domátio
6 आप दो सिंगल बेड पसंद करेंगे ? Θέλετε δύο μονά κρεβάτια;
thélete dío moná krevátia
7 आप एक डबल कमरा चाहेंगे? Θέλετε ένα δίκλινο;
thélete éna díklino
8 कमरे में बाथरूम - बाल्कनी के साथ - शॉवर के साथ Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους
domátio me bánio - me balkóni - me douz
9 बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट Δωμάτιο με πρωινό
domátio me proinó
10 एक रात का क्या भाड़ा है? Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα;
póso stihizi to domátio gia mia níhta
11 मैं पहले कमरा देखना चाहता हूँ! Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ
tha íthela na do to domátio próta, parakaló
12 हाँ, बिल्कुल! Ναι, βεβαίως!
ne, vevéos
13 शुक्रिया, कमरा बहुत अच्छा है Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο
efharistó. to domátio íne polí oréo
14 ठीक है, क्या मैं आज शाम के लिए बुक कर सकता हूँ Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ;
oréa, boró na káno mia krátisi gia símera to vrádi
15 यह मेरे लिए कुछ महंगा है, शुक्रिया Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ
íne lígo akrivó gia eména, efharistó
16 क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं? Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ;
boríte na párete tis aposkevés mou parakaló
17 मेरा कमरा किस तरफ है? Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ;
pou íne to domátio mou parakaló
18 वह पहली मंजिल पर है Είναι στον πρώτο όροφο.
íne ston próto órofo
19 क्या यहाँ लिफ्ट है? Υπάρχει ασανσέρ;
ipárhi asansér
20 लिफ्ट बाईं तरफ़ है Το ασανσέρ είναι στα αριστερά.
to asansér íne sta aristéra
21 लिफ्ट दाईं तरफ़ है Το ασανσέρ είναι στα δεξιά.
to asansér íne sta dexiá
22 लॉन्ड्री कहाँ है? Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου;
pou íne e ipiresía plidiríou
23 तल मंजिल पर है Στο ισόγειο
sto isógio
24 तल मंजिल Ισόγειο
isógio
25 कमरा Δωμάτιο
domátio
26 लॉन्ड्री Καθαριστήριο ρούχων
katharistírio roúhon
27 सलुन Κομμωτήριο
komotírio
28 कार पार्किंग Πάρκιγκ
parking
29 हम मीटिंग रूम में मिलेंगे? Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων
tha sinantithoúme stin éthousa sinedriáseon
30 मीटिंग रूम Αίθουσα συνεδριάσεων
éthousa sinedriáseon
31 स्विमिंग पूल का पानी गरम है Η πισίνα είναι θερμαινόμενη
i pisína íne thermenómeni
32 स्विमिंग पूल Πισίνα
pisína
33 मुझे ७ बजे उठाइएगा Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ;
boríte na me ksipnísete stis eftá i óra parakaló
34 चाबी दीजिएगा Το κλειδί, σας παρακαλώ
to klidí, sas parakaló
35 पास दीजिएगा Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ
tin kárta isódou, sas parakaló
36 मेरे लिए कोई संदेश हैं? Έχω κάποιο μήνυμα;
ého kápio mínima
37 हाँ, ये रहे Ναι, ορίστε
ne oríste
38 नही, आपके लिए कुछ नही है Όχι, κανένα
óhi kanéna
39 मुझे छुट्टे पैसे कहाँ मिलेंगे ? Πού μπορώ να κάνω ψιλά;
pou mporó na káno psilá
40 क्या आप मुझे छुट्टे पैसे दे सकते हैं? Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ;
éhete na mou halásete, sas parakaló
41 क्यों नहीं. आपको कितने चाहिए? μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε
boroúme na sas dó̱soume résta,pósa thélete16 - समुद्र तट

समुद्र तट
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 समुद्र का किनारा Η παραλία
i paralía
2 क्या आप जानते हैं कि मैं गुब्बारा कहाँ खरीद सकता हूँ ? Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα;
gnorízete pou boró na agoráso mia bála
3 इस तरफ़ एक दुकान है Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί
ipárhi éna magazi kápou pros ta ekí
4 गुब्बारा Μία μπάλα
mia bála
5 दूरबीन Κιάλια
kiália
6 टोपी Ένα καπέλο
éna kapélo
7 तौलिया Πετσέτα
petséta
8 सैंडल Σανδάλια
sandália
9 बाल्टी Κουβαδάκι
kouvadáki
10 सनस्क्रीन Αντιηλιακή κρέμα
anti iliakí kréma
11 तैरने की चड्डी Μαγιό
magió
12 धूप का चश्मा Γυαλία ηλίου
gialiá ilíou
13 झींगा - मच्छी - वगैरह οστρακόδερμο
ostrakóderma
14 धूप में बैठना Κάνω ηλιοθεραπεία
káno iliotherapía
15 धूप Ηλιόλουστος
ilióloustos
16 सूर्यास्त Ηλιοβασίλεμα
iliovasílema
17 छतरी Ομπρέλα
obréla
18 सूरज Ήλιος
ílios
19 लू लगना Ηλιακή ακτινοβολία
iliakí aktinovolía
20 यहाँ तैरना खतरनाक है? Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ;
íne epikíndino to kolíbi edó
21 नहीं, यह खतरनाक नहीं है Όχι, δεν είναι επικίνδυνο
óhi, den íne epikíndino
22 हाँ, यहाँ तैरना मना है Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ
ne, to kolíbi apagorévete edó
23 तैरना Κολυμπώ
kolibó
24 तैराकी Κολύμβηση
kolíbisi
25 लहर Κύμα
kíma
26 समुद्र Θάλασσα
thálasa
27 टिब्बा Αμμόλοφος
amólofos
28 रेत Άμμος
ámos
29 कल के लिए मौसम का अनुमान क्या है ? Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο;
pies íne e meteorologikés provlépsis gia ávrio
30 मौसम बदलेगा Ο καιρός θα αλλάξει
o kairós tha aláxi
31 बारिश होगी Θα βρέξει
tha vréxi
32 धूप होगी Θα έχει ήλιο
tha éhi ílio
33 बहुत हवा चलेगी Θα φυσάει πολύ
tha fisái polí
34 स्विमिंग सूट Μαγιό
magió
35 छाया Σκιά
skiá17 - मुसीबत के समय

मुसीबत के समय
प्रश्नोत्तरी
सीखे
1 क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ;
boríte na me voithísete parakaló
2 मैं खो गया हूँ Χάθηκα
háthika
3 आप क्या चाहते हैं? Τι θα θέλατε;
ti tha thélate
4 क्या हुआ? Τι συνέβη;
ti sinévi
5 मुझे यहाँ दुभाषिया कहाँ मिल सकता है? Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα;
pou boró na vro éna dierminéa
6 सबसे करीब दवाई की दुकान कहाँ है? Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο;
pou vrískete to pio kontino farmakío
7 क्या आप डॉक्टर को फोन कर सकते हैं? Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ;
boríte na fonáksete éna giatró sas parakaló
8 अभी आपका क्या इलाज चल रहा है? Τι θεραπεία ακολουθείτε;
ti therapía akolouthís
9 अस्पताल Ένα νοσοκομείο
éna nosokomío
10 दवाई की दुकान Ένα φαρμακείο
éna farmakío
11 डॉक्टरनी Ένας γιατρός
énas giatrós
12 चिकित्सा सेवा Ιατρική υπηρεσία
iatrikí ipiresía
13 मेरे कागजात खो गये हैं Έχασα τα χαρτιά μου
éhasa ta hartiá mou
14 मेरे कागजात चोरी हो गये हैं Μου έκλεψαν τα χαρτιά
mou éklepsan ta hartiá
15 खोए सामान का कार्यालय Γραφείο απολεσθέντων
grafío apolesthédon
16 आपातकालीन कक्ष Σταθμός πρώτων βοηθειών
stathmós próton voithión
17 आपातकालीन निकास Έξοδος κινδύνου
éxodos kindínou
18 पुलिस Η αστυνομία
i astinomía
19 कागजात Χαρτιά
hartiá
20 पैसा Χρήματα
hrímata
21 पासपोर्ट Διαβατήριο
diavatírio
22 सामान Αποσκευές
aposkevés
23 ठीक है, धन्यवाद Είμαι εντάξει, ευχαριστώ
íme edáxi, efharistó
24 मुझे अकेला छोड़ दीजिए ! Αφήστε με ήσυχη
afíste me ísihi
25 जब आदमी बोलता है Αφήστε με ήσυχο
afíste me ísiho
26 आप जाइये यहाँ से ! Φύγετε!
fígete!
एमपी ३ और पीडीएफ डाउनलोड करे
MP3 + PDF

सभी मुहावरों और वाक्यांशों को डाउनलोड करे

नि: शुल्क प्रदर्शनआरंभ

एमपी ३ और पीडीएफ डाउनलोड करे